Situatie 1990, VOOR HET LAATSt BIJGEWERKT: NOVEMBER 2020
Stamboom Genealogie van de familie Bakker

De gegevens zijn door Henk Bakker (IX.47) gehaald uit het Familie-Bakker-Boek geschreven door G.J. Bakker (VIII 47) te Kantens, die hierdoor geweldig werk heeft gedaan!
De foto's met grafstenen komen van graftombe.nl, tenzij anders vermeld. Wie aanvullingen heeft of foto's, kan het doorgeven aan Henk Bakker: mailto:info[@]henkbakker.nl
(Met dank aan een ieder die aanvullingen en foto's heeft opgestuurd, en graftombe.nl voor verscheidene foto's!)

Onbekende foto's uit familie fotoalbum.: Uithuizen, Groningen, Uithuizermeden, Ten Boer, Leiden, Delfzijl.

 

Het eerste geslacht geslacht (stamboom Bakker)

1.1 WILLEM JACOBS & GEERTJE(N) JANS(S)EN
Willem Jacobs: * 30-07-1665 te Westerwijtwerd
Geertje(n) Jans(s)en: * 04-11-1666 te Westerwijtwerd. Geertje(n) zou gedoopt zijn op 04-11-1666 in Westerwijtwerd.
Gehuwd: 10-10-1686 te Westerwijtwerd.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Ettjes * 09-08-1687 te Westerwijtwerd. 11.1
2. Jacob * 07-12-1690 te Westerwijtwerd. 11.2
3. Jacob * 11-07-1695 te Westerwijtwerd. 11.3
4. Jan * 02-06-1698 te Westerwijtwerd. 11.4
5. Meijske * 29-07-1703 te Westerwijtwerd. 11.5

De ouders van Willem Jacobs waren naar alle waarschijnlijkheid landbouwer van beroep. Vermoedelijk hebben ze gewoond op "De Palen" te Westerwijtwerd, waar thans familie De Jong woonachtig is (Familie De Jong is geen eigenaar meer van deze boerderij, dat is thans (2014) de maatschap Mooijman. Volgens Kvk).
Geertjen Jansen was een dochter van Jan Eppes en Ettes (Etjen) Dercks.

Mrt 2015, Komt uit boek: ??
De zoon Leenden (geb, Onderdendam 27 sept. 1750) van Jacob Willems en Trijntje Pieters is genoemd naar een broer van Jacob Willems: Leendert Willems, "van Oosterwierum in Vrieslandt", tr. Westerdijkshom 20 juni 1738 met, Aaltje Sywerts*. Het ligt dus voor de hand te denken, dat ook Jacob Willems uit Oosterwierum kwam en niet uit Westerwijtwerd.
Maar daarmee vervalt dan ook de doop van Jacob Willems, zoals die in het boek wordt opgegeven: Westerwijtwerd 11 juli 1695, zoon van Willem Jacobs en Geertjen Jansen, en daarmee dus de eerste generatie en ook de ondertitel van het boek.
Deze op 11 juli 1695 gedoopte naamgenoot trouwt in werkelijkheid als Jacob Willems, van Westerwijtwerd, aldaar 28 jan. 1728 met Trijntje Harms, van Loppersum, uit welk huwelijk vijf kinderen worden gedoopt te Westerwijtwerd.
Merkwaardig is vervolgens de doop van Trientje Pieters, zoals het boek die opgeeft: 22 maart 1720 te Bedum, dochter van Willem Pieters" en Grietjen Fockkes.
De juiste ouders van Trijntje Pieters blijken uit het huwelijkscontract van bovengenoemde Aafke Gerrits: Pieter Tonnis, vóór 1714 gehuwd met Aafke Geerts, daarna (als Peter Tonnijs uit de Wijek) Bedum 17 nov. 1726 met Geeske Roelefs wed. van Derck Clasen, van Zuidwolde.
Trijntje kan gedoopt zijn op 23 mei 1717 te Bedum als niet met name genoemde kind uit het eerste huwelijk. 'De Wijek' is een boerderij in Ellerhuizen.
Afgezien van de m.i. onjuiste eerste generatie, de onjuiste doop van Trijntje Pieters en het lezen van 8ber als augustus en 10ber als oktober, is het toch wel een mooi boek, waarvan de heer Bakker veel werk heeft gemaakt en waarin veel te vinden is over deze familie.* Een dochter van hen, Grietje Leendens, tr, Onderwierum 18 april 1762 met Jan Wamus. bakker te Onderdendam; in haar huwelijkscontract (RAG. RA XXXJd 1, foL 118. 26 maart 1762) worden Jacob Willems en Trijntje Pieters haar volle oom en aangetrouwde moei genoemd.

 

Huidige boerderij te Westerwijtwerd (Westerwiewerd) waar de ouders van Willem Jacobs vermoedelijk hebben gewoond.

boerderij de palen westerwijtwerd

De Palen is een buurtschap en ligt in de gemeente Loppersum en wordt tot Westerwijtwerd gerekend.
De boerderij op de foto hierboven wordt in dit boek genoemd en werd ook aangewezen door Klaas Bakker (VIII. 28) als boerderij van de voorouders.
Situatie 2014.

kerk westerwijtwerd

Klaas Bakker (VIII. 28 en met sleutel) en zoon Henk Bakker (IX.47) gaan op zoek naar graven van voorouders.

Het tweede geslacht (stamboom Bakker)

11.1 ETTJES WILLEMS 1.1.1
Ettjes Willems: * 09-08-1687 te Westerwijtwerd

Van Ettjes Willems zijn verder geen gegevens van bekend.

11.2 JACOB WILLEMS 1.1.2
Jacob Willems: * 07-12-1690 te Westerwijtwerd

Van Jacob Willems is alleen bekend dat hij vrij spoedig na zijn geboorte is overleden.

11.3 JACOB WILLEMS & TRIENTJE PIETERS 1.1.3
Jacob Willems: * 11-07-1695 te Westerwijtwerd
Trientje Pieters: * 22-03-1720 te Bedum
Gehuwd: 01-05-1742 te Westerwijtwerd.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Willem * 10-05-1743 te Bedum 111.1
2. Pieter * 06-01-1746 te Bedum. 111.2
3. Jetske * 25-12-1748 te Bedum 111.3
4. Leendert * 27-09-1750 te Onderdendam 111.4
5. Jan * 11-08-1754 te Bedum 111.5

bakkerij bedumTrientje, ook wel Trijntje Pieters genoemd, was een dochter van Willem Pieters en Grietje(n) Fockens (trouwden op 00-02-1715 in Bedum. Grietje is gedoopt op 03-06-1681 in Bedum als dochter van Focko Herens en Marretien Jans ). Deze trouwden op 00-02-1680 in Bedum. Marretien was weduwe van Cornellijs Jans, bakker te Bedum.). Haar ouders waren vermoedelijk broodbakker aan de Grotestraat in Bedum; momenteel de bakkerij van Oudman. Deze bakkerij zal in dit familieregister een zeer belangrijke rol gaan spelen, zoals u ongetwijfeld later zult merken. Vroeger had deze bakkerij de ingang aan de Grotestraat; momenteel is deze aan de achterzijde. Uit onderzoek in archieven en bevolkingsregisters is gebleken dat Jacob Willems in deze bakkerij broodbakker is geweest. Hij kreeg vijf kinderen, welke alle vermeld zijn in de kerkelijke archieven van de Hervormde Gemeente te Bedum en Onderwierum. Het bleek echter geen eenvoudige zaak te zijn om een goed overzicht te krijgen van deze kinderen daar de archieven en registers vaak zeer vaag en onduidelijk waren. In ieder geval hebben ze ook in Onderdendam gewoond, hetgeen blijkt uit het feit dat een van hen, namellijk Leendert, stond ingeschreven in de kerkelijk archieven van Onderwierum. Bovendien blijkt hieruit dat er toendertijd geen Hervormde Gemeente bestond in Onderdendam.
Op kerkelijk gebied was Onderdendam namelijk verdeeld in tweeën, te weten Onderwierum aan de zuidzijde van het vaarwater en Menkeweer aan de noordzijde. De Hervormde Gemeente Onderdendam is pas gesticht in het jaar 1840. Dit is dan ook het tijdstip dat de twee kerken van Onderwierum en Menkeweer zijn opgeheven.

(Oudste (?) foto van de oorspronkelijke bakkerij van de familie Bakker, reeds genoemd bij Jacob Willems ( II.3 ) & Trientje Pieters. Deze bakkerij is tot 1945 in het bezit geweest van Roelf Bakker ( VIII.22 ); nu (2010) is daar gevestigd de bakkerij van Klaes Hoekstra, met winkel aan de achterzijde. Aanvulling okt 2010)

11.4 JAN WILLEMS 1.1.4
Jan Willems: * 02-06-1698 te Westerwijtwerd
Van Jan Willems zijn verder geen gegevens bekend.

11.5 MEIJSKE WILLEMS 1.1.5
Meijske Willems: * 29-07-1703 te Westerwijtwerd
Van Meijske Willems zijn verder geen gegevens bekend.

Het derde
geslacht (stamboom Bakker)

111.1 WILLEM JACOBS 1I.3.1
Willem Jacobs: * 10-05-1743 te Bedum
† 19-09-1807 te Bedum

Van Willem Jacobs is alleen bekend dat hij ongehuwd is overleden; verdere gegevens waren niet te vinden.

111.2 PIETER JACOBS 11.3.2
Pieter Jacobs: * 06-01-1746 te Bedum
† 14-09-1826 te Bedum. W.v.A .A 3-1
Van Pieter Jacobs zijn verder geen gegevens bekend.

111.3 JETSKE JACOBS 11.3.3
Jetske Jacobs: * 25-12-1748 te Bedum
Van Jetske Jacobs zijn verder geen gegevens bekend.

111.4 LEENDERT JACOBS 11.3.4
Leendert Jacobs: * 27-09-1750 te Onderdendam
-

Het enige wat van Leendert Jacobs bekend is, is dat hij werd gedoopt in de kerk te Onderwierurn. Verdere gegevens zijn van hem niet bekend.

111.5 JAN JACOBS & MARTJE JANS 11.3.5
Jan Jacobs: * 11-08-1754 te Bedum
† 23-08-1796 te Kantens
Martje Jans: * 24-07-1757 te Rasquert
† 05-04-1797 te Kantens
Gehuwd: 27-04-1783 te Warffum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jakob * 23-01-1785 te Kantens IV.1
2. Jan * 05-03-1786 te Kantens IV.2
3. Trientje * 04-03-1787 te Kantens IV.3
4. Antje * 25-04-1790 te Kantens IV.4
5. Leendert * 13-01-1793 te Kantens IV.5
6. Pieter * 19-04-1795 te Kantens IV.6

Jan Jacobs vestigde zich in Kantens als kuiper, ook wel stelmaker genoemd, aan wat tegenwoordig de Langestraat (deze straat heette eerst Hoofdstraat of Grootstroat) heet.
In oude geschriften werd hij, vanwege zijn beroep, ook wel Jan de Kuiper genoemd. De exacte plaats waar de kuiperij heeft gestaan is niet met zekerheid vast te stellen, maar we mogen aannemen dat het op de plaats was waar momenteel de Gereformeerde Kerk is gesitueerd, aan de Langestraat. In vroegere tijden was daar namelijk een zogenaamde houtstek gevestigd; een onmisbaar iets voor een stelmaker. Naar alle waarschijnlijkheid is dit daarom de plaats waar de kuiperij heeft gestaan.
Ook is bekend dat hij enige stuks melkvee bezat. Bovendien had hij ongeveer vijfhectare land in huur aan de oostzijde van het Boterdiep; de zogenaamde "Kuipersweide".
Zijn echtgenote was een dochter van Jan Pieters en Antje Martens, die vermeld stonden als landgebruikers onder Rottum. Haar vader overleed +/-1790 te Rottum. Haar moeder verhuisde toen naar Uithuizen, waar zij overleed. Waar de kinderen van Jan Jacobs en Martje Jans zijn groot gebracht is moeilijk na te gaan. In ieder geval is wel vast komen te staan dat hun kinderen zijn ondergebracht bij anderen. Dit vond zijn oorzaak in het feit dat, na een huwelijk van dertien jaar, Jan Jacobs en Martje Jans een jaar na elkaar zijn overleden.
Hun jongste kind, Pieter, was toen ongeveer twee jaar.
Meer gegevens omtrent Jan Jacobs en Martje Jans en hun kinderen ontbreken doordat er toendertijd nog geen of slechts een vage registratie bestond in een burgerlijke stand en kerkelijk archief. We moesten ons dus tevreden stellen met de schaarse gegevens die oude akten en dergelijke ons leveren
.

kantens bakker kuiper jacobs

Ommelander courant 21-12-1798.

Het vierde geslacht (stamboom Bakker)

IV.1 JACOB JANS BAKKER & a. MARTJE FREERKS GROENVELD W.v.A. III.5.1
                                                    b. TRIENTJE FREERKS GROENVELD
Jakob Jans Bakker: * 23-01-1785 te Kantens
† 02-03-1855 te Bedum W.v.A. IV.1
1e huwelijk:
Martje Freerks Groenveld:
* 28-04-1787 te Bedum
† 04-06-1827 te Bedum W.v.A. IV.2
Gehuwd: 19-04-1807 te Bedum.
Kinderen uit dit 1e huwelijk geboren:
1. Jan * 15-06-1807 te Bedum V.1
2. Grietje * 16-08-1808 te Bedum V.2
3. Jan * 22-10-1809 te Bedum V.3
4. Freerk * 29-10-1810 te Bedum V. 4
5. Trientje * 11-01-1815 te Bedum V. 5
6. Pieter * 14-08-1817 te Bedum V.6
7. Jakob * 22-09-1822 te Bedum V.7
8. Klaas * 11-10-1825 te Bedum V.8
2e huwelijk:
Trientje Freerks Groenveld
* 12-02-1797 te Bedum
† 12-04-1858 te Bedum W.v.A. IV.3
Gehuwd: 05-07-1828 te Bedum W.v.A. IV.4
Kinderen uit dit 2e huwelijk geboren:
9. Martje * 04-05-1829 te Bedum V.9
10. Martinus * 29-12-1835 te Bedum V.10
11. Grietje * 21-09-1837 te BedumV.11
12. Grietje * 03-07-1839 te Bedum V.12

Jakob Jans Bakker is naar alle waarschijnlijkheid grootgebracht door zijn grootouders Jacob Willems en Trientje Pieters (zie 11.3) in Bedum. Van zijn grootvader leerde hij daar het broodbakkersvak; dien tengevolge werd hij broodbakker van beroep, in Bedum. Van hem is echter ook bekend dat hij landbouwer is geweest, daar op diverse akten als beroep landbouwer is vermeld.
Het meest voor de hand liggend is dat hij bakker en boer tegelijk was, wat toentertijd heel normaal was en veel voorkwam. We moeten wel aannemen, dat hij in zijn eerste huwelijk landbouwer was in Ellerhuizen op de boerderij van zijn schoonouders Freerk Pieter Groenveld en Grietje Pieters Venekamp. Dezen hebben gewoond op een boerderij in Ellerhuizen naast Hermen Wiersema ongeveer 25 ha. groot. Dit land is later door familie-omstandigheden aan de boerderij van Wiersema toegevoegd, en de behuizing is afgebroken. Verder is van hem bekend dat hij zeer optimistisch was en altijd grappen maakte, wat hem zeer bemind maakte onder de mensen.

IV.2 JAN JANS BAKKER
Jan Jans Bakker: * 05-03-1786 te Kantens
† 28-05-1859 te Uithuizermeeden
W.v.A. IV.5 111.5.2

Jan Jans Bakker werd teruggevonden als getuige bij het huwelijk van zijn jongste broer Pieter Jans Bakker. Hij was toen bakkersknecht in Uithuizermeeden, is niet gehuwd geweest, wat bleek uit zijn overlijdensakte. Toen was zijn beroep kramer, of beter gezegd koopman in Uithuizermeeden.

IV.3 TRIENTJE JANS BAKKER & BENE RENNES VAN OOSTEN 111.5.3
Trientje Jans Bakker: * 04-03-1787 te Kantens
† 23-12-1853 te Bedum W.v.A. IV.6
Bene Rennes van Oosten:
* 16-02-1785 te Bedum
26-05-1846 te Bedum W.v.A. IV.7
Gehuwd: 02-12-1804 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Martje * 20-03-1805 te Bedum V.13
2. Jan * 15-06-1806 te Bedum V.14
3. Renne * 18-06-1808 te Bedum V.15
4. Henderika *03-09-1811 te Bedum V.16
5. Jacobus * 27-04-1814 te Bedum V.17
6. Alegonda * 05-06-1816 te Bedum V.18
7. Antje * 08-03-1819 te Bedum V.19

Ook Trientje Jans Bakker zal zeer zeker te Bedum bij haar grootouders hebben gewoond en daar zijn verzorgd. Zij huwde reeds op 17-jarige leeftijd met Bene Rennes van Oosten. Hij was een zoon van Renne van Oosten en Hindrikje Kaspers. Deze kwam van Noordwolde terwijl zij in Zuidwolde heeft gewoond. Bene van Oosten was winkelier in Bedum, had een winkel in galanterieën en aanverwante artikelen, wat bleek uit het beroep van zijn zoon Jan die als kleermaker stond ingeschreven bij de burgerlijke stand.

IV.4 ANTJE JANS BAKKER
Antje Jans Bakker: * 25-04-1790, gedoopt 26-04-1790, te Kantens III 5.4
† 18-02-1819 te Westerwijtwerd, gem. Middelstum (GR, akte 4). Zij trouwde op 07-12-1814 te Middelstum (akte 14) met Hilbrand Alberts Adema, (gedoopt 3 augustus 1766 Ten Boer) zoon van Albert Hilbrands en Bouwke Thomas.
Er was verder van Antje niets meer te vinden, noch in Bedum ook niet in Kantens, zelfs niet op het archief in Groningen.

Met dank aan  Willem Schuur. Geboorteakte Hilbrandt Alberts Adema

IV.5 LEENDERT JANS BAKKER
Leendert Jans Bakker: * 13-01-1793 te Kantens III 5.5
Ook van Leendert is alleen de doopdatum bekend, verder wordt hij nergens meer genoemd.
Bij verder nadenken ligt het voor de hand, dat Leendert evenals zijn zusje Antje al vroeg is overleden.

IV.6 PIETER JANS BAKKER & a. ANGENIETA GERHARDUS EGERDIJ III.5.6
                                                     b. GRIETJE KOLLENBORG

Pieter Jans Bakker * 19-04-1795 te Kantens
† 28-10-1875 te Kantens W.v.A. IV.8
1e vrouw Angenieta Gerhardus Egerdij * 05-04-1800 te Spijk
† 31-12-1826 te Zijldijk W.v.A. IV.9
Gehuwd: 14-07-1821 te t' Zandt W.v.A. IV.10
Kinderen uit dit eerste huwelijk geboren:
1. Martje * 18-12-1821 te Oosternieland gem. Uithuizermeeden
V.20
2. Frouke * 16-10-1823 te 't Zandt V.21
2e vrouw Grietje Kollenborg: * 11- 11-1805 te Bedum
† 31-01-1848 teBedum W.v.A. . IV.11
Gehuwd: 11-02-1832 te Bedum. W.v.A. . IV.11
Kinderen uit dit tweede huwelijk geboren:
3. Jan * 23-01-1833 te 't Zandt V.22
4. Geertruida * 04-05-1835 te Bedum V.23
5. Jakob * 07-04-1837 te Bedum V.24
6. Marten * 26-10-1838 te Bedum V.25
7. Trijntje * 19-02-1841 te Bedum V.26

Pieter Jans Bakker komt voor als verver en glazenmaker in Oosternieland gemeente Uithuizermeeden. Zijn eerste echtgenote kwam van geboorte uit Spijk en was een dochter van Gerhardus Gerrits Egerdij en Frouke Jans. Deze waren kuiper of stelmaker te Spijk.
Angenieta was voor haar huwelijk hoedenmaakster en woonde ook in Oosternieland. Haar ouders waren al vroeg overleden en was ze als het ware wees. Zeer zeker is ze groot geworden bij Willem Hendriks Riepma, wagenmaker van beroep en woonde te 't Zandt. In haar huwelijksakte wordt deze Riepma genoemd als haar stedevader (in plaats van de vader) en verder Jakob IJsbrandts Groendijk uit Spijk als voogd.
Ze is maar vijf jaar gehuwd geweest en op 31-12-1826 overleden.
Pieter Jans Bakker huwde voor de tweede maal met Grietje Jans Kollenborg uit Bedum, zij was een dochter van Jan Pieters Kollenborg en Martje Abels Groenveld, landbouwer onder Bedum.
Hij was toen nog verver in Zijldijk gemeente 't Zandt, maar in 1834 is hij verhuisd naar Bedum en daar landbouwer geweest. Hun boerderij stond tegenover de Wroetende Mol, aan de oostzijde van het Boterdiep bij het watergemaal.
Toen zijn tweede echtgenote in Bedum overleed is hij teruggekeerd naar zijn geboorteplaats Kantens. Zijn graf is te vinden op de begraafplaats van de Hervormde Kerk te Kantens, waar ook zijn zoon Marten begraven ligt, maar daarover later meer.

Het vijfde geslacht (stamboom Bakker)

V.I JAN JAKOBS BAKKER IVI.I
* 15-06-1807 te Bedum
24-10-1807 te Bedum

V.2 GRIETJE JAKOBS BAKKER & a. JAN ROELFS HAVERKAMP IVI.2
                                                            b. LUURT KLAASSENS EISENGA
Grietje Jacobs Bakker * 16-08-1808 te Bedum
† 19-11-1869 te Bedum
1e huwelijk:
a. Jan Roelfs Haverkamp * 15-11-1795 te Bedum
† 03-10-1845 te Bedum
Gehuwd: 07-04-1832 te Bedum W.v.A. . 5.1
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Roelf * 17-03-1833 te Bedum VI 1
2. Martje * 17-06-1834 te Bedum VI 2
3. Ebeltje * 23-06-1835 te Bedum VI 3
4. Jakob * 19-08-1838 te Bedum VI 4
5. Pieter * 19-06-1840 te Bedum VI 5
6. Trijntje * 19-06-1840 te Bedum VI 6
7. Freerk * 27-09-1841 te Bedum VI 7
8. Pieterke * 07-11-1842 te Bedum VI 8
9. Trijntje * 07-11-1842 te Bedum VI 9
10. Pieterke * 25-02-1845 te Bedum VI 10
2e huwelijk:
Luurt Klaassens Eisenga * 04-01-1810 te Bedum
† 20-12-1873 te Bedum
Gehuwd: 12-02-1848 te Bedum W.v.A. .
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
11. Klaas * 12-01-1849 te Bedum VI11
12. Klaas * 01-07-1850 te Bedum VI12
13. Martje * 15-11-1851 te Bedum VI13

Het eerste huwelijk van Grietje Jacobs Bakker was met Jan Roelfs Haverkamp. Hij was een zoon van Roelf Jans Haverkamp (gedoopt op 8 april 1764 te Bedum, overleden op 9 juni 1841 te Bedum op 77 jarige leeftijd. Ondertrouwd op 7 mei 1793 te Bedum, gehuwd op 29 jarige leeftijd op 12 mei 1793 te Bedum) en Ebeltje Pieterke Venekamp (gedoopt op 4 juni 1770 te Bedum, gehuwd op 12 mei 1793 te Bedum, overleden op 2 maart 1824 te Bedum op 53 jarige leeftijd). Ze waren landbouwer in Terlaan (Bedum). Ze kregen samen 10 kinderen, waarvan maar vier in leven bleven. De kindersterfte was ontzettend hoog in die tijd.
Grietje Bakkers tweede huwelijk was met Luurt Klaassens Eisenga, een zoon van Klaas Luurt Eisenga en Martje Jelmer Doornbos, landbouwer te Bedum.

V.3 JAN JAKOBS BAKKER & GRIETJE MEULMAN LAST
Jan Jacobs Bakker * 22-10-1809 te Bedum IV 1.3
† 19-09-1868 te Bedum
Grietje Meulman Last * 31-07-1811 te Veendam
† 28-03-1889 te Bedum
Gehuwd: 09-02-1833 te Bedum W.v.A. 5.4
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Martje * 11.05-1833 te Bedum VI14
2. Trijntje *05-01-1835 te Oldehove VI15
3. Jakob * 15-08-1836 te Bedum VI 16
4. Wouter * 21-10-1840 te Bedum VI 17
5. Freerk * 16-06-1843 te Bedum VI 18
6. Pieter * 16-06-1843 te Bedum VI 19
7. Klaas * 13-08-1845 te Bedum VI 20
8. Gerrit * 30-08-1849 te Bedum VI 21
9. Freerk * 19-03-1854 te Bedum VI22

Jan Jacobs Bakker was bakker te Bedum aan de Grotestraat, nu (1990) de bakkerij van Oudman. De situatie was echter wel wat anders dan vandaag. Het was toen een oud gebouw en de winkel was aan de Grotestraat. Ook had Jan Jacobs Bakker er vee bij, o.a. varkens. Ze werden gemest met oud brood en ander afval, wat maar te vinden was. Zijn echtgenote Grietje Last (geboren te Veendam) was een dochter van Wouter Last (arts, genees- en heelmeester) en Trientje Frederiks Bolmeijer (5.5 A).
Hij (Wouter Last) was arts te Veendam, Groningen, Sauwerd en Kantens en woonde het laatst op de hoek Langestraat -Pastorieweg te Kantens, waar H. Bruin zijn manufacturenzaak had. Ze zijn in Kantens overleden en ook begraven.
Wouter is op 12 mei 1780 geboren en op 10 mei 1863 overleden. Zijn ouders waren: Jan Aldertszoon Last en Geertje Harmes (getrouwd op 5 september 1773 te Enkhuizen).
Uit de koopakte bleek dat deze Jan Jacobs Bakker de bakkerij op 27 december 1857 heeft gekocht. Dus zal hij (en ook zijn vader) de bakkerij eerst gehuurd hebben.

V.4 FREERK JAKOBS BAKKER
* 29-10-1810 te Bedum IV 1.4
† 30-06-1872 te Bedum W.v.A. 5.6
Hij is niet gehuwd geweest en volgens de overlijdensakte was hij landbouwer te Noordwolde. Verder waren er geen gegevens te vinden.

V.5 TRIENTJE JAKOBS BAKKER & HENRIKUS HAYKENS IV 1.5
Trientje Jacobs Bakker: * 11-01-1815 te Bedum W.v.A. 5.7
† ?
Henrikus Haijkens: * 02-05-1811 te Bierum
† ?
Gehuwd: 27-11-1836 te Bedum W.v.A. 5.8a
Hij was een zoon van Jakob Haijkens en Teitje Henrikus Brinks, meester te Bierom. Later hoofdmeester te Bedum, waar hij volgens de gegevens is overleden in 1856. Tot nu toe is hier echter geen bewijs van gevonden en moesten de overlijdensdata worden opengehouden. Ze hebben geen kinderen gekregen.

graf grafsteen sikkens bakker stamboomV.6 PIETER JAKOBS BAKKER & FROUKE ROELF SIKKENS IV 1.6
Pieter Jakobs Bakker: * 14-08-1817 te Bedum W.v.A. 5.8b
† 28-12-1903 te Bedum
Frouke Roelf Sikkens: * 28-12-1823 te Wetsinge, Sauwerd
† 30-05-1919 te Bedum
Gehuwd: 26 -03-1849 te Sauwerd W.v.A. 5.9
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Roelf * 29-07-1849 te Westeremden VI 23
2. Jakob * 10-01-1851 teWesteremden VI 24
3. Roelf * 10-10-1852teWesteremden VI 25
4. Jan * 19-12-1855 te Westeremden VI 26
5. Jan * 17-12-1856te Westeremden VI 27
6. Grietje * 26-09-1859 te Westeremden VI 28
7. Martinus * 11-07-1862 te Westeremden VI29
trientje

Frouke Roelf Sikkens was een dochter van Roelf Klaassens Sikkens en Grietje Koning, landbouwer te Wetsinge, Sauwerd.
Pieter Jakobs Bakker en Frouke Sikkens waren landbouwer op boerderij "de Har", tussen Huizinge en Westeremden. Hier zijn al hun kinderen geboren. Later huurden ze een boerderij in Onderwierum van de familie Nienoord. Ze hebben hier maar enkele jaren gewoond en zijn toen vertrokken naar Westerdijkshorn, waar ze een boerderij kochten. Dit bedrijf is jaren lang een familiebezit geweest. Zijn naam komt voor in de toren van Westerdijkshorn als notabele van de Ned. Herv. Kerk. Verder is er van hem bekend dat hij in Bedum het kerkhof mee heeft aangelegd. Hij werd hier als eerste begraven. Roelf Klaassen Sikkens is de vader van Frouke Roelfs Sikkens (V-6)

Een van de nakomelingen van het echtpaar Roelf Klaassens Sikkens en Grietje Koning is  Klaas Henderikus Willem Knot, de huidige president van de Nederlandsche Bank. (toegevoegd 2014)

Op de foto namen van kerkvoogden en notabelen in een gedenksteen in de toren te Westerdijkshorn, waaronder P.J. (Pieter Jakobs) Bakker.
Situatie 2014.

 

Op de foto hierboven de boerderij (rechts) van Pieter Jakobs Bakker en Frouke Roelf Sikkens te Westerdijkshorn gemeente Bedum, boerderij rechts reeds afgebroken.
Onbekend wanneer foto genomen is
.

Situatie 2014, boerderij is keer afgebrand, nu afbroken, nieuwe boerderij gebouwd.

 

Op de foto: Pieter Jakobs Bakker en Frouke Roelf Sikkens

 

Diaconiehuis in Westerdijkshorn met boven de voordeur bouwsteen: "Diaconie de Herv. Gem. van Westerdijkshorn. P.J. Bakker H. Klugkist diaken 1879"
Situatie 2014

 

Plaats De Har te Huizinge van wijlen Pieter Jakobs Bakker en Frouke Roelf Sikkens.
Situatie 2014.

Boerderij De Har te Huizinge van wijlen Pieter Jakobs Bakker en Frouke Roelf Sikkens.
Situatie 2014.

V.7 JAKOB JAKOBS BAKKER & JOHANNA LANTINK
Jakob Jakobs Bakker: * 22-09-1822 te Bedum IV 1.7 IV 1.7
† 31-10-1871 te Bedum
Johanna Lantink: * 23-01-1836 te Onderdendam
† 25-12-1888 te Bedum
Gehuwd: 26-05-1869 te Bedum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jakob * 15-03-1870 te Bedum Vl30
Johanna Lantink was een dochter van Eme Hybo's Lantink en Genovera Maria Scholtens. Dezen waren landgebruiker te Onderdendam, ze hadden maar één zoon.
Hij vertrok op 20-jarige leeftijd naar Ned. Indië. Johanna Lantink trouwde voor de tweede keer met Willem Cones: * 24-08-1839 te Groningen
† 04-10-1911 te Groningen
Gehuwd: 17-08-1880 te?
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

V.8 KLAAS JAKOBS BAKKER & TRIJNTJE BAKKER
Klaas Jakobs Bakker: * 11-10-1825 te Bedum IV 1.8 W.v.A. . 5.11
† 22-02-1876 te Bedum
Trijntje Bakker * 19-02-1841 te Bedum IV 6.7 W.v.A. . 5.12
† 02-07-1898 te Bedum
Gehuwd: 23-08-1865. te Bedum W.v.A. . 5.13
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Magrietje *01-09-1865 te Bedum VI31
2. Pieter * 14-06-1868 te Bedum VI 32
3. Geertruida * 29-09-1869 te Bedum VI 33
4. Jan Jakob *08-12-1870 te Bedum VI 34
5. Martje * 27-02-1872 te Bedum VI 35
6. Klazina * 07-04-1876 te Bedum VI 36
Trijntje Bakker (geslacht IV 6.7) was een dochter van Pieter Jans Bakker (III 6) en Grietje Kollenborg. Ze waren neef en nicht van elkaar. Op de ouderlijke boerderij tegenover de Wroetende Mol oefenden ze het beroep van landbouwer uit.

bakker boerderij stamboom
Op de foto de boerderij van Klaas Jakobs Bakker en Trijntje Bakker, Ter Laan 12 in Bedum.

V.9 MARTJE JAKOBS BAKKER
* 04-05-1829 te Bedum IV 1.9 W.v.A. . 5.14
† 15-05-1834 te Bedum
Zoals u leest is zij reeds op 5-jarige leeftijd overleden.

V.10 MARTINUS JAKOBS BAKKER & DIEUWERKE KLAASSENS WIJK SWAAGMAN
Martinus Jakobs Bakker:
* 29-12-1835 te Bedum IV 1.10 W.v.A. . 5.15
† 17-02-1928 te Bedum
Dieuwerke K. W .Swaagman:
* 03-08-1837 te Bedum
† 02-02-1890 te Bedum
Gehuwd: 05-05-1864 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Klaas Jakob *23-09-1865 te Bedum VI 37
2. Johanna Caterina * 04-10-1866 te Bedum VI 38
3. Caterina Johanna * 22-11-1867 te Bedum VI 39
4. Klaas Jakob * 22-08-1870 te Bedum VI 40
Dieuwerke Klaassens Wijk Swaagman was een dochter van Klaas Jan Wijk en Johanna Fokkes Swaagman. Ze zijn landbouwer geweest in Ellerhuizen! gemeente Bedum. Ook Martinus en Dieuwerke zijn hier boer geweest. Later waren ze boer in Onderwierum, vermoedelijk in pacht.

V.11 GRIETJE JAKOBS BAKKER
*21-09-1837 teBedum IV1.11 W.v.A. . 5.16
† 06-06-1838 te Bedum W.v.A. . 5.17
Zij is slechts 9 maanden oud geworden.

V.12 GRIETJE JAKOBS BAKKER & ANTHONIUS KRUIZINGA
Grietje Jakobs Bakker: * 03-07-1839 te Bedum IV1.12 W.v.A. 5.18
† 14-04-1898 te Bedum
Anthonius Kruizinga: * 30-10-1834 te Grijpskerk
† 14-07-1882 te Bedum
Gehuwd: 25-10-1861 te Bedum W.v.A. . 5.19
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Dirk * 06-09-1862 te Bedum VI 41
2. Catherina Martina * 11-11-1863 te Bedum VI 42
3. Grietje * 17-08-1865 te Bedum VI 43
4. Jacobina Dirkina * 02-01-1868 te Bedum VI 44
Anthonius Kruizinga was een zoon van Dirk Meertens Kruizinga en Grietje Pieters Bouwman. Ze woonden te Grijpskerk, volgens akte zonder beroep, maar zeer zeker onderwijzer.
Ook Anthonius was onderwijzer te Westeremden en van 1859-1877 hoofdonderwijzer te Bedum.

V.13 MARTJE BENE VAN OOSTEN & BEREND DANIËL HARTSEMA
Martje Bene van Oosten: * 20-03-1805 te Bedum IV 3.1
† was niet na te gaan
Berend Daniël Hartsema:
* 19-11-1804 te Bedum
† was niet na te gaan
Gehuwd: 09-04-1831 te Bedum W.v.A. 5.20
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Daniël Berend * 19-10-1833 te Bedum. <
2. Daniël * 29-02-1936 te Bedum. <
Berend Daniël Hartsema was een zoon van Daniël Eltes Hartsema en Trijntje Berends Mulder. Dezen waren landbouwer te Zuidwolde, gemeente Bedum. Ze zijn vermoedelijk uit Bedum vertrokken, dit was niet na te gaan.

V.14 JAN BENE VAN OOSTEN & JAKOBJE ALBERTS MEDENDORP
Jan Bene van Oosten * 15-06-1806 te Bedum IV 3.2
† 28-09-1861 te Bedum
Jakobje Alberts Medendorp
* 14-02-1811 te Garnwerd
† 27-11-1846 te Bedum
Gehuwd: 09-06-1838 te Bedum W.v.A. . 5.21
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Trijntje * 28-07-1839 te Bedum. <
Jakobje Alberts Medendorp was een dochter van Alberts Klaassens Medendorp en Trijntje Hindriks Meijer, landarbeider wonende te Zuidwolde.
Jan Bene v. Oosten was schoenmaker te Bedum.

V.15 RENNE BENE V. OOSTEN
* 18-06-1808 te Bedum IV 3.3
† niet bekend

V.16 HENDERIKA BENE V.OOSTEN & JAN V. DELDEN
Henderika Bene v. Oosten
* 03-09-1811 te Bedum IV 3.4
† 09-06-1894 te Bedum
Jan v. Delden * 05-03-1811 te Bedum
† 10-03-1854 te Bedum
Gehuwd: 09-06-1838 te Bedum W.v.A. 5.22
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pieter * 22-04-1840 te Bedum
Jan v. Delden was een zoon van Pieter Jans v. Delden en Auke Jans Klooster. Ze waren timmerman te Bedum. Ook hun zoon Jan koos later hetzelfde beroep als zijn vader. En zo werd hij ook wel spiekerbeul genoemd.

V.17 JAKOBUS BENE V. OOSTEN
* 27-04-1814 te Bedum IV 3.5. W.v.A. 5.23
† 30-03-1846 te Bedum
Jakobus is ongehuwd overleden.

V.18 ALEGONDA BENE V. OOSTEN
* 05-06-1816 te Bedum IV 3.6 W.v.A. 5.24
† 21-11-1846 te Bedum
Ook zij is ongehuwd overleden.

V.19 ANTJE BENE V. OOSTEN & JAN TJAPKES BOS
Antje Bene v.Oosten *08-03-1819teBedum IV 3.7 W.v.A. 5.25
† 08-08-1868 te Bedum
Jan Tjapkes Bos * 09-10-1817 te Bedum
† 13-08-1866 te Bedum
Gehuwd: 23-.11-1839 te Bedum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Tjapkes Jans * 24-0:2-1840 te Bedum <
Jan Tjapke Bos was een zoon van Tjapke Jans Bos en Anje Geeuwes Timmer. Deze was timmerman in Bedum en zijn zoon verdiende in hetzelfde vak zijn brood.

V.20 MARTJE PIETERS BAKKER & HARM SIMON WIENKE
Martje Pieters Bakker * 18-12-1821 te Oosternieland IV 6.1
† 30-04-1889 te Onderdendam W.v.A. 5.28
Harm Si(e)mon(s) Wienke * 08-03-1828 te Menkeweer, Onderdendam
† 13-08-1814 te Bedum W.v.A. 5.29
Gehuwd: 16-05-1855 te Bedum W.v.A. 5.30
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Annechien * 10-10-1855 te Bedum VI 45
2. Angenietha * 21-10-1857 te Bedum VI 46
3. Simon * 14-01-1860 te Bedum VI 47
4. Geertruida * 10-12-1864 te Bedum VI 48
5. Geertruida * 31-03-1866 te Bedum VI 49

Harm Simon Wienke was een zoon van Simon Wienke en Anje Hindriks Swaak (W.v.A. 5.31). Hij was dagloner en woonde in Onderdendam. Ook Harm Wienke is dagloner in Onderdendam geweest.

Half-Zusjes Bakker uit Bedum, nichtjes van Harm Simon Wienke

Margriet Bakker nicht van Harm Simons Wienke. Foto's van Harjo Wienke

V.21 FROUKE PIETERS BAKKER
* 16-10-1823 te 't Zandt IV 6.2 W.v.A. 5.32
† 18-04-1830 te 't Zandt W.v.A. 5.33
Frouke is reeds op 6-jarige leeftijd overleden.

V.22 JAN PIETERS BAKKER
* 23-01-1-833 te 't Zandt IV 6.3
† 02-12-1921 te Bedum W.v.A. 5.34

Veel was er niet te vinden van deze Jan Pieters Bakker. Hij was niet gehuwd en woonde in Bedum. De laatste tijd van zijn leven was hij bij Jan Bakker, hotelhouder te Bedum. Daar is hij overleden.

jan bakker, zoon van pieters jans bakker grietje jans kollenburg

Op de foto Jan Pieters Bakker
 

V.23 GEERTRUIDA PIETERS BAKKER & HENDRIK PRINS
Geertruida Pieters Bakker
* 04-05-1835 te Bedum IV 6.4
† 28-12-1875 te Groningen
Hendrik Prins * 08-07-1847 te Ulrum
† niet bekend
Gehuwd: 28-07-1869 te Ulrum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Martje * 04-08-1869 te Ulrum VI 50
2. Enno * 02-02-1872 te Doezum VI 51
3. Pieter * 16-04-1874 te Doezum VI 52

Hendrik Prins was een zoon van Enno Pieters Prins en Martje Sieuwerts Luimenga, landbouwer te Ulrum.
Een jaar na hun huwelijk zijn Hendrik Prins en Geertruida Bakker verhuisd naar Doezum, gemeente Grootegast. Op 29 april 1875 vertrokken ze naar Groningen, waar Geertruidain datzelfde jaar overleed (niet begraven op zbp). Hij bleef achter met twee kleine kinderen en huwde voor de tweede keer met Menje Feringa. Ze gingen op 26 april 1876 naar Lettelbert, gemeente Leek. Daar hebben ze een café gehad. Zijn tweede echtgenote overleed daar op 22 maart 1880. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Tenslotte vertrok Hendrik Prins op 7 februari 1882 zonder zijn kinderen, waar verder niets van bekend is. Ook is niet bekend wanneer hij is overleden.
Zijn twee zoons, Enno en Pieter, die inmiddels naar Grootegast waren vertrokken toen hun vader wegging, kwamen van Grootegast naar Bedum op 24 mei 1883.

V.24 JAKOB PIETERS BAKKER & ANTJE VAN DER RIET
Jakob Pieters Bakker * 07-04-1837 te Bedum IV 6.5 W.v.A. 5.38
† 18-10-1880 te Bedum W.v.A. 5.39
Antje van der Riet * 29-03-1846 te Bedum W.v.A. 5.40
† 09-01-1889 te Bedum
Gehuwd: 03-03-1869 te Bedum W.v.A. 5.42
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pieter * 12-06-1869 te Kantens VI 53
2. Hilje * 03-04-1870 te Kantens VI 54
3. Jan * 16-10-1871 te Kantens VI 55
4. Grietje * 28-09-1872 te Kantens VI 56
5. Hilje * 01-04-1874 te Kantens VI 57
6. Grietje * 16-04-1875 te Kantens VI 58
7. Trijntje * 15-04-1876 te Kantens VI 59
8. Jakob * 17-05-1877 te Huizinge (Middelstum) VI 60
9. Trijntje * 18-08-1878 te Bedum VI61

Antje van der Riet was een dochter van Jan Pieters van der Riet en Hilje Jacobs Mulderen werd geboren te Westerdijkshorn, gemeente Bedum. Hier was Jan Pieters v.d. Riet landbouwer. Toen Antje huwde met Jakob Pieters Bakker, werden ze landbouwer op Delthuizen bij Rottum (gemeente Kantens) van 1869-1876.
Ze verhuisden van daar naar Huizinge, waar ze één jaar hebben gewoond. Daarna vertrokken ze naar Bedum, waar hij een schip kocht en als turfschipper de kost verdiende. Hij is als welgesteld man in Bedum overleden.
We zien hier dat alles mogelijk was, als er maar werd verdiend. Zijn echtgenote (Antje van der Riet) is na zijn dood doorgegaan als turfschipper, zoals in verschillende akten staat vermeld.

antje van der riet

Op de foto Antje van der Riet.

Foto rechtsboven ontvangen van Harjo Wienke.

V.25 MARTEN PIETERS BAKKER
* 26-10-1838 te Bedum IV 6.6 W.v.A. 5.43
† 05-10-1868 te Kantens W.v.A. 5.44
Hij was ongehuwd en als boerenknecht werkzaam eerst in Noordwolde en later te Kantens. Hij ligt begraven bij de Herv. Kerk te Kantens, waar zijn graf nog aanwezig is (klopt dat??).

V.26 TRIJNTJE PIETERS BAKKER & KLAAS JAKOBS BAKKER IV 6.7
Dezen kwamen reeds eerder voor, omdat ze neef en nicht waren. Zie V.8.

Het zesde geslacht (stamboom Bakker)

VI.1 ROELF HAVERKAMP & FREEKE STEENHUIS
Roelof Haverkamp * 17-03-1833 te Bedum V 2.1
† 20-01-1877 te Tinallinge W.vA 6.1
Freeke Steenhuis * 02-06-1842 te Kantens
† 06-09-1923 te Sappemeer W.v.A. 6.3
Gehuwd: 21-05-1864 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan * 30-07-1865 te Bedum VII 1
2. Trijntje * 04-03-1867 te Bedum VII 2
3. Grietje * 14-01-1869 te Bedum VII 3
4.Harm * 29-06-1871 te Bedum VlI4
5. Pieter *04-06-1874teBaflo VII 5
6. Roeltke * 16-05-1877 te Baflo VII 6

Freeke Steenhuis was een dochter van Harm Everts Steenhuis en Trientje Eppe Doornbos . Dezen waren landbouwer in de Knijp onder Zandeweer, gemeente Kantens.
Roelf Haverkamp en Freeke Steenhuis waren landbouwer in Tinallinge, gemeente Baflo. Daar is Roelf Haverkamp overleden.
Freeke is voor de tweede keer gehuwd met Willem Berg. Ze gingen wonen in Sappemeer.

VI.2 MARTJE HAVERKAMP
* 17-06-1834 te Bedum V 2.2
† 01-03-1847 te Bedum
Zij is slechts 13 jaar geworden.

VI.3 EBELTJE HAVERKAMP & a. KLAAS PIETER HAVERKAMP V 2.3
                                                     b. MARTINUS VELTHUIS
Ebeltje Haverkamp * 29-07-1835 te Bedum
† 21-02-1921 te Bedum
Klaas Pieter Haverkamp* 27-11-1825 te Bedum
† 25-06-1890 te Bedum
Gehuwd: 02-12-1868 te Bedum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Dieuwertje * 13-05-1870 te Bedum VII 7
2. Jan * 19-10-1872 te Bedum VII 8

Klaas Pieter Haverkamp was een zoon van Pieter Roelfs Haverkamp en Dieuwerke Willems Wijk. Hij was een broer van Jan Roelfs Haverkamp, de vader van Ebeltje Haverkamp, dus ze waren neef en nicht.
Zij waren ook eigenaar van de bakkerij in Bedum, zoals wij in het vorige geslacht konden lezen. Zie bijgevoegde koopakten (niet hier).
Deze Klaas Pieter Haverkamp werd landbouwer te Ellerhuizen op de boerderij van zijn ouders, die al waren overleden toen hij trouwde. Het is de boerderij die thans (1990) bewoond wordt door C.de Roo.

Ebeltje Haverkamp trouwde voor de tweede keer met
b. Martinus Velthuis * 25-03-1849 te Bedum
† 11-08-1932 te Bedum
Gehuwd: 14-06-1894 te Bedum W.v.A. 6.5
Martinus Velthuis was een zoon van Jan Klaasens Velthuis en Roelfke Geerts Havenga. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

VI.4 JAKOB HAVERKAMP
* 19-08-1838 te Bedum V 2.4
† 20-05-1852 te Bedum
Hij is op 14-jarige leeftijd overleden.

VI.5 PIETER HAVERKAMP & a. TRIJNTJE ALBERTS NIEBOER
                                                  b. ANTJE POTT
Pieter Haverkamp * 19-06-1840 te Bedum V 2.5
† 17-03-1911 te Assen
Trijntje Alberts Nieboer* 03-02-1849 te Bedum
† 30-12-1883 te Bedum
Gehuwd: 16-11-1872 te Bedum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Siertje * 20-05-1873 te Bedum VII 9
2. Jan * 13-09-1874 te Bedum VII 10
3. Grietje * 05-05-1876 te Bedum VII 11
4. Albert * 30-06-1878 te Bedum VII 12
5. Albert * 04-03-1882 te Bedum VII 13

Trijntje Nieboer was een dochter van Albert Kornelis Nieboer en Siertje Harm Engels, van beroep landbouwer te Bedum. Ze hebben gewoond aan de Oude Dijk 21 te Bedum.
Na 11 jaar gehuwd te zijn geweest, overleed Trijntje Nieboer en kreeg Pieter Haverkamp een huishoudster, zij is later zijn tweede vrouw geworden.
b. Antje Pott * 17-01-1860 te Bedum
† 08-03-1893 te Bedum W.v.A. 6.7
Gehuwd: 12-12-1885 te Bedum W.v.A. 6.8
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
6. Anie * 28-05-1887 te Bedum VII 14
7. Freerk * 28-06-1889 te Bedum VII 15
8. Johannes * 16-04-1892 te Bedum VII 16

Antje Pott was een dochter van Jan Pott en Antje Afman. Jan Pott was slager te Bedum aan de Bazuinslaan.
Ook dit huwelijk van Pieter Haverkamp was kort, slechts 7 jaar, en zo werd hij opnieuw weduwnaar.

VI.6 TRIJNTJE HAVERKAMP
* 19-06-1840 te Bedum V 2.6
† 05-08-1840 te Bedum
Het bleek ons dat zij een tweelingzuster was van Pieter. (V 15)

VI.7 FREERK HAVERKAMP & MARIA EISENGA
Freerk Haverkamp * 27-09-1841 te Bedum V 2.7
† 12-03-1890 te Bedum
Maria Eisenga * 14-04-1849 te Bedum
† 19-09-1887 te Bedum
Gehuwd: 07-08-1875 te Bedum W.v.A 6.8b
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jantje * 06-07-1877 te Bedum VII 17
2. Jantje * 23-09-1878 te Bedum VII 18
3. Grietje * 21-03-1881 te Bedum VII 19
4. Jelmer * 17-04-1884 te Bedum VII 20
5. Ebeltje Klazina * 01-04-1887 te Bedum VII 21

Maria Eisenga was een dochter van Jelmer Klaassens Eisengaen Jantje Alders Veltman. Ze waren landbouwer in Ter Laan, gemeente Bedum, op de boerderij nr. 35, thans bewoond door Bosma.

VI.8 TRIJNTJE HAVERKAMP
* 07;.11-1842 te Bedum V 2.9
† 14-11-1904 te Bedum W.v.A. 6.9
Ze was niet gehuwd.

VI.9 PIETERKE HAVERKAMP
*07-11-1842teBedum V2.8
† 02-02-1843 te Bedum
Op de leeftijd van twee en een half maand overleden als tweelingzuster van Trijntje Haverkamp. V I.8

VI.I0 PIETERKE HAVERKAMP
* 25-02-1845 te Bedum V 2.
† 30-05-1845 te Bedum
Ook zij heeft maar kort geleefd, ze is slechts 3 maanden oud geworden.

VI.II KLAAS EISENGA
* 12-01-1849 te Bedum V 2.11
† 29-07-1849 te Bedum
Hij was slechts een half jaar oud toen hij overleed.

VI.12 KLAAS EISENGA & DERKJE KADIJK
Klaas Eisenga * 01-07-1850 te Bedum V2.12
† 26-11-1923 te Bedum
Derkje Kadijk * 14-05-1848 te Baflo
† 22-07-1891 te Baflo
Gehuwd: 03-12-1874 te Baflo
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Luurt * 04-04-1875 te Bedum VII 22
2. Ida * 08-05-1878 te Zuidwolde, gem. Bedum VII 23
3. Rentje * 12-05-1880 te Zuidwolde, gem. Bedum VII 24
4. Grietje * 26-03-1884 te Ulrum VII 25
5. Eme * 07-05-1887 te Ulrum VII 26
6. Martinus * 05-11-1890 te Bedum VII 27

Derkje Kadijk was een dochter van Rentje Emes Kadijk en Ida J akobs Stol, die landbouwer waren in Baflo
Klaas Eisenga en Derkje Kadijk waren landbouwer in Zuidwolde, gemeente Bedum.

VI.13 MARTJE EISENGA & SIEUWERT KLUGKIST
Martje Eisenga * 15-11-1851 te Bedum V2.13
† te Groningen
Sieuwert Klugkist * 01-09-1849 te Bedum
† 02-04-1887 te Bedum W.v.A. 6.11
Gehuwd: 18-05-1872 te Bedum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Cornelia * 05-07-1872 te Bedum VII 28
2. Luurt * 13-08-1873 te Bedum VII 29
3. Hendrik * 26-02-1875 te Bedum VII 30
4.Cornelia * 11-06-1876 te Bedum VII 31
5. Klaas Luurt * 10-11-1878 te Leek VII 32
6. Klaas Luurt *25-11-1879teBedum VII 33
7. Grietje * 02-01-1881 te Bedum VII 34
8. Jakob Gijn * 07-05-1882 te Bedum VII 35
9.Wemelina * 10-06-1883 te Bedum VII 36
10. Ebeltje * 07-04-1885 te Bedum VII 37
11. Dieuwerke * 27-09-1886 te Bedum VII 38

Sieuwerd Klugkist was een zoon van Hendrik Klugkist en Cornelia Kruizenga. Hendrik was pelmolenaar te Bedum op de molen aan de Molenweg, thans niet meer aanwezig. Ook Sieuwerd Klugkist is molenaar geweest. Ze hadden een rijke kinderschaar, elf in getal, waarvan zes op zeer jonge leeftijd zijn overleden.

VI.14 MARTJE BAKKER & JAN SWIERENGA
Martje Bakker * 11-05-1833 te Bedum V3.1
† 15-01-1901 te Bedum
Jan Swierenga * 16-02-1826 te Ten Boer
† 12-09-1899 te Bedum
Gehuwd: 11-12-1858 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Grietje * 28-09-1861 te Ten Boer VII 39
2. Barteld * 08-02-1868 te Ten Boer VII 40

Jan Swierenga was een zoon van BarteldJan Swierenga en Aaltje Jans Oosterling. Ze waren landbouwer te Ten Boer. Hun zoon Jan Swierenga en Martje Bakker waren wagenaar. Dit beroep is mij niet bekend maar ik veronderstel dat het wagenmaker betekent.

VI.15 TRIJNTJE BAKKER
* 05-01-1835 te Oldehove V 3.2
† 26-10-1894 te Termunten
Zij is niet gehuwd geweest, ze was onderwijzeres te Termunten.

Jakob BakkerVI.16 JAKOB BAKKER & PIETERKE DOORNBOS
Jakob Bakker * 15-08-1836 te Bedum V 3.3
† 25-06-1898 te Bedum
Pieterke Doornbos * 09-04-1836 te Bedum
† 17-03-1896 te Bedum
Gehuwd: 14-05-1866 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Grietje * 10-03-1867 te Bedum VII 41
2. Trijntje * 11-10-1868 te Bedum VII 42
3. Antje * 17-05-1870 te Bedum VII 43
4. Martje * 24-02-1872 te Bedum VII 44
5. Jan * 17-02-1874 te Bedum VII 45
6. Jantje * 15-02-1875 te Bedum VII 46
7. Jan * 21-02-1877 te Bedum VII 47
8. Jan * 26-07-1878 te Bedum VII 48

Pieterke DoornbosPieterke Doornbos was een dochter van Jan Kornelis Doornbos en Trientje Jans Huizinga.
Jakob Bakker en Pieterke Doornbos kochten in 1866 de bakkerij in Bedum van zijn ouders, Jan Jakobs Bakker en Grietje Meulman Last, waarvan nog een koopakte aanwezig is (niet hier) W.v.A. 6.13.
Ze zijn dus broodbakker geweest te Bedum. Ze kregen 8 kinderen, waarvan 3 weer vroeg zijn overleden.

 

 

 

 

 

 

VI.17 WOUTER BAKKER & LAMMERDINA BOS
Wouter Bakker * 21-10-1840 te Bedum V 3.4
† 30-03-1923 te Bedum
Lammerdina Bos * 01-02-1829 te Warthuizen
† 20-10-1888 te Middelstum W.v.A. 6.14
Gehuwd: 28-05-1868 te Leens
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan * 12-03-1869 te Leens VII 49
2. Grietje * 14-08-1871 te Grijpskerk VII 50
3. Machiel * 14-04-1877 te Middelstum VII 51

Lammerdina Bos was een dochter van Machiel Lammerts Bos en Antje Bartels Reenders, eerder gehuwd geweest met Lammert Janninga. Toen zij huwde waren haar ouders reeds overleden. Zij was winkelierster in Warfhuizen.
Wouter Bakker was bakkersknecht, later zelfstandig bakker. Eerst te Warfhuizen, later te Grijpskerk en tenslotte in Middelstum. Daar is zijn echtgenote overleden. Hij vertrok toen naar Bedum .

Familiefoto van Jan Bakker en Grietje Huizinga, met hun 4 zoons (ca. 1911)

 

 

 

 

 

 

Familiefoto van Jan Bakker en Grietje Huizinga, met hun 4 zoons (ca. 1911), v.l.n.r. Grietje Huizinga, Pieter, Roelf, Jakob Roelf, Jan, Jan Bakker Grietje Huizinga, dochter van Roelf Huizinga en Jantje Doornbos, zus van Pieterke Doornbos.

VI. 18 FREERK BAKKER
* 16-06-1843 te Bedum V 3.5
† 04-01-1850 te Bedum
Freerk Bakker is reeds op zes en een half jarige leeftijd overleden.

VI. 19 PIETER BAKKER
* 16-06-1843 te Bedum V 3.6
† 08-05-1915 te Uithuizermeden
Pieter Bakker is met Aaltje Mulder getrouwd 18-03-1892 te Uithuizermeeden

Naar deze Pieter Bakker is veel gezocht. Hij was bakkersknecht, eerst te Lellenden later te Middelstum.

klaas bakker grietje meijer graf grafsteen stamboomVI. 20 KLAAS BAKKER & GRIETJE MEYER
Klaas Bakker * 13-08-1845 te Bedum V 3.7
† 19-01-1927 te 't Zandt
Grietje Meyer * 04-01-1842 te Spijk, gem. Bierum
† 04-02-1897 te 't Zandt
Gehuwd: 09-03-1871 te Bedum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Grietje *18-07-1873 te 't Zandt VII 52
2. Eisse * 25-06-1875 te 't Zandt VII 53
3. Jan * 09-10-1877 te 't Zandt VII 54
4. Hemke * 31-08-1880 te 't Zandt VII 55

Grietje Meyer was een dochter van Eisse Kornelis Meyer en Hemke Willems Griede. Haar vader was commissionair in granen etc. te Uithuizermeeden.
Ze zijn hun leven lang bakker geweest te 't Zandt. In dezelfde bakkerij woont thans nog een kleinzoon van Klaas Bakker. De bakkerij is stop gezet daar er geen opvolger meer voor was nadat de huidige bewoner de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt.

Op de foto Klaas Bakker

VI. 21 GERRIT BAKKER
* 30-08-1849 te Bedum V 3.8
† 14-09-1849 te Bedum
Gerrit heeft slechts 14 dagen geleefd.

VI. 22 FREERK BAKKER & AALTJE JUKKEMA
Freerk Bakker * 19-03-1854 te Bedum V 3.9
† 05-07-1910 te Stedum W.v.A. 6.17
Aaltje Jukkema * 07-03-1856 te 't Zandt
† 13-04-1934 te 't Zandt
Gehuwd: 13-04-1880 te 't Zandt
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Grietje * 29-04-1880 te 't Zandt VII 56
2. Hendrik * 21-02-1886 te 't Zandt VII 57

Aaltje Jukkema was een dochter van Hendrik Klaassens Jukkema en Geertje Sjabbes Schut. Toen Aaltje huwde was haar moeder reeds overleden.
Freerk Bakker en Aaltje Jukkema zijn broodbakker geweest in Stedum en waar Freerk overleed.

VI. 23 ROELF BAKKER
* 29-07-1849 te Westeremden V 6.1
† 06-07-1851 te Westeremden
Roelf Bakker is op bijna 2-jarige leeftijd overleden.

VI. 24 JAKOB BAKKER & a. IETJE BRANDS
                                            b. ROELFIEN CLEVERINGA
Jakob Bakker * 10-01-1851 te Westeremden V 6.2
† 21-02-1941 te Bedum
Ietje Brands * 01-12-1854 te Sauwerd
† 27-10-1920 te Sauwerd
Gehuwd: 10-05-1894 te Sauwerd, gem. Adorp W.v.A 6.21
Dit huwelijk bleef kinderloos.

Ietje Brands was een dochter van Willem Kornelis Brands en Roelfke Harms v.d. Molen. Dezen waren landbouwer te Sauwerd. Jakob Bakker en Jetje Brands zijn landbouwer geweest op Westerdijkshorn en ook te Sauwerd.

Roelfien Cleveringa * 12-09-1875 te Winsum
† 20-11-1946 te Bedum
Gehuwd: 30-06-1921 te Adorp W.vA 6.22
Ook dit huwelijk bleef kinderloos.

Roelfien Cleveringa was een dochter van Pieter Harms Cleveringa en Jacomina v.d. Venne, van beroep dagloner te Bedum. Zij stond ingeschreven als huishoudster, een beroep dat we heden ten dage niet meer tegenkomen.
Zij is huishoudster geweest bij Jakob Bakker in Sauwerd, zoals haar huwelijksakte vermeldt. Ze hebben lange tijd in Bedum gewoond aan de Stationsweg. Hier zijn ze overleden.

VI 25 - De drie kinderen van Roeit Bakker en Johanna Ritsema. Pieter. Jakob en Gerrit.

VI.25 ROELF BAKKER & JOHANNA RITSEMA
Roelf Bakker * 10-10-1852 te Westeremden V 6.3
† 29-04-1936 te Tjamsweer (Appingedam)
Johanna Ritsema * 30-06-1862 te?
† 27-02-1953 te Tjamsweer
Gehuwd: 12-11-1886 te Appingedam.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. PieterJakob * 08-08-1887 te Tjamsweer VII 58
2. Gerrit Homme * 25-08-1888 te Tjamsweer VII 59
3. Jakob Pieter * 18-11-1889 te Tjamsweer VII 60

Johanna Ritsema was een dochter van Gerrit Homme Ritsema en Tisina Pieters Bouheer, landbouwer onder Tjamsweer, gemeente Appingedam. Op deze boerderij hebben ook RoeIt Bakker en Johanna Ritsema gewoond.

kinderen bakker
Op de foto kinderen van Roelf Bakker en Johanna Ritsema: Pieter, Jakob en Gerrit.

VI. 26 JAN BAKKER
* 19-12-1855 te Westeremden V 6.4
† 28-01-1856 teWesteremden

Jan is vrij kort na de geboorte overleden.

VI. 27 JAN BAKKER & TJAAKJE BOUWMAN
Jan Bakker * 17-12-1856 te Westeremden V 6.5
† 30-03-1944 te Loppersum
Tjaakje Bouwman * 17-08-1859 te Thesinge
† 05-03-1937 te Loppersum
Gehuwd: 12-05-1883 te Ten Boer
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pieter Jakob * 24-04-1884 te Zuidwolde VII 61
2. Lukas * 12-03-1887 te Zuidwolde VII 62
3. Jakob Pieter * 28-01-1889 te Zuidwolde VII 63
4. Lukas Harm * 16-02-1890 te Zuidwolde VII 64
5. Jan * 12-04-1891 te Zuidwolde VII65

Tjaakje Bouwman was een dochter van Lukas Klaassens Bouwman en Seiisç Geerts Mulder, gewoond hebbende te Thesinge, alwaar ze landbouwer waren.
Jan Bakker en Tjaakje Bouwman zijn bijna één jaar landbouwer geweest te Sint Annen, gemeente Ten Boer, maar in april 1884 waren ze reeds landbouwer aan de Wolddijk, Zuidwolde, op boerderij Nienhuizen. Daar zijn al hun kinderen geboren.
Ze hebben het laatst gewoond in Loppersum aan de Enumerweg, alwaar ze zijn overleden
.

familie bakker

Op de foto vlnr: Jacob Bakker, Abelina Wiersema, Pieter Jacobs Bakker, Lukas Harm Bakker, Antje Wigbolt-Bos, Anna Omta,
Zittend: Jan Bakker sr, Trijntje Christiana Bleeker, Tjaakje Bouwman, Jan Bakker jr.

familie bakker blz38

Op de foto: Martinus Bakker en Geessien van Hemmen met hun kinderen. Pieter Jakob Bakker en Martje Woldringa, Hendrik Antonie Bakker en Grietje Scholtens, Frouwe Bakker en Doewina Bouwman, Wietske Bakker en Marten Jakob van Til en kleinkinderen.

VI.28 GRIETJE BAKKER & HARMEN WOUDSMA
Grietje Bakker * 26-09-1859 te Westeremden V 6.6
† 28-12-1926 te Middelstum
Harmen Woudsma * 04-02-1859 te Kampen
† 03-07-1903 te Oudega (Fr.land)
Gehuwd: 25-05-1890 te Bedum W. v.A 6.24
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Frouke * 18-05-1891 te Oudega VII 66
2. Jakob * 01-10-1892 te Oudega VII 67
3. Frouke * 02-04-1898 te Oudega VII 68

Harmen Woudsma was een zoon van Pieter Woudsma en Jeltje Bieze. Zijn vader was predikant te Kampen. Harmen zelf was eerst onderwijzer te Middelstum en later hoofdonderwijzer te Oudega Smallingerland (Frl.). Hij is reeds op 44-jarige leeftijd overleden en ligt begraven in Oudega.
Zijn echtgenote Grietje Bakker verhuisde een jaar na zijn overlijden naar Middelstum met haar beide overgebleven kinderen en is daar in 1926 overleden en begraven.

woudsma bakker oudega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.29 MARTINUS BAKKER & GEESSIEN VAN HEMMEN
Martinus Bakker * 11-07-1862 te Westeremden V 6.7
† 13-03-1951 te Sauwerd
Geessien van Hemmen * 26-03-1869 te Zuidwolde
† 18-04-1952 te Sauwerd
Gehuwd: 01-05-1889 te Sauwerd.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pieter Jakob * 24-04-1890 te Onderwierum VII 69
2. Hendrik Antonie * 27-07-1891 te Onderwierum VII 70
3. Frouwe * 04-04-1894 te Onderwierum VII 71
4. Wietske * 01-04-1897 te Onderwierum VII 72

Geessien v. Hemmen was een dochter van Hendrik Antonie van Hemmen en Wietske Kuipers, landbouwer in Zuidwolde, gemeente Bedum, (Nienhuizen aan de Wolddijk).
Martinus en Geessien waren landbouwer te Onderwierum nabij Onderdendam en zijn later verhuisd naar Sauwerd. De boerderij heette toendertijd Zuiderweide, thans Schellingeheert.

VI.30 JAKOB BAKKER
* 15-03-1870 te Bedum V7.1

Deze Jakob Bakker vertrok naar Ned. Indië in 1890. Verdere gegevens waren niet te vinden.

VI.31 MAGRIETJE BAKKER
* 01-09-1865 te Bedum V 8.1
† 25-07-1839 te Bedum

Zij is niet gehuwd geweest, maar ze leefde met twee zusters samen in Bedum, Boterdiep z.z.11.

 

 

 

 

 

 

Op de foto: Margrietje Bakker, dochter van Klaas Bakker en Trijntje Bakker. Zelfde foto ook in bezit van Harjo Wienke.

 

VI.32 PIETER BAKKER
* 14-06-1868 te Bedum V 8.2
† 11-08-1868 te Bedum

VI.33 GEERTRUIDA BAKKER
* 29-09-1869 te Bedum V 8.3
† 29-06-1940 te Bedum

Ook zij is niet gehuwd geweest en één van de gezusters Bakker wonende Boterdiep z.z.ll.

 

 

Geertruida Bakker, Bedum 29-9-1869-Bedum 29-6-1940, dochter van Klaas Bakker en Trijntje Bakker, opgegroeid op de Wroetende Mol, nicht van Harm Simons.
Met dank aan Harjo Wienke.

geertruida_bakker

Nog een foto van Geertruida Bakker, dochter van Klaas Bakker en Trijntje Bakker.

martje_bakkerVI.34 MARTJE BAKKER
* 08-12-1870 te Bedum V8.4
† 07-03-1948 te Bedum

Ook Martje was niet gehuwd. Ze was de derde van de gezusters. Na het overlijden van hun vader bleven zij samen met hun moeder wonen op de boerderij, Ter Laan 12.
Zij hadden hulp nodig om het bedrijf voort te zetten, wat wel zeer moeilijk ging. mede' door een aangenomen kind, een zekere Bettenbroek, die ouder was als de drie gezusters, werd het bedrijf gaande gehouden totdat hun moeder overleed. De boerderij kwam toen in handen van Bettenbroek. De drie gezusters kochten de woning aan de Boterdiep z.z.ll te Bedum. In 1939 en in 1940 overleden Magrietje en Geertruida, en Martje bleef alleen over. Zij moest toen worden verzorgd en verpleegd. Op een advertentie, die daartoe werd geplaatst kwam mevrouw Lameyer (zij was nog niet gehuwd). Deze verzorgde Martje tot haar dood in 1948. Mevrouw Lameyer erfde van haar het huis en de inboedel. Zij woont hier nu nog (1990).

Op de foto: Margrietje Bakker, dochter van Klaas Bakker en Trijntje Bakker.

 

VI.35 JAN JAKOB BAKKER
* 27-02-1872 te Bedum V 8.5 -
† 26-07-1872 te Bedum
Hij is slechts vijf maanden oud geworden.

VI.36 KLAZINA BAKKER
* 07-04-1876 te Bedum V 8.6
† 10-08-1876 te Bedum

VI.37 KLAAS JAKOB BAKKER
* 23-09-1865 te Bedum V 10.1
† 08-11-1865 te Bedum

VI.38 JOHANNA CATHERINA BAKKER
* 04-10-1866 te Bedum V.10.2
† 26-03-1944 te Bedum

Johanna is niet gehuwd geweest. Ze woonde met haar zuster in Bedum, Boterdiep w.z.

VI.39 CATHERINA JOHANNA BAKKER
* 22-11-1867 te Bedum V10.3
† 31-01-1914 te Bedum

Catherina is ook niet gehuwd geweest. Ze woonde bij haar zuster in Bedum, Boterdiep w.z.

VI.40 KLAAS JAKOB BAKKER & a. TRIENTJE NIENOORD
                                                         b. HEKOLINA V. DEEN
Klaas Jakob Bakker * 23-08-1870 te Onderdendam V 10.4
† 27-05-1957 te Bedum
Trientje Nienoord * 07-05-1874 te Onderwierum
† 26-11-1906 te Onderwierum
Gehuwd: 11-04-1898 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Dieuwerke * 18-10-1901 te Onderdendam VII 73
2. Jakobus Martinus * 24-02-1903 te Onderdendam VII 74

Trientje Nienoord was een dochter van Jakobus Nienoord en Antje Eikema, landbouwer te Onderwierum.
Hekolina van Deen * 30-01-1864 te Noordbroek
† 28-04-1930 te Bedum
Gehuwd: 27-08-1912 te Bedum.
Dit huwelijk bleef kinderloos.

Hekolina was eerder gehuwd met Geuchien J. Beukema.
Klaas Bakker en echtgenotes zijn landbouwer geweest in Onderwierum op de boerderij van zijn schoonouders Nienoord. Deze boerderij werd voordien bewoond door Martinus Bakker die later in 1898 naar Sauwerd verhuisde.

VI.41 DIRK KRUIZENGA
* 06-09-1862 te Bedum V 12.1
† 14-02-1867 te Bedum

VI.42 CATHERINA MARTINA KRUIZENGA
* 11-11-1863 te Bedum V 12.2
† niet bekend
Zij vertrok naar Ned. Indië

VI.43 GRIETJE KRUIZENGA & MEINDERT SCHUT
Grietje Kruizenga * 17-08-1865 te Bedum V 12.3
† 08-04-1916 te Groningen (Jozef Israëlstr.)
Meindert Schut * 11-02-1866 te Nieuwolda
† 03-07-1908 te Groningen
Gehuwd: 17-09-1896 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Margaretha Jantina* 02-02-1898 te Usquert VII 75
2. Pieter Anthonia * 07-04-1900 te Usquert VII 76

Meindert Schut was een zoon van Pieter Schuten Jantje Wijnholt, wonende te Nieuwolda, waar Pieter onderwijzer was.
Ook Meindert was onderwijzer, in Usquert, en later hoofd van de school aldaar. Hij is reeds op jonge leeftijd overleden.

VI.44 JACOBINA KRUIZENGA
* 02-01-1868 te Bedum V 12.4
† 30-03-1913 te Groningen (Jozef Israëlstr. Groningen)

Ze is onderwijzeres geweest en was niet gehuwd. Met haar zuster Grietje, die in 1908 weduwe werd, woonde zij het laatst samen in Groningen op bovengenoemd adres.

VI.45 ANNECHIEN WIENKE
* 10-10-1855 te Bedum V.20.1 W.v.A. 6.26
† 01-12-1859 te Bedum W.v.A. 6.27

angenietha wienke VI.46 ANGENIETHA WIENKE
* 29-10-1857 te Bedum V 20.2 W.v.A. 6.28
† niet bekend
Op de foto: Angenietha Wienke dochter van Harm Wienke en Martje

VI.47 SIMON WIENKE & TRIENTJE OLTHOFF
Simon Wienke * 14-01-1860 te Bedum V20.3 W.v.A. 6.29
† 04-10-1944 te Bedum
Trientje Olthoff * 17-02-1867 te Bedum
† 04-10-1962 te Groningen
Gehuwd: 12-10-1887 te Bedum W.v.A. 6.30
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.Harm * 07-08-1890 te Bedum VII 77
2. Jacob * 07-11-1891 te Bedum VII 78
3. Martinus * 28-04-1895 te Onstwedde VII 79
4. Gerhardus * 22-05-1899 te Bedum VII 80
5. Angenietha * 11-05-1901 te Bedum VII 81

VI 46 - Angenietha Wienke. VI 49 - Geertruida Wienke. . Bakker

VI.48 GEERTRUIDA WIENKE
* 10-12-1864 te Bedum V 20.4
† 25-03-1865 te Bedum

geertruida wienkeVI.49 GEERTRUIDA WIENKE
* 31-03-1866 te Bedum V 20.5
niet bekend

 

 

 

 

 

 

 

VI.50 MARTJE PRINS
* 04-08-1869 te Ulrum V 23.1
† 12-08-1869 te Ulrum

VI.51 ENNO PRINS
* 02-02-1872 te Doezum V 23.2
† niet bekend

VI.52 PIETERPRINS
* 16-04-1874 te Doezum V23.3

VI.53 PIETER BAKKER
* 12-06-1869 te Kantens V 24.1
† 14-12-1883 te Bedum

Deze Pieter Bakker is ongehuwd overleden, hij is slechts 14 jaar oud geworden.

VI.54 HILJE BAKKER
* 03-04-1870 te Kantens V 24.2
† 24-08-1870 te Kantens

Zij werd slechts 4 maanden oud.

VI.55 JAN BAKKER
* 16-10-1871 te Kantens V 24.3
† 18-01-1895 te Groningen

Jan Bakker was schippersknecht bij turfschipper Meima van Bedum. Hij is vermoedelijk verdronken in de Veenkoloniën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.56 GRIETJE BAKKER
* 28-09-1872 te Kantens V 24.4
† 17-10-1872 te Kantens

Zij was nog geen drie weken oud toen zij overleed.

hilje bakkerVI 57 HILJE BAKKER & a. GEERT FONGERS
                                          b. PIETER PATER
Hilje Bakker * 01-04-1874 te Kantens V 24.5 W.v.A. 6.35
† 22-03-1947 te Grand Rapids, U.S.A.
Geert Fongers * 27-07-1869 te Middelstum
† 29-04-1908 te Zoutkamp
Gehuwd: 01-06-1901 te Middelstum W.v.A. 6.36
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan * 04-03-1903 te Zoutkamp VII 82
Pieter Pater * 06-03-1882 te Zevenhuizen
† 22-07-1957 te Grand Rapids, U.S.A.
Gehuwd: 17-12-1910 te Ulrum W.v.A. 6.37
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
2. Geertruida * 21-05-1811 te Zoutkamp VII 83
3. Anna Gretha * 21-01-1913te Zoutkamp VII 84
4. Jakob * 30-03-1914 te Zoutkamp VII 85

Hilje Bakker haar eerste man, Geert Fongers, was een zoon van Jan Fongers en Anje van Huizen. Zij hadden een winkel in Middelstum.
Geert Fongers was bakkersknecht in Middelstum bij bakker Werkman tot zijn huwelijk. Hij werd toen broodbakker in Zoutkamp. Ze zijn slechts acht jaar gehuwd geweest. Na zijn overlijden was Pieter Pater meesterknecht in de bakkerij. Zij is dan ook met hem getrouwd en zij vertrokken naar de U.S.A. in 1915. Haar zoon Jan, uit haar eerste huwelijk, was toen 12 jaar oud en de drie kinderen uit haar tweede huwelijk 4, 2 en 1 jaar. De ouders van Pieter Pater waren Doetze Pater en Geertje Mekkes en hij was weduwnaar van Johanna Jantina Ezinga.

geert fongers hilje bakker broodbakker zoutkamp
Op de foto: Hilje Bakker, echtgenote van Geert Fongers.

grietje bakker lubbers kantens bedumVI.58 GRIETJE BAKKER & ANDRIES LUBBERS
Grietje Bakker * 16-04-1875 te Kantens V 24.6 W.v.A. 6.38
† 11-10-1918 te Bedum
Andries Lubbers * 30-07-1861 te Ezinge
† is niet bekend
Gehuwd: 26-06-1902 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Trijntje Jacobina * 23-04-1903 te Bedum VII 86
2. Jan Jakob * 02-05-1906 te Bedum VII 87
3. Jakob * 28-05-1910 te Bedum VII 88

Andries Lubbers was een zoon van Hamlannus Lubbers en Trientje de Vries.
Na een zeer kort huwelijk, slechts 16 jaar, vertrok Andries Lubbers met zijn twee overgebleven kinderen naar Amerika.

 

VI.59 TRIJNTJE BAKKER
* 15-04-1876 te Kantens V 24.7
† 21-06-1876 te Kantens

VI.60 JAKOB BAKKER
*17-05-1877 te Huizinge V24.8 W.v.A. 6.39
† 26-12-1877 te Huizinge W.v.A. 6.39

VI.61 TRIENTJE BAKKER
*17-08-1878 te Bedum V 24.9 W.v.A. 6.41
† Vlagtwedde 4-12-1905

Zij was als dienstmeisje in Groningen werkzaam. Ze huwde te Wildervank in 1901 met Harm Bettenbroek 1872-1920.
Uit dit huwelijk:
1 Jantje Jantina 1902-1961. Begraven Ter Apel Kapelweg
2 Klaas Jacob 1903-1970. Begraven Ter Apel Kapelweg
3 Jacob 1904 m.

Het zevende geslacht (stamboom Bakker)

VII.1 JAN ROELFS HAVERKAMP & JOHANNA HAVINGA
Jan Haverkamp * 30-07-1865 te Bedum VI 1.1
† 07-12-1904 te De Krim. Begraven te De Krim in Hardenberg
landbouwer
Kind Jan Haverkamp
Vader Roelf Haverkamp Moeder Freeke Steenhuis
Bron Geboorteregister Bedum 1865 Aktenummer 83
Johanna Havinga * 01-08-1870 te Windeweer, gem. Hoogezand
† 22-08-1957
Gehuwd: 06-04-1893 te Hoogezand.
Johanna Havinga was een dochter van Jan Havinga en Arentje Ensing. W.v.A. 7.1
Vader Jan Havinga, landbouwer Moeder Arendje Ensing,
Bron Huwelijksregister Hoogezand 1893 Aktenummer 16.

haverkamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2 TRIJNTJE HAVERKAMP & JANNES V. SLOTEN
Trijntje Haverkamp * 04-03-1867 te Bedum VI 1.2
† 18-03-1889 te Farmsum
Jannes v. Sloten * 18-11-1865 te Delfzijl
† 21-07-1902 te Farmsum
Gehuwd: 21-12-1888 te Delfzijl.

Kinderen zijn er niet geweest. Ze zijn maar drie maanden gehuwd geweest. Hij was een zoon van Thomas Jannes v. Sloten en Catrina Frans Rumpf en was korenmolennaar te Farmsum.

VII.3 GRIETJE HAVERKAMP
* 14-01-1869 te Bedum VI 1.3
† 26-03-1890 te Kropswolde
Zij is ongehuwd gebleven. Ze was onderwijzeres te Kropswolde.

VII.4 HARM HAVERKAMP
* 29-06-1871 te Bedum VI 1.4
† 26-03-1890 te Kropswolde

Hij is ongehuwd gebleven.

VII.5 PIETER HAVERKAMP & YMKJE MEIJER
Pieter Haverkamp * 04-06-1874 te Baflo VII.5 W.v.A. 7.2
† 07-04-1951 te Hoogeveen
Ymkje Meijer * 14-03-1880 te Driesum
† 14-06-1936 te Eé (Frl.)
Gehuwd: 12-05-1912 te Driesum.

Ze hebben zes kinderen gekregen, waarvan verder geen gegevens zijn.

VII.6 ROELFKE HAVERKAMP
* 16-05-1877 te Baflo VI 1.6 W.v.A. 7.3

Ze is vermoedelijk ongehuwd overleden te Sappemeer.

VII.7 DIEUWERKE HAVERKAMP & PIETER BOS
Dieuwerke Haverkamp * 13-05-1870 te Bedum VI 3.1
† 14-02-1922 te Stadskanaal
Pieter Bos * 05-09-1870 te Meeden
† 12-12-1935 te Groningen
Gehuwd: 18-10-1893 te Bedum.

Er is geen opgave van kinderen gedaan.
Pieter Bos was een zoon van Thomas Bos en Aaltje Bakker.
Pieter Bos was geref. predikant te Zuidbroek, Ten Boer, Delfzijl, Winsum-Obergum en Stadskanaal.

VII.8 JAN HAVERKAMP
* 19-10-1872 te Bedum VI 3.2
† 24-08-1880 te Bedum
Hij is reeds op 8-jarige leeftijd overleden.

VII.9 SIERTJE HAVERKAMP & PIETER BOS
Siertje Haverkamp * 20-05-1873 te Bedum VI 5.1
† 29-05-1939 te Assen
Pieter Bos * 08-08-1870 te Assen
† 07-06-1946 te Assen
Gehuwd: 30-05-1900 te Bedum.
Er is geen opgaaf van kinderen.

Pieter Bos was een zoon van Klaas Bos en Dieuwerke Huizenga, landbouwer onder Assen.

VII.I0 JAN HAVERKAMP & KLAASKE OOIJES
Jan Haverkamp * 13-09-1874 te Bedum VI 5.2
† 03-12-1951 te Stedum
Klaaske Ooijes * 20-01-1883 te Bedum
† 31-03-1981 te Stedum
Gehuwd: 28-09-1901 te Bedum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Trientje * 13-06-1902 te Bedum <
2. Pieterke * 16-01-1904 te Bedum <
3. Janna * 12-04-1906 te Bedum <
4. Pieter * 29-06-1908 te Bedum <
5. Siertje * 14-02-1911 te Ten Boer <
6. Hendrikje * 09-08-1913 te Stedum <
7. Jan * 14-08-1916 te Stedum

Klaaske Ooijes was een dochter van Jan Ooijes en Trientje Pieters Sloterdijk. Jan Haverkamp is boer geweest in Bedum, Ten Boer en Stedum. Op het laatste adres zijn ze overleden. Ze liggen op de begraafplaats te Stedum.

haverkamp stamboom bakker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. II GRIETJE HAVERKAMP
* 05-05-1876 te Bedum VI 5.3

† 24-03-1877 te Bedum

VII.12 ALBERT HAVERKAMP
* 30-06-1878 te Bedum VI 5.4
† 09-11-1878 te Bedum

VII.13 ALBERT HAVERKAMP
* 04-:03-1882 te Bedum VI 5.5
† 18-03-1883 te Bedum

VII.14 ANJE HAVERKAMP
* 28-05-1887 te Bedum VI 5.6
† 19-04-1906 te Bedum

VII.15 FREERK HAVERKAMP
* 28-06-1889 te Bedum VI 5.7
† 14-07-1.889 te Bedum

VII.16 JOHANNES HAVERKAMP
* 16-04-1892 te Bedum VI 5.8
† 21-10-1892 te Bedum
Ook hij is slechts 6 maanden geworden.

VII.17 JANTJE HAVERKAMP
* 06-07-1877 te Bedum VI 7.1
† 04-08-1877 te Bedum

VII.18 JANTJE HAVERKAMP & JAKOB GIJLL KLUGKIST
Jantje Haverkamp * 23-09-1878 te Bedum VI 7.2
† 10-01-1954 te Westerwijtwerd
Jakob Gijll Klugkist * 26-09-1869 te Bedum
† 19-03-1946 te Westerwijtwerd
Gehuwd: 30-05-1906 te Bedum.
Er zijn twee kinderen uit dit huwelijk geboren.

Ze waren landbouwer onder Westerwijtwerd (Middelstum).

VII. 19 GRIETJE HAVERKAMP & ABEL OOSTERHOF
Grietje Haverkamp * 21-03-1881 te Bedum VI 7.3
† 25-03-1951 te Zuidlaren
Abel Oosterhof * 20-10-1874 te Zuidwolde
† 24-02-1927 te Bedum (Ter Laan)
Gehuwd: 15-05-1908 te Bedum.

Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
Ze waren landbouwer in Ter Laan te Bedum.

VII.20 JELMER HAVERKAMP
* 17-04-1884 te Bedum VI 7.4
† 26-04-1885 te Bedum
Hij is slechts 1 jaar geworden.

VII.21 EBELTJE KLAZINA HAVERKAMP & ALDERT DERK OMTA
Ebeltje Klazina Haverkamp
* 01-04-1887 te Bedum VI 7.5
† 05-11-1975 te Ten Boer
Aldert Derk Omta * 18-03-1879 te Bierum
† 09-09-1944 te Bierum
Gehuwd: 02-02-1910 te Bedum.

Ze waren landbouwer te Bierum en kregen elf kinderen.
Aldert Derk Omta werd in de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd.

VII.22 LUURT EISENGA & TRIJNTJE HOVING
Luurt Eisenga * 04-04-1876 te Bedum VI 12.1
† 1965
Trijntje Hoving * 20-06-1874 te Middelstum
† 13-03-1956 te Bierum
Gehuwd: 26-04-1907 te Middelstum.
Klaas (1908-1987)
Willem (1912-2001)
Everdina (1910-1986)
Dirk (1914-1982).

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
Ze hadden een fruitkwekerij te Bierum.

stamboom bakker gezin eisenga

Op de foto het gezin Luurt Eisenga en zijn vrouw Trijntje Hoving.
Vlnr de kinderen: Klaas(1908-1987), Willem (1912-2001). Everdina (1910-1986) en Dirk (1914-1982).
Deze foto is gemaakt door Willem Frederik Pastoor, fotograaf te Loppersum

VII.23 IDA EISENGA & JAN DIJKEMA
Ida Eisenga *08-05-1878 te Bedum VI 12.2
Jan Dijkema * 24-08-1878 te Garmerwolde
Gehuwd: 13-06-1906 te Bedum.

Ze waren landbouwer onder Garmerwolde en ze kregen zes kinderen.

VII.24 RENTJE EISENGA & AAFKE V. DIJKEN
Rentje Eisenga * 12-05-1880 te Bedum VI 12.3
Aafke van Dijken * 03-03-1885 te Bedum
Gehuwd: 17-03-1909 te Bedum.

Ze zijn vertrokken naar Manhattan Montana. Ze hadden daar een boerderij. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

VII.25 GRIETJE EISENGA & FREERK OUD MAN
Grietje Eisenga * 26-03-1884 te Ulrum VI 12.4
Freerk Oudman * 08-04-1883 te Stitswerd (Kantens)
Gehuwd: 27-04-1910 te Bedum.

Ze waren landbouwer te Ter Laan (Bedum) en kregen drie kinderen.

VII.26 ENNE EISENGA & ZWAANTJE ROSE
Enne Eisenga * 07-05-1887 te Bedum VI 12.5
Zwaantje Rose * 06-10-1898 te Grand Rapids, U.S.A.
Gehuwd: 25-03-1918 te Stockton, Californië.

Ze hadden een boerderij te Ripon en kregen acht kinderen.

VII.27 MARTINUS EISENGA & JOHANNA WILHELMINA OOSTERHOF
Martinus Eisenga * 05-11-1890 te Bedum VI 12.6
Johanna Wilhelmina Oosterhof
* 08-08-1895 te Winsum

Ze waren landbouwer te Zuidwolde en hadden twee kinderen.

VII.28 CORNELIA KLUGKIST
* 05-07-1872 te Bedum VI 13.1
† 24-06-1873 te Bedum

VII.29 LUURT KLUGKIST & HILLEGIEN GROENEWOUD
Luurt Klugkist * 13-08-1873 te Bedum VI 13.2
† 22-10-1950 te Den Haag
Hillegien Groenewoud * 24-02-1871 te Hoogezand
† 06-04-1950 te Zuidlaren
Gehuwd: 15-03-1900 te Hoogezand.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Rienke * 20-09-1901 te Wildervank <
2. Sieuwert * 10-06-1904 te Wildervank <

VII.30 HENDRIK KLUGKIST & ANJE NIENHUIS
Hendrik Klugkist * 26-02-1875 te Bedum VI 13.3
† geen opgaaf
Anje Nienhuis * 09-05-1876 te Adorp
† 12-04-1950 te Ezinge
Gehuwd: 10-05-1900 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Klaas Jacob *28-11-1908 te Ezinge <

VII.31 CORNELIA KLUGKIST & DERK NAUTA
Camelia Klugkist * 11-06-1876 te Bedum VI 13.4
† geen opgaaf
Derk Nauta * 08-03-1875 te Eenrum
† 24-09-1909 te Leek
Gehuwd: 02-08-1900 te Groningen.

VII.32 KLAAS LUURT KLUGKIST
* 10-11-1878 te Bedum VI 13.5
† 11-02-1879 te Bedum

VII.33 KLAAS LUURT KLUGKIST
* 25-11-1879 te Bedum VI 13.6
† 10-12-1880 te Bedum

VII.34 GRIETJE KLUGKIST
* 02-01-1881 te Bedum VI 13.7
† 04-01-1881 te Bedum

VII.35 JAKOB GIJLL KLUGKIST
* 07-05-1882 te Bedum VI 13.8
† 05-06-1882 te Bedum

VII.36 WEMELINA KLUGKIST & HENDRIK VAN. ENGEN
Wemelina Klugkist * 10-06-1883 te Bedum VI 13.9
† geen opgaaf
Hendrik v. Engen * 29-09-1883 te Assen
† 15-11-1965 te Assen
Gehuwd: 20-05-1915 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren: niet bekend

VII.37 EBELTJE KLUGKIST
* 07-04-1885 te Bedum VI 13.10"
† 15-11-1951 te Bedum
Zij was niet gehuwd.

VII.38 DIEUWERKE KLUGKIST
* 27-09-1886 te Bedum VI 13.11
† 12-02-1887 te Bedum

VII.39 GRIETJE SWIERENGA
* 28-09-1861 te Ten Boer VI 14.1
† 13-12-1877 te Bedum

VII.40 BARTELD SWIERENGA
* 08-02-1868 te Ten Boer
† 17-03-1868 te Ten Boer

fokke bruins grietje bakkerVII.41 GRIETJE BAKKER & a. ALLERT REINDER VELDMAN
                                                b. FOKKE BRUINS

Grietje Bakker * 10-03-1867 te Bedum VI 16.1
† 17-09-1931 te Bedum
Allert Reinder Veldman * 14-08-1863 of 1864 te Den Haag
† 12-04-1891 te Bedum
Gehuwd: 14-04-1886 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pieterke * 23-01-1887 te Bedum VIII 1
2. Louke * 15-02-1888 te Bedum VIII 2
3. Jakob * 11-06-1889 te Bedum VIII 3
4. AllertJakob * 01-04-1891 te Bedum VIII 4

Fokke Bruins * 13-11-1863 te Appingedam
† 18-09-1926 te Bedum
Gehuwd: 11-05-1892 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
5. Jacob * 21-05-1893 te Bedum VIII 5
6. Ida * 31-07-1894 te Bedum VIII 6
7. Trijntje * 27-03-1897 te Bedum VIII 7
8. Johan * 24-09-1898 te Bedum VIII 8

Grietje Bakker haar eerste man, Allert Reinder Veldman, was een zoon van Reinder Allerts Veldman en Louke Kornelis Knol. Ze waren broodbakker in de Grotestraat te Bedum.
Vijf jaar na hun huwelijk kwam Allert Reinder Veldman te overlijden. Grietje Bakker hertrouwde met Fokke Bruins. Hij was een zoon van Jannes Pieter Bruins en Ida Fokkes Bloeman. Ze huurden de bakkerij van Jakob Bakker, de vader van Grietje Bakker.

Op foto links: 1e en 2e echtgenoot van de Grietje BAKKER. Links: Allert Reinder Veldman en rechts: Fokko Bruins. Met dank aan Marc Groothelm.

 

 

 

 

 

 

 

trientje bakker bedumVII.42 TRIENTJE BAKKER & JAN VOS
Trientje Bakker * 11-10-1868 te Bedum VI 16.2
† 09-02-1900 te Bedum
Jan Vos * 12-05-1869 te Baflo
† 17-03-1948 te Bedum
Gehuwd: 11-05-1892 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Gerhard Jan * 06-03-1893 te Bedum VIII 9
2. Pieterke * 03-08-1894 te Bedum VIII 10
3. Heilina * 02-06-1896 te Bedum VIII 11
4. Jacob * 19-05-1898tebedum VIII 12
Na het overlijden van Trientje Bakker, hertrouwde Jan Vos op 25 maart 1904 met Wilmina Uildersma.
Wilmina Uildersma * 1881 te Hellum
† 15-05-1978 te Bedum
Gehuwd: 25-03-1904 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
5. Jantje * 15-02-1905 te Bedum VIII 13
6. Elzo * 02-04-1906 te Bedum VIII 14 .]
7. Dirk * 18-03-1910 te Bedum VIII 15
8. Hendrik * 26-03-1916 te Bedum VIII 16
9. Jacoba * 30-01-1918 te Bedum VIII 17 I

Trientje Bakker haar man, Jan Vos, was een zoon van Gerhard Vos en Heilina ten Bos. Zij waren bakker in Zuidwolde, Boterdiep W.z. Trientje Bakker is al spoedig overleden en daarna trouwde Jan Vos met Wilmina Uildersma. Zij was een dochter van Derk Uildersma en Jantje Kuipers. Ze waren landbouwer bij Tjamsweer, gemeente Appingedam. De kinderen uit het eerste huwelijk werden eerst bij familie ondergebracht en zo kwam Heilina, het derde kind, bij haar oom en tante in Uithuizermeeden.

VII.43 AN(T)JE BAKKER & JAN GRIEVER
An(t)je Bakker * 17-05-1870 te Bedum VI 16.3
† 29-06-1958 te Uithuizermeeden
Jan Griever * 27-12-1870 te Appingedam
† 02-11-1951 te Uithuizermeeden
Gehuwd: 29-04-1896 te Bedum W.v.A. 7.7.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Grietje * 08-11-1906 te Uithuizermeeden VIII 18

Jan Griever was een zoon van Gerhardus Griever en Grietje Bruins uit Appingedam. Ze zijn bakker geweest te Uithuizermeeden.

antje bakker griever bedum Gerhardus Griever grietje bruins

An(tj)e Bakker met haar
dochtertje Grietje.

                                       

Gerhardus Griever. Grietje Bruins.

VII. 44 MARTJE BAKKER & HENDRIK BORGMAN
Martje Bakker * 24-02-1872 te Bedum VI 16.4
† 30-09-1912 te Groningen
Hendrik Borgman * 24-08-1871 teUlrum
† 15-02-1949 te Groningen
Gehuwd: 05-05-1897 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Evert George * 15-03-1898 te Onderdendam VIII 19
2. Pieterke Helena * 01-07-1902 te Onderdendam VIII 20

Na ongever vijftien jaar gehuwd te zijn geweest overleed Martje Bakker, en Hendrik Borgman hertrouwde in 1915 met
Elzolina PetronelIa Vos * 13-01-1886 te Baflo
† 25-04-1968 te Groningen
Gehuwd: 04-05-1915 te Baflo W.v.A. 7.8
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Martje Bakker haar man, Hendrik Borgman, was een zoon van Evert George Borgman en Heilina Noordhof. Ze waren eerst bakker in Onderdendam en kochten in 1910 een bakkerij in Bedum. W.v.A. 7.9.
Deze bakkerij werd door vererving (W.v.A. 7.10) verkregen door Jan Bakker, een broer van Martje Bakker, die er ook bakker is geweest. Toen hij de bakkerij verkocht aan Hendrik Borgman, kocht hij zelf hotel 't Gemeentehuis.
Hendrik Borgman zijn tweede echtgenote was een dochter van Jan Vos, gehuwd met Trientje Bakker. VII 40.
Ze hebben er tot 1937 gewoond en vertrokken toen naar Groningen.

VII. 45 JAN BAKKER
* 17-02-1874 te Bedum VI 16.5
† 10-03-1874 te Bedum

VII. 46 JANTJE BAKKER
* 15-02-1875 te Bedum VI 16.6
† 23-07-1878 te Bedum

VII. 47 JAN BAKKER
* 21-02-1877 te Bedum VI 16.7
† 12-04-1877 te Bedum

VII. 48 JAN BAKKER & GRIETJE HUIZENGA
Jan Bakker * 26-07-1878 te Bedum VI 16.8
† 24-10-1966 te Bedum
Grietje Huizenga * 24-08-1877 te Bedum
† 10-10-1965 te Bedum
Gehuwd: 06-06-1900 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk gebQren:
1. Jakob Roelf * 13-05-1902 te Bedum VIII 21
2. Roelf * 09-09-1905 te Bedum VIII 22
3. Jan * 02-11-1908 te Bedum VIII 23
4. Pieter * 09-02-1910 te Bedum VIII 24

Deze Jan Bakker was dus eerst bakker te Bedum en hij kocht later hotel 't Gemeentehuis. Hij was varkensfokker en mester, een zeer optimistisch persoon.

VII. 49 JAN BAKKER
* 12-03-1869 te Leens VI 17.1
† 24-09-1942 te Stedum

Jan Bakker is niet gehuwd geweest en hij was bakkersknecht van beroep.

VII. 50 GRIETJE BAKKER & JAN BENE HARTSEMA
Grietje Bakker * 14-08-1871 te Grijpskerk VI 17.2
† 21-01-1958 te Ulrum
Jan Bene Hartsema * 12-05-1871 te Eenrum
† 01-02-1950 te Ulrum
Gehuwd: 26-04'-1902 te Middelstum W. v.A 7.10
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Aatke * 22-06-1906 te Westernieland VIII 25

Jan Bene Hartsema was een zoon van Willem Hartsema en Aatke Rijzebol. Ze waren bakker in Eenrum.
Jan Bene Hartsema was bakker te Westernieland en Ulrum.

VII. 51 MACHIEL BAKKER
* 14-04-1877 te Middelstum VI 17.3
† 13-01-1899 te Termunten W.v.A. . 7.13

Machiel Bakker bleef ongehuwd en was bakkersknecht.

VII. 52 GRIETJE BAKKER & KLAAS ROZEMA
Grietje Bakker * 18-07-1873 te 't Zandt VI 20.1
† 30-01-1935 te Utrecht
Klaas Rozema * 21-03-1877 te Wetsinge Sauwerd
† 31-05-1962 te Utrecht
Gehuwd: 10-05-1907 te 't Zandt W.v.A. 7.14
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Grietje * 27-05-1908 te Munnekezijl VIII 26
2. Heine Klaas * 17-09-1911 te Groningen VIII 27

Klaas Rozema was een zoon van Heine Rozema en Geesien Broekerna, dagloner wonende te Sauwerd.
Klaas Rozema was in het bakkersvak opgeleid en hij werd bakker voor de militairen te Utrecht.

Grietje Bakker (zus van Eisse Bakker) en daarnaast Klaas Rozema. Kinderen: Heine Klaas en Grietje. stamboom familie Bakker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(op de foto vlnr: Grietje, Heine Klaas, Grietje, Klaas)

VII. 53 EISSE BAKKER & AALTJE BOOMKER
Eisse Bakker * 25-06-1875 te 't Zandt VI 20.2
† 26-05-1953 te Ten Boer, begraven op begraafplaats Ten Bore, graf 08R.05.
Aaltje Boomker * 11-08-1878 te Uithuizermeeden
† 06-06-1938 te Ten Boer, begraven op begraafplaats Ten Boer, graf 08R.06.
Gehuwd: 01-11-1907 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
0. jongetje * 11-4-1909 te Ten Boer - † 11-4-1909, bij geboorte overleden
0. Klaas *
11-4-1909 te Ten Boer - † 3-5-1909, drie weken oud, begraven op begraafplaats Ten Boer, graf 14L.14
1. Klaas * 17-04-1910 te Ten Boer VIII 28
2. Duurtje * 01-11-1914 te Ten Boer VIII 29

Aaltje Boomker was een dochter van Duurke Veldman (17 november 1844 - 3 juli 1918) en Derk Boomker (haar eerste man). Eisse Bakker is onderwijzer geweest in Ten Boer van 1904-1937.

eisse bakker en aaltje boomker teb boer meester

Op de foto: Eisse Bakker en Aaltje Boomker

fraf bakker oomkes ten boer

Op de foto: Grafsteen Eisse Bakker en Aaltje Boomker te ten Boer

Op de foto: Duurke Veldman

Op de foto: Ties Scholten 21 juni 1840-10 januari 1918 (tweede man van Duurke Veldman)

VII. 54 JAN BAKKER & MARIA RIJKENS
Jan Bakker * 09-10-1877 te 't Zandt VI 20.3
† 17-10-1945 te 't Zandt
Maria Rijkens * 13-10-1891 te 't Zandt
† 08-03-1955 te 't Zandt
Gehuwd: 21-05-1915 te 't Zandt W.v.A. 7.15
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Klaas * 06-10-1916 te 't Zandt VIII 30
2. Gerrit * 14-09-1918 te 't Zandt VIII 31
3. Grietje Jantje * 17-07-1920 te 't Zandt VIII 32
Maria Rijkens was een dochter van Gerrit Temme Rijkens en Jantje Heerlien wonende te 't Zandt.
Jan Bakker was broodbakker te 't Zandt.

VII. 55 HEMKE BAKKER & JAN VAN DE MEER
Hemke Bakker * 31-08-1880 te 't Zandt VI 20.4
† 31-0'8-1955 te Heerenveen
Jan v.d. Meer * 08-09-1878 te Schalsum (Frl.)
† 14-09-1908 te Heerenveen
Gehuwd: 09-05-1902 te 't Zandt W.v.A. 7.16
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Johannes * 29-02-1903 te Groningen VIII 33
2. Grietje * 28-05-1904 te Heerenveen VIII 34
3. Klaas * 24.;07-1905 te Heerenveen VIII35
4. Dou(w?)tje * 17-03-1906 te Heerenveen VIII 36
Jan v.d. Meer was een zoon van Johannes Jans v.d. Meer en Douwtje Jitzes Dijkstra, rietdekker te Groningen.
Ook Jan v.d. Meer is rietdekker geweest en woonde in Heerenveen.

Op de foto: Jan van der Meer, slechts 30 jaar oud geworden, kreeg longontsteking

VII. 56 GRIETJE BAKKER
*29-04-1880 te 't Zandt VI 22.1 W.v.A. 7.17
† 04-02-1945 te 't Zandt W.v.A. 7.18
Zij is niet gehuwd geweest.

VII. 57 HENDRIK BAKKER
*21-02-1886 te 't Zandt VI 22.2 W.v.A. 7.19
† 17-02-1972 te 't Zandt W.v.A. 7.20
Hendrik Bakker is niet getrouwd geweest. Hij was bakker geweest te 't Zandt en in Stedum.

VII.58 PIETER JAKOB BAKKER & GEERTJE WIERSEMA
Pieter Jakob Bakker * 08-08-1887 te Tjamsweer VI 25.1
† 19-04-1962 'te Tjamsweer
Geertje Wiersema * 20-11-1885 te 't Zandt
† 27-02-1954 te Tjamsweer
Gehuwd: 27-05-1915 te 't Zandt.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Johanna Grietje * 23-06-1916 te Uithuizen VIII 37
2. Grietje Johanna * 30-09-1922 te Uithuizen VIII 38

Geertje Wiersema was een dochter van Siert Wiersema en Grietje Lesterhuis, landbouwer te 't Zandt.
Pieter Jakob Bakker was eerst landbouwer in Uithuizen en later te Oosterwijtwerd bij Appingedam.

gerrit bakker trijnte boumanVII. 59 GERRIT HOMME BAKKER & TRIJNTJE BOUMAN
Gerrit Bakker * 25-08-1888 te Tjamsweer VI 25.2
† 11-03-1969 te Tjamsweer
Trijntje Bouman * 02-05-1882 te Termunterzijl
† 27-09-1973 te Appingedam
Gehuwd: 02-05-1918 te Termunten.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Roelf * 03-08-1921 te Tjamsweer VIII 39
2. Arend * 17-02-1923 te Tjamsweer VIII 40
Trijntje Bouman was een dochter van Arend Bouman en Elizabeth Hommes, landbouwer in Termunten.
Gerrit Bakker en Trijntje Bouman werden boer op de ouderlijke boerderij te Tjamsweer, Appingedam.

 

jacob pieter bakker en jantje pestmanVII. 60 JAKOB PIETER BAKKER & JANTJE PESTMAN
Jakob Pieter Bakker * 18-11-1889 te Tjamsweer VI 25.3
† 29-12-1975 te Ten Boer
Jantje Pestman * 17-11-1892 te Overschild
† 27-10-1961 te Ten Boer
Gehuwd: 22-05-1921 te Ten Boer.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Roelf Hendrik * 07-04-1922 te Ten Boer VIII 41
2. Hendrik Roelf * 25-03-1925 te Ten Boer VIII 42
3. Johanna Antje * 08-04-1928 te Ten Boer VIII 43
Jantje Pestman was een dochter van Hendrik Pestman en Anje Smit, landbouwer te Overschild.
Jakob Pieter Bakker was landbouwer te Ten Boer.

VII. 61 PIETER JAKOB BAKKER & TRIJNTJE CHRISTIANA BLEEKER
Pieter Jakob Bakker * 24-04-1884 te Zuidwolde VI 27.1
† 10-01-1961 te Warffum
Trijntje Christiana Bleeker I
* 09-11-1880 te Bierum
† 01-08-1973 te Kantens
Gehuwd: 10-05-1911 te Bierum W.v.A. 7.21
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Tjakelina Gezina * 06-02-1912 te Roodeschool VIII 44
2. Gezina Tjakelina * 14-03-1915 te Losdorp VIII 45
3. Jantina Pieterdina * 29-03-1918 te Losdorp VIII 46
4. Gerrit Jakob * 23-06-1921 te Bedum VIII 47

Trijntje Christiana Bleeker was een dochter van Gerrit Jakob Bleeker en Geessien EIema, landbouwer te Bierum.
Pieter Jakob Bakker en Trijntje Christiana Bleeker zijn landbouwer geweest in Losdorp-Westerdijkshorn en in Rottum (Kantens).

VII. 62 LUKAS BAKKER
* 13-03-1887 te Zuidwolde VI 27.2 .
23-06-1889 te Zuidwolde

Hij is op ruim 2-jarige leeftijd overleden.

VII. 63 JAKOB PIETER BAKKER & ABELINA WIERSEMA
Jakob Pieter Bakker * 28-01-1889 te Zuidwolde VI 27.3
† 08-04-1974 te Grootegast
Abelina Wiersema * 18-02-1893 te 't Zandt
† 16-10-1985 te Grootegast
Gehuwd: 25-04-1919 te 't Zandt.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1, Tjakelina * 24-04-1920 te Westerdijkshorn VIII 48
2. Siert Jan * 19-01-1922 te Westerdijkshorn VII 49
3. Grietje Fenna * 28-07-1926 te Groningen VIII 50
4. Jantina Henderika * 14-04-1928 te Groningen VIII 51

Abelina Wiersema was een dochter van Siert Wiersema en Grietje Lesterhuis, landbouwer te 't Zandt.
Jakob Pieter Bakker en Abelina Wiersema waren landbouwer. Eerst te Westerdijkshorn, toen in Groningen (Peizerweg), Westerwijtwerderhalte, Rottum, Zuidwolde en Oldekerk.

VII. 64 LUKAS HARM BAKKER & ANJE WIGBOLT BOS
Lukas Harm Bakker * 16-02-1890 te Zuidwolde VI 27.4
† 22-11-1970 te Loppersum
Anje Wigbolt Bos * 15-08-1895 te Holwierde
† 22-01-1941 te Loppersum
Gehuwd: 20-01,.1927 te Bierum W.v.A 7.22
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Sjouktje Tjakelina * 05-06-1931 te Loppersum VIII 52
2. Tjakelina Jantina * 08-0~-1932 te Zuidwolde VIII 53
3. Jantina Juriena * 01-03-1934 te Loppersum VIII 54
4. Juriena * 10-03-1939 te Loppersum VIII 55

Anje Wigbolt Bos was een dochter van Jurrien Bos en SjouktjeHamming, landbouwer te Spijk. Lukas Harm Bakker en Anje Wigbolt Bos waren eerst boer op Nienhuizen, de ouderlijke boerderij van Jan Bakker en Tjaakje Bouman. Later woonden ze in Loppersum

VII. 65 JAN BAKKER & ANNA OMTA
Jan Bakker * 12-04-1891 te Zuidwolde VI 27.5
† 29-03-1976 te Ten Boer
Anna Omta * 22-03-1893 te Slochteren
† 13-03-1970 te Ten Boer
Gehuwd: 08-04-1920 te Appingedam.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan * 18-01-1922 te Zuidwolde VIIl56
2. Willem * 06-08-1926 te Zuidwolde VIIl 57

Anna Omta was een dochter van Willem Omta en Anje Dam.
Jan Bakker en Anna Omta zijn boer geweest eerst op Nienhuizen, de ouderlijke boerderij in Zuidwolde, daarna aan de Wolddijk, genaamd "De Zon". Toen Rottum en daarna Woltersum.

VII. 66 FROUKE WOUDSMA
* 18-05-1891 te Oudega VI 28.1
† 16-04-1897 te Oudega
Op bijna 6-jarige leeftijd overleden.

VII. 67 JAKOB WOUDSMA
* 01-10-1892 te Oudega VI 28.2
† 17-:10-1965 te Groningen

Hij was niet gehuwd, hij was slechtziende, maar was zeer muzikaal, vooral orgelmuziek had zijn grote liefde.

woudsma frouwke oudegaVII. 68 FROUKE WOUDSMA
* 02-04-1898 te Oudega VI 28.3
† 09-03-1982 te Appingedam

Zij is niet gehuwd geweest. Ze woonde samen met haar broer Jakob in Groningen. Ze is begraven bij haar man in Oudega

 

 

 

 

 

 

 

VII. 69 PIETER JAKOB BAKKER & MARTJE WOLDINGA
Pieter Jakob Bakker * 24-04-1890 te Onderwierum VI 29.1
† 18-11-1974 te Winsum
Martje Woldinga * 22-02-1898 te Leek
Gehuwd: 05-04-1934 te Eenrum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Antje * 13-01-1936 te 't Wildeveld, Winsum VIII 58
2. Martinus Pieter * 04-02-1937 te 't Wildeveld, Winsum VIII 59
3. Gezina Jakoba * 16-02-1938 te 't Wildeveld, Winsum VIII 60
4. Niklaas * 28-02-1940 te 't Wildeveld, Winsum VIII 61

Martje Woldinga is een dochter van Niklaas Woldinga en Antje Rietema. Hij was predikant te Leek, Ten Post, Mildam en Pieterburen.
Pieter Bakker en Martje Woldinga waren landbouwer in Winsum, 't Wildeveld genoemd.

bakker woldringa
Op de foto: Het gezin van Pieter Bakker en Martje Bakker-Woldringa.
boerderij winsum bakker
Op de foto: De boerderij 't Wildeveld onder Winsum. Bewoners: Pieter Bakker en Martje Woldringa.

VII. 70 HENDRIK ANTONIE BAKKER & a. FENNIE HOEKSEMA
                                                                    b. FREEKE MULDER
                                                                    c. GRIETJE SCHOLTENS
Hendrik Antonie Bakker
* 27-07-1891 te Onderwierum VI 29.2
† 03-03-1987 te Middelstum

Fennie Hoeksema * 06-10-1893 te Sauwerd
† 23-03-1922 te Sauwerd
Gehuwd: 25-05-1920 te Sauwerd.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Geessien Jacoba * 01-10-1921 te Sauwerd VllI 62
Fennie Hoeksema was een dochter van Willem Hoeksema en Martje de Vries. Ze waren landbouwer te Wetsinge, Sauwerd.
Freeke Mulder * 19-08-1892 te Oldenzijl
† 28-12-1928 te Sauwerd

Freeke Mulder * 19-08-1892, Te Oldenzijl
† 28-12-1928 te Sauwerd
Gehuwd: 20-10-1925 te Uithuizermeeden.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Freeke Mulder was een dochter van Derk Pieters Mulder en Nijsiena Klimp, landbouwer te Oldenzijl.

Grietje Scholtens * 08-06-1902 te Uithuizermeeden
† 19-06-1986 te Winsum
Gehuwd: 25-05-1934 te Middelstum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Geessien Jacoba * 21-05-1935 te Middelstum VIII 63
2. Martinus * 29-08-1936 te Middelstum VIII 64
3. Luitje Haiko * 22-04-1938 te Middelstum VIII 65
4. Haiko Willem * 03-10-1939 te Middelstum VIII 66
5. Pieter * 20-05-1942 te Middelstum VIII 67
6. Willem * 08-12-1944 te Middelstum VIII 68
7. Hendrik Grietinus * 17-02-1946 te Middelstum VIII 69
Grietje Scholtens was een dochter van Luitje Scholtens en Haike Pieterman.
Hendrik Bakker was eerst landbouwer in Sauwerd, op de boerderij van Brands.
In 1930 kocht hij de boerderij in Middelstum, Halteweg.

VII. 71 FROUWE BAKKER & DOEWINA BOUWMAN
Frouwe Bakker * 04-04-1894 te Onderwierurn VI 29.3
† 01-06-1975 te Sauwerd
Doewina Bouwman * 11-01-1899 te Veendam
† 21-03-1960 te Sauwerd
Gehuwd: 10-06-1922 te Veendam.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Martinus Jacob * 28-03-1923 te Wetsinge VIII 70
2. Jacob Gezienus * 14-08-1926 te Wetsinge VIII 71
3. Jacob Gezienus * 19-01-1928 te Wetsinge VIII 72
Doewina Bouwman was een dochter van Jakob Bouwman en Martha Engels.
Frouwe Bakker en Doewina Bouwman waren landbouwer op de Schelligheheerd te Wetsinge.

VII. 72 WIETSKE BAKKER & MARTEN JAKOB V. TIL
Wietske Bakker * 01-04-1897 te Onderwierurn VI 29.4
† 21-06-1941 te Middelstum
Marten Jakob v.Til * 24-03-1898 te Dorkwerd
† 21-08-1984 te Zuidhom
Gehuwd: 23-03-1918 te Bedum. -
Kinderen uit dit huwelijk geboren: W
1. Hendrik Martinus * 26-07-1920 te Mensingeweer VIII 73
2. Geessien Lambertha Jacoba
* 22-10-1921 te Mensingeweer VIII 74
3. Lammechien Jan tien
* 07-02-1923 te Mensingeweer VIII 75
4. Hendrik Martinus * 07-05-1924 te Usquert VIII 76
5: Martina Petronella* 26-05-1926 te Usquert VIII 77
6. Pieternella * 18-05-1927 te Middelstum VIII 78
7. Martinus Pieter Richard
* 03-07-1932 te Middelstum VIII 79

Marten Jakob v.Til was een zoon van Hendrik v .Til en Lammechien Houwing, landbouwer te Dorkwerd (Gr.).
Marten Jakob. Til en Wietske Bakker woonden de eerste jaren van hun huwelijk op de ouderlijke boerderij te Mensingeweer, 't Wildeveld geheten. Later landbouwer in Usquertin de polder en daarna verhuisd naar Middelstum. Toen Wietske Bakker in 1941 overleed hertrouwde Marten Jakob v. Til met Pieterke Hillena Wierenga
* 03-08-1911 te Aduard
† 13-08-1986 te Zuidhorn
Zij was een dochter van Meindert Wierenga en Zwanette Jantina ten Have.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen meer geboren.

VII. 73 DIEUWERKE BAKKER & ALDERT ELEMA
Dieuwerke Bakker * 18-10-1901 te Onderdendam VI 40.1
† 19-03-1987 te Groningen
Aldert Elema * 21-04-1892 te Huizinge
† 22-03-1946 te Huizinge
Gehuwd: 27-04-1922 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Trientje * 10-05-1924 te Huizinge VIII 80
2. Hendrik * 09-04-1926 te Huizinge VIII 81
3. Roelina Johanna * 20-12-1928 te Huizinge VIII 82

Aldert Elema was een zoon van Hendrik Elema en Roelina Johanna Boukema, landbouwer te Huizinge.
Aldert Elema en Dieuwerke Bakker waren landbouwer op de ouderlijke boerderij in Huizinge van de familie Elema.

VII.74 JAKOBUS MARTINUS BAKKER & MARTHA HUIBERDINA WIERSUM
Jakobus Martinus Bakker
* 24-02-1903 te Onderwierum VI 40.2
† 13-07-1974 te Groningen
Martha Huiberdina Wiersum
* 19-06-1905 te Uithuizen
† 06-02-1970 te Groningen
Gehuwd: 25-05-1927 te Uithuizen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Klaas Jakob * 27-11-1929 te Onderwierum VIII 83
2. Gijsbertha Margaretha
* 08-10-1937 te Onderwierum VIII 84
Martha Huiberdina Wiersum was een dochter van Berend Pieter Wiersum en Gijsbertha Margaretha Boomgaart. Jakobus Martinus Bakker en zijn vrouw bleven boer in Onderwierum.

VII.75 MARGARETHA JANTINA SCHUT
Margaretha Jantina Schut
* 02-02-1898 te Usquert < VI 43.1
W.v.A. 7.23
Ze vertrok in 1919 naar Rotterdam.

VII.76 PIETER ANTHONIA SCHUT.
Pieter Anthonia Schut * 07-04-1900 te Usquert < VI 43.2 W.v.A. 7.24
Hij vertrok in 1921 naar Ned.-Indië.

VII.77 HARM WIENKE & a. AALTJE SEBENS
                                          b. ANNA BOS
Harm Wienke * 07-08-1890 te Bedum VI 47.1
† 13-11-1976 te Groningen
Aaltje Sebens * 20-03-1894 te Thesinge
† 06-11-1956 te Delfzijl
Gehuwd: 02-05-1917 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Simon verder geen gegevens
2. Willemtje verder geen gegevens
3. Hendrik verder geen gegevens
4. Trientje verder geen gegevens
5. Harm verder geen gegevens

Aaltje Sebens was een dochter van Hendrik Sebens en Willemtje Wais, landbouwer te Thesinge. Toen Aaltje Sebens in 1956 overleed, huwde Harm Wienke voor de tweede keer met Anna Bos * 23-02-1902 te Hoogezand
† 20-08-1983 te Zwolle

VII. 78 JACOB WIENKE & WILHELMINA BORVELD
Jacob Wienke * 07-11-1891 te Bedum VI 47.2
† 02-02-1973 te Diemen
Wilhelmina Lamberdina Borveld
* 04-05-1900 te Westervoort
† 19-01-1981 te DiemenGehuwd: 12-06-1918 te Westervoort.

VII.79 MARTINUS WIENKE & a. ANTJE BAKKER
                                                  b. AAFKE EKENS
Martinus Wienke * 28-04-1895 te Onstwedde VI 47.3
† 03-01-1975 te Groningen
Antje Bakker * 01-02-1896 te Appingedam
† 24-12-1939 te Appingedam
Gehuwd: 18-05-1920 te Appingedam.
Aatke Ekens * 23-06-1900 te Stedum
† 02-12-1973 te Groningen
Gehuwd: 24-09-1941 te Stedum.

VII.80 GERHARD US WIENKE & AALTJE KAMPHUIS
Gerhardus Wienke * 22-05-1899 te Bedum VI 47.4
† 26-03-1968 te Groningen
Aaltje Kamphuis * 26-04-1900 te Noordwolde
Gehuwd: 26-11-1925 te Bedum.

VII.81 ANGENIETHA GEERTRUIDA WIENKE
Angenietha Geertruida Wienke
* 11-05-1901 te Bedum VI 47.5
† 16-04-1913 te Weerdingermond

VII.82 JAN FONGERS & MARIE BORGERDING
Jan Fongers * 04-03-1903 te Zoutkamp VI 57.1 W.v.A. 7.25
† 29-09-1949 te U.S.A.
Marie Borgerding * 20-06-1903 te HudsonViIle, Michigan
Gehuwd: 26-07-1923 te HudsonVIIle, Michigan.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pieter * 21-01-1925 te Grand Rapids VIII 85
2. Klaas * 21-04-1929 te Grand Rapids VIII 86

Jan Fongers ging in 1915 samen met zijn moeder, tweede vader en zijn drie halfzusters (hierna genoemd) naar Grand Rapids, Michigan, U.S.A.

VII.83 GEERTRUIDA PATER
Geertruida Pater * 21-05-1911 te Zoutkamp VI 57.2 W.v.A. 7.26
† 13-09-1969 te Grand Rapids

Zij is niet gehuwd geweest.

VII.84 ANNA GRETHA PATER
Anna Gretha Pater * 21-01-1913 te Zoutkamp VI 57.3 W.v.A. 7.27

Zij is niet gehuwd en zij woont in Arizona, U.S.A.

VII.85 JAKOB PATER
Jakob Pater * 30-03-1914 te Zoutkamp VI 57.4 W.v.A. 7.28

Hij woont samen met zijn zuster Anna, en hij is niet gehuwd.

kinderen grietje bakker VII.86 TRIJNTJE JAKOBINA LUBBERTS
Trijntje Jakobina Lubberts
* 23-04-1903 te Bedum VI 58.1
† 05-02-1980 te Grand Rapids
Zij was ongehuwd.

VII.87 JAN JAKOB LUBBERTS & HATTIE LUBBERTS
Jan Jakob Lubberts * 02-05-1906 te Bedum VI 58.2
Hattie Lubberts * 04-10-1903 te Fremont, Michigan
Gehuwd: 04-02-1936 te Grand Rapids.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Alice Jane * 22-01-1937 te Grand Rapids VIII 87
2. Marjorie Ruth * 14-05-1939 te Grand Rapids VIII 88

 

 

 

 

Op de foto: De twee kinderen van Andries Lubbers en Grietje Bakker: Jan Jacob (hieronder nog een keer) en Trijntje Jacobina.

Jan Jacob Lubberts Grietje Bakker zoon, * 1906, foto van Harjo Wienke

 

VII.88 JAKOB LUBBERTS
Jakob Lubberts * 28-05-1910 te Bedum VI 58.5
† 18-06-1910 te Bedum

Het achtste geslacht (stamboom Bakker)

VIII.1 PIETERKE VELDMAN & WILLEM KOOI
Pieterke Veldman *23-01-1887te Bedum VII 41.1
† 02-03-1968 te Leek
Willem Kooi * 06-10-1886 te Oudeschip
† 14-01-1972 te Zuidhorn Gehuwd: 28-04-1915 Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Martje * 15-03-1916 te Zijldijk IX 1
Willem Kooi was een zoon van Alje Kooi en Martje Ausema.
Willem Kooi en Pieterke Veldman waren broodbakker in Zijldijk. Ze verhuisden op 27 april 1933 naar Haren.

VIII.2 LOUKE VELDMAN & JANNES WIEBE FORMSMA
Louke Veldman * 15-02-1888 te Bedum VII 41.2
† 14-03-1956 te Bedum
Jannes Wiebe Formsma * 22-10-1890 te Grijpskerk
† 23-04-1944 te Groningen
Gehuwd: 06-10-1919 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Frieda Gretha * 29-10-1920 te Bedum IX 2
2. Allert Fokko * 09-11-1923 te Bedum IX 3
3. Herman Jakob * 01-01-1925 te Bedum IX 4
Jannes Wiebe Formsma was een zoon van Haaike Formsma en Frouktje van de Veen.
Hij was aannemer in Grijpskerk en in Bedum.

VIII.3 JAKOB VELDMAN
JakobVeldman * 11-06-1889 te Bedum VII 41.3
† 22-09-1889 te Bedum

VIII.4 ALLERT JAKOB VELD MAN
Allert Jakob Veldman * 01-04-1891 te Bedum VII 41.4
† 17-07-1963 te Apeldoorn

VIII.5 JACOB BRUINS & MARGARETHA WESTERHOF
Jacob Bruins * 24-05-1893 te Bedum VII 41.5
† 17-12-1969 te Bedum
Margaretha Westerhof * 27-05-1903 te Noordwolde
Gehuwd: 30-05-1927 te Bedum.Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Fokko * 14-10-1929 te Bedum IX5
2. Gretha Kunny * 05-06-1933 te Bedum IX 6

Margaretha Westerhof is een dochter van Jakob Westerhof en Kunje Kremer.
Ze waren bakker in Bedum, de welbekende bakkerij aan de Grotestraat.

VIIl.6 IDA BRUINS
Ida Bruins * 31-07-1894 te Bedum VII 41.6
† 08-04-1968 te Haren
Ze was ongehuwd.

VIII.7 TRIJNTJE BRUINS
Trijntje Bruins * 27-03-1897 te Bedum VII 41.7
† 16-05-1979 te Haren
Ze was ongehuwd.

VIIl.8 JOHAN BRUINS
Johan Bruins * 24-09-1898 te Bedum VII 41.8
† 04-03-1902 te Bedum

VIII.9 GERHARD JAN VOS & JANTJE OUDMAN
Gerhard Jan Vos * 06-03-18Q3 te Bedum VII 42.1
† 03-02-1922 te Groningen
Jantje Oudman * 29-01-1898 te St.Annen
Gehuwd: 09-11-1921 te Bedum W.v.A. 8.1
Toen Gerhard Jan Vos na drie maanden gehuwd te zijn geweest overleed hij en Jantje Oudman hertrouwde met Laas v.d.Zee * 06-03-1891 te Drachten
† 30-12-1976 te Almelo
Gehuwd: 14-07-1927 te Odoorn
Laas v.d.Zee was eerder gehuwd geweest met Anna J .de Lange.
Kinderen uit dit eerste huwelijk geboren:
1. Adalina Henderika
* 05-07-1921 te Odoorn IX 7
2. Gerda Jantina * 10-05-1923 te Nieuweroord IX 8
Kinderen uit het tweede huwelijk geboren:
3. Jan Hendrik * 20-12-1928 te Borger IX 9
4. Taco Albert * 22-01-1930 te Borger IX 10
5. Nicolaas * 20-08-1931 te Borger IX 11a
6. Bouwina Anneke * 09-12-1935 te Almelo IX 11b

Jantje Oudman is een dochter van Albert Oudman en Taakje Bouwman, landbouwer te St. Annen, gemeente Ten Boer.
Gerhard Jan Vos en Jantje Oudman waren banketbakker aan de Hereweg te Groningen.
Laas v.d. Zee was hoofd der school in Borger en later in Almelo.2. Jan Jans * 11-05-1936 te Bedum IX 20
3. Wietske * 13-02-1939 te Bedum IX 21
Jan Reinders is een zoon van Jan Jans Reinders en Maria Hofstra.
Jan Reinders zelf was monteur bij de Venofabriek te Bedum.

VIII.14 ELZO VOS & LAMMECHIEN BARKHOF
Elzo Vos * 02-04-1906 te Bedum VII 42.6
† 27-09-1970 te Groningen
Lammechien Barkhof * 18-02-1908 te Groningen
† 16-06-1975 te Groningen
Gehuwd: 02-06-1938 te Groningen.

Ze hadden geen kinderen.
Lammechien Barkhof was een dochter van Hendrik Barkhof en Klazina Wekema uit Groningen. Elzo Vos was banketbakker te Groningen.

VIII.15 DIRK VOS & ANNA GRAMSBERGEN
Dirk Vos * 18-03-1910 te Bedum VII 42.7
† 27-03-1984 te Haren
Anna Gramsbergen * 04-04-1912 te Haren
† 05-09-1985 te Haren
Gehuwd: 28-03-1941 te Haren. .
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan Gerard * 13-05-1948 te Gieten (Dr.) IX 22
Anna Gramsbergen was een dochter van Berend Gramsbergen en Grietje Stokroos.
Dirk Vos was brood-, koek- en banketbakker te Gieten.

VIII.16 HENDRIK VOS & HILCHIEN MARTHA ROSEBOOM
Hendrik Vos * 26-03-1916 te Bedum VII 42.8
Hilchien Martha Roseboom
* 11-08-1923 te Midwolda (Old)
Gehuwd: 14-06-1948 te 't Zandt.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Geertruida Wilhelmina
* 13-02-1950 te Groningen IX 23
2. Harm * 29-06-1953 te Groningen IX 24
Hilchien Martha Roseboom is een dochter van Harm Roseboom en Geertruide Oosterhuis.

Hendrik Vos was eerst kapper te Zuidwolde, daarna had hij een zaak in Den Haag. Thans wonen ze in de Johan de Wittstraat te Groningen.

VIII.17 JACOBA VOS
JacobaVos * 30-01-1918 te Bedum VII 42.9

† 19-02-1918 te Bedum

VIII.18 GRIETJE GRIEVER
Grietje Griever * 08-11-1906 te Uith.meeden VII 43.1/W.v.A. 8.3
† 08-11-1923 te Uithuizermeeden W. v A 8.4
Zij overleed precies op haar verjaardag en ze werd 17 jaar.

VIII.19 EVERT GEORGE BORGMAN & HILJE BÖDEKER
Evert George Borgman * 15-03-1898 te Bedum VII 44.1
† 19-02-1971 te Groningen
Hilje Bödeker * 25-07-1897 te Bedum
† 29-11-1972 te Groningen
Gehuwd: 27-03-1922 te Wildervank.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Hendrik George * 26-08-1929 te Groningen IX 25
Hilje Bödeker was een dochter van Friedrich Ludolph Bödeker en Frederika Broeksmith.
Evert George Borgman was banketbakker aan de Hereweg te Groningen.

VIII.20 PIETERKE HELENA BORGMAN & HENDRIKUS SISSING
Pieterke Helena Borgman
* 01-07-1902 te Onderdendam VI 44.2
† 30-12-1967 te Groningen
Hendrikus Sissing * 24-08-1897 te Almelo
† 21-09-1983 teZuidlaren
Gehuwd: 24-07-1923 te Bedum W.v.A. 8.5
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Geertruid * 15-06-1926 te Groningen IX 26
2. Martje * 04-11- i 928 te Groningen IX 27
Hendrikus Sissing was een zoon van Johannes Sissing en Gertruid Ritzema, veldwachter van beroep.
Hendrikus Sissing was spraakleraar aan het doofstommeninstituut te Groningen,

VIII.21 JAKOB ROELF BAKKER & MAAIKE BOERSMA
Jakob Roelf
* 13-05-1902 te Bedum VII 48.1
† 14-11-1987 te Groningen
Maaike Boersma
* 09-06-1908 te Morra (Fr.)
† 12-07-1993 te Lelystad
Gehuwd: 21-08-1941 te Kollum (Fr.).
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Sina Margaretha * 13-07-1942 te Buitenpost IX 28
2. Jan * 11-04-1944 te Loppersum IX 29
3. Gretha Marike * 11-04-1946 te Loppersum IX 30
Maaike Boersma is een dochter van Johannes Boersma en Siementje Wolderik.
Jakob Roelf Bakker ging als kandidaat -notaris in 1935 naar Achtkarspelen, daarna werd hij notaris in Loppersum. Later woonde hij in Paterswolde.

VIII.22 ROELF BAKKER & WILHELMINA HAKKELING
Roelf Bakker
* 09-09-1905 te Bedum VII 48.2
† 13-04-1988 te Rosmalen
Wilhelmina Hakkeling
* 30-08-1910 te Sappemeer
† 10-01-1986 te Goor
Gehuwd: 12-04-1934 te Vries (Dr.).
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan * 27-08-1938 te Groningen IX31
Wilhelmina Hakkeling was een dochter van Berend Hakkeling en Harmanna Bakema.
Roelf Bakker, eerst bakker te Groningen, kocht op 30 december 1932 de bakkerij te Bedum van Hendrik Borgman. (W.v.A 8.6)
Hij was daar bakker tot 1945. Thans 1990 woont hij te Goor.

VIII. 23 JAN BAKKER & HILJE NIENHUIS
Jan Bakker * 02-11-1908 te Bedum VII 48.3
† 25-12-1946 te Bedum
Hilje Nienhuis * 18-05-1909 te Westerdijkshorn (Bedum)
† 08-08-1984 te Bedum
Gehuwd: 01-05-1939teUsquert W.v.A. 8.7
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan Egbertus *27-06-1941 te Bedum IX 32
2. Anko Gerard * 05-06-1945 te Bedum IX 33
3. Pieter Jan * 13-02-1947 te Bedum IX 34
Hilje Nienhuis was een dochter van Jan Nienhuis en Antje Rispens, landbouwer te Westerdijkshorn en later te Usquert.
Jan Bakker was gymnastiekleraar te Bedum, Schoolstraat 25.

VIII. 24 PIETER BAKKER & TRIJNTJE HIJLKEMA
Pieter Bakker
* 09-02-1910 te Bedum VII 48.4
† - - 2009 te Vorden (?)
Trijntje Hijlkema
* 16-11-1916 te Vledderveen
† - - 2000 te Hilversum
Gehuwd: 22-05-1942 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan Anne * 29-12-1945 te Amsterdam IX 35
2. Pieter Hylke * 08-04-1947 te Amsterdam IX 36
3. Anna Katerina * 22-11-1949 te Hilversum IX 37
Trijntje Hijlkema is een dochter van Anne Hijlkema en Katerina Lammerdinade Boer.
Pieter Bakker was leraar Frans in Amsterdam, daarna in Hilversum. Adres: Boomberglaan 177.

VIII. 25 AAFKE HARTSEMA & JAN WIRTJES BAAS
Aafke Hartsema * 22-06-1906 te Westernieland VII 49.1
† 30-07-1980 te Haren
Jan Wirtjes Baas * 16-03-1905 te Warffum
† 18-03-1972 te Zoutkamp ,
Gehuwd: 27-04-.1931 te Eenrum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pauwel Jan * 10-03-1932 te Zoutkamp IX 38
2. Grietje Reina * 26-09-1933 te Zoutkamp IX 39
3. Jan Herman * 09-03-1944 te Zoutkamp IX 40
Jan Wirtjes Baas was een zoon van Paul-Jan Baas en Reina van Geuns, bakker te Warffum.
Jan Wirtjes Baas en Aatke Hartsema werden bakker te Zoutkamp in dezelfde bakkerij waar ook Geert Fongers en Pieter Pater (alle twee gehuwd geweest met Hilje Bakker) bakker zijn geweest.
Het valt op dat er zoveel Bakker's bakker van beroep waren. "Heet ik zelf geen Bakker,dan trouw ik wel een bakker en dan zijn we weer bakker en zo blijven we bakker in de Familie Bakker".

VIII. 26 GRIETJE ROZEMA
Grietje Rozema * 27-05-1908 te Munnekezijl VII 52.1
† 03-08-1975 te Utrecht
Zij is niet gehuwd geweest.

VIII. 27 HElNE KLAAS ROZEMA & ALIDA HENNY BOLL
Heine Klaas Rozema * 17-09-1911 te Groningen VII 52.2
Alida Henny Boil * 24-02-1919 te Hardenberg
Gehuwd: 20-07-1944 te Oldenzaal.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Nicolaas Hendrik * 19-11-1948 te Heerlen IX 41
2. Marinus Gerhard * 05-12-1949 te Heerlen IX 42

Alida Henny Boil is een dochter van Hendrik Gerhard Boll en Maria Jansje Kolleman.
Heine Klaas Rozema was employé bij de Staatsmijnen in Heerlen.

VIII. 28 KLAAS BAKKER & JANTJE VAN BERGEN
Klaas Bakker * 17-04-1910 te Ten Boer VII 53.1
† 29 januari 2005 te Groningen.
Jantje van Bergen * 17-03-1914 te Beilen
† 07-12-1984 te Groningen
Gehuwd: 03-05-1940 te Zuidlaren.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Eisse * 04-05-1941 te Glimmen IX 43
2. Anna Aaltje * 12-02-1943 te Glimmen IX 44
3. Aaltje Anna * 06-03-1946 te Glimmen IX 45
4. Janny Altina * 09-06-1949 te Glimmen IX 46
5. Hendrik * 22-01-1954 te Groningen IX 47

Jantje v. Bergen was een dochter van Hendrik v. Bergen en Anna Smit.
Klaas Bakker en Jantje van Bergen waren bakker te Glimmen.

bakkerij bakker glimmen

Op de foto: huis in Glimmen waarin bakkerij van Klaas Bakker.

VIII. 29 DUURTJE BAKKER & TJEBBE VAN DER LEEST
Duurtje Bakker * 01-11-1914 te Ten Boer Vll53.2
Tjebbe van der Leest * 17-03-1915 te Aduard
Gehuwd: 21-07-1939 te Ten Boer.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Hendrik * 12-10-1941 te Ten Boer IX 48
2. Eisso * 05-06-1943 te Ten Boer IX 49
3. Aaltje * 03-02-1945 te Ten Boer IX 50
4. Cornelis * 08-06-1946 te Ten Boer IX 51
5. Jouke * 11-05-1948 te Ten Boer IX 52
6. Karel * 16-12-1950 te Bedum IX 53

Tjebbe van der Leest is een zoon van Hendrik van der Leest en Jouktje van Bruggen.
Tjebbe van der Leest was onderwijzer in Ten Boer van 1937-1946, in Sappemeer 1946-1948, Bedum 1948-1954, Zwolle 1954-1961 en daarna tot 1980 rector Gereformeerde Scholengemeenschap te Rotterdam.

VIII. 30 KLAAS BAKKER & BOUWINA LARKENS
Klaas Bakker * 06-10-1916 te 't Zandt VII 54.1
† 17-07-1989 te Haren
Bouwina Larkens * 31-07-1915 te Losdorp
† 03-01-1987 te Groningen
Gehuwd: 16-05-1941 te 't Zandt.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan * 24-06-1942 te 't Zandt IX 54
2. Willie Maria * 03-05-1944 te Spijk IX 55
3. Kornelis * 20-09-1947 te 't Zandt IX 56
Bouwina Larkens was een dochter van Kornelis Larkens en Wipke Brontsema.
Klaas Bakker was werkzaam als bankemployé.

VIII. 31 GERRIT BAKKER & JACOBINA WERKMAN
Gerrit Bakker * 14-09-1918 te 't Zandt VII 54.2
Jacobina Werkman * 18-06-1921 te Roodeschool
Gehuwd: 09-10-1946 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Dieuwerke Maria * 28-01-1948 te 't Zandt IX 57
2. Jan * 13-10-1949 te 't Zandt IX 58
3. Jacob Klaas *07-03-1951 te 't Zandt IX 59
Jacobina Werkman is een dochter van Jacob Werkman en Dieuwerke Groendijk.
Gerrit Bakker was broodbakker in 't Zandt. Adres: Oosterstraat 3, 't Zandt.

VIII. 32 GRIETJE JANTJE BAKKER
Grietje Jantje Bakker * 17-07-1920 te 't Zandt VII 54.3
† 28-04-1987 te 't Zandt
Ze is ongehuwd. Adres: Oosterstraat 3, 't Zandt.

VIII. 33 JOHANNES VAN DER MEER & ANGELINA VAN DER WERKEN
Johannes van der Meer * 29-02-1903 te Groningen VII 55.1
† 25-06-1962 te Canada
Angelina van der Werken, geboren te Chicago
Verder geen gegevens.
Gehuwd: 1935 te Chicago, Canada.
Kind uit dit huwelijk geboren:
1. John * 07-10-1936 te Chicago IX 60

Johannes van der Meer werd predikant in Canada. Hij diende verschillende gemeentes. Hij werd in 1940-1945 uitgezonden als legerpredikant naar Europa en hij was gelegerd in Oostenrijk. Na de oorlog vertrok hij weer naar Canada, waar hij overleden is.

VIII.34 GRIETJE VAN DER MEER & JELLE HENDRIK VAN DER POL
Grietje van der Meer * 28-05-1904 te Heerenveen VII 55.2
Jelle Hendrik van der Pol
* 25-03-1903 te Leeuwarden
Gehuwd: 01-11-1928 te Heerenveen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.Sietske * 06-10-1929 te Heerenveen IX61
2. Jan * 14-12-1931 te Heerenveen IX 62

Jelle Hendrik van der Pol is een zoon van Dirk van der Pol en Sietske Janson.
Het adres van Jelle Hendrik van der Pol is Huize Limburgstraat 22 te Oosterhout (N.Br.).

klaas van der meerVIII.35 KLAAS VAN DER MEER
Klaas van der Meer * 24-07-1905 te Heerenveen VII 55.3

Klaas van der Meer is niet gehuwd. Adres: Asterstraat 3 te Heerenveen.

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: Links Eisse Bakker, rechtsachter op de motor Janny Bakker, voor Klaas van der Meer, op de tank, Henk Bakker (zomer 1956)

VIII.36 DOU(W?)TJE VAN DER MEER
Dou(w?)tje van der Meer * 17-03-1906 te Heerenveen
† 16-03-1922 te Heerenveen

Ze heeft slechts 16 jaar geleefd.

Op de foto Dou(w?)tje van der Meer

VIII.37 JOHANNA GRIETJE BAKKER & HENDRIK JAN HOFMAN
Johanna Grietje Bakker * 23-06-1916 te Uithuizen VII 58.1
† 03-01-1987 te Oosterwijtwerd
Hendrik Jan Hofman * 19-01-1911 te Harkstede
Gehuwd: 09-04-1963 te 't Zandt.
Ze hebben geen kinderen.
Hendrik Jan Hofman is een zoon van Wrister Hofman en Hilje Koopman. Hun woonplaats is Oosterwijtwerd.

VIII.38 GRIETJE JOHANNA BAKKER & EGBERT BOLHUIS
Grietje Johanna Bakker * 30-09-1922 te Uithuizen VII 58.2
Egbert Bolhuis * 09-04-1918 te Vierhuizen
† 03-02-1984 te Appingedam
Gehuwd: 17-03-1952 te 't Zandt.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Geertje Willemke * 29-03-1953 te Leermens IX 63
2. Willemke Grietje * 01-09-1954 te Leermens IX 64
3. Johanna Egbertha* 24-11-1956 te Leermens IX 65
4. Johannes Pieter * 13-11-1958 te Leermens IX 66
Egbert Bolhuis, een zoon van Johannes Bolhuis en Willemke Rispens, waren landbouwer te Leermens, gemeente 't Zandt.

VIII. 39 ROELF BAKKER & IDA STEENHUIZEN
Roelf Bakker * 03-08-1921 te Tjamsweer VII 59.1
† 12-04-1973 te U.S.A.
Ida Steenhuizen * 02-06-1931 te Hefswal, Uithuizermeeden
Gehuwd: 20-05-1952 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Gerrit Homme * 08-12-1956 te Michigan, U.SA. IX 67
2. Siemen Klaas * 17-03-1959te Michigan, U.SA. IX 68

Ida Steenhuizen is een dochter van Siemen Klaas Steenhuizen en Minke van der Veen. Ze vertrokken naar Canada.

VIII.40 AREND BAKKER & IDZODINA BAKKER
Arend Bakker * 17-02-1923 te Tjamsweer VII 59.2
Idzodina Bakker * 09-07-1929 te Vlagtwedde
Gehuwd: 14-10-1960 te Vlagtwedde.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Trijntje Sjoukje * 21-12-1961 te Tjamsweer IX 69
2. Jan Gerrit * 03-09-1965 te Tjamsweer IX 70

Idzodina Tjeerdlina Bakker is een dochter van Jan Bakker en Sjoukje Bosma. Arend Bakker woont op de ouderlijke boerderij onder Tjamsweer, gemeente Appingedam.

VIII.41 ROELF HENDRIK BAKKER
Roelf Hendrik Bakker * 07-04-1922 te Ten Boer VII 60.1
Hij is niet gehuwd geweest en vertrok naar Canada, U .S.A.

VIII.42 HENDRIK ROELF BAKKER & ALBERTJE BOER
Hendrik Roelf Bakker * 25-03-1925 te Ten Boe
† 28-2-2006 (lichaam geschonken aan de wetenschap) VII 60.2
Albertje Boer * 28-01-1931 te Garmerwolde
Gehuwd: 18-10-1950 te Ten Boer.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jakob Pieter * 30-03-1951 te Ten Boer IX 71
2. Pieter Jakob * 12-09-1953 te Ten Boer IX 72
Albertje Boer is een dochter van Piet Boer en Geessien Veninga.
Ze zijn gescheiden op 19-11-1962.
Hendrik Roelf Bakker hertrouwde met Henderika Woldendorp.
Uit dit huwelijk werden geboren:
3. Ria * 01-07-1963 te Woltersum IX 73
4. Roëll * 02-02-1965 te Oosterhogebrug IX 74

VIII.43 JOHANNA ANJE BAKKER & OTTO TISSING
Johanna Anje Bakker * 08-04-1928 te Ten Boer VII 60.3
Otto Tissing * 01-01-1923 te Onderdendam
Gehuwd: 29-04-1953 te Ten Boer.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Ida Jeanette * 02-02-1955 te Appingedam IX 75
2. Egbert Jakob Otto* 09-06-1960 te Appingedam IX 76

Otto Tissing is een zoon van Roelf Tissing en Ida Oosterhout.
Otto Tissing en Johanna Anje Bakker zijn veehouder te Uitwierde, Bakkerspad 12.

VIII.44 TJAKELINA GEZINA BAKKER & JAN LUITJE BIJSTERVELD
Tjakelina Gezina Bakker * 06-02-1912 te Roodeschool VII 61.1
† 07-05-1988 te Kantens
Jan Luitje Bijsterveld * 17-04-1902 te Wetsinge
Gehuwd: 06-09-1934 te Kantens.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Annie * 14-07-1935 te Rottum IX 77
2. Trijntje * 27-08-1937 te Rottum IX 78
3. Jan Luitje * 02-08-1939 te Rottum IX 79
4. Pieterdina Jakoba * 26-12-1944 te Rottum IX 80
5. Piet * 21-09-1946 te Rottum IX 81

Jan Luitje Bijsterveld is een zoon van Jan Luitje Bijsterveld en Antje Drewes, landbouwer te Wetsinge-Sauwerd.
Jan Luitje Bijsterveld en Tjakelina Gezina Bakker waren veehouder te Rottum, gemeente Kantens.

VIII.45 GEZINA TJAKELINA BAKKER & GEERT DREWES HAMMING
Gezina Tjakelina Bakker * 14-03-1915 te Losdorp VII 61.2
Geert Drewes Hamming* 10-02-1907 te Leens
Gehuwd: 07-04-1937 te Kantens.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Trijntje Christina Janna *10-03-1938 te Warffum IX 82
2. Janna Erena * 21-08-1940 te Warffum IX 83
3. Pieterdina Jakoba * 16-10-1942 te Warffum IX 84
4. Kornelis * 27-03-1949 te Groningen IX 85
Geert Drewes Hamming is een zoon van Kornelis Hamming en Janna Riekels, landbouwer te Leens, Warffum en EIst (Gld.).
Geert Drewes Hamming was landbouwer te Warffum op de Wabbekemeheerd en later op de Zonnehoeve. Ze wonen thans in de Oosterstraat te Warffum.

VIII. 46 JANTINA PIETERDINA BAKKER & JITSE DIJKSTRA
Jantina Pieterdina Bakker * 29-03-1918 te Losdorp VII 61.3
Jitse Dijkstra * 22-10-1915 te Lutjegast
Gehuwd: 03-05-1939 te Kantens.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jantje Grietje * 18-08-1940 te Winsum IX 86
2. Pieter Jakob * 05-10-1942 te Winsum IX 87
3. Trijntje Christiana * 11-07-1945 te Winsum IX 88
4. Harm Jitse * 31-01-1949teWinsum IX 89
5. Fokke Jan * 22-11-1954 te Winsum IX 90

Jitse Dijkstra is een zoon van Harm Dijkstra en Jantje Koning, veehouder te Lutjegast, Onderdendam, Rodewolde en het laatst op de Brake te Winsum.
Jitse Dijkstra en Jantina Pieterdina Bakker waren veehouder op de Klinker, Tinallingerweg 1 te Winsum. Ze wonen thans op Stadsweg 8 te Onderdendam.

VIII. 47 GERRIT JAKOB BAKKER & JANKELINA CORNELSKE BRANDS
Gerrit Jakob Bakker * 23-06-1921 te Bedum VII 61.4
Jankelina Cornelske Brands * 18-05-1920 te Winsum
Gehuwd: 31-05-1944 te Bedum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.Pieter Gerrit * 13-05-1945 te Groningen IX91
2. Theo Alje Gezienus * 06-07-1947 te Groningen IX 92
3. Alje Jan Cornelis * 10-09-1957 te Groningen IX 93

Jankelina Cornelske Brands is een dochter van Theo Brands en Aaltje Sebens, landbouwer te Winsumermeeden en Zuidwolde.
Het adres van Gerrit Jakob Bakker en Jankelina Cornelske Brands is: Pastorieweg 33 te Kantens.

VIII. 48 TJAKELINA BAKKER & EVERT PIETERS EVERTS
Tjakelina Bakker * 24-04-1920 te Bedum Vll 63.1
Evert Pieter Everts * 02-06-1919 te Wolddijk Bedum
Gehuwd: 22-05-1946 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Hendrik Antonie * 12-08-1947 te Zuidwolde IX 94
2. Jan * 24-02-1949 te Zuidwolde IX 95
3. Helena Harmina * 28-07-1953 te Zuidwolde IX 96
4. Harmina Jakoba * 08-09-1960 te Zuidwolde IX 97

Evert Pieter Everts is een zoon van Hendrik Everts en Harmien Oosterhof, veehouder op Nienhuizen, Zuidwolde.
Evert Pieter Everts en Tjakelina Bakker zijn thans de bewoners van deze boerderij.

VIII. 49 SIERT JAN BAKKER & JANKE RENKEMA
Siert Jan Bakker * 19-01-1922 te Bedum Vll 63.2
Janke Renkema * 12-10-1918 te Oldekerk
Gehuwd: 13-03-1947 te Oldekerk.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jakob Pieter * 26-12-1947 te Usquert IX 98
2. Margaretha * 03-04-1949 te Oldekerk IX 99
3. Garmt *01-09-1951 te Oldekerk IX 100
4. Jan * 14-07-1954 te Oldekerk IX 101
5. Abelina Helena * 22-08-1956 te Oldekerk IX 102

Janke Renkema is een dochter van Garmt Renkema en Margaretha Reitsma, landbouwer te Oldekerk.
Siert Jan Bakker was eerst veehouder onder Oldekerk, later melktransporteur te Niekerk.

VIII. 50 GRIETJE FENNA BAKKER & WOBBE WESTERHOF
Grietje Fenna Bakker * 28-07-1926 te Groningen vll 63.3
Wobbe Westerhof * 15-02-1923 te Lutjegast
Gehuwd: 24-06-1949 te Grootegast.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Abelina Helena * 22-04-1950 te Lutjegast IX 103
2. Ankie * 02-11-1952 te Lutjegast IX 104
3. Henderikus Jakob * 08-08-1955 te Lutjegast
4. Jantina Henderika * 11-09-1958 te Lutjegast IX 106
5. Jakob Henderikus* 30-04-1965 te Lutjegast IX 107

Wobbe Westerhof is een zoon van Henderikus Westerhof en Anke Top, veehouder onder Lutjegast.
Wobbe Westerhofen Grietje Fenna Bakker hun adres is: Abel Tasmanweg 12 te Lutjegast.

VIII. 51 JANTINA HENDERIKA BAKKER & TEUNIS KLAZINGA
Jantina Henderika Bakker * 14-04-1928 te Groningen (Peizerweg) VII 63.4
Teunis Klazinga * 16-07-1927 te Grootegast
Gehuwd: 30-05-1952 te Grootegast.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Abelina Helena * 09-05-1952 te Heerenveen IX 108
2. RoeI * 29-03-1956 te Ferwerd IX 109
3. Jakob * 12-03-1958 te Boskoop IX 110
4. Gerben * 21-08-19.67 te Boskoop IX 111

Teunis Klazinga is een zoon van Roelof Klazinga en Jantje van Halen. Zijn vader was architect te Grootegast. Zelf is hij directeur gemeentewerken te Boskoop.

VIII. 52 SJOUKTJE TJAKELINA BAKKER & HARRY KUIZENGA
Sjouktje Tjakelina Bakker * 05-06-1931 te Loppersum VII 64.1
Harry Kuizenga * 22-10-1927 te Garmerwolde
Gehuwd: 28-07-1953 te Loppersum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Abel * 06-05-1954 te Garmerwolde IX 112
2. Antje Wigbolt * 25-05-1955 te Garmerwolde IX 113
3. Lukas Harm * 28-08-1956 te Garmerwolde IX 114
4. Jantina Camelia * 21-05-1958 te Peizermade IX 115
5. Klazina * 02-08-1959 te Peizermade IX 116
6. Tjakelina Janny Juriena
* 11-04-1961 te Peizermade IX 117
7. Alexander * 01-12-1963 te Peizermade IX 118
8. Marga * 02-11-1965 te Peizermade IX119
Harry Kuizenga is een zoon van Abel Kuizenga en Jantje Reitsma.

Harry Kuizenga en Sjouktje Bakker woonden eerst in Peizermade en ze hebben thans een loonbedrijf (aardappelen sorteren etc.) aan de Borgercompagnie 24 te Sappemeer.

VIII. 53 TJAKELINA JANTINA BAKKER & PIET OOSTERHUIS
Tjakelina Jantina Bakker * 08-05-1932 te Bedum VII 64.2
Piet Oosterhuis * 11-03-1921 te Spijk
Gehuwd: 29-06-1960 te Loppersum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. lepe * 26-06-1961 te Garsthuizen IX 120
2. Lukas Harm * 21-02-1963 te Garsthuizen IX 121
3. Antje Wigboltina * 12-02-1966 te Garsthuizen IX 122
4. Martinus * 05-06-1968 te Stedum IX 123
5. Bouwina * 26-08-1972 te Stedum IX 124
6. Tjaak Jan * 26-07-1973 te Stedum IX 125

Piet Oosterhuis is een zoon van Ipe Oosterhuis en Bouwina Wiersema. Het adres van Piet Oosterhuis en Tjakelina Jantina Bakker is Stadsweg 63 te Garrelsweer.

VIII.54 JANTINA JURIENA BAKKER & JOHANNES STRIKWERDA
Jantina Juriena Bakker * 01-03-1934 te Loppersum VII 64.3
Johannes Strikwerda * 11-11-1937 te Muiden
† 05-11-1985 te Raamsdonkveer ...
Gehuwd: 29-10-1964 te Loppersum. ..
Kinderen uit dit huwelijk geboren: t
1. Frans * 23-10-1965 te Den Bosch IX 126
2. Anje Wigbolt * 28-05-1967 te Den Bosch IX 127
3. Wietske * 04-01-1971 te Raamsdonkveer IX 128
Johannes Strikwerda was een zoon van Frans Strikwerda en Johanna Wijngaarden.

VIII. 55 JURIENA BAKKER & JAN DANIEL VAN DER MUNNIK
Juriena Bakker * 10-03-1939 te Loppersum VII 64.4
Jan Daniël v.d. Munnik * 02-07-1934 te Loppersum
Gehuwd: 01-07-1961 te Loppersum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Daniël * 10-03-1962 te Havelte IX 129
2. Trijntje * 04-01-1963 te Havelte IX 130
3. Jan Daniël * 29-12-1965 te Den Haag IX 131
4. Anja * 09-12-1966 te Den Haag IX 132
5.Wigbolt *17-06-1968 te Den Haag IX 133

Jan Daniël v.d. Munnik is een zoon van Jan Daniël v.d. Munnik en Trijntje de Vries.
Hij is burgemeester geweest van Loppersum.

VIII. 56 JAN BAKKER & MARIE OMTA
Jan Bakker * 18-01-1922 te Zuidwolde VII
† 07-01-1988 te Dronten
Marie Omta * 07-06-1914 te Zuidhorn
Gehuwd: 14-04-1949 te Bierum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Ebelina Klazina Maria
* 16-02-1950 te Ten Boer IX 134
2. Anna Paulina * 01-02-1951 te Ten Boer IX 135
Jan Willem FrederikI
* 24-07-1952 te Ten Boer IX 136
4. Fokkelina Wilhelmina
* 14-07-1954 te Ten Boer IX 137
5. Jantina Geesina * 22-10-1955 te Ten Boer IX138
6. Akke Fokkolina * 12-05-1959 te Ten Boer IX 139

Marie Omta is een dochter van Allert Derk Omta en Ebeltje Klazina Haverkamp, landbouwer te Bierum.
Jan Bakker en Marie Omta waren eerst landbouwer op Blocurn, Woltersum. Daarna verhuisden ze naar Woltersum en thans wonen ze in Dronten.

VIII. 57 WILLEM BAKKER
Willem Bakker * 06-08-1926 te Zuidwolde VII 65.2
† 08-08-1928 te Zuidwolde

VIII. 58 ANTJE BAKKER & GARMT JAN ELZINGA
Antje Bakker * 13-01-1936 te Winsum VII 69.1
Garmt Jan Elzinga * 05-02-1935 te Winsum
Gehuwd: 05-09-1961 te Winsum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Marja Gezina * 12-12-1964 te Winsum IX 140
2. Theresia Banny * 14-08-1967te Winsum IX 141
3. Philip Dirk * 04-07-1970 te Winsum IX 142
Garmt Jan Elzinga is een zoon van Philippus Elzinga en Tetje Beukerna, veehouder te Winsumermeeden.
Garmt Jan Elzinga en Antje Bakker wonen op de ouderlijke boerderij te Winsumermeeden.

VIII.59 MARllNUS PIETER BAKKER & BERTHA VAN HIERDEN
Martinus Pieter Bakker * 04-02-1937 te Winsum VII 69.2
Bertha van Hierden * 15-02-1938 te Meerveld, Garderen
Gehuwd: 21-04-1964 te Leens.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pieter Martinus * 06-02-1965 te Winsum IX 143
2. Henderika J osette * 06-07-1966 te Winsum IX 144
3. Martje Anita * 02-03-1970 te Winsum IX 145
4. Johanna Henriëtte* 20-02-1971 te Winsum IX 146
5. Henri John * 21-06-1980 te Canada IX 147

Bertha van Hierden is een dochter van Jan van Hierden en Hendrikje van Asselt.
Ze woonden eerst in Winsum en vertrokken later naar Canada.

VIII.60 GEESSIEN JACOBA BAKKER
Geessien Jacoba Bakker* 16-02-1938 te Winsum VII 69.3
Ze is ongehuwd.

VIII.61 NI KLAAS BAKKER & WILLY PRINS
Niklaas Bakker * 28-02-1940 te Winsum VII 69.4
Willy Prins * 04-05-1940 te Zuidbroek
Gehuwd: 14-05-1968 te Zuidbroek.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Anita Ina * 17-10-1969 te Canada IX 148
2. Marianne Marie * 04-01-1971 te Canada IX 149
3.Peter-Martinus * 15-03-1972 te Canada IX 150
4. Wendy Bart * 18-06-1974 te Canada IX 151
5. Timothy Paul * 01-05-1977 te Canada IX 152
Willy Prins is een dochter van Fokko Prins en Annechien Munnike.

VIII.62 GEESSIEN JACOBA BAKKER
Geessien Jacoba Bakker* 01-10-1921 te Sauwerd VII 70.1
† 02-08-1927

VIII.63 GEESSIEN JACOBA BAKKER & FREDERIK DIRK VAN MAAR
Geessien Jacoba Bakker* 21-05-1935 te Middelstum VII 70.2
† 22-01-1979 te Canada
Frederik Dirk van Maar* 28-11-1932 te Middelstum
Gehuwd: 09-03-1959 te Middelstum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Albert * 22-12-1959 te Wieringermeer IX 153
2. Grietje * 11-05-1961 te Wieringermeer IX 154
3.Hendrik Antoni * 17-10-1966teN.O.P. IX 155
4. Martin * 27-03-1970 te Groningen IX 156

Frederik Dirk van Maar is een zoon van Albert van Maar en Tjitske Oostenburg.
Ze woonden op de boerderij Halteweg 6 te Westerwijtwerd. In 1968 kocht Frederik Dirk van Maar de boerderij van zijn ouders en woonde daar tot 1978. Toen emigreerde de familie naar Canada. Na overlijden van Geessien. Jacoba Bakker huwde Frederik met Alien v.d. Wal op 29 februari 1980 te Canada.

VIII.64 MARllNUS BAKKER & SOLUUM WILLEKENS
Martinus Bakker * 29-08-1936 te Middelstum VII 70.3
Soluum Willekens * 22-06-1940 te Noorwegen
Gehuwd: 21-06-1963 te Noorwegen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Eiland Hakon * 08-01-1970 te Zwolle IX 157

Ze wonen thans in lrian Jaya.

VIII.65 LUITJE HAIKO BAKKER & AGINA HAGEMAN
Luitje Haiko Bakker * 22-04-1938 te Middelstum VII 70.4
Agina Hageman * 17-08-1939 te Canada
Gehuwd: 22-04-1965 te Canada. Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Harry Richard * 25-11-1966 te Canada IX 158
2. Brian Loyd * 11-10-1967 te Canada IX 159
3. Fenny Grace * 27-06-1969 te Canada IX 160
4. Grista Laynn * 08-03-1972 te Canada IX 161

VIII.66 HAIKO WILLEM BAKKER & WILLY KLUGKIST
Haiko Willem Bakker * 03-10-1939 te Middelstum VII 70.5
Willy Klugkist * 17-01-1943 te Middelstum
Gehuwd: 05-11-1965 te Middelstum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Antonie Hendrik * 20-10-1966 te Middelstum IX 162
2. Mathilde Jeanette Riemke * 24-11-1968 te Middelstum IX163
3. Hans Gerhardus * 28-12-1969 te Middelstum IX 164
Willy Klugkist is een dochter van Henderikus Klugkist en Hiltje Prins, landbouwer Westerwijtwerd, Middelstum.
Haiko Willem Bakker is boer op de ouderlijke boerderij aan de Halteweg 4 te Middelstum.

VIII.67 PIETER BAKKER & AYAKRIJGSMAN
Pieter Bakker * 20-05-1942 te Middelstum VII 70.6
Aya Krijgsman * 26-09-1945 te Papendrecht
Gehuwd: 04-10-1966 te Papendrecht.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.Enük * 26-02-1967 te Den Haag IX 165
2. Marieke * 29-04-1970 te Geldrop IX 166
3. Janet * 07-02-1974 te Geldrop IX 167
Ze wonen aan de Bosrand 10 te Geldrop.

VIII.68 WILLEM BAKKER
Willem Bakker * 08-12-1944 te Middelstum VII 70.7
† 29.01-1945 te Middelstum

VIII.69 HENDRIK GRIETINUS WILLEM BAKKER & MARGRIET VAN DEN BERG
Hendrik Grietinus Willem Bakker * 17-02-1946 te Middelstum VII 70.8
Margriet van der Berg * 27-12-1943 te Den Haag
Gehuwd: 08-12-1972 te Canada.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Marianne * 30-08-1973 te Hilversum IX 168
2. Ita Henriëtte * 08-02-1975 te Hoogkarspel IX 169
Hun adres is: Pr. Margrietplantsoen 110 te Bussum.

VIII.70 MARTINUS JAKOB BAKKER & STIENTJE OUDMAN
Martinus Jakob Bakker * 28-03-1923 te Sauwerd VII 71.1
Stientje Oudman * 19-01-1927 te Bedum
Gehuwd: 12-07-1949 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Grietje Doewina * 25-12-1950 te Bedum IX 170
2. Doewina Janny * 23-03-1954 te Bedum IX 171
Stientje Oudman is een dochter van Freerk Oudman en Grietje Eisenga, landbouwer te Bedum. Ook Martinus Bakker en Stientje Oudman zijn landbouwer geweest op Ter Laan, Bedum.

VIII.71 JAKOB GEZIENUS BAKKER
Jakob Gezienus Bakker * 14-08-1926 te Sauwerd VII 71.2
† 17-01-1927 te Sauwerd

VIII.72 JAKOB GEZIENUS BAKKER & a. CORNELIA WILLEMINA WIERSEMA
                                                                  b. GERRIGJE VAN DIJK
Jakob Gezienus Bakker * 19-01-1928 te Wetsinge/Sauwerd VII 71.3
Cornelia Willemina Wiersema
* 28-09-1933 te Loppersum
† 29-12-1977 te Sauwerd
Gehuwd: 09-08-1960 te Loppersum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Tjaakje Frederika * 13-04-1962 te Sauwerd IX 172
2. Doewina Frouke * 14-02-1964 te Sauwerd IX 173
3. Frouko Martinus * 09-07~1966 te Sauwerd IX 174
Cornelia Willemina Wiersema was een dochter van Siert Garbrand Wiersema en Tjaakje Frederika Bieuwenga, landbouwer te Loppersum.
Gerrigje van Dijk * 08-10-1931 te Leersum (U.)
Gehuwd: 22-05-1980 te Leersum.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Gerrigje van Dijk is een dochter van Pieter van Dijk en Aafje Beukers.

boerderij wetsinge

Op de foto: Luchtfoto boerderij "Schelligeheert" te Wetsinge uit 1951. Het woonhuis is een uit de 15e eeuw stammend steenhuis, opgetrokken uit kloostersteen. In 1533 was de bewoner Pieter Onsta. broer van de toenmalige bewoner van de Wetsinger Onstaborg Abel Onsta, die gehuwd was met Anna Tamminga van de Tammingaborg te Winsum. In 1950 werd wegens vergaand verval van de Kloostersteenmuren het woonhuis met een nieuwe muur van waalsteenklinker omtrokken. 1n 1980 werd een ligboxenstal aan de boerderij toegevoegd.

Hebben JAKOB GEZIENUS BAKKER, CORNELIA WILLEMINA WIERSEMA, GERRIGJE VAN DIJK hier gewoond?

VIII.73 HENDRIK MARTINUS VAN TIL
Hendrik Martinus van Til * 26-07-1920 te Mensingeweer VII 72.1
† 23-03-1923 te Mensingeweer

VIII. 74 GEESSIEN LAMBERTHA JACOBA VAN TIL & GOTTFRIED TANNER
Geessien Lambertha Jacoba van Til * 22-10-1921 te Mensingeweer VII 72.2
Gottfried Tanner * 06-12-1903 te Zollbruck (Zwit.)
Gehuwd: 08-08-1950 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Martin Gottfried * 17-06-1951 te Münsingen (Zwit.) IX 175
2. Andreas Hendrik * 13-12-1952 te Oberdiesenbach (Zwit.) IX 176

VIII.75 LAMMECHIENJANTIENVANTIL & PETRUS JACOBUS VENTER
Lammechien Jantien van Til * 07-02-1923 te Mensingeweer VII 72.3
Petrus Jacobus Venter * 19-03-1932 te Germiston, Z.Afrika
Gehuwd: 17-12-1965 te Zuid-Afrika.
Ze hebben geen kinderen.

VIII.76 HENDRIK MARTINUS VAN TIL & GEERTRUIDA GROENVELD
Hendrik Martinus van Til * 07-05-1924 te Usquert VII 72.4
Geertruida Groenveld * 06-07-1924 te Feerwerd
Gehuwd: 08-04-1948 te Ezinge.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Marten Jakob * 24-03-1949 te Middelstum IX 177
2. Wietske * 10-04-1950 te Groningen IX 178
3. Berend * 11-06-1951 te Groningen IX 179
4. Henderika * 18-10-1952 te Groningen IX 180
5. Max * 10-10.,,1954 te Groningen IX 181
6. Roeli * 24-02-1956 te Groningen IX 182
7. Pieternella Hillena* 02-05-1959 te Groningen IX 183
8. Lammechien Geessien
* 19-12-1960 te Groningen IX 184
9. Jan Jans * 17-11-1965 te Groningen IX 185
Hun adres is: Martenlaan 60 te Hilversum.

VIII.77 MARllNA PETRONELLA VAN TIL & a. JAN JANS GROENVELD
                                                                        b. ELTJE JAN LOMAN
Martina PetronelIa van Til
* 26-05-1926 te Usquert VII 72.5
Jan Jans Groenveld * 10-12-1922 te Feerwerd
† 14-01-1964 te Arapoti (Braz.)
Gehuwd: 30-11-1947 te Middelstum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Berend * 19-02-1949 te Oostwold IX 1862. Marten * 10-02-1950 te Oostwold IX 187
3. Wietske Pieterke Hillena Henderika
* 17-09-1951 te Oostwold IX 188
4. Henderikus Jan Jans
* 30-11-1952 te Oostwold IX 189
5. Pieter Hillenus * 31-10-1954 te Oostwold IX 190
6. Martinus Peter Menze Roelf
* 16-01-1956 te Oostwold IX 191
7. Johan Sebastiaan * 23-08-1963 te Arapoti (Braz.) IX 192
Toen Jan Jans Groenveld overleed in 1964 hertrouwde zij met:
EItje Jan Loman * 02-09-1906 te Borger (Dr.)
† 11-04-1976 te Laren (N.H.)
Gehuwd: 04-06-1967 te Brazilië.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
8. René Victor * 16-02-1968 te Castrolanda (Braz.) IX 193
9. Regina Debora * 18-03-1969 te Castrolanda (Braz.) IX 194

VIII.78 PIETERNELLA VAN TlL & MARTIN ZUIDHOF
Pieternella van Til * 18-05-1927 te Middelstum VII 72.6
Martin Zuidhof * 12-08-1930 te Oterdum
Gehuwd: 21-04-1961 te Middelstum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Edit Wilma * 12-05-1963 te Lacombe, Canada IX 195
2. Marilyn Patricia * 08-11-1964 te Lacombe IX 196
3. Martin Jacob * 27-08-1966 te Lacombe IX 197
4. Andrew William * 20-10-1977 te Lacombe IX 198

VIII.79 MARlNUS PIETER RICHARD VAN TlL & EELKJE DE JAGER
Martinus Pieter Richard van Til * 03-07-1932 te Middelstum VII 72.7
Eelkje de Jager * 19-03-1934 te Sneek
Gehuwd: 24-10-1958 te Toronto.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Linda Diana * 28-05-1960 te Toronto IX 199
2. Martin Peter * 27-11-1963 te Toronto IX 200
3. Michaël Douglas * 27-05-1966 te Toronto IX 201
4. Darren Dwight * 08-06-1968 te Toronto IX 202

VIII.80 TRIENTJE ELEMA & WILLEM HENDRIK BIEREMA
Trientje Elema * 10-05-1924 te Huizinge, Middelstum VII 73.1
Willem Hendrik Bierema
* 29-07-1917 te Wadwerd, Usquert
† 19-03-1973 te Hoogezand
Gehuwd: 21-05-1946 te Middelstum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Renger Pieter * 30-01-1948 te Groningen IX 203
2. Pieter Tako * 18-03-1950 te Usquert IX 204
Willem Hendrik Bierema is landbouwer te Wadwerd, Usquert.

VIII.81 HENDRIK ELEMA & AGATHA KWINT
Hendrik Elema * 09-04-1926 te Huizinge, Middelstum V1173.2
Agatha Kwint * 08-02-1932 te Groningen
Gehuwd: 09-05-1952 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Aldert * 29-03-1953 te Groningen IX 205
2. Dieuwerke * 22-10-1954 te Groningen IX 206
3. Mattheus * 22-10-1954 te Groningen IX 207
4. Henderika-Grietje* 10-02-1957 te Groningen IX 208
5. Evert Martinus * 10-02-1969 te Huizinge IX 209
Hendrik Elema was eerst landbouwer te Huizinge. Hij is nu voorzitter van Waterschap Hunsingo.

VIII.82 ROELINA JOHANNA ELEMA & a. PIETER EGGE GLAS
                                                                 b. HARMEN KLAAS MULLER
Roelina Johanna Elema * 20-12-1928 te Huizinge VII 73.3
Pieter Egge Glas * 27 -11-1918 te Leermens
Gehuwd: 28-09-1949 te Middelstum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Tjaard Cornelis * 27-09-1950 te Groningen IX 210
2. Aldert * 22-04-1953 te Groningen IX 211
Na een scheiding in 1963 hertrouwde zij met: Herman Klaas Muller * 13-04-1907 te Loppersum
† 05-11-1974 te Zuidlaren
Gehuwd: 20-02-1964 te Stedum.

VIII.83 KLAAS JAKOB BAKKER & BOUWINA HUIZINGA
Klaas Jakob Bakker * 27-11-1929 te Onderwierum VII 74.1
Bouwina Huizinga * 30-03-1944 te Kantens
Gehuwd: 17-07-1969 te Kantens.Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Siebrig Martha * 17-05-1971 te Bedum IX 212
2. Jakobus Martinus * 22-04-1974 te Bedum IX 213
Bouwina Huizinga is een dochter van Dirk Huizinga en Siebrig Annie van Bergen, landbouwer te Kantens (Bredeweg).
Het adres van Klaas Jakob Bakker is: lrenelaan 9 te Bedum.
Hij is werkzaam als comptabele bij het waterschap en Ommelanderzeedijk te Onderdendam.

VIII.84 GIJSBERTHA MARGARETHA BAKKER & JAN HENDRIK LEEMHUIS
Gijsbertha Margaretha Bakker
* 08-10-1937 te Onderwierum VII 74.2
Jan Hendrik Leemhuis * 31-07-1935 te Nieuw Beerta
Gehuwd: 23-07-1959 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Hendrik Robert * 08-04-1962 te Nw. Beerta IX 214
2. Jakobus Martinus * 18-04-1963 te Nw. Beerta IX 215
Jan Hendrik Leemhuis is een zoon van Hendrik Robert Leemhuis en Geertje Alyda Doornbos Clevering landbouwer te Nw. Beerta.

VIII.85 PIETER FONGERS
Pieter Fongers * 21-01-1925 te Grand Rapids, Michigan VII 82
† 05-06-1941 te Grand Rapids
Hij was ongehuwd.

VIII.86KLAAS FONGERS & RUTH DE RUITER
Klaas Fongers * 21-04-1929 te Grand Rapids VIII.82.2
Ruth de Ruiter 13-12-1930 te Grand Rapids
Gehuwd: 22-06-1950 te Grand Rapids
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. David * 05-10-1954 te Grand Rapids IX 216
2. Serri * 23-10-1955 te Grand Rapids IX 217
3. Cheryl * 21-12-1958 te Grand Rapids IX 218
4.Jim * 13-07-1961 te Grand Rapids IX219

VIII.87 ALICE JANE LUBBERTS
Alice Jane Lubberts * 22-10-1937 te Grand Rapids VII 87.1
Ongehuwd.

VIII.88 MARJORIE RUTH LUBBERTS
Marjorie Ruth Lubberts* 14-05-1939 te Grand Rapids VII 87.2
Ongehuwd.

Het negende geslacht

IX.1 MARTJE KOOI & EGBERT NIEBOER
Martje Kooi * 15-03-1916 te Zijldijk VIII 1.1
† 26-10-1984 te Bedum
Egbert Nieboer * 27-03-1913 te Bedum
† 29-08-1966 te Bedum
Gehuwd: 26-05-1939 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. PetronelIa Zwanette
* 03-10-1940 te Bedum X 1
2. Dirk Baltes Willem * 26-08-1944 te Bedum X 2
3. Zwanette Martje Trientje
* 12-08-1951 te Bedum X3
Egbert Nieboer was zuurkoolfabrikant te Bedum.

IX.2 FRIEDA GRETHA FORMSMA & GERARD PETER WOLBERS
Frieda Gretha Formsma * 29-10-1920 te Bedum VIII 2.1
Gerard Walberg * 25-04-1921 te Kota Radja (N.O.I.)
Gehuwd: 04-01-1950 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Eelko Johannes *07.08-1952teKampen X4
2. Louise Marian * 14-05-1954 te Kampen X 5
3.Marianne Wieke * 06-01-1956 te Kampen X6
Gerard Peter Walberg was arts te Kampen.

IX.3 ALLERT FOKKO FORMSMA & ANNA ADEMA
Allert Fokko Formsma * 09-11-1923 te Grijpskerk VIII 2.2
Anna Adema * 17-11-1930 te Oldehove
Gehuwd: 28-12-1953 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Greetje Louke *08-06-1954teBedum X 7
2. Laura Grietje * 11-12-1955 te Bedum X 8
3. Jannes Wiebe * 07-03-1966 te Bedum X 9
4. Jannetta Frieda * 23-05-1967 te Bedum X 10
Allert Fokko Formsma was aannemer in Bedum.

IX.4 HERMAN JAKOB FORMSMA & AUKE ANJE LIJFERING
Herman Jakob Formsma * 01-01-1925 te Grijpskerk VIII 2.3
Auke Anje Lijfering * 22-03-1930 te Bedum
Gehuwd: 15-05-1953 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jannes Wiebe * 03-02-1955 te Bedum X11
2. Hilko Reinder *17-07-1957teDelft X12
3. Jakob Herman * 10-03-1964 te Leeuwarden X 13
Herman Jakob Formsma was adjunct-directeur van de Noord Ned. Wegenbouw te Harlingen.

IX.5 FOKKE BRUINS & ANNIE GORTER
Fokke Bruins * 14-10-.1929 te Bedum VIII 5.1
† 24-03-1984 te Haren
Annie Gorter * 27-11-1929 te Roodeschool
Gehuwd: 27-01-1957 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jakob Klaas * 23-12-1958 te Haren X 14
2. Catarina Margaretha
* 12-12-1962 te Haren X15
3. Klaasjan Fokke * 22-06-1965 te Haren X 16

IX.6 GRETHA KUNNY BRUINS & JAKOB KERSTBERGEN
Gretha Kunny Bruins *05-06-1933 te Bedum VIII 5.2
Jakob Kerstbergen * 27-06-1925 te Rotterdam
Gehuwd: 24-02-1959 te Haren.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Margaretha Maria * 29-11-1959 te Rotterdam X 17

IX.7 ADELINA HENDERIKA VAN DER ZEE & J.G. KAMPHUIS
Adelina Henderika v.d. Zee * 05-07-1921 te Odoom. < VIII 9.1
Zij wonen in Aadorp bij Almelo.

IX.8 GERDA JANTINA VAN DER ZEE & Y.A. KOOPMAN
Gerda Jantina v. d. Zee * 10-05-1923 te Nieuweroord..- VIII 9.2
Zij wonen in Hasselt (Ov.).

IX.9 JAN HENDRIK VAN DER ZEE & F.H. LANDHUIS
Jan Hendrik v.d. Zee * 20-12-1928 te Borger..- VIII 9.3
Zij wonen Oringerbrink 70, Emmen.
Hendrik v.d.Brand * 22-04-1935 te Lunteren
Gehuwd: 06-06-1964 te Middenmeer.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.Petra * 23-07-1965 te Arnhem X25
2. Erik * 11-05-1967 te Arnhem X 26
Hendrik van der Brand is een zoon van Evert van der Brand en Jannigje van Beek.
Hij was architect te Arnhem.

IX.10 GERHARD HOEKENGA & ALIDA MARIA SCHAGEN
Gerhard Hoekenga * 19-03-1934 te Vierhuizen (Ulrum) VIII 10.4
Alida Maria Schagen * 15-12-1932 te Hoogkarspel
Gehuwd: 23-09-1958 te Hoogkarspel.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Annetta Petra * 12-09-1960 te Middenmeer X 27
2. Maarten Rienje * 13-11-1964 te Middenmeer X 28
3. René Jan * 19-08-1967 te Middenmeer X 29

Alida Maria Schagen is een dochter van Maarten Schagen en Anje Rol.
Gerhard Hoekenga is medefirmant van het landbouwmechanisatiebedrijf te Middenmeer.

IX.16 AUWINA AUSEMA & ROELOF HENDRIK GROENEWOUD
Auwina Ausema * 16-10-1923 te Uithuizermeeden VIII 11.1
Roelof Hendrik Groenewoud
* 06-02-1915 te Assen
Gehuwd: 13-12-1946 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.Johannes Gerhardus
* 23-02-1951 te Uithuizermeeden X 30
2. Heilina Wubbechien
* 20-04-1953 te Uithuizermeeden X 31
3. Kornelis Pieter * 24-10-1955 te Uithuizermeeden X 32

Roelof Hendrik Groenewoud is een zoon van Johannes Gerhardus Groenewoud en Wubbechiena Schuiling.
Hij was gemeentesecretaris in Uithuizermeeden.

IX.17 TRIJNTJE GRIETJE AUSEMA & HARM VEENSTRA
Trijntje Grietje Ausema * 02-06-1925 te Uithuizermeeden VIII 11.2
Harm Veenstra * 12-08-1926 te Uithuizermeeden
Gehuwd: 05-04-1951 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Heilina * 22-04-1952 te Uithuizermeeden X 33
2. Evert Kornelis * 27-05-1955 te Uithuizermeeden X 34
3. Kornelis Harm * 07-01-1965 te Uithuizermeeden X 35
Harm Veenstra is een zoon van Evert Veenstra en Trijntje Doornbos.
Veenstra heeft een zaak in betonwaren te Uithuizermeeden.

IX.18 KLAAS AUSEMA & JANTJE MEERTINA AUSEMA
Klaas Ausema * 01-07-1927 te Uithuizermeeden VllIl1.3
Jantje Meertina Ausema* 03-08-1931 te Uithuizermeeden
Gehuwd: 27-05-1953 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Janna Heilina * 27-05-1955 te Uithuizermeeden X 36
2. Heilina Janna * 15-02-1957 te Uithuizermeeden X 37
3. Kornelis Pieter * 22-02-1959 te Uithuizermeeden X 38
4. Jakob Klaas * 05-09-1964 te Uithuizermeeden X 39
Jantje Meertina Ausema is een dochter van Jakob Ausema en Janna Kugel.
Klaas Ausema is landbouwer, Oude Dijk te Uithuizermeeden.

IX.19 WILHELMINA MARIA REINDERS & SIMON JAN DOB
Wilhelmina Maria Reinders
* 30-11-1932 te Bedum VIII13.1
Simon Jan Dob * 25-06-1930 te Zandeweer
Gehuwd: 29-05-1957 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan Wij brand * 05-03-1958 te Zandeweer X 40
2. Wij brand * 11-12-1960 te Zandeweer X 41
3. Aaltje * 19-03-1963 te Zandeweer X 42
4. Jantje Wilhelmina * 21-06-.,1969 te Zandeweer X 43
5. Gerda * 08-06:'1972 te Zandeweer X 44
Simon Jan Dob is een zoon van Wijbrand Dob en Aaltje Witkop.
Simon Jan Dob is kweker te Zandeweer.

IX.20 JAN JANS REINDERS
Jan Jans Reinders * 11-05-1936 te Bedum VIII 13.2
Ongehuwd.
Adres: Schuitingastraat te Bedum.

IX.21 WIETSKE REINDERS
Wietske Reinders * 13-02-1939 te Bedum VIII 13.3
Ongehuwd.
Adres: Schuitingastraat te Bedum.

IX.22 JAN GERARD VOS & HENNIE EGBERTS
Jan Gerard Vos * 13-05-1948 te Gieten VIII 15.1
Hennie Egberts * 12-08-1952 te Bunne (Dr.)
Gehuwd: 18-06-1975 te Vries (Dr.). Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Karleen Freeke * 15-06-1978 te Enschede X 45
2. Jos Anne * 19-04-1980 te Hengelo X 46
3. Menke Maartje * 23-08-1982 te Hengelo X 47

Hennie Egberts is een dochter van Marchinus Egberts en Froukien Santes. Jan Gerard Vos is leraar aan de scholengemeenschap te Enschede. Ze wonen in Hengelo.

IX.23 GEERTRUIDA WILHELMINA VOS & MAARTEN BOS
Geertruida Wilhemina Vos * 13-02-1950 te Groningen VIII 16.1
Maarten Bos * 04-02-1949 te Middelstum
Gehuwd: 28-02-1974 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Marten * 23-05-1975 te Bedum X 48
2. Aksel-Hendrik * 09-07-1978 te Usquert X 49

Maarten Bos is een zoon van Maarten Bos en Annie Ruiter. Hij is uitvoerder bij aannemersbedrijf Bultena te Uithuizen.

IX.24 HARM VOS & MARIANNE DE KLIJN
HarmVos * 29-06-1953 te Groningen VIII 16.2
Marianne de Klijn * 05-12-1956 te Den Haag
Gehuwd: 26-09-1976 te Den Haag.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Mark Antonie * 18-08-1981 te Den Haag X 50

Maria Johanna Hendrika de Klijn is een dochter van Adrianus Johannes Jakobus de Klijn en Jeanne v.d. Wal.
Gescheiden in november 1983. Hij is beroepsmilitair in Den Haag.

IX.25 HENDRIK GEORGE BORGMAN & JOHANNA MAGDALENA BLEEKER
Hendrik George Borgman * 26-08-1929 te Groningen VIII 19.1
† 16-09-1988 te Kansas City, Canada
Johanna Magdalena Bleeker
* 14-04-1933 te Groningen
Gehuwd: 08-03-1955 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Evert George * 12-11-1956 te Wageningen X 51
2. Lydia Hilje * 31-10-1959 te Eelde X52
3. Roelof John * 30-09-1966 te Groningen X 53

Johanna Magdalena Bleeker is een dochter van Roelof Bleeker en Alida Alegonda Ennes.
Hendrik George Borgman was directeur Martinihal in de stad Groningen

IX.26 GEERTRUID SISSING
Geertruid Sissing * 15-06-1926 te Groningen VIII 20.1
Ongehuwd. Arts te Amsterdam.

IX.27 MARTJESISSING & JOHANNES BOUKE VAN DE KOOI
Martje Sissing * 04-11-1928 te Groningen VIII 20.2
Johannes Bouke v.d. Kooi
* 15-03-1923 te Smilde
Gehuwd: 11-07-1952 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Gerhard Jan * 16-05-1955 te Utrecht X 54
2. Heleen Petra * 18-07-1959 te Utrecht X 55

Johannes Bouke van der Kooi is een zoon van Gerhard van der Kooi en Jantje Loyenga, hoofd der school te Smilde.
Johannes Bouke van der Kooi was leraar H.B.S. te Utrecht.

IX.28 SINA MARGARETHA BAKKER
Sina Margaretha Bakker * 13-07-1942 te Buitenpost VIII 21.1
† 20-04-1985 te Groningen

IX.29 JAN BAKKER & JESSI HAVINGA
Jan Bakker * 11-04-1944 te Loppersum VIII 21.2
Jessi Havinga * 18-01-1952 te Alphen a.d. Rijn
Gehuwd: 23-09-1978 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. SanderJakob * 17-06-1976 te Rotterdam X 56
2. Robert Jan * 04-06-1979 te Rotterdam X 57
3. Frederika llionera Geertruida * 25-06-1982 te Rotterdam X 58

Jessica Claudine Havinga is een dochter van Charl Havinga en Charlotte Amy Eleonore Rosendahl. Ze wonen te Alphen aan de Rijn.

IX.30 GRETHA MARIKE BAKKER & HENDERIKUS BRIK
Gretha Marike Bakker
* 11-04-1946 te Loppersum VIII 21.3
† 11-07-1993 te Lelystad
Henderikus Brik * 27-01-1950
Gehuwd: 23-08-1976.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Marieke Theresia * 08-03-1981 te Dieren (Gld.) X 59

Henderikus Brik is een zoon van Henri Brik en Johanna Lambertha Maria Wilders.
Ze wonen te Lelystad.

IX.31 JAN BAKKER & ALLEGONDA JOHANNA JOSEFINA (JOS) CORPELEYN
Jan Bakker * 27-08-1938 te Groningen VIII 22.1
Jos Corpeleyn * 03-12-1938 te Maasbracht
Gehuwd: 10-05-1965 te Maasbracht.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Josine Wilhelmina Petra Marie ( X 60 ) * 19-03-1967 te Maasbracht
2. Roelf Jan Lodewijk ( X 61 ) * 28-04-1970 te Maasbracht.

Jos Corpeleyn is een dochter van Johannes Rubertus Corpeleyn en Josine van Montfoort.
Jan Bakker is chef-inkoper te Vinkel (N.B.).

IX.32 JAN EGBERTUS BAKKER & ANNEKE DE VRIES
Jan Egbertus Bakker * 27-06-1941 te Bedum VIII 23.1
Anneke de Vries * 18-06-1942 te Oudeschip
Gehuwd: 24-02-1966 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Liesbeth * 07-11-1967 te Appingedam X 62
2. René * 15-12-1969 te Appingedam X 63

Anneke de Vries is een dochter van EgbertJakob de Vries en Elizabeth Aatke Boerema. Jan Egbertus Bakker is werkzaam bij het onderwijs. Ze wonen aan de N oordersingel15 te Appingedam.

IX.33 ANKO GERARD BAKKER & RIEMKE BROEKEMA
Anko Gerard Bakker * 05-06-1945 te Bedum VIII 23.2
Riemke Broekema * 09-10-1954 te Pieterburen
Gehuwd: 28-05-1982 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Frouke Hilje * 27-01-1983 te Groningen X64
2. Jan Hendrik Tammo
* 06-02-1986 te Bedum

Riemke Broekema is een dochter van Hendrik Eisse Broekerna en Frouktje Buikema. Anko Bakker is verkoper Rüben klinkerwerken Nederland. Ze wonen aan de Schoolstraat 25 te Bedum.

IX.34 PIETER JAN BAKKER & MARGARETHA GEERTRUIDA SPELDE
Pieter Jan Bakker * 13-02-1947 te Bedum VIII 23.3
Margaretha Geertruida Spelde
* 16-04-1947 te GroningenGehuwd: 13-12-1972 te Groningen. ~
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
I. Astrid * 21-01-1973 te Groningen X 66
2. Michiel * 21-12-1974 te Groningen X67
3. Mathilde * 02-12-1980 te Groningen X 68

Margaretha Geertruida Spelde is een dochter van Berend Spelde en Margaretha Geertruida Gort. Adres: Elzenlaan 45 te Groningen.

IX.35 JAN ANNE BAKKER
Jan Anne Bakker * 29-12-1945teAmsterdam VIII24.1 j
Ongehuwd.

IX.36 PIETER HIELKE BAKKER
Pieter Hielke Bakker * 08-04-1947 te Amsterdam VIII 24.2
Ongehuwd.

IX.37 ANNA KATERINA BAKKER & JOHANNUS FRANSISKUS MARIUS HONUG
Anna Katerina Bakker * 22-11-1949 te Hilversum VIII 24.3
Johannus Fransiskus Marius Honug
* 08-02-1946 te ?
Gehuwd: 10-01-1973 te Hilversum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Rochier * 17-10-1982 teVorden

J.F .M.Honug is een zoon van Gerard Honug en Anne Lemmens.

IX.38 POUWEL JAN BAAS & AAFKE SMIT
Pouwel Jan Baas * 10-03~1932 te Zoutkamp
Aatke Smit * 31-07-1939 te Zwolle
Gehuwd: 21-03-1961 te Baflo.
Het huwelijk bleef kinderloos.

Aatke Smit is een dochter van Jan Smit en Aatke Zijlstra. Pouwel Jan Baas is magazijnbediende te Groningen.

IX.39 GRIETJE RENA BAAS & GERBEN VENEMA
Grietje Rena Baas * 26-09-1933 te Zoutkamp
Gerben Venema * 03-05-1922 te Feerwerd (Gr.)
Gehuwd: 27-05-1959 te Ulrum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan * 26-10-1960 te Feerwerd X70
2. Jan Wirtjo * 01-05-1964 te Feerwerd X 71
Gerben Venema is een zoon van Jan Venema en Albertje Wierenga. Gerben Venema is bakker in Feerwerd.

IX.40 JAN HERMAN BAAS & JACOBA FOKKENS
Jan Herman Baas * 09-03-1944 te Zoutkamp VIII 25.3
Jacoba Fokkens * 25-10-1945 te Baflo
Gehuwd: 18-10-1965 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Aafke * 20-02-1966 te Groningen X 72
2. Jan Wirtjo * 19-04-1967 te Groningen X 73
Jacoba Fokkens is een dochter van Trientje Fokkens.
Jan Herman Baas is werkzaam bij de Ned. Spoorwegen.

IX.41 NICOLAAS HENDRIK ROZEMA
Nicolaas Hendrik Rozema
* 19-11-1948 te Heerlen VIII 27.1
Ongehuwd.
Hij is monteur Elektronica te Arnhem.

IX.42 MARIUS GERHARD ROZEMA & JOHANNA MARTINA PETRONELLA MARIA ZEEBREGS
Marius Gerhard Rozema
* 05-12-1949 te Heerlen
Johanna Martina Petronella Maria Zeebregs
* 26-04-1945 te Tilburg
Gehuwd: 19-09-1972 te Tilburg.
Kinderen uit huwelijk geboren:
1.. Esther Mirjam * 16-02-1975 te Sprang-Capelle X 74
2. Judith Rebecca * 21-03-1977 te Sprang-Capelle X 75
Johanna Martina Petronella Maria Zeebregs is een dochter van Augustinus Hubertus Zeebregs en Maria de Wijs.
M.G.Rozema is postbesteller P.T.T. te Tilburg.

IX.43 EISSE BAKKER & JAKOBJE TER NAPEL
Eisse Bakker * 04-05-1941 te Glimmen VIII 28.1
Jakobje ten Napel * 21-09-1943 te 't Harde (Gld.)
Gehuwd: 27-02-1968 te Oldenbroek.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Henderika Janny * 22-08-1969 te Purmerend (NH) X 76
2. Klaas * 01-12-1974 te Hoorn X 77

Jakobje ten Napel is een dochter van Jan ten Napel en Hendrika Geertruida Elizabeth de Vries. Eisse Bakker is analist te Hoorn.

IX.44 ANNA AALTJE BAKKER & ALBERT BEENEN
Anna Aaltje Bakker * 12-02-1943 te Glimmen VIII 28.2
Albert Beenen * 03-07-1941 te Havelte
† .............. Zwolle
Gehuwd: 28-02-1971 te Haren.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. SusannaJanny * 17-12-1971 te Zwolle X 78
2. Marten Frederik * 11-12-1972 te Staphorst X 79
3. Frederika Anna * 13-05-1974 te Staphorst X 80

Albert Beenen is een zoon van Martin Beenen en Fennigje Snoeken.

IX.45 AALTJE ANNA BAKKER
Aaltje Anna Bakker * 06-03-1946 te Glimmen VIII28.3
samenwonende met Jan ten Cate
1. Tim * 24-12-1980 te Groningen X 81
Ten Cate is een zoon van Willem en Willy Levret
Vanaf 1984 samenwonend met Bart Boersma.

IX.46 JANNY ALTlNA BAKKER
Janny Altina Bakker * 09-06-1949 te Glimmen VIII 28.4
Ongehuwd.

henk bakker en anne van dijkIX.47 HENDRIK BAKKER
Hendrik (Henk) Bakker * 22-01-1954 te Groningen/Glimmen VIII 28.5
Samenwonend sinds 1975 met Anne. T. van Dijk, * 05-04-1955 te Leegkerk, dochter van Jelle van Dijk en Geertje Meijer. Werkzaam geweest als servicemonteur, secretariaatsmedewerker politieke partij, docent, maatschappelijk werker. Heden (2007) buschauffeur, grafisch vormgever, stadsgids van Groningen. Bouwer van deze website.

 

 

 

IX.48 HENDRIK VAN DER LEEST
Hendrik van der Leest * 12-10-1941 te Ten Boer VIII 29.1
1. Louise Katharina * 12-01.1976 te Alphen a.d.Rijn X 82
2. Tjebbe Hendrik Carl
* 03-03-1978 te Alpen a.d.Rijn X 83
Hij is decaan aan het Instituut voor de Autohandel te Driebergen.

IX.49 EISSO VAN DER LEEST & THERESA FOLKERTS
Eisso van der Leest * 05-06-1943 te Ten Boer VIII 29.2
Theresa Folkerts * 20.07-1951 te Groningen
Gehuwd: 20-06-1986 te Utrecht.

Theresa Folkerts is een dochter van Dirk Luit je Folkerts en Minke Bijzet. Eisso van der Leest is corrector Nedag Grafisch Bedrijf B.V. te Barneveld.

IX.50 AALTJE VAN DER LEEST & FRANS STURM
Aaltje van der Leest * 03-02-1945 te Ten Boer VIII 29.3
Frans Sturm * 09-04-1941 te Vrouwenpolder
Gehuwd: 16-12-1976 te Vrouwenpolder.
1. Jan * 19-07-1968 te Vrouwenpolder X 84
2. Duurtje Tjebbine * 08-01-1975 te Rotterdam X 85

Frans Sturm is een zoon van Abraham Sturm en Elizabeth Volmer. Frans Storm heeft een transportbedrijf.

IX.5I CORNELIS VAN DER LEEST & GEERTRUIDA LAURA TEN KATE
Cornelis van der Leest * 08-06-1946 te Ten Boer VIII 29.4
Geertruida Laura ten Kate * 24-04-1942 te Groningen
Gehuwd: 18-12-1970 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Guido Joost * 07-11-1976 te Oosterhout (N.B.) X 86
2. Ernst Louis * 07-12:1977 te Oosterhout (N.B.) X 87

Geertruida Laura ten Kate is een dochter van Rijkel ten Kate en Jantje Kleine. Cornelis van der Leest was predikant te Breda i.c.m. Almkerk, Delfshaven, Harlingen, thans in Groningen 2010.

IX.52 JOUKE VAN DER LEEST & MARIA DE LANGE
Jouke van der Leest * 11-05-1948 te Ten Boer VIII 29.5
Maria de Lange * 20-10-1940 te Rotterdam
Gehuwd: 19-06-1969 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Esther Theresia * 08-06-1970 te Rotterdam X 88
2. Charlotte * 31-03-1973 te Breukelen X 89
3. Marnix * 11-02-1977 te Hilversum X 90

Maria de Lange is een dochter van Antonius Johannes de Lange en Maria Theresia Friegel.
Jouke van der Leest is solo-altist van het Radio Kamerorkest te Hilversum.

IX.53 KAREL VAN DER LEEST & MARIA VAN DEN BEUKEL
Karel van der Leest * 16-12-1950 te Bedum VIII 29.6
Maria van den Beukel * 12-04-1950 te Monster (Z.H.)
Gehuwd: 27-06-1975 te Monster (Z.H.).
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Henrike * 15-09-1977 te Krimpen a.d IJssel X 91
2. Henk Tjebbe * 28-07-1979 te Rotterdam X 92
3. Mariska * 26-11-1983 te Rotterdam X 93
4. Arthur * 12-11-1987 te Rotterdam X 94a

Maria van den Beukel is een dochter van Frans van den BeukeI en Hendrika Boers. Karel van der Leest is inspecteur van politie te Rotterdam.

IX.54 JAN BAKKER
* 24-06-1942 te 't Zandt VIII 30.1
10-4-2004
1. Rene * 26-10-1963 te Den Helder X 94b
2. Peter * 27-03-1967 te Groningen X 9J5

Jan Bakker is voor de 2e keer getrouwd geweest op 19-8-1987 in Wieringerwerf met Pia Aaldring.
1. Sebastiaan * 19-4-1988

IX.55 WILLY BAKKER
Willy Bakker * 03-05-1944 te Spijk VIII 30.2
Ongehuwd.

IX.56 KORNELIS BAKKER
Kornelis Bakker * 20-09-1947 te Groningen VIII 30.3
Ongehuwd.

IX.57 DIEWERKE MARIA BAKKER & GERRIT SNAAK
Diewerke Maria Bakker * 28-01-1948 te 't Zandt VIII 31.1
Gerrit Snaak * 07-08-1947 te Kommerzijl
Gehuwd: 08-08-1969 te 't Zandt.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Hester * 04-05-1973 te Spijk X 96
2. Helga * 04-05-1973 te Spijk X 97
3. Peter * 06-09-1977 te Hardenberg X 98

Gerrit Snaak is een zoon van Menze Snaak en Wietske Fokkinga. Hij is leraar aan de MAVO te Hardenberg.

IX.58 JAN BAKKER & KLAZINA FLIKKEMA
Jan Bakker * 13-10-1949 te 't Zandt VIII 31.2
Klazina Flikkema * 23-09-1953 te Spijk
Gehuwd: 04-11-1975 te Bierum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Gerben Antonie * 21-06-1978 te Groningen X 99
2. Antje Jacobina * 15-06-1980 te Groningen X 100
Klazina Flikkema is een dochter van Jan Flikkema en Antje Stoppels.
Jan Bakker is administrateur te Groningen.

IX.59 JAKOB KLAAS BAKKER
Jakob Klaas Bakker * 07-03-1951 te 't Zandt VIII 31.3
† 22-03-1954 te 't Zandt

IX.60 JOHAN VAN DER MEER
Johan van der Meer * 07-10-1936 te Chicago (USA) VIII 33.1
Ongehuwd.
Hij is bankbeambte in Orillia (Canada).

IX.61 SIETSKE VAN DER POL & DOUWE VAN VLIET
Sietske van der Pol * 06-10-1929 te Heerenveen VIII 34.1
Douwe van Vliet * 18-05-1928 te Heerenveen
Gehuwd: 28-08-1952 te Heerenveen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Margaretha * 08-08-1953 te Zeist X101
2. Piet * 02-08-1954 te Zeist X 102
3.Jelte Hendrik * 28-08-1957 te Zeist X 103
4. Lausina Mathilde * 16-08-1961 te Zeist X 104
5. Marjanne * 20-12-1963 te Zeist X105
Douwe van Vliet is een zoon van Piet van Vliet en Talke Veenstra.
Hij is adjunct-directeur van een verffabriek.

IX.62 JAN VAN DER POL & MARIJKE HA YTSMA
Jan van der Pol * 14-12-1931 te Heerenveen VIII 34.2
Marijke Haytsma * 25-10-1932 te Heerenveen
Gehuwd: 30-01-1958 te Langweer.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jelle Hendrik * 20-09-1969 te Heerenveen X 106
Marijke Haytsma is een dochter van Klaas Haytsma en Annigje de Goede.
Ze wonen in Noordwolde (Fr.).

IX.63 GEERTJE WILLEMKE DOLHUIS
Geertje Willemke Bolhuis
* 29-03-1953 te Leermens VIIl 38.1
Ongehuwd.

IX.64 WILLEMKE GRIETJE DOLHUIS
Willemke Grietje Bolhuis
* 01-09-1954 te Leermens VIIl 38.2
Ongehuwd.

IX.65 JOHANNA EGDERTHA DOLHUIS
Johanna Egbertha Bolhuis
* 24-11-1956 te Leermens VIII 38.3
Ongehuwd.

IX.66 JOHANNES PIETER DOLHUIS
Johannes Pieter Bolhuis * 13-11-1958 te Leermens VIIl 38.4
Ongehuwd.

IX.67 GERRIT HOMME BAKKER
Gerrit Homme Bakker * 08-12-1956 te Michigan VIIl 39.1.
Ongehuwd.
Hij is tweede luitenant.

IX.68 SIEMEN KLAAS DAKKER & DENISE ?
Siemen Klaas Bakker * 17-03-1959 te Michigan VIIl 39.2
Denise * 04-09-1960 te Michigan
Gehuwd: 18-07-1981 te Michigan.

X.69 TRIJNTJE SJOUKJE BAKKER
Trijntje Sjoukje Bakker * 21-12-1961 te Tjamsweer VIII 40.1

IX.70 JAN GERRIT BAKKER
Jan Gerrit Bakker * 03-09-1965 te Tjamsweer VIII 40.2

IX.71 JAKOB PIETER BAKKER
Jakob Pieter Bakker * 30-03-1951 te Ten Boer VII 42.1
Gehuwd op 15-12-199? te Groningen met Rieka Kort (stiefzuster) geb.3-3-195?. overleden 2015(?)
Geen kinderen uit dit huwelijk.

IX.72 PIETER JAKOB BAKKER & JANTINA MARGARETHA WEESSlES
Pieter Jakob Bakker * 12-09-1953 te Ten Boer VIII 42.2
Jantina Margarethe Weessies * 04-06-1955 te Appingedam
Gehuwd: 11-07-1975 te Appingedam
† overleden 1-5-2020 te Appingedam
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Erwin Kristiaan * 10-09-1985 te Delfzijl X 107
gehuwd met Danielle ..... kinderen uit dit huwelijk
Nova
Vinn.
Jantina Margarethe Weessies is een dochter van Jan Weessies en Anje Christiaan.

IX.73 RIA BAKKER & BOELO JOHANNES STEEN
Ria Bakker * 01-07-1964 te Woltersum VIII 42.3

Boelo Johannes Steen
* 14-8-1962 te Groningen zoon van Pieter Steen en Jantje Bolhuis
Gehuwd: 14-7-1989
Kinderen uit dit huwelijk:
Niels * 17-11-1998 te Groningen
Olaf * 25-3-2001 te Groningen
Adres sinds 1997 Westerbroek.

IX.74 ROËL BAKKER & ANNEKE POST
Roëll Bakker * 02-02-1966 te Woltersum VIII 42.4
Anneke Post * 8-10-1968 Engelbert
Gehuwd: 13-7-2001
Geen kinderen uit dit huwelijk.
Adres: Lewenborg, Groningen.

IX.75 IDA JEANETTE TISSING & GERRIT TENINGA
Ida Jeanette Tissing * 02-02-1955 te Appingedam VIII 43.1
Gerrit Teninga * 17-08-1952 te Nieuwolda
Gehuwd: 23-12-1980 te Delfzijl.
Gerrit Teninga is een zoon van Jan Teninga en Anje Boer.

IX.76 EGBERT JAKOB OTTO TISSING
Egbert Jakob Otto Tissing
* 09-06-1956 te Appingedam VIII 43.2
Ongehuwd.

IX.77 ANNIE BIJSTERVELD & JAN SCHUILING
Annie Bijsterveld * 14-07-1935 te Rottum VIII 44.1
Jan Schuiling * 04-11-1934 te Rottum
Gehuwd: 06-05-1958 te Kantens.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Tjakelina Geziha * 04-02-1960 te Rottum X 108
2. Katharina Willemina * 19-07-1962 te Rottum X 109
3. Willem * 01-09-1964 te Rottum X 110

Jan Schuiling is een zoon van Willem Schuiling en Katrina van Hoek, landbouwer te Rottum. Jan Schuiling woont op de ouderlijke boerderij.

IX.78 TRIJNTJE CHRISllANA BIJSTERVELD & HEERKE VAN TIL
Trijntje Christiana Bijsterveld
* 27-08-1937 te Rottum VIII 44.2
Heerke van Til * 28-07-1933 te Kantens
Gehuwd: 08-09-1959 te Kantens.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. John * 01-09-1960 te Canada X 111
2. Ralf * 07-08-1964 te Canada X 112
3. Linda * 08-03-1966 te Canada X 113
4. Maurise * 10-07-1968 te Canada X 114
5. Michael * 10-07-1968 te Canada X 115
6. Annet * 05-08-1971 te Canada X 116
7. KeVIII * 18-04-1973 te Canada X 117
8. Susan * 14-12-1976 te Canada X 118

Heerke van Til is een zoon van Reinder van Til en Metta Vos.
Heerke van Til en Trijntje Bijsterveld emigreerden naar Canada in 1959.

IX.79 JAN LUITJE BIJSTERVELD & BARBERA CORNELIA GEERTSEMA
Jan Luitje Bijsterveld * 02-08-1939 te Rottum VIII 44.3
Barbera Camelia Geertserna
* 26-08-1939 te Paddepoei (Gr.)
† 19-03-1988 te Kantens
Gehuwd: 15-05-1964 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jantina Jantje * 05-03-1965 te Rottum X 119
2. Jan Luitje * 14-09-1966 te Rottum X 120
3. Tjakelina Geziha * 07-08-1968 te Rottum X 121
4. Pieterdina Camelia
* 16-05-1970 te Rottum X 122
5. Annie Trijntje * 05-07-1972 te Rotturn X 123
6. Alida Jacoba * 05-09-1977 te Rottum X 124
7. Christiaan Theodoor
* 20-05-1980 te Rotturn X 125

Barbera Geertserna was een dochter van Piet Geertserna en Jantina Buist. Ze zijn veehouder, Jac. Tilbusscherweg 18 te Rottum.

IX.80 PIETERDINA JAKOBA BIJSTERVELD
Pieterdina Jakoba Bijsterveld
* 26-12-1944 te Rotturn VIII 44.4
† 12-01-1945 te Rottum

IX.81 PIET BUSTERVELD & AAFIEN KUIPER
Piet Bijsterveld * 21-09-1946 te Rotturn VIIl 44.5
Aafien Kuiper * 05-12-1947 te Roderwolde
Gehuwd: 30-10-1968 te Zuidhom.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan Luitje * 30-08-1969 te Westerlee X 126
2. Janita * 05-09-1970teWesterlee X 127
3. Arjen *07-09-1971teWesterlee X128
4. Martin * 16-01-1975 teWesterlee X 129
5. Tjako Gerard * 13-01-1979teWesterlee X130
6. Agnes Trijntje * 05-12-1980 teWesterlee X 131

Aafien Kuiper is een dochter van Abel Kuiper en Jantje Overzet, veehouder te Roderwolde (Dr.).
Piet Bijsterveld en Aafien Kuiper waren veehouder in Westerlee en emigreerden in 1984 naar Brazilië.

IX.82 TRIJNTJE CHRISTIANA JANNA HAMMING & HENDRIK KUIPHOF
Trijntje Christiana Janna Hamming
* 10-03-1938 te Warffum VIII 45.1
Hendrik Kuiphof * 12'"05-1938 te Blija (Fr.)
" Gehuwd: 28-09-1964 te Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jakob Hendrik Theodoor
* 22-03-1967 te Zaandam X 132
2. Gezina Tjakelina * 24-01-1969 te Zaandam X 133
3. Titia Jolanda * 13-03-1972 te Amsterdam X 134
Hendrik Kuiphof is een zoon van Jakob Hendrik Kuiphof en Tietje Bosgra.
Hendrik Kuiphof is directeur verpleegtehuis "De Poort" te Amsterdam.

IX.83 JANNA ERENA HAMMING & JAN GERARD WIERENGA
Janna Erena Hamming * 21-08-1940 te Warffum VIIl45.2
Jan Gerard Wierenga * 28-07-1939 te Ezinge
Gehuwd: 10-05-1962 te Warffum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Kornelis Willem * 21-06-1963 te Ezinge X 135
2. Gezina Tjakelina * 14-07-1965 te Midwolde X 136
3. Gerardus Kornelis* 17-03-1969 te Midwolde X 137

Jan Gerard Wierenga is een zoon van Kornelis Willem Wierenga en Anna Wierenga, landbouwer onder Ezinge. Jan Gerard Wierenga en Janna Erena Hamming waren eerst landbouwer te Ezinge (Suttum), thans zijn ze dat in Midwolda (Old.).

IX. 84 PIETERDINA JAKOBA HAMMING & EVERT WILLEM WIEMAN
Pieterdina Jakoba Hamming
* 16-10-1942te Warffum VIIl 45.3
Evert Willem Wieman * 26-10-1946 te Oegstgeest
Gehuwd: 20-11-1970 te Oegstgeest.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Gezina Tjakelina * 19-08-1971 te Oegstgeest X 138
2. Anita Jantina * 10-05-1973 te Oegstgeest X 139

Evert Willem Wieman is een zoon van Willem Wieman en Antje Oosterwijk.
Evert Willem Wieman heeft een aannemersbedrijf in Oegstgeest.

IX.85 KORNELIS HAMMING & GRIETJE TRIJNTJE DE BOER
Kornelis Hamming * 27-03-1949te Groningen VIII 45.4
Grietje Trijntje de Boer * 14-02-1953 te Appingedam
Gehuwd: 27-11-1974 te Slochteren.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Anneke Tanja * 12-08-1975 te Groningen X 140
2. Gerardus Hielke * 26-07-1977 te Groningen X 141
3. Hielke Kornelis * 21-03-1979 te Groningen X 142

Grietje Trijntje de Boer is een dochter van Hielke de Boer en Annie Hofstee, landbouwer te Siddeburen.
Kornelis Hamming en Grietje de Boer zijn landbouwer op de Zonnehoeve te Warffum, de ouderlijke hoeve.

IX.86 JANTJE GRIETJE DIJKSTRA & PIETER HENDERIKUS KNOT
Jantje Grietje Dijkstra * 18-08-1940 te Winsum VIII 46.1
Pieter Henderikus Knot* 06-10-1940 te Onderdendam
Gehuwd: 08-08-1963 teWinsum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. J antina Pieterdina Christiana
* 02-11-1964 te Onderdendam X 143
2. Klaas Henderikus Willem
* 14-04-1967 te Onderdendam X 144
3. Frank Alexander Theodoor
* 13-06-1970 te Onderdendam X 145

Pieter Henderikus Knot is een zoon van Klaas Knot en Eke Stuursrna, foerage- en kunstmesthandel te Onderdendam.

IX.87 PIETER JAKOB DIJKSTRA & KORNELIA KUIZENGA
Pieter Jakob Dijkstra * 05-10-1942 teWinsum VIII 46.2
Komelia Kuizenga * 20-02-1945 te Thesinge
Gehuwd: 02-03-1966 te Ten Boer.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Sjoukje Klara * 24-05-1968 te Winsum X 146
2. Jantina Pieterdina * 06-06-19701e Winsum X 147
3. Martje Komelia * 11-01-1973 te Winsum X 148

Kornelia Kuizenga is een dochter van Jan Kuizenga en Sjoukje Staal, landbouwer onder Thesinge.
Pieter Jakob Dijkstra en Komelia Kuizenga zijn veehouder op de Klinker, Tinallingerweg 1 te Winsum.

IX.88 TRIJNTJE CHRISllANA DIJKSTRA & JAN JAKOB ANTUMA
Trijntje Christiana Dijkstra * 11-07-1945 teWinsum VIII 46.3
Jan Jakob Antuma * 03-05-1936 te Ellerhuizen
Gehuwd: 25-05-1965 te Winsum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. JanitaPetra * 07-07-1966 te Bedum X149
2. Kornelis Hendrikus Jan * 12-07-1967 te Bedum X150
3. Jitse Pieter Christiaan * 29-12-1969 te Sauwerd X 151
4. Herman Johannes * 09-01-1971 te Sauwerd X 152

Jan Jakob Antuma is een zoon van Kornelis Antuma en Kornelia Buist, landbouwer te Ellerhuizen. Het adres van Jan Jakob Antumaen Trijntje Dijkstrais: Oude Winsumerstraatweg 1 te Sauwerd.

IX. 89 HARM JITSE DIJKSTRA & ANNA MOORLAG
Harm Jitse Dijkstra * 31-01-1949 t~ Winsum VIII 46.4
Anna Moorlag * 15-08-1950 te Middelstum
Gehuwd: 29-01-1973 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Grietje Elisabeth Anna * 04-07-1973 te Groningen X 153
2. Jitse Harm Fokke * 13-12-1976 te Drouwenerveen X 154
Anna Moorlag is een dochter van Jan Moorlag en Grietje van der Vecht, ze hadden een transportbedrijf te Middelstum. Harm Jitse Dijkstra is leraar geschiedenis aan het V. W.O. te Emmen.

IX. 90 FOKKE JAN DIJKSTRA & JANTJE RIJZINGA
Fokke Jan Dijkstra *22-11-1954teWinsum VIII 46.5
Jantje Rijzinga * 14-08-1957 te Middelstum
Gehuwd: 19-02-1982 te Middelstum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Aaltje Jantina * 08-01-1986 te Beilen X155a
† 20-11-1986 te Beilen
2. Fokke Jitse * 02-01-1988 te Beilen X 155b

Jantje Rijzinga is een dochter van Jan Rijzinga en Aaltje Bultena, metaalbewerker te Groningen. Fokke Jan Dijkstra is onderwijzer aan de basisschool te Alteveer-Kerkenveld.

IX. 91 PIETER GERRIT BAKKER & ALIDA JAGER
Pieter Gerrit Bakker * 13-05-1945 te Groningen VIII 47.1
Alida Jager * 11-12-1944 te Kantens
Gehuwd: 21-03-1969 te Kantens.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Marianne Alice * 05-11-1971 te Delft X 156
2. Gert-Jan * 20-02-1973 te Delft X 157
3. Jankelina Corine * 30-12-1974 te Delft X 158
4. KarinAlida * 29-07-1976 te Delft X159
5. MennoKlaas * 12-08-1978 te Rotterdam X 160
6. Annette Christine * 13-03-1981 te Rotterdam X 161
7. Theodora Alike * 03-01-1985 te Capelle a.d.lissel X 162

Alida Jager is een dochter van Menno Jager en Maria van Houten, ze hadden een loonbedrijf te Kantens. Pieter Gerrit Bakker is universitair hoofddocent aan de T.U. te Delft.

IX. 92 THEO ALJE GEZIENUS BAKKER & ANNA HENDERIKA SCHMIDT
Theo Alje Gezienus Bakker
* 06-07-1947 te Groningen VIII 47.2
Anna Henderika Schmidt
* 25-04-1950 te Groningen
Gehuwd: 14-04-1969 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Marjon * 20-08-1969 te Groningen X 163
2.lnge * 18-01-1971 te Groningen X 164
3. Ellen * 23-05-1973 te Groningen X 165
4. Rutger * 24-08-1975 te Groningen X 166
5. Rianne * 23-10-1976 te Groningen X 167

Anna Henderika Schmidt is een dochter van Riemer Schmidt en Martje Smit, rijwielhandel te Groningen.
Theo Alje Gezienus Bakker is chef-gastransport bij de Gasunie.
115

IX. 93 ALJE JAN CORNELIS BAKKER & LAMBERTHA JANTlNA FOKKES
Alje Jan Cornelis Bakker
* 10-09-1957 te Groningen VllI 47.3
Lambertha Jantina Fokkes
* 10-03-1960 te Garmerwolde
Gehuwd: 04-11-1977 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Gerrit Jakob Jan * 04-10-1977 te Groningen X 168
2. Elizabeth Alida Jantina * 18-11-1978 te Kantens X 169
3. Theo Alje Gezienus * 12-07-1980 te Kantens X 170
4. Alje Jan Cornelis * 20-12-1981 te Kantens X 171
5. Jankelina Anna Alida PetronelIa * 21-12-1983 te Groningen X 172
6. Lambertha Jantina Christiana * 30-03-1985 te Kantens X 173a
7. Elizabeth Maria Johanna * 24-12-1988 te Ede X 173b

Lambertha Jantina Fokkes is een dochter van Jan Fokkes en Iebeitje Kooistra, technisch assistent EGD, wonende te Bedum.
Alje Jan Cornelis Bakker is projektleider Nedag Computerdiensten B.V. te Barneveld.

IX. 94 HENDRIK ANTONIE EVERTS
Hendrik Antonie Everts* 12-08-1947 te Zuidwolde VIII 48.1
Ongehuwd.

IX.95 JAN EVERTS
Jan Everts * 24-12-1949 te Zuidwolde VllI 48.2
Ongehuwd.

IX.96. HELENA HARMINA EVERTS & ELJE JOOST BOSMAN
Helena Harmina Everts * 28-07-1953 te Zuidwolde VIII 48.3
Elje Joost Bosman * 08-03-1952 te Appingedam
Gehuwd: 15-09-1978 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Cornelis * 27-10-1980 te Emmen X 174
2. Sebastiaan * 16-06-1982 te Emmen X 175
3. Eline * 15-06-1984 te Emmen X 176

Elje Joost Bosman is een zoon van Cornelis Bosman en Johanna van der Molen, vertegenwoordiger te Groningen.

IX.97 HARMINA JAKOBA EVERTS
Harmina Jakoba Everts * 08-09-1960 te Zuidwolde VIII 48.4
Zeis verloofd met
Fokke Geukes * 17-03-1957 te Zwemmerdam, Gouda

IX.98 JAKOB PIETER BAKKER
Jakob Pieter Bakker * 26-12-1947 te Usquert VII 149.1
Hij is verloofd met Leni Simones * 12-07-1944 te Den Haag
Leni Simones is een dochter van Frans Simones en Mia Kappenberg.
Jakob Pieter Bakker is werkzaam op de secretarie van de gemeente Capelle a.d. IJssel.

IX.99 MARGARETHA BAKKER & JAN POSTHUMUS
Margaretha Bakker * 03-04-1949 te Oldekerk VIII 49.2
JanPosthumus * 01-03-1947 te Niekerk
Gehuwd: 18-12-1970 te Niekerk.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Erik * 28-05-1971 te Niekerk X 177
2. Johan * 09-07-1972 te Niekerk X 178
Jan Posthumus is een zoon van Jan Eelke Posthumus en Jeltje Glas.

IX.I00 GARMT BAKKER & JANTJE Hoving
Garmt Bakker * 01-09-1951 te Oldekerk VllI 49.3
Jantje Hoving * 17-08-1954 te Norg
Gehuwd: 25-05-1978 te Norg.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.WendieJanke * 14-09-1981 te Niekerk X 179
2. Saskia * 23-12-1983 te Niekerk X 180

Jantje Hoving is een dochter van Jan Hoving en Janke Adema, werkzaam bij Smid en Hollander te Hoogkerk.

IX.I0l JAN BAKKER
Jan Bakker * 14-07-1954 te Oldekerk VIII 49.4

Ongehuwd. Hij is werkzaam bij Dijkstra Wegenbouw te Aduard.

IX.l02 ABELINA HELENA BAKKER & GERARD TURKSEMA
Abelina Helena Bakker * 22-08-1956 te Oldekerk VIII 49.5
Gerard Turksema * 29-03-1950 te Niekerk
1. Martijn * 21-03-1985 te Niekerk X181
Gerard Turksema is een zoon van Gjalt Turksema en Kato Reitsma.

IX.I03 ABELINA HELENA WESTERHOF & DICK MOEN
Abelina Helena Westerhof
* 22-04-1950 te Lutjegast VIIl50.1
Dick Moen * 06-05-1949 te Hilversum
Gehuwd: 18-08-1978 te Grootegast.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
I. Marianne *28-01-1981 te Alkmaar X182
2. Peter Bernie * 23-09-1982 te Alkmaar X 183
Dick Moen is een zoon van Dirk Peter Moen en Gijsbertha v. Lunteren. Ze wonen te Alkmaar.

IX.I04 ANKlE WESTERHOF & DICK FABER
Ankie Westerhof * 02-11-1952 te Lutjegast VIIl50.2
Dick Faber * 02-01-1952 te Leeuwarden
Gehuwd: 06-05-1977 te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Fennielnes * 28-11-1985 te Ede X184
Dick Faber is een zoon van Marten Faber en Sjoertje Engelmoer.

IX. I 05 HENDRIKUS JAKOB WESTERHOF & TJITSKE KOQLSTRA
Hendrikus Jakob Westerhof
* 18-08-1955 te Lutjegast VIII 50.3
Tjitske Koolstra * 27-04-1957 te Gerkesklooster
Gehuwd: 20-04-1978 te Stroobos.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.Wolter * 01-10-1978 te Augustinusga X185 t
2. Yvette * 28-07-1981 te Drachten X 186 1
Tjitske Koolstra is een dochter van Grietinus Koolstra en Feikje de Vries.

IX. I 06 JANTlNA HENDERIKA WESTERHOF & JAN VROOM (verloofde)
Jantina Henderika Westerhof
* 11-09-1958 te Lutjegast VIII 50.4
Jan Vroom * 12-04-1957 te Kornhorn
Jan Vroom is een zoon van Douwe Jan Vroom en Tjitske van der Honing.

IX.I07 JAKOB HENDRIK WESTERHOF
Jakob Hendrik Westerhof
* 30-04-1965 te Lutjegast VIIl 50.5
Ongehuwd.

IX. I 08 ABELINA HELENA KLAZINGA
Abelina Helena Klazinga
* 09-05-1952 te Heerenveen VIIl51.1
Ongehuwd.

IX.I 09 ROELF KLAZINGA & ALIDA HOOGENBERG
Roelf Klazinga * 29-03-1956 te Ferwerd (Fr.) VII 51.2
Alida Hoogenberg * 14-10-1961 te Meppel
Gehuwd: 18-12-1981 te Meppel.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Alwin * 08-01-1983 te Poortugaal (Z.H.) X 187
2. SteVIII * 13-09-1984 te Poortugaal X 188
3. Jolien * 24-11-1985 te Poortugaal X 189

Alida Hoogenberg is een dochter van Willem Hoogenberg en Gé Hollander.

IX. II0 JAKOB KLAZINGA
Jakob Klazinga * 12-03-1958 te Boskoop VIII 51.3
Ongehuwd.

IX.III GERBEN KLAZINGA
Gerben Klazinga * 21-08-1967 te Boskoop VIII 51.4
Ongehuwd.

IX.112ABEL KUIZENGA & WILLYDIJKSTRA
Abel Kuizenga * 06-05-1954 te Garmerwolde VIII 52.1
Willy Dijkstra * 29-03-1954 te Hoogkerk
Gehuwd: 30-12-1975 te Hoogkerk.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Marcel *10-12-1976 te Peizermade X190
2. Richard * 31-07-1979 te Peizermade X 191
3. Judith * 24-02-1981 te Peizermade X 192
4.Sandra * 16-12-1982 te Peizermade X193
Willy Dijkstra is een dochter van Pieter Dijkstra en Janna Jeltje Helmus.

IX.113 ANTJE WIGBOLT KUIZENGA & RUDOLF HENDRIK ENGEL BLAUW
Antje Wigbolt Kuizenga
* 25-05-1955 te Garmerwolde VIII 52.2
Rudolf Hendrik Engel Blauw
* 30-09-1952 te Beilen
Gehuwd: 01-09-1978 te Hoogezand.
Rudolf Hendrik Engel Blauw is een zoon van Hendrik Blauwen Maria Pietemella Bronveld.

IX.114 LUKAS HARM KUIZENGA & JOHANNA LIJZENGA
Lukas Harm Kuizenga * 28-08-1956 te Garmerwolde VUl 52.3
Johanna Lijzenga * 10-02-1961 te Drachten X 119
Gehuwd: 01-08-1980 te Drachten.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Alexander * 18-02-1981 te Bant, Emmeloord X 194,
Johanna Lijzenga is een dochter van Gerrit Lijzenga en Tettie Grietje van der Meulen.

IX.II5 JANTlNA CORNELIA KUIZENGA & EISO LUTE DOELENS
Jantina Camelia Kuizenga * 21-05-1958 tePeizermade VIII 52.4
Eiso Lute Boelens * 14-07-1955 te Groningen
Gehuwd: 30-05-1980 te Hoogezand.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Hans * 12-10-1982 te Groningen X 195
Eiso Lute Boelens is een zoon van Jan Boelens enTrijn Visser.

IX.116 KLAZINA KUIZENGA & WILHELMUS DERNARDUS MARIA KORENROMP
Klazina Kuizenga * 02-08-1959 te Peizermade VIII 52.5
Wilhelmus Bemardus Maria Korenromp * 29-05-1956 te Luttenberg
Gehuwd: 18-09-1981 te Hoogezand.
Wilhelmus Bemardus Maria Korenromp is een zoon van Antonius Franciscus Gerardus Korenromp en Henderika Antonia te Wierik.

IX.117 TJAKELINA JANNY JURIENA KUIZENGA & JAN HENDRIK DAKEMA
Tjakelina Janny Juriena Kuizenga * 11-04-1961 te Peizermade VIII 52.6
Jan Hendrik Bakema * 24-04-1956 te Hoogezand
Gehuwd: 30-12-1980 te Hoogezand.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Leona * 27-11-1982 te Hoogezand X 196
Jan Hendrik Bakema is een zoon van Aeilko Bakema en Christina Meijer.

IX.118 ALEXANDER KUIZENGA
Alexander Kuizenga * 01-12-1963 te Peizermade VIII 52.7
Ongehuwd.

IX.119 MARGO KUIZENGA
Margo Kuizenga * 02-11-1965 te Peizermade VIII 52.8
Ongehuwd.

IX.120 lEPE OOSTERHUIS
lepe Oosterhuis * 26-01-1961 te Garsthuizen VIII 53.1
Ongehuwd.

IX.121 LUKAS HARM OOSTERHUIS
LukasHarmOosterhuis * 21-03-1963 te Garsthuizen VIII 53.2
Ongehuwd.

IX.122 ANTJE WIGBOLTlNA OOSTERHUIS
Antje Wigboltina Oosterhuis * 12-02-1966 te Garsthuizen VIII 53.3

IX.123 MARTINUS OOSTERHUIS
Martinus Oosterhuis * 05-06-1968 te Stedum VIII 53.4

IX.124 BOUWINA OOSTERHUIS
Bouwina Oosterhuis * 26-08-1972 te Stedum VIII 53.5

IX.125 TJAAK JAN OOSTERHUIS
Tjaak Jan Oosterhuis * 26-07-1973 te Stedum VIII 53.6

IX.126 FRANS STRIKWERDA
Frans Strikwerda * 23-10-1965 te Den Bosch VIII 54.1

IX.127 ANJE WI GBOLT STRIKWERDA
Anje Wigbolt Strikwerda * 28-05-1967 te Den Bosch VIII 54.2

IX.128 WIETSKE STRIKWERDA
Wietske Strikwerda * 04-01-1971 te Raamsdonkveer VIII 54.3

IX.129 DANIEL VAN DER MUNNIK
Daniël v.d. Munnik * 10-03-1962 te Havelte VIII 55.1
† 12-03-1962 te Havelte

IX.130TRIJNTJE VAN DER MUNNIK
Trijntje v.d.Munnik * 04-01-1963 te Havelte VIII 55.2

IX.131 JAN DANIËL VAN DER MUNNIK
Jan Daniël v.d. Munnik * 29-12-1965 te Den Haag VIII 55.3

IX.132 ANJA VAN DER MUNNIK
Anja v.d. Munnik * 09-12-1966 te Den Haag VIII 55.4

IX.133 WIGBOLT VAN DER MUNNIK
Wigbolt v.d. Munnik * 17-06-1968 te Den Haag VIII 55.5

IX.134 EBELINA KLAZINA MARIA BAKKER & WILHELMUS JOZEF CORNELIS SCHOUTEN
Ebelina Klazina Maria Bakker * 16-02-1950 te Ten Boer VIII 56.1
Wilhelmus Jozef Cornelis Schouten * 10-06-1949 te Leiden
Gehuwd: 14-12-1973 te Dronten.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Mathijs Wilhelmus * 03-07-1975 te Den Haag X 197
2. Judith Maria * 22-12-1976 te Den Haag X 198

Wilhelmus Jozef Cornelis Schouten is een zoon van Wilhelmus Jozef Schouten en Martina PetronelIa Cornelia de Bruyn.

IX.135 ANNA PAULINA BAKKER & DIRK GROVENSTEIN
Anna Paulina Bakker * 01-02-1951 te Ten Boer VIII 56.2
Dirk Grovenstein * 14-05-1951 te Marknesse
Gehuwd: 23-12-1974 te Dronten.
Kinderen uit dit huwelijk geboren: I
1. Esther Maria * 17-06-1976 te Groningen X 199
2. Irene * 06-01-1980 te Roden X 200

Dirk Grovenstein is een zoon van Tijmen Grovenstein en Tjitske Slim.

IX.136 JAN WILLEM FREDERIK BAKKER & JOHANNA MARIA ELISABETH VAN DER BROEK
Jan Willem Frederik Bakker * 24-07-1952 te Ten Boer VIII 56.3
Johanna Maria Elisabeth v.d. Broek * 13-05-1952 te Delft
Gehuwd: 23-12-1983 te Delft.

Johanna Maria Elisabeth van der Broek is een dochter van Simon Johannes van der Broek en Francisca Gerarda Catherina van der Stap.

IX.137 FOKKELINA WILHELMINA BAKKER & JAN PIETER VAN DEN AKKER
Fokkelina Wilhelmina Bakker * 14-07-1954 te Ten Boer VIII56.4
Jan Pieter v.d. Akker * 07-09-1953 te Rotterdam
Gehuwd: 05-03-1974 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pieter Jan * 30-08-1974 te Rotterdam X 201
2. Marieke * 20-11-1979 te Vlaardingen X 202

Jan Pieter van den Akker is een zoon van Jan van den Akker en Geertruida Martje Dagevos. Ze leiden een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen in Heerlen.

IX.138 JANTINA GEESINA BAKKER & WILLEM TRAVAILLE
Jantina Geesina Bakker * 22-10-1955 te Ten Boer VIII 56.5
† 18-04-1985 te Hengelo
Willem Travaille * 05-01-1956 te Barnadeel (Fr.)
Gehuwd: 03-07-1981 te Dronten.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Peter * 29-01-1984 te Hengelo X 203

Willem Travaille is een zoon van Pieter Travaille en Akke Hoekstra.

IX.139 AKKE FOKKOLINA BAKKER & TEUNIS DE ZWART
Akke Fokkolina Bakker* 12-05-1959 te Ten Boer VIII 56.6
Teunis de Zwart * 13-08-1957 te Dordrecht
Gehuwd: 15-10-1982 te Dronten.

Teunis de Zwart is een zoon van Lambertus de Zwart en Teuntje van Veen.
Hij is bij de N.A.M. te Schoonoord werkzaam als elektronicus.

IX.140 MARJA GEZINA ELZINGA
Marja Gezina Elzinga * 12-12-1964 te Winsum VIII 58.1

IX.141 THERESIA BANNY ELZINGA
Theresia Banny Elzinga* 14-08-.1967 te Winsum VIII 58.2

IX.142 PHILIP DICK ELZINGA
Philip Dick Elzinga * 04-07-1970 te Winsum VIII 58.3

IX.143 PIETER MARllNUS BAKKER
Pieter Martinus Bakker * 06-02-1965 te Winsum VIII 59.1

IX.144 HENDRIKA JOSETTE BAKKER
Hendrika Josette Bakker
* 06-07-1966 te Winsum VIII 59.2

IX.14S MARTJE ANITA BAKKER
Martje Anita Bakker * 02-03-1970 te Winsum VIII 59.3

IX.146 JOHANNA HENRIËTTE BAKKER
Johanna Henriëtte Bakker
* 20-02-1971 teWinsum VIII 59.4

IX.147 HENRI JOHN BAKKER
Henri John Bakker * 21-06-1980 te Canada VllI59.5

IX.148 ANITA INA BAKKER
Anita Ina Bakker * 17-10-1969 te Canada VIII 61.1

IX.149 MARIANNE MARIE BAKKER
Marianne Marie Bakker* 04-01-1.971 te Canada VIII 61.2

IX.I50 PETER MARTINUS BAKKER
Peter Martinus Bakker * 15-03-1972 te Canada VIII 61.3

IX.151 WENDY BART BAKKER
Wendy Bart Bakker * 18-06-1974 te Canada VIII 61.4

IX.152 TIMOTHY PAUL BAKKER
Timothy Paul Bakker * 01-05-1977 te Canada VIII 61.5

IX.153 ALBERT VAN MAAR
AlbertvanMaar * 22-12-1959 te Wieringermeer VIII 63.1

IX.154 GRIETJE VAN MAAR
Grietje van Maar * 11-05-1961 te Wieringermeer VIII 63.2

IX.155 HENDRIK ANTONIE VAN MAAR
Hendrik Antonie van Maar * 07-10-1966 te N.O.P. VIII 63.3

IX.156 MARTIN VAN MAAR
Martin van Maar * 27-03-1970 te Groningen VIII 63.4

IX.157 EILAND HAKON BAKKER
Eiland Hakon Bakker * 08-01-1970 te Zwolle VIII 64.1

IX.158 HARRY RICHARD BAKKER
Harry Richard Bakker * 25-11-1966 te Canada VIII 65.1

IX.159 BRIAN LOYD BAKKER
Brian Loyd Bakker * 11-10-1967 te Canada VII 165.2

IX.160 FENNY GRACE BAKKER
Fenny Grace Bakker * 27-06-1969 te Canada VIII 65.3

IX.161 GRISTA LAYNN BAKKER
Grista Laynn Bakker * 08-03-1972 te Canada VIII 65.4

IX.162 ANTONIE HENDRIK BAKKER
Antonie Hendrik Bakker * 20-10-1966 te Middelstum VIII 66.1

IX.163 MATHILDE JEANETTE RIEMKE BAKKER
Mathilde Jeanette Riemke Bakker * 24-11-1968 te Middelstum VIII 66.2

IX.164 HANS GERHARDUS BAKKER
Hans Gerhardus Bakker* 28-12-1969 te Middelstum VIII 66.3

IX.165 ENÜK BAKKER
Enük Bakker * 26-02-1967 te Den Haag VIII 67.1

IX.166 MARIEKE BAKKER
Marieke Bakker * 29-04-1970 te Geldrop VIII 67.2

IX.167 JANET BAKKER
Janet Bakker * 07-02-1974 te Geldrop VIII 67.3

IX.168 MARIANNE BAKKER
Marianne Bakker * 30-08-1973 te Hilversum VIII 69.1

IX.169 ITA HENRIETTE BAKKER
Ita Henriëtte Bakker * 08-02-1975 te Hoogkarspel VIII 69.2

IX.170 GRIETJE DOEWINA BAKKER & EKKE ATSMA
Grietje Doewina Bakker* 25-12-1950 te Bedum VIII 70.1
Ekke Atsma * 29-06-1952 te Woudsend
Gehuwd: 25-04-1975 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.Willem * 18-02-1977 te Elahuizen (Fr.) X204
2. Christien * 12-05-1979 te Elahuizen X 205
3. Marijke * 08-05-1981 te Elahuizen X 206

Ekke Atsma is een zoon van Willem Atsma en Marijke van der Wal.
Ze zijn landbouwer te Elahuizen, Balk.

IX.171 DOEWINA JANNY BAKKER
Doewina Janny Bakker * 23-03-1954 te Bedum VIII 70.2
Zij is theologisch studente te Kampen.

IX.172 TJAAKJE FREDERIKA BAKKER & MEINT JAKOB MOES
Tjaakje Frederika Bakker * 13-04-1962 te Sauwerd VIII 72.1
Meint Jakob Moes * 24-06-1957 te Ulrum
Gehuwd: 10-09-1982 te Sauwerd.
Kind uit dit huwelijk geboren:
1. Coriene Gerrieke * 11-10-1984 te Sauwerd X 207

Meint Jakob Moes is een zoon van Huike Moes en Frederika Henderika Nieuwenhuizen.

IX.173 DOEWINA FROUKE BAKKER
Doewina Frouke Bakker * 14-02-1964 te Sauwerd VIII 72.2
Zij is studente theologie te Kampen.

IX.174 FROUKO MARTINUS BAKKER \
Frouko Martinus Bakker * 09-07-1966 te Sauwerd VIII 72.3

IX. 175 MARTIN GOTTFRIED TANNER & BARBERA VAN WURSTENBERGER
Martin Gottfried Tanner * 17-06-1951 te Münssinger (Zw.) VIII 74.1
Barbera van Wurstenberger * 21-09-1951 te Seattle (U.S.A.)
Gehuwd: 02-07-1977 te Bern (Zw.).
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1.Stefin Martin * 11-12-1979 te Bern X208
2. Georg Michael * 13-04-1981 te Palo Alto (U.S.A.) X 209

IX.176 ANDREAS HENDRIK TANNER & HEIDI BÜHLER
Andreas Hendrik Tanner
* 13-12-1952 te Oberdiesumboch (Zw.) VIII 74.2
Heidi Bühler * 07-02-1954 te Zürich
Gehuwd: 18-12-1981 U.S.A.

IX.177 MARTEN JAKOB VAN TIL & PETRONELLA VAN DER KREEKE
Marten Jakob van Til * 24-03-1949 te Middelstum VIII76.1
Petronella v.d. Kreeke * 06-12-1941
Gehuwd: 14-05-1982.

Petronella van der Kreeke is een dochter van Adriaan van der Kreeke en Janna Elizabeth Verkuilen.

IX.178 WIETSKE VAN TIL & KLAASJAN SWART
Wietske van Til * 10-04-1950 te Groningen VIII 76.2
Klaasjan Swart * 02-10-1948
Gehuwd: 21-11-1975.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Geertruida Wietske * 12-08-1980 te Uithoorn X210
2. Nynke Marijke * 23-01-1982 te Assen X 211
3. Andries Klaas * 19-10-1983 te Haarlem X 212
Klaasjan Swart is een zoon van Jan Swart en Louise van der Beek.

IX.179 BEREND VAN TIL
Berend van Til * 11-06-1951 te Groningen VIII76.3

IX.180 HENDERIKAVANTIL & FRITS VAN EYK
Henderika van Til * 18-10-1952 te Groningen VIII76.4
Frits van Eyk * 31-01-1950 te Schiedam
Gehuwd: 10-03-1978 te Hilversum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Christiaan David * 07-02-1979 te Amsterdam X 213
2. Emmy Mathilde * 19-12-1980 te Amsterdam X 214
Frits van Eyk is een zoon van Abram van Eyk en Trientje van der Meer.

IX.181 MAX VAN TIL
Max van Til * 10-10-1954 te Groningen VIII 76.5

IX.182 ROELI VAN TIL
Roeli van Til * 24-02-1956 te Groningen VIII 76.6

IX.183 PIETERNELLA HILLENA VAN TIL
Pieternella Hillena van Til
* 02-05-1959 te Groningen VIII 76.7

IX.184 LAMMECHIEN GEESSIEN VAN TIL
Lammechien Geessien van Til
* 19-12-1960 te Groningen VIII 76.8

IX.185 JAN JANS VAN TIL
Jan Jans van Til * 17-11-1965 te Groningen VIII 76.9

IX.186 BEREND GROENVELD & GEERTJE GEERTRUIDE VRIESMAN
Berend Groenveld * 19-02-1949 te Oostwold (Old.) VIII 77.1
Geertje Geertruida Vriesman
* 09-03-1952 te Carabië (Braz.)
Gehuwd: 14-04-1978 te Carabië.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Luciano * 13-04-1979 te Ponta Grossa (Braz.) X 215
2. Erik * 15-10-1980 te Ponta Grossa X 216
3. Mathilde * 01-09-1982 te Castro (Braz.) X 217

IX.187 MARTEN GROENVELD
Marten Groenveld * 10-02-1950 te Oostwold (Old.) VIII 77.2
† 07-06-1971 te Brazilië

IX.188 WIETSKE PIETERKE HILLENA HENDERIKA GROENVELD & KLAAS SALOMONS
Wietske Pieterke Hillena Hendrika Groenveld
* 17-09-1951 te Oostwold VIII 77.3
Klaas Salomons * 19-09-1948 te Bergentheim
Gehuwd: 14-03-1972.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Monica Petronella* 30-10-1972 te Ponta Grossa (Braz.) X 218
2. Charles * 31-07-1974 te Ponta Grossa X 219
3. Silvano * 15-11-1978 te Ponta Grossa X 220

IX.189 HENDRIKUS JAN JANS GROENVELD & SUSAN WILLEMIEN BREIGER
Hendrikus Jan Jans Groenveld
* 30-11-1952 te Oostwold VIII 77.4
127
Susan Willemien Breiger
* 12-06-1958 te Soest
Gehuwd: 13-06-1980 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. SjoerdAndré * 24-12-1983 te Hilversum X221

IX.190 PIETER HILLENUS GROENVELD
Pieter Hillenus Groenveld
* 31-10-1954 te Oostwold VIII 77.5

Ongehuwd.

IX.191 MARINUS PETER MENZE ROELF GROENVELD
Marinus Peter Menze Roelf Groenveld
* 16-01-1956 te Oostwold VIII 77.6
Ongehuwd.

IX.192 JOHAN SEBASTIAAN GROENVELD
Johan Sebastiaan Groenveld "\
* 23-08-1963 te Arapoti (Braz.) VIII 77.7

IX.193 RENÉ VICTOR LOMAN
René Victor Loman * 16-02-1968 te Castrolande (Braz.) VIII 77.8

IX. 194 REGINA DEBORA LOMAN
Regina Debora Loman * 18-03-1969 te Castrolande (Braz.) VIII77.9

IX.195 EDITH WILMA ZUIDHOF
Edith Wilma Zuidhof * 12-05-1963 te Lacombe (Can.) VIII 78.1

IX.196 MARILYN PATRICIA ZUIDHOF
Marilyn Patricia Zuidhof
* 08-11-1964 te Lacombe (Can.) VUl 78.2

IX.197 MARTIN JAKOB ZUIDHOF
Martin Jakob Zuidhof * 27-08-1966 te Lacombe (Can.) VIII 78.3

IX.198 ANDREW WILLIAM ZUID HOF
Andrew William Zuidhof
* 20-10-1967 te Lacombe (Can.) VIII 87.4

IX.199 LINDA DIANA VAN TIL & ROBERT DOUGLAS SCHURMAN
Linda Diana van Til * 28-05-1960 te Toronto (Can.) VIII 79.1
Robert Douglas Schurman
* onbekend
Gehuwd: 25-08-1984.

IX.200 MARTIN PETER VAN TIL
Martin Peter van Til ,* 27-11-1963 te Toronto (Can.) VIII 79.2

IX.201 MICHAEL DOUGLAS VAN TlL
Michael Douglas van Til* 27-05-19'66 te Toronto (Can.) VII 179.3

IX.202 DAKEN DWIGHT VAN TIL
Daren Dwight van Til * 08-06-1968 te Toronto (Can.) VllI 79.4

IX.203 RENGER PIETER BIEREMA & JOHANNA THEODORA MULDER
Renger Pieter Bierema * 30-01-1948 te Groningen VllI 80.1
Johanna Theodora Mulder
* 03-04-1954 te Den Haag
Gehuwd: 19-10-1974 te Den Haag.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Madelien Jakoba Theodora
* 31-03-1979 te W.Borneo X 222
2. Sabine Trientje Willemijn
* 25-07-1981 te Den Haag X 223 \

Renger Pieter Bierema is arts te Den Haag.

IX.204 PIETER TAKO BIEREMA & CATHARINAALBERDINA MARGARETHA DUMON
Pieter Tako Bierema * 18-03-1950 te Wadwerd/Usquert VllI 80.2
Catharina Alberdina Margaretha Dumon
* 28-12-1948 te Borger
Gehuwd: 22-06-1972 te Borger.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Willem Hendrik * 10-09-1973 te Groningen X 224
2. Marchiena Margaretha
* 13-02-1976 te Usquert X 225

Pieter Tako Bierema is landbouwer op Wadwerd, gemeente Usquert.

IX.205 ALDERT ELEMA & ANNA LUBERTHA WIERSMA
Aldert Elema * 29-03-1953 te Groningen VIII 81.1
Anna Lubertha Wiersma
* 23-11-1953 te Grijpskerk
Gehuwd: 24-05-1980 te Warffum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Roelina Johanna * 23-05-1981 te Groningen X 226
2. Jeike Everdina * 13-01-1983 te Groningen X 227

Aldert Elema is landbouwer op de ouderlijke boerderij te Huizinge, bij Middelstum.

IX.206 DIEWERKE ELEMA & PAUL KLEVER
Diewerke Elema * 22-10-1954 te Groningen VIII 81.2
Paul Klever * 11-10-1952 te Utrecht
Gehuwd: 07-04-1984 te Loenen a.d. Vecht.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Wouter Wilfried * 09-09-1984 te Vreeland X 228

IX.207 MATTHEUS ELEMA & MARGREET VAN DER POLL
Mattheus Elema * 22-10-1954 te Groningen VIII81.3
Margreet van der Poll * 04-03-1958 te Hoorn
Gehuwd: 15-02-1985 te Den Haag.

IX.208 HENDERIKA GRIETJE ELEMA
Henderika Grietje Elema
* 10-02-1957 te Groningen VIII 81.4

IX.209 EVERT MARllNUS ELEMA
Evert Martinus Elema * 16-02-1969 te Huizinge VIII 81.5

IX.210 TJAART KORNELIS GLAS
Tjaart Kornelis Glas * 27-09-1950 te Groningen VIII 82.1

IX.211 ALDERT GLAS
Aldert Glas * 22-04-1953 te Groningen VIII 82.3

IX.212 SIEBRIG MARTHA BAKKER
Siebrig Martha Bakker * 17-05-1971 te Bedum VIII 83.1

IX.213 JAKOBUS MARTINUS BAKKER
Jakobus Martinus Bakker
* 22-04-1974 te Bedum VIII 83.2

IX.214 HENDRIK ROBERT LEEMHUIS
Hendrik Robert Leemhuis
* 28-04-1962 te Nw. Beerta VIII 84.1

IX.215 JAKOBUS MARllNUS LEEMHUIS
Jakobus Martinus Leemhuis
* 18-04-1963 teNw. Beerta VIII 84.2

IX.216 DAVID FONGERS
David Fongers * 05-10-1954 te Grand Rapids (U.S.A.) VIII 86.1

IX.217 SERRI FONGERS
Serri Fongers * 23-10-1955 te Grand Rapids (U.S.A.) VIII 86.2

IX.218 CHERYL FONGERS
Cheryl Fongers * 21-12-1958 te GrandRapids VIII 86.3

IX.219 JIM FONGERS
Jim Fongers * 13-07-1961 te Grand Rapids VIII 86.4

Het tiende geslacht (stamboom Bakker)

X.1 PETRONELLA ZWANNETTA NIEBOER & WILLEM KLAAS HOEKSEMA
Petronella Zwannetta Nieboer
* 03-10-1940 te Bedum IX 1.1
Willem Klaas Hoekserna
* 21-07-1938 of 1939 te Bedum
Gehuwd: 06-06-1966 te Bedum
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Martine Elbregt * 15-11-1967 te Groningen XI 1
2. Allart * 22-08-1969 te Voorschoten XI 2
3. Geertemieke Alberta
* 01-05-1972 te Rhenen XI 3

Willem Klaas Hoeksema, zoon van Albert Hoekserna slager te Bedum.
Willem Klaas Hoeksema was staatssecretaris van Defensie in Kabinet-Lubbers I en van 2003 tot 2007 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij was burgemeester van Coevorden en lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

X.2 DIRK BALTES WILLEM NIEBOER & CHRISTIEN REDER
Dirk Baltes Willem Nieboer
* 26-08-1944 te Bedum IX 1.2
Christien Reder * 17-06-1946 te Vianen
Gehuwd: 1968 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Egbert Marius Mathijs
* 17-11-1969 te Bedum XI4
2. Sara Maria Gouana
* 06-02-1971 te Bedum XI 5

X.3 ZWANNETTE MARTJE TRIENTJE NIEBOER & JAKOB DERK HUIZENGA
Zwannette Martje Trientje Nieboer
* 12-08-1951 te Bedum IX 1.3
Jakob Derk Huizenga * 13-12-1948 te Garsthuizen
Gehuwd: 07-10-1974 te Bedum.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Ella Marike * 22-11-1978 te Delfzijl XI6
2. Garbrandt Jan * 12-10-1980 te Delfzijl XI7
Jakob Huizenga is landbouwer te Garsthuizen.
131

X.4 EELKO JOHANNES WOLBERS & HILDA AFIENA WIBBENS
Eelko Johannes Wolbers
* 07-08-1952 te Kampen IX 2.1
Hilda Afiena Wibbens * 23-11-1951 te Winsum
Gehuwd: 27-10-1976 te Winsum.

X.5 LOUISE MARIAN WOLBERS & ROBERT JAN NISSEN
Louise Marian Wolbers * 14-05-1954 te Kampen IX 2.2
Robert Jan Nissen * 18-10-1953 te Bandung (Ned.I.)
Gehuwd: 11-03-1977 te Oosterwolde (Fr.).
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jos Tetter * 23-08-1979 te Utrecht XI8
2. Nienke Frieda * 29-05-1982 te Zeist XI9

X.6 MARIANNE WIEKE WOLBERS & HERMAN JAN TUIN
Marianne Wieke Wolbers
* 06-01-1956 te Kampen IX 2.3
Herman Jan Tuin * 15-08-1953 te Meppel
Gehuwd: 23-05-1979 te Oosterwolde (Fr.).
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Johanna Margreet * 14-12-1985 te Havelte XI 10

X.7 GRIETJE LOUKE FORMSMA & HENDRIK SUURD
Grietje Louke Formsma * 08-06-1954 te Bedum IX 3.1
Hendrik Suurd * 27-07-1952 te Tynaarlo
Gehuwd: 12-11-1977 te Bedum.

X.8 LAURA GRIETJE FORMSMA & GERBEN DIJKSTRA
Laura Grietje Formsma * 11-12-1955 te Bedum IX 3.2
Gerben Dijkstra * 09-02-1953 te St.Annaparochie (Fr.)
Gehuwd: 09-06-1978 te Bedum.

X.9 JANNES WIEBE FORMSMA
Jannes Wiebe Formsma * 07-03-1966 te Bedum IX 3.3

X.I0 JEANETTE FRIEDA FORMSMA
Jeanette Frieda Formsma
* 23-05-1967 te Bedum IX 3.4

X.II JANNES WIEBE FORMSMA & RIKA FROUKJE VIS
Jannes Wiebe Formsma* 03-02-1955 te Bedum IX 4.1
Rika Froukje Vis * 15-06-1958 te Heerenveen
Gehuwd: 06-06-1980 te Heerenveen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Roald Maarten * 12-06-1985 te Deventer XIII

X.12 HILKO REINDER FORMSMA
Hilko ReinderFormsma* 17-07-1957 te Delft IX 4.2

X.13 JAKOB HERMAN FORMSMA
Jakob Herman Formsma
* 10-03-1964 te Leeuwarden IX 4.3

X.14 JAKOB KLAAS BRUINS
Jakob Klaas Bruins * 23-12-1958 te Haren IX 5.1

X.IS CATARINA MARGARETHA BRUINS
Catarina Margaretha Bruins
* 12-12-1962 te Haren IX 5.2

X.16 KLAAS JAN FOKKO BRUINS
Klaasjan Fokko Bruins * 22-06-1965 te Haren IX 5.3

X.17 MARGARETHA MARIA KERSTBERGEN & SIETSE KAMPEN
Margaretha Maria Kerstbergen
* 29-11-1959 te Rotterdam IX 6.1
Sietse Kampen * 01-12-1959 te Rotterdam
Gehuwd: 08-03-1984 te Leiden.

X.18 RIENJE HOEKENGA & THERESIA NELLY BRUGMAN
Rienje Hoekenga * 21-02-1948 te Middenmeer IX 12.1
Theresia Nelly Brugman* 14-10-1950 te Grienby (Can.)
Gehuwd: 21-12-1972 te Wieringermeer.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Pieter Menno * 17-11-1975 te Middenmeer XI 12

Theresia Nelly is een dochter van Jan Brugman en Catharina Alida Maaike de Jong.
Rienje Hoekenga is rijwielhandelaar in Middenmeer.

X.19 KLAZINA PIETERSE HOEKENGA & HENDRIK JOHANNES SLAGER
Klazina Pieterke Hoekenga
* 22-05-1951 te Middenmeer IX 12.2
Hendrik Johannes Slager
* 12-02-1948 te Amersfoort
Gehuwd: 01-11-1974 te Wieringermeer.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Riek * 16-11-1979 te Schagen (NH) XI13
2. Tim * 13-03-1985 te Schagen XI 14

Hendrik Johannes Slager is sportleraar in Schagen en is een zoon van Johannes Adrianus Slager en Jantje Verwoerd.

X.20 RENSKE SIMONE HOEKENGA
Renske SimoneHoekenga
* 28-06-1960 te Middenmeer. IXJ3.1

X.21 LIESBETH HOEKENGA
Liesbeth Hoekenga * 08-07-1962 te Middenmeer IX 13.2

X.22 CARLA HOEKENGA
Carla Hoekenga * 28-07-1963 te Middenmeer IX 13.3

X.23 PETER HIEPKO HOEKENGA
Peter Hiepko Hoekenga * 22-06-1965 te Middenmeer IX 13.4

X.24 MARIUS GERHARD HOEKENGA
Marius Gerhard Hoekenga
* 11-07-1970 te Middenmeer IX 13.5

X.25 PETRA VAN DER BRAND
Petra van der Brand * 23-07-1965 te Arnhem IX 14.1

X.26 ERIK VAN DER BRAND
Erik van der Brand * 11-05-1967 te Arnhem IX 14.2

X.27 ARNETTA PETRA HOEKENGA
Arnetta Petra Hoekenga

* 12-09-1960 te Middenmeer IX 15.1

X.28 MAARTEN RIENJE HOEKENGA
Maarten Rienje Hoekenga
* 13-11-1964 te Middenmeer IX 15.2

X.29 RENÉ JAN HOEKENGA
René Jan Hoekenga * 19-08-1967 te Middenmeer IX 15.3

X.30 JOHANNES GERHARDUS GROENEWOUD
Johannes Gerhardus Groenewoud
* 23-02-1951 te Uithuizermeeden IX 16.1
Johannes is ongehuwd. Hij woont in Melbourne, Australië.

X.31 HEILINA WUBBECHIEN GROENEWOUD & JAN JAKOB KAMMINGA
Heilina Wubbechien Groenewoud
* 20-04-1953 te Uithuizermeeden IX 16.2
Jan Jakob Kamminga * 30-09-1951 te Uithuizen
Gehuwd: 26-09-1982 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Marloes * 01-03-1983 te Uithuizen XI 15

Jan Jakob Kamminga is een zoon van Jakob Kamminga en Pieterke Rop.

X.32 KORNELIS PIETER GROENEWOUD & CORNELIA WIELINGA
Kornelis Pieter Groenewoud
* 24-10-1955 te Uithuizermeeden IX 16.3
Cornelia Wielinga * 16-11-1959 te Oosterwolde (Fr.)
Gehuwd: 16-12-1983 te Uithuizermeeden.
Cornelia Wielinga is een dochter van Geert Wielinga en Komelia Zuurd.

X.33 HEILINA VEENSTRA & ELIBERT HUIZENGA
Heilina Veenstra * 22-04-1952 te Uithuizermeeden IX 17.1
Elibert Huizenga * 05-06-1953 te Usquert
Gehuwd: 12-05-1975 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Christiaan * 19-07-1980 te Groningen, opgegroeid Uithuizen XI 16
2. Carst * 21-08-1982 te Groningen, opgegroeid Uithuizen XI 17
3. Fleur * op 13-12-1984 te Groningen, opgegroeid Uithuizen XI 17
Elibert Huizenga is een zoon van Jan Huizenga en Trijntje Huisingh.

X.34 EVERT KORNELIS VEENSTRA & ELISABETH HILLECHONDA WERKMAN
Evert Kornelis Veenstra* 27-05-1955 te Uithuizermeeden IX 7.2
Elisabeth Hillechonda Werkman
* 02-10-1956 te Uithuizermeeden
Gehuwd: 29-06-1978 te Haren.
Elisabeth Hillechonda Werkman is een dochter van EItje Werkman en Aatke Baar.

X.35 KORNELIS HARM VEENSTRA
KornelisHarm Veenstra* 07-01-1965 te Uithuizermeeden IX 17.3
Ongehuwd.

X.36 JANNA HEILINA AUSEMA & KLAAS ZIJLSTRA
Janna Heilina Ausema * 27-05-1955 te Uithuizermeeden IX 18.1
Klaas Zijlstra * 03-11-1954 te Uithuizermeeden
Gehuwd: 06-08-1978 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jantje Meertina * 11-06-1977 te Warffum XI 18
2. Angenieta Elisabeth
* 27-01-1979 te Warffum XI 19
3.Auke Gerrit * 06-08-1981 te Uithuizermeeden XI 20
4. Heilina Janna * 06-07-1985 te Uithuizermeeden XI21
Klaas Zijlstra heeft een sportzaak in Uithuizermeeden en is een zoon van Auke Gerrit Zijlstra en Jantje Jonker.

X.37 HEILINA JANNA AUSEMA & GERMT DOUMA
Heilina Janna Ausema * 15-02-1957 te Uithuizermeeden XI 18.2
Germt Douma * 17-02-1955 te Warffum
Gehuwd: 09-05-1978 te Uithuizermeeden.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Klaas Kornelis * 31-03-1982 te Uithuizermeeden XI 22
2. Maria Martha * 21-12-1984 te Uithuizermeeden XI 23
Germt Douma is een zoon van Jan Douma en Maria Martha Verkerk, werkzaam in de meubelbranche te Uithuizermeeden.

X.38 KORNELIS PIETER AUSEMA
Kornelis Pieter Ausema* 22-02-1959 te Uithuizermeeden IX 18.3

X.39 JAKOB KLAAS AUSEMA
Jakob Klaas Ausema * 05-09-1964 te Uithuizermeeden IX 18.4

X.40 JAN WIJBRAND DOB
Jan Wijbrand Dob * 05-03-1958 te Zandeweer IX 19.1

X.41 WIJBRAND DOB
Wij brand Dob * 11-12-1960 te Zandeweer IX 19.2

X.42 AALTJE DOB
Aaltje Dob * 19-03-1963 te Zandeweer IX 19.3

X.43 JANTJE WILHELMINA DOB
Jantje Wilhelmina Dob * 21.06.1969 te Zandeweer IX 19.4

X.44 GERDA DOB
Gerda Dob * 08-06-1972 te Zandeweer IX 19.5

X.45 KARLEEN FREEKE VOS
Karleen Freeke Vos * 15-06-1978 te Enschede IX 22.2

X.46 JOS-ANNE VOS
Jos-Anne Vos * 19-04-1980 te Hengelo IX 22.2

X.47 MENKE MAARtje VOS
Menke Maartje Vos * 23-08-1982 te Hengelo IX 22.3

X.48 MARTEN BOS
Marten Bos * 23-05-1975 te Bedum IX 23.1

X.49 AKSEL HENDRIK BOS
Aksel Hendrik Bos * 09-07-1978 te Usquert IX 23.2

X.50 MARK ANTONIE VOS
Mark Antonie Vos * 18-08-1981 te Den Haag IX 24.1

X.51 EVERT GEORGE BORGMAN & MARGRIET SCHRAM

X.52 RYDIA HILJE BORGMAN
Rydia Hilje Borgman * 31-10-1959 te Eelde IX 25.2

X.53 ROELOF JOHN BORGMAN
Roelof John Borgman * 30-091969 te Groningen IX 25.3

X.54 GERHARD JAN VAN DER KOOI & MARJON IVONNE WADVOOI
Gerhard Jan van der Kooi * 16-05-1955 te Utrecht IX 27.1
Marjon Ivonne Wadvooi * 12-08-1956 te Zwolle
Gehuwd: 23-12-1983 te Haren.

X.55 HELEEN PETRA VAN DER KOOI
Heleen Petra van der Kooi
* 18-07-1959 te Utrecht IX 27.2

X.56 SANDER JAKOB BAKKER
Sander Jakob Bakker * 17-06-1976 te Rotterdam IX 29.1

X.57 ROBERT JAN BAKKER
Robert Jan Bakker * 04-06-1979 te Rotterdam IX 29.2

X.5S FREDERIKA ILIONERA GEERTRUIDA BAKKER
Frederika Ilionera Geertruida Bakker * 25-06-1982 te Rotterdam IX 29.3

X.59 MARRIEKE THERESIA BRIK
Marrieke Theresia Brik * 08-03-1981 te Dieren (Gld.) IX 30.1

X.60 JOSINE WILHELMINA PETRA MARIE BAKKER
* 19-03-1967 te Maasbracht
† 30-05-2006 te Rotterdam
Gehuwd met Leonardus Loos * 17-04-1965 te Utrecht

X.61 ROELF JAN LODEWIJK BAKKER
* 28-04-1970 te Maasbracht IX 31.2
† 28-04-2009 te Brisbane (Australië)
Gehuwd te Rotterdam met Evagilia Kondilis * 03-03-1965 te Rockhampton (Australië)
Kind uit dit huwelijk geboren:
Georgette Bakker * 08-12-1995 te ‘s-Hertogenbosch
In 1997 zijn ze geëmigreerd naar Australië en hebben hun huis gebouwd in Moorepark nabij Bundaberg (Queensland). Roelf was HWTK (Chief-Engineer) op de Statendam van de Holland America Line.

X.62 LIESBETH BAKKER
Liesbeth Bakker * 07-11-1967 te Appingedam IX 32.1

X.63 RENÉ BAKKER
René Bakker * 15-12-1969 te Appingedam IX 32.2

X.64 FROUKE HILJE BAKKER
Frouke Hilje Bakker * 27-01-1983 te Bedum IX 33.1

X.65 JAN HENDRIK TAMMO BAKKER
Jan Hendrik Tammo Bakker * 06-02-1986 te Bedum IX 33.2

X.66 ASTRID BAKKER
Astrid Bakker * 21-01-1973 te Groningen IX 34.1

X.67 MICHIEL BAKKER
Michiel Bakker * 21-12-1974 te Groningen IX 34.2

X.68 MATHILDE BAKKER
Mathilde Bakker * 02-12-1980 te Groningen IX 34.3

X.69 ROCHIER HONUG
Rochier Honug * 17-10-1982 te Vorden IX 37.1

X.70 JAN VENEMA
Jan Venema * 26-10-1960 te Feerwerd IX 39.1

X.71 JAN WIRTJO VENEMA
Jan Wirtjo Venema * 19-04-1967 te Feerwerd IX 39.2

X.72 AAFKE BAAS
Aatke Baas * 20-02-1966 te Groningen IX 40.1

X.73 JAN WIRTJO BAAS
Jan Wirtjo Baas * 19-04-1967 te Groningen IX 40.2

X.74 ESTHER MIRJAM ROZEMA
Esther Mirjam Rozema * 16-02-1975 te Sprang Capelle IX 42.1

X.75 JUDITH REBECCA ROZEMA
Judith Rebecca Rozema* 21-03-1977 te Sprang Capelle IX 42.2

X.76 HENDRIK JANNY BAKKER
Hendrika Janny Bakker * 22-08-1969 te Purmerend IX 43.1

X.77 KLAAS BAKKER
Klaas Bakker * 01-12-1974 te Hoorn IX 43.2

X.78 SUSANNA JANNY BEENEN
Susanna JannyBeenen * 17-12-1971 te Zwolle IX 44.1

X.79 MARTEN FREDERIK BEENEN
Marten Frederik Beenen * 11-12-1972 te Staphorst IX 44.2

X.80 FREDERIK ANNE BEENEN
Frederik Anne Beenen * 13-05-1974 te Staphorst IX 44.3

X.81 TIM TEN KATE
Tim ten Kate * 24-12-1980 te Groningen IX 45.1

X.82 LOUISE KATARINA VAN DER LEEST
Louise Katarina van der Leest * 12-01-1977 te Alphen a.d. Rijn IX 48.1

X.83 TJEBBE HENDRIK CAREL VAN DER LEEST
Tjebbe Hendrik Carel van der Leest * 03-03-1978 te Alphen a.d. Rijn IX 48.2

X.84 JAN STURM
Jan Sturm * 19-07-1968 te Vrouwenpolder IX 50.1

X.85 DUURTJE GERDINA STURM
Duurtje Gerdina Sturm * 08-01-1975 te Rotterdam IX 50.2

X.86 100 JOOST VAN DER LEEST
Guido Joost van der Leest * 07-11-1975 te Oosterhout (N.B.) IX 51.1

X.87 ERNST LOUIS VAN DER LEEST
Ernst Louis van der Leest * 07-12-1977 te Oosterhout IX 51.2

X.88 ESTHER THERESIA VAN DER LEEST
Esther Theresia van der Leest * 08-01-1970 te Schiedam IX 52.1

X.89 CHARLOTTE VAN DER LEEST
Charlotte van der Leest * 31-03-1973 te Breukelen IX 52.2

X.90 MARNIX VAN DER LEEST
Marnix van der Leest * 11-02-1977 te Hilversum IX 52.3

X.91 HENRIKE VAN DER LEEST
Henrike van der Leest * 15-09-1977 te Krimpen a.d. IJssel IX 53.1

X.92 HENK TJEBBE VAN DER LEEST
Henk Tjebbe van der Leest
* 28-07-1979 te Krimpen a.d. IJssel IX 53.2

X.93 MARISKA VAN DER LEEST
Mariska van der Leest * 26-11-1983 te Krimpen a.d. IJssel IX 53.3

X.94 RENÉ BAKKER
René Bakker * 26-10-1963 te Den Helder IX 54.1

X.95 PETER BAKKER
Peter Bakker * 27-03-1967 te Groningen IX 54.2

X.96 HESTER SNAAK
Hester Snaak * 04-05-1973 te Spijk IX 57.1

X.97 HELGA SNAAK
Helga Snaak * 04-05-1973 te Spijk IX 57.2

X.98 PETER SNAAK
Peter Snaak * 06-09-1977 te Hardenberg IX 57.3

X.99 GERBEN ANTONIE BAKKER
Gerben Antonie Bakker* 21-06-1978 te Groningen IX 5,8.1

X.100 ANTJE JACOBINA BAKKER
Antje Jacobina Bakker * 14-06-1980 te Groningen IX 58.2

X.101 MARGARETHA VAN VLIET & FRANS DE ROUW
Margaretha van Vliet * 08-08-1953 te Zeist IX 61.1
Frans de Rouw * 01-03-1950 te Beek Lb (Franciscus, Anthonius Jules Maria de Rouw)
Gehuwd: 20-09-1974 te Zeist. Inmiddels gescheiden.

Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Thijs * 31-10-1977 te Nijmegen XI 26
2. Marieke * 24-01-1979 te Goorl (N.B.) XI 27

X.I02 PIET VAN VLIET & MARGO VIS
Piet van Vliet * 02-08-1954 te Zeist IX 61.2
Margo Vis * 17-03-1950 te Noordwijk
Gehuwd: 31-07-1983 te Rotterdam.

X.I03 JELLE HENDRIK VAN VLIET
Jelle Hendrik van Vliet * 28-08-1957 te Zeist IX 61.3

X.I04 LAURINE MATHILDE VAN VLIET & MARINUS SCHEFFELAAR
Laurine Mathilde van Vliet * 16-08-1961 te Zeist IX 61.4
Marinus Scheffelaar * 02-02-1954 te Roosendaal
Gehuwd: 10-08-1982 te Zeist.

X.105 MARJANNE VAN VLIET
Marjanne van Vliet * 20~ 12-1963 te Zeist IX 61.5

X.I06 JELLE HENDRIK VAN DER POL
Jelle Hendrik van der Pol * 20-09-1969 te Heerenveen IX 62.1

X.I07 ERWIN KRISTlAAN BAKKER
Erwin Kristiaan Bakker * 10-09-1985 te Appingedam IX 72.1

X.108 TJAKELINA GEZINA SCHUILING & JILKO WIETZE PLOEG
Tjakelina Gezina Schuiling
* 04-02-1960 te Rottum IX 77.1
Jilko Wietze Ploeg * 10-01-1961 te Zuidwolde (Dr.)
Gehuwd: 20-02-1984 te Kantens.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan * 05-03-1985 te Delfzijl XI 28
2. Eelke Anco * 06-04-1986 te Delfzijl XI 29

X.I09 CATARINA WILLEMINA SCHUILING
Catarina Willemina Schuiling * 19-07-1962 te Rottum IX 77.2

X.110 WILLEM SCHUILING
Willem Schuiling * 01-09-1964 te Rotturn IX 77.3

X.111 JOHN VAN TIL
John van Til * 01-09-1960 te Canada IX 78.1

X.112 RALF VAN TIL
Ralf van Til * 07-08-1964 te Canada IX 78.2

X.113 LINDA VAN TIL
Linda van Til * 08-03-1966 te Canada IX 78.3

X.114 MAURIX VAN TIL
Maurix van Til * 10-07-1968 te Canada IX 78.4

X.115 MICHAEL VAN TIL
Michael van Til * 10-07-1968 te Canada IX 78.5

X.116 ANNET VAN TIL
Annet van Til * 05-08-1971 te Canada IX 78.6

X.117 KEVIII VAN TIL
KeVIII van Til * 18-04-1973 te Canada IX 78.7

X.118 SUSAN VAN TIL
Susan van Til * 14-12-1976 te Canada IX 78.8

X.119 JANTINA JANTJE BIJSTERVELD
Jantina Jantje Bijsterveld
* 05-03-1965 te Rottum IX 79.1

X.120 JAN LUITJE BIJSTERVELD
Jan Luitje Bijsterveld * 14-09-1966 te Rottum IX 79.2

X.121 TJAKELINA GEZINA BIJSTERVELD
Tjakelina Gezina Bijsterveld
* 07-08-1968 te Rottum IX 79.3

X.122 PIETERDINA CORNELIA BIJSTERVELD
Pieterdina Camelia Bijsterveld
* 16-05-1970 te Rottum IX 79.4

X.123 ANNIE TRIJNTJE BIJSTERVELD
Annie Trijntje Bijsterveld

* 05-07-1972 te Rottum IX 79.5

X.124 ALIDA JACOBA BIJSTERVELD
Alida Jacoba Bijsterveld* 05-09-1977 te Rottum IX 79.6

X.125 CHRISTIAAN THEODOOR BIJSTERVELD
Christiaan Theodoor Bijsterveld * 20-05-1980 te Rotturn IX 79.7

X.126 JAN LUITJE BIJSTERVELD
Jan Luitje Bijsterveld * 30-08-1969 te Westerlee IX 81.1

X.127 JANITA BIJSTERVELD
Janita Bijsterveld * 05-09-1970 te Westerlee IX 81.2

X.128 ARJEN BIJSTERVELD
Arjen Bijsterveld * 07-09-1971 te Westerlee IX 81.3

X.129 MARTIN BIJSTERVELD
Martin Bijsterveld * 16-01-1975 te Westerlee IX 81.4

X.130 TJAKO GERARD BIJSTERVELD
Tjako Gerard Bijsterveld
* 13-01-1979 te Westerlee IX 81.5

X.131 AGNES TRIJNTJE BIJSTERVELD
Agnes Trijntje Bijsterveld
* 05-12-1980 te Westerlee IX 81.6

X.132 JAKOB HENDRIK THEODOOR KUIPHOF
Jakob Hendrik Theodoor Kuiphof
* 28-03-1967 te Zaandam IX 82.1

X.133 GEZINA TJAKELINA KUIPHOF
Gezina Tjakelina Kuiphof
* 24-01-1969 te Zaandam IX 82.2

X.134 TITIA JOLANDA KUIPHOF
Titia Jolanda Kuiphof * 13-12-1.972 te Amsterdam IX 82.3

X.135 KORNELIS WILLEM WIERENGA
Kornelis Willem Wierenga
* 21-06-1963 te Ezinge IX 83.1

X.136 GEZINA TJAKELINA WIERENGA
Gezina Tjakelina Wierenga
* 14-07-1965 te Midwolde IX 83.2

X.137 GERARDUS KORNELIS WIERENGA
Gerardus Kornelis Wierenga
* 17-03-1969 te Midwolde IX 83.3

X.138 GEZINA TJAKELINA WIEMAN
Gezina Tjakelina Wieman
* 19-08-1971 te Oegstgeest IX 84.1

X.139 ANITA JANTINA WIEMAN
Anita Jantina Wieman * 10-05-1973 te Oegstgeest IX 84.2

X.140 ANNEKE TANJA HAMMING
Anneke Tanja Hamming * 12-08-1975 te Groningen IX 85.1

X.141 GERARD US HIELKE HAMMING
Gerardus Hielko Hamming * 26-07-1977 te Groningen IX 85.2

X.142 HIELKE KORNELIS HAMMING
Hielke Kornelis Hamming * 21-03-1979 te Groningen IX 85.3

X.143 JANTINA PIETERDINA CHRISTIANA KNOT
Jantina Pieterdina Christiana Knot * 02-11-1964 te Onderdendam IX 86.1

X.144 KLAAS HENDERIKUS WILLEM KNOT
Klaas Henderikus Willem Knot * 14-04-1967 te Onderdendam IX 86.2

X.145 FRANK ALEXANDER THEODOOR KNOT
Frank Alexander Theodoor Knot
* 13-06-1970 te Onderdendam IX 86.3

X.146 SJOUKE KLARA DIJKSTRA
Sjouke Klara Dijkstra * 24-05-1968 te Winsum IX 87.1

X.147 JANTINA PIETERDINA DIJKSTRA
Jantina Pieterdina Dijkstra * 06-06-1970 te Winsum IX 87.2

X.148 Martje KORNELIA DIJKSTRA
Martje Kornelia Dijkstra * 11-01-1973 te Winsum IX 87.3

X.149 JANITA PETRA ANTUMA
Janita Petra Antuma * 07-07-1966 te Bedum IX 88.1

X.150 KORNELIS HENDRIKUS JAN ANTUMA
Kornelis Hendrikus Jan Antuma * 12-07-1967 te Bedum IX 88.2

X.151 JITZE PIETER CHRISTIAAN ANTUMA
Jitze Pieter Christiaan Antuma * 29-12-1969 te Sauwerd IX 88.3

X.152 HERMAN JOHANNES ANTUMA
Herman Johannes Antuma * 09-01-1971 te Sauwerd IX 88.4

X.153 GRIETJE ELISABETH ANNA DIJKSTRA
Grietje Elisabeth Anna Dijkstra * 04-07-1973 te Groningen IX 89.1

X.154 JITZE HARM FOKKE DIJKSTRA
Jitze Harm Fokke Dijkstra * 13-12-1976 te Drouwenerveen IX 89.2

X.155a AALTJE JANTINA DIJKSTRA
Aaltje Jantina Dijkstra * 08-01-1986 te Beilen IX 90.1
† 20-11-1986 te Beilen

X.155b FOKKE JITZE DIJKSTRA
Fokke Jitze Dijkstra * 02-01-1988 te Beilen IX 90.2

X.156 MARIANNE ALICE BAKKER
Marianne Alice Bakker * 05-11-1971 te Delft IX 91.1

X.157 GEERT JAN BAKKER
Gert Jan Bakker * 20-02-1973 te Delft IX 91.2

X.158 JANKELIE CORINE BAKKER
Jankelina Corine Bakker
* 30-12-1974 te Delft IX 91.3

X.159 KARlN ALIDA BAKKER
Karin Alida Bakker * 29-07-1976 te Delft IX 91.4

X.160 MENNO KLAAS BAKKER
Menno Klaas Bakker * 12-08-1978 te Rotterdam IX 91.5

X.161 ANNETTE CHRISTINA BAKKER
Annette Christina Bakker
* 13-03.1981 te Rotterdam IX 91.6

X.162 THEODORA ALIKE BAKKER
Theodora Alike Bakker* 03-01-1985 te Capelle a.d. IJssel IX 91.7

X.163 MARJON BAKKER
Marjon Bakker * 20-08-1969 te Groningen IX 92.1

X.164 INGE BAKKER
Inge Bakker * 18-01-1971 te Groningen IX 92.2

X.165 ELLEN BAKKER
Ellen Bakker * 13-05-1973 te Groningen IX 92.3

X.166 RUTGER BAKKER
Rutger Bakker * 24-08-1975 te Groningen IX 92.4

X.167 RIANNE BAKKER
Rianne Bakker * 23-10-1976 te Groningen IX 92.5

X.168 GERRIT JAKOB JAN BAKKER
Gerrit Jakob Jan Bakker* 04-10-1977 te Groningen IX 93.1

X.169 ELIZABETH ALIDA JANTINA BAKKER
Elizabeth Alida Jantina Bakker * 18-11-1978 te Kantens IX 93.2

X.170 THEO ALJE GEZIENUS BAKKER
Theo Alje Gezienus Bakker * 12-07-1980 te Kantens IX 93.3

X.171 ALJE JAN CORNELIS BAKKER
Alje Jan Cornelis Bakker * 20-12-1981 te Kantens IX 93.4

X.172 JANKELINA ANNA ALIDA PETRONELLA BAKKER
Jankelina Anna Alida PetronelIa Bakker * 21-12-1983 te Kantens IX 93.5

X.173a LAMBERTHA JANTINA CHRISTINA BAKKER
Lambertha Jantina Christina Bakker * 30-03-1985 te Kantens IX 93.6

X.173b ELISABETH MARIA JOHANNA BAKKER
Elizabeth Maria Johanna * 24-12-1988 te Ede IX 93.7

X.174 CORNELIS BOSMAN
Cornelis Bosman * 27-10-1980 te Emmen IX 96.1

X.175 SEBASTIAAN BOSMAN
Sebastiaan Bosman * 16-06-1982 te Emmen IX 96.2

X.176 ELINE BOSMAN
Eline Bosman * 15-06-1984 te Emmen IX 96.3

X.177 ERIK POSTHUMUS
Erik Posthumus * 28-05-1971 te Niekerk IX 99.1

X.178 JOHAN POSTHUMUS
Johan Posthumus * 09-07-1972 te Niekerk IX 99.2

X.179 WENDIE JANKE BAKKER
Wendie Janke Bakker * 14-09-1981 te Niekerk IX 100.1

X.180 SASKIA BAKKER
Saskia Bakker * 23-12-1983 te Niekerk IX 100.2

X.181 MARTIJN TURKSEMA
Martijn Turksema * 21-03-1985 te Niekerk IX 102.1

X.182 MARIANNE MOEN
Marianne Moen * 28-01-1981 te Alkmaar IX 103.1

X.183 PETER BERNIE MOEN
Peter Bernie Moen * 23-09-1982 te Alkmaar IX 103.2

X.184 FENNIE INEZ FABER
Fennie Inez Faber * 28-11-1985 te Ede IX 104.1

X.18S WOLTER WESTERHOF
Wolter Westerhof * 01-10-1978 te Augustinusga IX 105.1

X.186. YVETTE WESTERHOF
Vette Westerhof * 28-07-1981 te Drachten IX 105.2

X.187 ALWIN KLAZINGA
Alwin Klazinga * 08-01-1983 te Poortugaal (ZH) IX 109.1
† 18-09-1984 te Poortegaal (ZH)

X.188 STEVIII KLAZINGA
SteVIII Klazinga * 13-09-1984 te Poortugaal IX 109.2

X.189 JOLIEN KLAZINGA
Jolien Klazinga * 24-11-1985 te Poortugaal IX 109.3

X.190 MARCEL KUIZENGA
Marcel Kuizenga * 10-12-1976 te Peizermade IX 112.1

X.191 RICHARD KUIZENGA
Richard Kuizenga * 31-07-1979tePeizermade IX 112.2

X.192 JUDITH KUIZENGA
Judith Kuizenga * 24-02-1981 te Peizermade IX 112.3

X.193 SANDRA KUIZENGA
Sandra Kuizenga * 16-12-1982 te Peizermade IX 112.4

X.194 ALEXANDER KUIZENGA
Alexander Kuizenga * 18-02-1981 te Bant, Emmeloord IX 114.1

X.195 HANS BOELENS
Hans Boelens * 12-10-1982 te Groningen IX 115.1

X.196 LEONA BAKEMA
Leona Bakema * 27-11-1982 te Hoogezand IX 117.1

X.197 MATHIJS WILHELMUS SCHOUTEN
Mathijs Wilhelmus Schouten
* 03-07-1975 te Den Haag IX 134.1

X.198 JUDITH MARIA SCHOUTEN
Judith Maria Schouten * 22-12:'1976 te Den Haag IX 134.2

X.199 ESTHER MARIA GROVENSTEIN
Esther Maria Grovenstein
* 17-06-1976 te Groningen IX 135.1

X.200 IRENE GROVENSTEIN
Irene Grovenstein * 06-01-1980 te Roden IX 135.2

X.201 PIETER JAN VAN DEN AKKER
Pieter Jan van den Akker
* 30-08-1974 te Rotterdam IX 137.1

X.202 MARIEKE VAN DEN AKKER
Marieke van den Akker * 20-11-1978 te Vlaardingen IX 137.2

X.203 PETER TRAVAILLE
Peter Travaille * 29-01-1984 te Hengelo IX 138.1

X.204 WILLEM ATSMA
Willem Atsma * 18-02-1977 te Elahuizen (Fr.) IX 170.1

X.205 CHRISTIEN ATSMA
Christien Atsma * 12-05-1979 te Elahuizen IX 170.2

X.206 MARIJKE ATSMA
Marijke Atsma * 08-05-1981 te Elahuizen IX 170.3

X.207 CORIENE GERRIEKE MOES
Coriene Gerrieke Moes * 11-10-1984 te Sauwerd IX 172.1

X.208 STEVIII MARTIN TANNER
SteVIII Martin Tanner * 11-12-1979 te Bern (Zwit.) IX 175.1

X.209 GEORG MICHAEL TANNER
Georg Michael Tanner * 13-04-1981 te Palo Alto (113A) IX 175.2

X.210 GEERTRUIDA WIETSKE SWART
Geertruida Wietske Swart
* 12-08-1980 te Uithoorn IX 178.1

X.211 NIJNKE MARIJKE SWART
Nijnke Marijke Swart * 23-01-1982 te Assen IX 178.2

X.212 ANDRIES KLAAS SWART
Andries Klaas Swart * 19-10-1983 te Haarlem IX 178.3

X.213 CHRISTIAAN DAVID VAN EIJK
Christiaan David van Eijk
* 07-02-1979 te Amsterdam IX 180.1

X.214 EMMY MATHILDE VAN EIJK
Emmy Mathilde van Eijk
* 19-12-1980 te Amsterdam IX 180.2

X.2I5 LUSIANO GROENVELD
Lusiano Groenveld * 13-04-1979 te Ponta Crossa (Brz.) IX 186.1

X.216 ERIK GROENVELD
Erik Groenveld * 15-10-1980 te Ponta Crossa IX 186.2

X.217 MATHILDE GROENVELD
Mathilde Groenveld * 01-09-1982 te Castr (Brz.) IX 186.3

X.220 MONICA PETRONELLA SALOMONS
Monica PetronelIa Salomons
* 30-10-1972 te Ponta Crossa IX 188.1

X.219 CHARLES SALOMONS
Charles Salomons * 31-07-1974 te Ponta Crossa IX 188.2

X.220 SILVANO SALOMONS
Silvano Salomons * 15-11-1978 te Ponta Crossa IX 188.3

X.221 SJOERD ANDRÉ GROENVELD
Sjoerd André Groenveld
* 24-12-1983 te Hilversum IX 189.1

X.222 MADELIEN JACOBA THEODORA BIEREMA
Madelien Jacoba Theodora Biererna
* 31-03-1979 te West Borneo IX 203.1

X.223 SABINA TRIENTJE WILLEMIJN BIEREMA
Sabina Trientje Willemijn Biererna
* 25-07-1981 te Den Haag IX 203.2

X.224 WILLEM HENDRIK BIEREMA
Willem Hendrik Biererna
* 10-09-1973 te Groningen IX 204.1

X.2 2 5 MARCHIEN MARGARETHA BIEREMA
Marchien Margaretha Biererna.
* 13-02-1976 te Usquert IX 204.2

X.226 ROELINA JOHANNA ELEMA
Roelina Johanna Elema * 23-05-1981 te Groningen IX 205.1

X.227 JEIKE EVERDINA ELEMA
Jeike Everdina Elema * 13-01-1983 te Groningen IX 205.2

X.228 WOUTER WILFRIED KLEVER
Wouter Wilfried Klever * 09-09-1984 te Vreeland IX 206.1

Het elfde geslacht (stamboom Bakker)

XI.I MARTINE ELBREGT HOEKSEMA
Martine Elbregt Hoekserna * 15-11-1967 te Groningen X 1.1

XI.2 ALLART HOEKSEMA
Allart Hoekserna * 22-08-1969 te Voorschoten X 1.2

XI.3 GEERTEMIEKE ALBERTA HOEKSEMA
Geertemieke Alberta Hoekserna * 01-05-1972 te Rhenen X 1.3

XI.4 EGBERT MARIUS MATTHIJS NIEBOER
Egbert Marius Matthijs Nieboer * 27-11-1969 te Bedum X2.1

XI.5 SARA MARIA GOUANA NIEBOER
Sara Maria Gouana Nieboer * 06-02-1971 te Bedum X 2.2

XI.6 ELLA MARIKE HUIZENGA
Ella Marike Huizenga * 22-11-1978 te Delfzijl X 3.1

XI.7 GARBRANDT JAN HUIZENGA
Garbrandt Jan Huizenga
* 12-10-1980 te Delfzijl X 3.2

XI.8 JOS TETTER NISSEN
Jos Tetter Nissen * 23-08-1979 te Utrecht X 5.1

XI.9 NIENKE FRIDA NISSEN
Nienke Frida Nissen * 29-05-1982 te Zeist X 5.2

XI.l0 JOHANNA MARGREET TUIN
Johanna Margreet Tuin * 14-12-1985 te Navelte X 6.1

XI.II ROALD MAARTEN FORMSMA
Roald Maarten Formsma * 12-06-1985 te Deventer X 11.1

XI.l2 PIETER MENNO HOEKENGA
Pieter Menno Hoekenga* 17-11-1975 te Middenmeer X 18.1

XI.13 RICK SLAGER
Riek Slager * 16-11-1979 te Schagen X 19.1

XI.14 TIM SLAGER
Tim Slager * 13-03-1985 te Schagen X 19.2

XI.15 MARLOES KAMMINGA
Marloes Kamminga * 01-03-1983 te Uithuizen X 31.1

XI.16 CHRISTIAAN KARST HUIZENGA
Christiaan Huizenga
* 19-07-1980 te Groningen, opgegroeid Uithuizen X 33.1

XI.17 KARST HUIZENGA
Carst Huizenga * 21-08-1982 te Groningen, opgegroeid Uithuizen X 33.2

XI.17 Fleur Huizenga
Fleur Huizenga * op 13-12-1984 te Groningen, opgegroeid Uithuizen

XI.I8 JANTJE MARTINA ZIJLSTRA
Jantje Martina Zijlstra * 11-06-1977 te Warffum X 36.1

XI.19 ANGENIETA ELISABETH ZIJLSTRA
Angenieta Elisabeth Zijlstra
* 27-01-1979 te Warffum X 36.2

XI.20 AUKE GERRIT ZIJLSTRA
Auke Gerrit Zijlstra * 06-08-1981 te Uithuizermeeden X 36.3

XI.21 HEILINA JANNA ZIJLSTRA
Heilina Janna Zijlstra * 06-07-1985 te Uithuizermeeden ,,' X 36.4

XI.22 KLAAS KORNELIS DOUMA
Klaas Kornelis Douma * 31-03-1982 te Uithuizermeeden X 37.1

XI.23 MARIA MARTHA DOUMA
Maria Martha Douma * 21-12-1984 te Uithuizermeeden X 37.2

XI.24 ROLAND JORIEK BORGMAN
Roland Joriek Borgman* 08-01-1981 te Grootegast X 51.1

XI.25 DAVID STEVEN BORGMAN
David Steven Borgman * 21-07-1984 te Grootegast X 51.2

XI.26 THIJS DE ROUW
Thijs de Rouw * 31-10-1977 te Nijmegen X 101.1

XI.27 MARIKE DE ROUW
Marike de Rouw * 24-01-1979 te Tilbug

XI.28 JAN PLOEG
Jan Ploeg * 05-03-1985 te Delfzijl

XI.29 EELKE ANCO PLOEG
Eelke Anco Ploeg * 06-04-1986 te Delfzijl X 108.2