Vormgeving zerken

Er zijn vele types grafzerken. De volgende types zijn te onderscheiden:

Staande:

Staande ronde afgebroken zuil: 1900, 1925, 1884, 1890.

* Staande vierkante zuil / obelisk, taps aflopend omhoog. 1880, 1923.
* Kruis met en zonder Jezus. 1864. Slechts enkelen.
* Staande traditionele zerk, verschillende hoogtes. 1800, 1900
* Liggende platte steen met weinig tekst en ronde of ovale plakkaat/object erop. 1880, 1900.
* Liggende platte steen met beetje tekst en familiewapen. Half 3D. Zeer oud.
* Liggend gemetselde stenen bak (van blokken), gevuld met zand, rechtopstaande steen: half rond of gekarteld, vierkant (bv Van Dooren), vaak schuin/enigzinds gedraaid op het graf. midden 20e eeuw. Alleen in Noord Nederland.
* Liggende platte steen met weinig tekst.
* Liggende platte steen met veel tekst.
* Liggende platte steen met veel tekst en familiewapen.
* Liggende platte steen met weinig tekst en familiewapen. 1844

 

* Liggend Opengeslagen boek/bijbel met bijbeltekst. 1914, 1946, 1899, 1931.
beschrijving

graf 32
grafopschrift
oudste register
oude register
beschrijving
beschrijving

 

 

 

Ornamenten:

Kandelaars