Rij 12

graf 1

sterrenhemel

grafopschrift
Lewe Aduard
oudste register
Evert Joost Lewe van Aduard
8-8-1863

M. J. L. van Aduard (5 mnd)
29-9-1874

Catherina van Aduard (6 jr)
9-12-1877

G. Cleveringa
3-2-1884

Eigenaar: Bloemers, Alberda, Lewe van Aduard

oude register
beschrijving
Echtpaar en twee vroeg gestorven kinderen van ander echtpaar. Hun zoon ligt in graf 3: Johannes Quintinus Lewe van Aduard, Uitwierde 26-9-1842 – Groningen 2-5-1897.
Eerdere zoon Johannes Quintinus Lewe van Aduard leeftijd 1 week, geboren te Uitwierde gem. Delfzijl, overleden op 26-09-1840, weet niet waar begraven.
Evert Joost Lewe van Aduard (regter) leeftijd 48 jaar, Groningen 1815 – 8-8-1863 getrouwd met
Catharina Cleveringa.
Catherina van Aduard (6 jr), 9-12-1877, dochter van Johannes Quintinus Lewe van Aduard (effectenhandelaar) en Jeannette Henriette Trip (beiden hier niet begraven).
M. J. L. van Aduard (5 mnd), 31-3-1874 – 29-9-1874 is Marie Julie Lewe van Aduard, ook dochter van Johannes Quintinus Lewe van Aduard, geb. 1843, (effectenhandelaar) en Jeannette Henriette Trip, Groningen 1842 – 23-3-1897 (beiden graf 3).
G. (C?) Cleveringa, 3-2-1884, getrouwd met Evert Joost Lewe van Aduard,8-8-1863. Zij was dochter van burgemeester Johannes Quintius Cleveringa (hier niet begraven).
Er is nog een Marie Julie Lewe van Aduard, geboren 2-7-1875, getrouwd met Stheeman, ook dochter van Johannes Quintinus Lewe van Aduard, 1843 – 2-5-1897, (effectenhandelaar) en Jeannette Henriette Trip, Groningen 1842 – 23-3-1897 (beiden graf 3).

graf 2

grafopschrift
Gras
oudste register
M. J. Alberda
7-2-1829

eigenaar: Bloemers, Alberda, Lewe van Aduard

oude register
beschrijving
M. J. Alberda is Margaretha Josina Alberda van Bloemersma, vrouw van Carolus Justus Lewe van Aduard, 55 jaar, volgens Oomkens. Hier ook begraven?

graf 3

grafopschrift
Jeannette Henriette Trip
17-3-1842 – 23-3-1897 Aduard
oudste register

Verder geen overledene vermeld

Eigenaar: Bloemers, Alberda. Lewe van Aduard

oude register
beschrijving
grafopschrift klopt.

Ook waarschijnlijk: Johannes Quintinus Lewe van Aduard, Uitwierde 26-9-1842 – Groningen 2-5-1897. Echtpaar. Kinderen liggen in graf 1.


graf 4

grafopschrift
Gras
oudste register
F. S. van Panhuis (36 jr)
overleden te Zwolle
28-10-1875

Eigenaar: Alberda, Bloemers, Von Innenund, Kniph: van Nienoord

oude register
beschrijving

graf 5

grafopschrift

Panhuijs Polman Gruys

oudste register
Geen overledene vermeld

Eigenaar: Alberda, Bloemers, ? Von Innenund, ? Kniph: van Nienoord, van Panhuys

oude register
Eigenaar J.J. ten Cate. Later 11-5-1936 mr. W. Wieman De Punt. rijksstraatweg 158 (ook 6)
beschrijving
Ook  Ulrica Eleonora Polman Gruijs, geb. Groningen, 50 jaar,  overl. 16-12-1904 getrouwd met: (hier ook begraven) Willem Frans van Panhuijs, geb. Groningen, 60 jaar, overl. 26-1-1905.

Ook: Johanna Catharina Agnes PolmanGruijs, overl. 20-11-1895 is tweede vrouw van Willem.

Er zijn namen als: Innhausen, Kniphausen, van Nienoord, Bloemersma.


graf 6

grafopschrift

Maurits Cornelis van Hall
23-4-1844 – 31-8-1854

“Hij slaapt den slaap der onschuld”

Maria Anna van Hall geb. -van Schermbeek
3-6-1801 – 31-8-1863(8?)

oudste register
M. C. van Hall (10 jr)
31-8-1854

M. A. van Schermbeek (62 jr)
31-8-1863

Eigenaar: de kerkmeesteren van de martinikerk,
H.H.J. van Hall

oude register
J.J. ten Cate Vissering 64 jr Haren. overleden 9-10-1915.
Eigenaar J.J. ten Cate. Later 11-5-1936 mr. W. Wieman De Punt. rijksstraatweg 158. (Ook 5)

 

beschrijving

Maria Anna v an Hall – van Schermbeek, was echtgenoot van  Herman Christiaan ( (Amsterdam, 18 -8- 1801 – Beek, 12-1-1874. Hier niet begraven) van Hall van het Van Hall Instituut, Leeuwarden.
Hun zoon was: Maurits Cornelis van Hall, 23-4-1844 – 31-8-1854, zoon van Van Hall en Van Schermbeek.
Hun dochter was: Christina Wilhelmina van Hall geboren 7-3-1837 te Groningen, hier niet begraven zo te zien en dochter Elisabeth Christina Maria van Hall, 5-1-1826 – 27-12-1894, graf 8.

Eerst in dit graf:
Jan Jacob ten Cate Vissering (landeigenaar) leeftijd 64 jaar, geboren te Groningen 18851, overleden op 9-10-1915 te Glimmen, was getrouwd met  Lutgerdina Sissingh, leeftijd 80 jaar, geboren te Zuidlaren 1856, overleden op 10-5-1936 te Glimmen, hier niet begraven zo te zien.
Wieman was schoonzoon van dit echtpaar.
Eigenaar later mr. W is: Willem Gerhard, geboren te Winschoten, 1884 (witte villa tegenover Hogesteger?), getrouwd met Titia Margaretha Vissering.
Willem G. Wiemann en zijn vrouw Titia Wieman- Vissering. Wiemann waren lid van de NSB en dat had hem al aan het begin van de oorlog een flinke promotie bezorgd: hij werd in november. Hij werd 1940 Griffier van de Arrondissementsrechtbank in Groningen.
J.J. ten Cate Vissering 64 jr Haren. overleden 9-10-192(1?)5 was Jan Jacob ten Cate Vissering waarschijnlijk. Man van Lutgerdina Sissingh.
!!!
Graven ter plekke checken en in oudste register en oude register. Kijken wat er is  opgeschreven juist is. Bv graf 6: M. J. is dezelfde als graf 7: M. C. ?
Is M. T. I. van Hall (22 jr) te Harlingen12-11-1855 dezelfde als: Maria Theresia Jacoba van Hall was born in 1833 in Groningen. She died on 12 Nov 1855 in Harlingen. Graf 7. Kind van hen!

graf 7

 

grafopschrift

gras

oudste register
M. T. I. van Hall (22 jr)
te Harlingen
12-11-1855

H. van Hall (59 jr)
11-9-1890

Eigenaar: de kerkmeesteren van de Martinikerk, van Hall

(bovenstaande klopt)

oude register
J.M. Doornbos 54 jr.
22-11-1904

A.J. Sicman 62 jr
15-4-1914

Eigenaar H.J. Sicman

beschrijving

graf 8

(graf 8+9
is één graf)

grafopschrift

Mr Sebastiaan Mattheus Sigismund Modderman
echtgenoot E. C. M. van Hall
geb te Hoogezand 23-7-1820 – te Groningen 22-5-1900

Burgemeester van Groningen van 1893-1899

Elisabeth Christina Maria van Hall
echtgenote van S. M. S. Modderman
5-1-1826 – 27-12-1894

en haar kinderen

Elisabeth Christina Maria
17-11-1854 – 27-10-1860

Sophie Johanne Selinde
18-9-1862 – 28-6-1863

Maurits Cornelis
3-4-1867 – 10-6-1867

Tonco
8-11-1868 – 26-11-1870

oudste register
E. F. M. Modderman (bijna 6 jr)
27-10-1860

T. Modderman (2 jr)
26-11-1870

Kinderlijkje 1863
nog een kinderlijkje van 2 mnd en 9 mnd

Eigenaar: Eigenaar: de kerkmeesteren van Martinikerk, Modderman

(bovenstaande klopt)

 

oude register
Geen overledene vermeld.
Eigenaar H.J. Sicman
beschrijving
Mr Sebastiaan Mattheus Sigismund Modderman, 23-7-1820 – 22-5-1900, ligt waarschijnlijk in graf 9.
Op 2-7-1863 ook nog lijkje van 9 maand bijgezet. En nog een lijkje, 2 mnd oud, verder niet te lezen.

Elisabeth Christina Maria van Hall, echtgenote van S. M. S. Modderman, 5-1-1826 – 27-12-1894 was dochter van Hermannus Christiaan van Hall (hier niet begraven, waarschijnlijk in Beek bij Arnhem) en moeder Maria Anna van Schermbeek (graf 6).


graf 9

(graf 8+9
is één graf)

grafopschrift

Zie graf 8.

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: de kerkmeester van de martinikerk, Modderman.

oude register
J.G. Mulder 66jr 11-8-1903

G. Mulder 9mnd 2-10-1873

G. Bolhuis 83 jr. 2-3-1926

Eigenaar kerk
later J.G. Mulder Bolhuis
beschrijving
In dit graf ook vier jonge van hun 14 kinderen van Modderman en zijn echtgenoot E. C. M. van Hall begraven.

Modderman werd geboren in Hoogezand, genoemd naar zijn grootvader De Ranitz. Als zijn vader in 1832 procureur-generaal wordt bij de Groninger rechtbank, verhuist het kinderrijke gezin en hij ook naar Oude Boteringestraat 50.

Hij studeerde hier rechten aan de universiteit per 24 Dec. 1836 ingeschreven in het Album der Groninger Academie als student in de Rechtsgeleerdheid. In 1844 promoveerde hij aldaar op een proefschrift over het endossement van wisselbrieven. In 1846 werd hij benoemd tot rijksadvocaat.
Modderman trouwde in 1847 met Elisabeth Christina Maria van Hall, dochter van hoogleraar H.C. van Hall. Het jonge paar woont een aantal jaren aan de Guldenstraat en het Martinikerkhof, maar in 1858 keert Modderman terug naar de hem vertrouwde Oude Boteringestraat, naar nummer 71. Hij krijgt dertien kinderen en overtreft daarmee zijn vader (elf) en grootvader (twaalf) nog.

In 1862 werd Modderman lid van de Provinciale Staten van Groningen. In 1864 werd hij gemeenteraadslid en al snel daarna wethouder van de stad Groningen. In zijn lange tijd als wethouder, maakte Modderman vier burgemeesters mee. Hij trad in de jaren 1880-1893 ook geregeld op als waarnemend burgemeester. In 1893 werd Modderman zelf burgemeester van de stad. Hij dringt aan op ‘voorzichtigheid ten aanzien van de financiën’ en meldt dat er naast de bouw van het nieuwe Academische Ziekenhuis voorlopig geen ‘andere grote werken in aantocht zijn’.
In 1883 weigerde hij de hem door den kabinetsformateur Mr. J. Heemskerk Azn. aangeboden portefeuille van Justitie; hij vond het te leuk in Groningen. In 1899 werd hij herbenoemd, maar een week later bleek hij ziek. In januari 1900 vroeg Modderman ontslag aan. De raad gaf Jozef Israëls de opdracht een portret van hem te schilderen. Modderman heeft het werk niet voltooid gezien, hij overleed een aantal maanden later.
In Groningen werd een straat naar hem vernoemd, de Moddermanlaan.

Hun kind(eren):
1 Anna Harmanna MODDERMAN, geboren Groningen 18-06-1848, overleden Den Haag 26-01-1922.
Zij is getrouwd Groningen 01-09-1877 met Francois van PANHUIJS, geboren Groningen 21-08-1846, overleden Den Haag 17-06-1897, zoon van Ulrich Willem Frederik van PANHUIJS (statenlid) en Wendelina Cornera von INN- und KNIPHAUSEN.

2 Maria Anna MODDERMAN, geboren Groningen 04-08-1849, overleden Groningen 02-04-1903.
Zij was ongehuwd.

3 Johanna Catharina MODDERMAN, geboren Groningen 11-08-1850, overleden Groningen 25-11-1925.
Zij is getrouwd Groningen 20-04-1881 met Barend SIJMONS, hoogleraar, geboren Rotterdam 18-11-1853, overleden Groningen 28-03-1935, zoon van Alexander SIJMONS (arts) en Sophie BERLIJN.

4 Johanna Justina MODDERMAN, geboren Groningen 22-12-1851.
Zij is getrouwd Groningen 14-01-1887 met Tjitte Gurbo Hieronymus REITSMA, substituut officier, geboren Groningen 07-12-1845, zoon van Anne Tjittes REITSMA (predikant) en Klaaske Johannes NOORDENBOS.

5 Antonius MODDERMAN, geboren Groningen 03-03-1853, overleden Batavia 22-03-1902.
2e commies Wees- en Boedelkamer Batavia. Hij is getrouwd Semarang 03-04-1895 met Maria Rosario PEREIRA.

6 Elisabeth Christina Maria MODDERMAN, geboren Groningen 17-11-1854, overleden Groningen 27-10-1860.
Ligt op hier, op ZBP. 6 jr oud.

7 Angelica Catharina MODDERMAN, geboren Groningen 27-07-1856, overleden Den Haag 10-01-1939.
Zij is getrouwd Groningen 10-06-1885 met Quirijn Pieter Anthoni de MAREES van SWINDEREN, geboren Groningen 15-05-1854, overleden Groningen 13-02-1902, zoon van Wicher Meijnart de MAREES van SWINDEREN (rechter) en Johanna Margaretha van SWINDEREN.

8 Maria Thérésia Jacoba MODDERMAN, geboren Groningen 23-02-1858, overleden Groningen 19-11-1936.
Zij is getrouwd Groningen 24-07-1878 met Cornelis Dasse VIËTOR, wijnhandelaar, geboren Winschoten 15-02-1853, overleden Groningen 06-01-1922, zoon van Berend Haitzema VIËTOR en Anna Elisabeth HESSELINK.

9 Edzardina (Dientje) Johanna MODDERMAN, geboren Groningen 14-01-1860, overleden Utrecht 30-09-1928. Collectrice Staatsloterij.
Zij is getrouwd Groningen 09-06-1884 met Jean Louis FURNÉE, 1e luitenant, geboren Den Haag, overleden zoon van Guillaume Jean Henri FURNÉE en Louise Christina ADAMS.

10 Sebastiaan Matheus Sigismund MODDERMAN, geboren Groningen 30-03-1861, overleden Frankfurt am Main 19-08-1906. Commissaris van Politie in Alkmaar. 45 jr oud geworden.
Hij is getrouwd Amsterdam 12-04-1888 met Hermina Wouthera BURHOVEN VIETOR.

11 Sophie Johanna Selinde MODDERMAN, geboren Groningen 18-09-1862, overleden Groningen 28-06-1863.
Ligt op hier, op ZBP waarschijnlijk, tekst op graf anders?. Bijna 1 jr.

12 Herman Christiaan MODDERMAN, geboren Groningen 19-11-1865, overleden Rome 15-04-1897. Journalist NRC in Rome. 32 jr oud geworden.

13 Maurits Cornelis MODDERMAN, geboren Groningen 02-04-1867, overleden Groningen 10-06-1867.
Ligt op hier, op ZBP. 2mnd oud.

14 Tonco MODDERMAN, geboren Groningen 06-11-1868, overleden Groningen 26-11-1870.
Ligt op hier, op ZBP. 2jr oud.
Tonco is naar zijn opa genoemd.


graf 10

grafopschrift
Fam. Feith
samen met graf 11.

Geen Modderman????
waarschijnlijk niet.

oudste register
R. Feith (40 jr)
te Vlaardingen
24-1-1891

Eigenaar: de kerkmeester van de martinikerk, Feith.

(bovenstaande klopt)

oude register
Geen overlevende vermeld
Eigenaar kerk
later J.G. Mulder Bolhuis
beschrijving
 Ook D.A.A. Stheeman, overl. 21-9-1936. Geen info over te vinden.

graf 11

grafopschrift
Fam. Feith
samen met graf 10.

Geen Modderman????

waarschijnlijk niet.

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: de kerkmeester van de martinikerk, Feith

oude register
beschrijving
Ook M. Wolter Goeke (Gocko waarschijnlijk?) Feith, 17-12-1887? – 2-3-1924 en ook
Willem Wolter Feith, 1855 – 30-10-1920. Deze?:  zus van Wolter? Wilhelmina Woltera Feith  geboren 15-9-1886 te Groningen.
Willem Wolter waarschijnlijk getrouwd met
Polman Gruys, Josine Petronella, overl. 30-8-1932, graf 12.
Vader van Wolter: Johan Adriaan Feith (commies bij archief), moeder: Henriette Pauline Gockinga, geb.  23-12-1845.

graf 12

grafopschrift
Gras(?)
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: de kerkmeester van de Martinikerk, Feith

oude register
beschrijving
Ook Polman Gruys, Josine Petronella, overl. 30-8-1932.
Stheeman, Margaretha, overl. 16-10-1935.
Hendrik Octavius Feith (archivaris) geb. 9-12-1813?, leeftijd 38 jaar en Wilhelmina Woltera Dull Appingedam 1819 – 12-1-1889 hadden heel veel kinderen. Niet bekend of ze hier zijn begraven.

graf 13

grafopschrift
Gras
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: de kerkmeester van de martinikerk, Feith

oude register
beschrijving
Ook Hendrik Octavius Feith, 14-9-1843 –  24-1-1910 en Catharina Maria Feith, 6-10-1852 – 4-8-1895.

graf 14

grafopschrift

Joannes Bouwe(r?)s geb te Lellens
15-10-1850 – 26-4-1927
geliefde echtgenoot van F. D. B. Heslinga

Folkerdina Darkerika Baattina Bouwes- Heslinga
te Dockum 17-11-1869 o te Haren 18-9-1959

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: de kerkmeester van de martinikerk

oude register
beschrijving

graf 15

grafopschrift
gras
oudste register
S. P. Haak (47 jr)
2-4-1882

Eigenaar: de kerkmeester van de martinikerk, Haak

oude register
beschrijving

graf 16

grafopschrift
gras
oudste register
A. Reneman
30-10-1828

M. Reneman
7-9-1829

D. M. de Jonge
15-5-1845

Eigenaar: Reneman

oude register
beschrijving
Albert Reneman was 34 jaar. Martinus Reneman was 68 jaar.

graf 17

grafopschrift
gras
oudste register
J.O. Onnes (45 jr)
5-8-1857

Eigenaar: Reneman, Onnes, Haverbult

oude register
beschrijving

graf 18

grafopschrift
gras
oudste register
B. Onnes (71 jr)
28-12-1847

H. Haverbult (83 jr)
9-4-1869

H. Onnes (71 jr)
29-10-1876

Eigenaar: Reneman, Onnes, Haverbult

oude register
beschrijving
Hinderkien Haverbult (83 jr), 9-4-1869 was getrouwd met Roelf Derk de Jong en met Barteld Onnes.
H. Onnes was misschien haar vader. Of was het B? Dan Bartelt Onnes.

graf 19

grafopschrift
allemaal gras
oudste register
J. A. Kortrijk (23 jr)
1-12-1875

Eerst: H. Onnes (71 jr)
29-10-1876

Later: J. Kortrijk (37 jr)
12-11-1879

Eigenaar: Reneman, Haverbult, Onnes

oude register
beschrijving
Volgens oudste register: H. Onnes verplaatst naar graf 18 (van 19)

Jan Kortrijk (37 jr), overl. 12-11-1879, echtgenoot van Grietje Huisman. Niet bekend waar begraven.


graf 20

grafopschrift

Johanna Martha Aurelia Hora Buma
echtgenote van Mr. Feith 4-5-1843 – 26-10-1895

Mr. Rhijnvis Feith echtgenoot van

J. M. A. Hora Buma
13-1-1822 – 21-2-1897

Berend Hendrik Feith
24-9-1870 – 17-7-1909

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad

oude register
beschrijving
Rhijnvis Feith, Appingedam 13-1-1822 – Groningen 21-2-1897 was echtgenoot van Johanna Martha Aurelia Hora Buma.

Berend Hendrik was hun zoon?

Familie was bij KB 5-6-1905 in adelstand verheven.


graf 21

grafopschrift
Johanna Rolina Maria Feith
20-1-1874 – 13-10-1928
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad

oude register
beschrijving
Dochter van echtpaar graf 20.

graf 22

grafopschrift

rustplaats van Petertje van Enk
11-2-1863 te Zwartsluis – te Groningen 27-4-1940
echtgenote van

Jan Dikken te Zwolle
30-9-1862 -14-7-1940 te Assen

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad

oude register
beschrijving
Echtpaar.

graf 23

grafopschrift
Anna Maria Modderman
4-8-1850 – 2-4-1903
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad

oude register
beschrijving

graf 24

grafopschrift
niet te lezen
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad

oude register
beschrijving

J.W.K. is Jacques Willem Karel de Bas, overl. Groningen 9-6-1921. Kapitein infanterie, leeftijd 47 jaar, geboren te Utrecht. Getrouwd met Dina Vlaanderen, niet bekend waar begraven.

Wel een Vlaanderen J.E. in 4/26/80, overleden 1-1-1912.


graf 25

grafopschrift

rustplaats van Janna Meiring
17-9-1881 – 12-9-1952
geliefde echtgenote van

Filippus Westers
16-12-1880 – 20-4-1962

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad

oude register
beschrijving

stond: gras, waarschijnlijk steen onder gras aanwezig ?? (heb je dit misschien verward met rij elf?)


graf 26

grafopschrift

Hier rust Anthonius Henricus Warren
Ambtenaar van het Boschwezen van Nederlandsch Indien
Groningen 16-1-1839 – Amsterdam 9-1-1880

oudste register
A. (H? zie graf) Warren
te Amsterdam
9-1-1880

Eigenaar: Stad, Warren

oude register
beschrijving
stenen huisje.

graf 27

grafopschrift
Gras
oudste register
H. J. Scholtens
18-10-1836

J. H. Scholtens (60 jr)
1-5-1850

F. E. Niewold (74 jr)
10-5-1856

Eigenaar: Scholtens

oude register
beschrijving
Hans Jan Scholtens, 73 jaar, overleden 17-10-1836 volgens database, getrouwd met Grietje Willems Smit, niet bekend waar begraven.

Jantje Hanssen Scholtens (60 jr), 1-5-1850, echtgenoot van Fokke Everts Niewold.


graf 28

grafopschrift

Een graf van familie Groenhuis

Albert Groenhuis 22-2-1837 – 18-7-1912

Trientje Groenewold
12-9-1830 – 25-10-1915

oudste register
P. van der Molen
19-12-1827

Eigenaar: Eerst: Stad, Later, Molen, Noordhoff

oude register
beschrijving
Piet van der Molen was 49 jaar, kastelein, echtgenoot van Jikje Gerkes Gorter, hier niet begraven zo te zien..

Albert en Trientje waren echtpaar.

Volgens database ook:
Jantina Margaretha Groenhuis, 79 jr, overl. 6-9-1940, dochter van Albert en Trientje.
S. Groenhuis, overl. 10-7-1912.


graf 29

grafopschrift
zelfde graf 28
oudste register
A. van der Molen
9-7-1835
T. Scholtens
29-12-1842

Eigenaar: Molen, Noordhoff, Groenhuis, Groenewold

oude register
beschrijving
A. van der Molen, 26 jaar.

Alberdina Groenhuis, overl. 3-8-1962.


graf 30

grafopschrift
rustplaats van de familie Warren
oudste register
Eerst:
A. J. J. Ridder
30-11-1828

A. Ridder
30-9-1832

H. J. Ridder
11-11-1832

Later:
Warren (72 jr)
3-7-1859

Bloemers (66 jr)
16-11-1864

Eigenaar: ridder, Warren

oude register
beschrijving
A. J. J. Ridder, dochter van Harm Ridder, 1 jaar. H.J. Ridder, 46 jaar, begraven 4 december 1832.
A. Ridder, 30-9-1832 was Antonius Harmannus Josephus Ridder leeftijd 22 maanden?
H.J.L Warren, 16 maand, begraven 14 dec. 1837.
Warren (72 jr), 3-7-1859, was Anna Margaretha Warren (goud- en zilversmid), echtgenote van H. J. Ridder
11-11-1832

graf 31

grafopschrift

Wold(t?)hekker

Dirk Woldhekker
15-9-1902 – 11-3-1954

Gerritje Woldhekker
18-1-1902 – 23-8-1992

oudste register
P. Noordhoff (80 jr)
30-9-1850

J. G. Kroninga (98 jr)
te Aduard
30-7-1872

Eigenaar: Noordhoff, Gruno

oude register
beschrijving
 Op grafsteen staat echtpaar.
Gerritje Woldhekker – Kruk, Velp 18-1-1902 – 23-8-1992 was getrouwd met Dirk Woldhekker, 15-9-1902 – 11-3-1954.

J. G. Kroninga (98 jr) te Aduard, 30-7-1872 is Johanna Gezina Kroninga, geboren te Noordbroek was getrouwd met Popko Noordhoff, 1771 – 30-9-1850, 79 jaar (zn vader was bakker) en met Jan Gruno (graanhandelaar), overl. 21-3-1829, 67 jaar, niet bekend waar begraven, wel eigenaar van dit graf geweest.
Deze Popko was opa van drukker Popko Noordhoff (1833- 1903)? Vader van drukker heette Jacob Noordhoff.


graf 32

grafopschrift
Gras
oudste register
J. E. Ploegman
19-1-1831

Eigenaar: van der Borg, Ploegman

oude register
beschrijving

graf 33

grafopschrift
gras, waarschijnlijk steen onder gras aanwezig ?? (misschien verward met rij elf?)
oudste register
Luppo Pieter Roelfsema
15-2-1829

Bijgezet vele kinderen

Eigenaar: Blaupot

oude register
beschrijving
Luppo Pieter Roelfsema, 1778 – 15-2-1829, was heelmeester, kreeg dochter Frouwkea Margareta Roelfsema geboren 27-03-1829 te Nieuweschans?

graf 34

grafopschrift
niet te lezen
oudste register
?? Roelfsema (31 jr??)
augustus 1861

D. G. van Eerde (37 jr)
5-3-1869

Aantal baby-/ kinderlijkjes bijgezet 1869,1871, 1874

Eigenaar: Blaupot, Roelfsema

oude register
beschrijving
Oudste reg: “Roelfsema aug 1861 levenloos uit een vijver voor de …. nr 38 opgehaald”
Een Luppe Pieters Roelfsema was 23 jaar, begraven 19 febr. 1829.

graf 35

grafopschrift
Gras
oudste register
R. G. Harkema
7-12-1842

A. Swartwolt
26-12-1842

Eigenaar: Swartwold, Harkema

oude register
beschrijving
Echtpaar:
Reinder Gouke Harkema, Oldehove 1763 – 7-12-1842 en
Annegien Swartwolt, 26-12-1842.

graf 36

grafopschrift

Izaak van Deen

In leven Hoogleraar in de geneeskunde te Groningen

24-3-1804 – 1-11-1869

oudste register
I. van Deen (65 jr)
1-11-1869

Eigenaar: Grijs, Holwerda, Deen

oude register
beschrijving
Izaak van Deen, leeftijd 65 jaar, geboren te Steinfurt, Duitsland, relatie met Auguste Melchior. Zn vader was opperrabijn.

graf 37

grafopschrift
Gras
oudste register
P. M. Braak
20-4-1835

Paar kinderlijkjes, “…drie levenloos aangegeven”

J. B. van der Haar (33 jr)
8-9-1870

Eigenaar: Pers, later: Braak

oude register
beschrijving
Pieter Mulder Braak was 3 of 8 maand. Zijn ouders: Auwinus Braak (koek en banketbakker) geb. nov. 1808 en Johanna Mulder, geb. juni 1807. Niet bekend waar begraven.

J. B. van der Haar (33 jr), 8-9-1870 is Janna Bernhardina van der Haar,  overleden op 8-9-1870 te Groningen getrouwd met echtgenoot Hendrik Braak, hier niet begraven zo te zien.


graf 38

grafopschrift
Aaltje Tjalda Braak
4-5-1847 – 13-3-1919
oudste register
P. Mulder (83 jr)
15-12-1853

A. v.d. Pers (86 jr)
30-12-1856

kinderlijkje bijgezet
T. Sluijmers (1 mnd) 11-11-1871

Eigenaar: Mulder, v.d. Pers, sinds 1890 Groenman

 

oude register
beschrijving
Aaltje was getrouwd met  Johannes Groenman, 8-9-1844 – 10-10-1924.  Niet bekend hier begraven. Aaltje was dochter van Auwinus Braak (koek en banketbakker) geb. nov. 1808 en Johanna Mulder, geb. juni 1807.

graf 39

grafopschrift

Wilhelmina Jacobina Swarts
12-12-1887 – 3-5-1944

echtgenote van Jan Adsma

“geloven wordt aanschouwd zal alst stu der aarde ontvallen
dan eeuwig Jezus ziel “

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: de Boer, de Vries

oude register
beschrijving

graf 40

grafopschrift
gras
oudste register
J. Kloosterhuis
26-5-1846

J. J. Kramer (67 jr)
26-8-1854

J. H. Kramer (42 jr)
19-6-1859

Eigenaar: Wiersema, Jacob

oude register
beschrijving

graf 41

grafopschrift
gras
oudste register
A. J. Grijs (Trip?)
9-2-1833 (geboren 1756)

Eigenaar: Trip van Zoutland

oude register
beschrijving

Ook Adriaan Joseph Trip, 31-12-1755  9-2-1833, 77 jaar, lid van Ridderschap der provincie Groningen, lid Provinciale Staten van Drenthe was getrouwd met  Sibilla Catharina Sichterman, niet bekend waar begraven.


graf 42

grafopschrift

Ter gedachtenis aan onze lieve ouders

Johanna Sophia Huizinga
Uithuizermeeden 15-5-1875 – Groningen 5-4-1944

Tonnis van Akkeren
Groningen 3-4-1871 – 16-4-1949

Nog 1 persoon onder struiken misschien keer in de winter?

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Trip van Zoutland

oude register
beschrijving
Echtpaar.

graf 43

grafopschrift

Sika Loot
10-10-1889 – 21-8-1922
weduwe van

Mr. J. P. Plott (Pot(t)?)
10-8-1885 – 30-11-1927

oude register
Aaltje Sebens
7-1-1828

G. Sebens
28-9-1837

E. Sebens (66 jr)
9-10-1849

Eigenaar: Heikens

oude register
beschrijving

Waarschijnlijk gewoon Pot.

Samen met 44 en 45.
Aaltje Seben, 3 jaar, was dochter van Engbert Sebens en Klasina Heikens, niet bekend waar begraven.
Ook G(rietje?) Jans, 86 jaar, geb. Eelde? begraven 3-10-1837. Volgens Oomkens. Jans gelijk aan Sebens? Kan eigenlijk niet. Getrouwd met Heike Heikens?

Ook Loot, 25-8-1917-25-8-1917, lijkt doodgeboren kindje.

Mr. J. P. Plott (Pott? Pot?), rentmeester, 10-8-1885 – 30-11-1927 is Jan Pieter, getrouwd met Sika Loot.


graf 44

grafopschrift

Pieter Hendrik Plott
17-10-1858 – 29-9-1905

Lamberta G. Plott-Heikens
5-8-1860 – 8-1-1946

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Hora Siccama Heikens

oude register
beschrijving
samen met graf 43 en 45.
Pieter Hendrik Pott, 17-10-1858 – 29-9-1905, hoedenfabrikant,  was getrouwd met Lamberta Gerrechiena Heikens, graf 44.

graf 45

grafopschrift

Baronesse Isabelle A van Imhoff
3-8-1798 – 7-2-1832
echtgenote van

Jhr. Jean (Johan?) Gerhard? Herman Martens Hora Siccama
6-2-1790 – 3-5-1868

oudste register
I. A. van Imhoff
7-2-1832

J. H. M. Hora Siccama (78 jr) 3-5-1868

Eigenaar: Hora Siccama

oude register
beschrijving
samen met graf 44 en 43.??
Echtpaar.
Isabelle Antoinette van Imhoff,  33 jaar, was vrouw van Jean (Johan?) Herman Gerhard? Martens Hora Siccama (stadssecretaris).
Dochter van Gustaaf Willem baron van Imhoff. Haar moeder: Anna Judith baronesse Sloet tot TweeNijenhuizen. Beiden niet in dit graf waarschijnlijk.

Echtpaar hebben kindje van 2 dagen gehad, genaamd Willem Hora Siccama, overl. 11-2-1826 (hier niet begraven weaarschijnlijk).

Jean (Johan?) Herman Gerhard? Martens Hora Siccama (stadssecretaris was zoon van Willem Hora Siccama (burgemeester).

Ook J.A. van Imhoff. Verder geen info.

 

ENE keer is het Jean dan weer Johan volgens allegroningers. Wat staat op het graf??


graf 46

grafopschrift
Gustaaf Willem Hora Siccama (verder niet te lezen)
oudste register
Jhr Mr Gustaaf Willem Hora Siccama (26 jr)
27-10-1850

Eigenaar: Hora Siccama

oude register
beschrijving
Jhr Mr Gustaaf Willem Hora Siccama (26 jr), 15-2-1826 – 27-10-1850, zoon van echtpaar uit graf 45.

graf 47

grafopschrift

Hoog welgeboren Vrouwe
Johanna Christina Eijtelwein
3-8-1762 – 13-9-1837
echtgenote van

Jhr. Mr. Willem Hora Siccama

oudste register
J. C. Eijtelwein
13-9-1837

Eigenaar: Hora Siccama

oude register
beschrijving
Johanna Christina Eijtelwein, 75 jaar, vrouw van Willem (Hora) Siccama (oud raadsheer en thans gedeputeerde van de provincie., secretaris van het gild-, water- en stapelrecht van de stad Groningen. Ook burgemeester??), hier niet begraven zo te zien.

Hun zoon was Johan Hora Siccama (insp.kadaster) leeftijd 92 jaar, geboren te Groningen, overleden op 20-03-1880 te Harkstede gem. Slochteren (hier niet begraven).


graf 48

grafopschrift
niet goed te lezen met een familiewapen
oudste register
W. Hora Siccama
1-6-1844

Eigenaar: Hora Siccama

oude register
beschrijving
Willem Hora Siccama, 6-9-1763 – 1-6-1844 medeoprichter van het Groninger Doveninstituut. Heer van Harkstede, was burgemeester van Groningen, met vier anderen van 1803-1811. Dit klopt. Hij was zoon van Johan Hora Siccama. Zijn grootvader was ook burgemeester: Willem Siccama.

graf 49

grafopschrift
gras
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Hora Siccama

oude register
beschrijving
Verder geen info.

graf 50

grafopschrift
gras
oudste register
L. J. Hora Siccama (79 jr)
19-10-1850

Eigenaar: Siccama

oude register
beschrijving
Lambertus Jan Hora Siccama (hoofdinspecteur) leeftijd 79 jaar, geboren te Zuidhorn, overleden op 19-10-1850 te Groningen, gescheiden van Theodora H. van Westvenen van Themaet (hier niet begraven zo te zien).
Zoon van Johan Hora Siccama (raadsheer) en Louise Egbertine Beckeringh. Twee laatsten hier niet begraven zo te zien.

graf 51

grafopschrift

Campegius Willem Renger Hora Siccama
in leven notaris te Groningen
Hoogezand 2-6-1846 – 7-11-1897
echtegenoot van

Ida Johanna Bertling
Assen 13-1-1852 – Haarlem 5-2-1926

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Hora Siccama

oude register
beschrijving
Echtpaar.
Hun dochter Wobbina Catharina Rengers Hora Siccama (leerares), geboren te Vries, gescheiden van Johan Hendrik Labberton was getrouwd met Adrianus Rudolphus Wittop Koning (architect), hier niet begraven (Leiden?).

graf 52

grafopschrift
gras zelfde soort graf met 53
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Hora Siccama

oude register
beschrijving

graf 53

grafopschrift
Gras zelfde soort graf met 52
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Hora Siccama

oude register
beschrijving

Begraven:
Leonardus Petrus van Calcar,  17-7-1903 – 5-12-1936.


graf 54

grafopschrift

Jan Willem van Calcar
7-11-1870 – 16-3-1920
echtegenoot van

Maria Aletta Rengers- Hora Siccama
(2?)4-7-1875 – 28-10-1960

Leonardus Petrus van Calcar
17-7-1903 – 5-12-1936

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Hora Siccama

oude register
beschrijving
Echtpaar.
Ook Femina van Calcar, 74 jaar, overl. 30-9-1944, dochter van Gerrit van Calcar en Leonardina Petronella Mouton, hier niet begraven zo te zien.

graf 55

grafopschrift
Anthonia Bertling
Assen 13-6-1858 – 16-6-1903(8?)
oudste register
E. J. de Jonge (58 jr)
12-11-1878

B. J. Gratama (63 jr)
woonde te Delft
28-6-1886

Eigenaar, Stad, Hora Siccama, Gratema

oude register
beschrijving

graf 56

grafopschrift
Moeilijk niet te lezen steen
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad, Hora Siccama, Gratema

oude register
beschrijving
Staat deze namen op steen?: Of graf 57 Volgens database graf 56…
Marten Schenkel, , 17-7-1863 – 16-7-1948, graf 57?
Martha Schenkel, , 11-1-1938 – 8-1-1940, graf 57?
Harmke Smid , 12-9-1866 – 29-1-1920. graf 57?

graf 57

grafopschrift

Onze lieve vrouw en moeder Harmke Smit
12-9-1866 – 28-1-1920
echtgenote van

Onze lieve vader Marten Schenkel
17-6-1863 – 16-7-1948

Ons lieve zusje Martha
11-1-1938 – 8-1-1940

W. Schenkel. Schenkel van der Laan

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad, Jhr. J. E. A. van Panhuys, later verkocht

oude register
beschrijving
 deze 3 mogelijk in graf  56 volgens database.
Harmke Smid, geboren te Groningen, overleden op 29-01-1920 te Groningen, echtgenote van Marten Schenkel.
Martha, 11-1-1938 – 8-1-1940 was dochter van Derk Schenkel (schipper) en Jacoba van der Laan, hier niet begraven zo te zien.
Ook in 57 volgens database: Regina Jantina Bos, 2-6-1868-25-11-1923.

graf 58

grafopschrift

Regina Jantina Bos
2-6-1868 – 25-11-1923
echtenote van

Derk van Diepen
Waterhuizen 5-6-1872 -Groningen 25-1-1953

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad, Jhr. J. E. A. van Panhuys, later verkocht

oude register
beschrijving
Derk van Diepen en Regina Jantina Bos is echtpaar en volgens database graf 57!??

Ook Steven Roelof van Diepen, overl. 5-3-1963,  in graf 58! volgens database.

Samen met 59 een graf. Heb ik een nummer verteld???
Geen namen in database.

graf 59

grafopschrift
Familie van Panhuijs
oudste register
Cath. J. van Sminia (48 jr)
3-4-1882

Eigenaar: Stad, van Panhuys

 

oude register
beschrijving
zelfde als rij elf
samen met 59 1 graf ?? (Heb ik me een nummer verteld gedurende de hele rij??)
Geen namen in database.

graf 60

grafopschrift
Familie van Panhuijs
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad, Jhr. J. E. A. van Panhuys, later verkocht

oude register
beschrijving
zelfde als rij elf. Geen namen in database.

graf 61

grafopschrift
Douwe Hoekzema
Sauwerd 9-10-1836 – Groningen 25-8-1908
oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad

oude register
beschrijving
samen een graf met 62

graf 62

grafopschrift

Geertruida van de Kamp
Groningen 1-12-1841 – 11-12-1913

Eerst weduwe van T. Woldringh

Laatst weduwe van D. Hoeksema

oudste register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Stad

oude register
beschrijving

twee graven in een met graf 60.

T. Woldring, overl. 7-9-1908.


leegvakje
leegvakje
leegvakje

Alle grafopschriften van juni 2013.