Rij 8

graf 1
sterrenhemel
Gras (een steen maar niet te lezen?)
oudste register
D. J. Steyn Parvé (78 jr)
4-10-1864
Eigenaar: Douwes, Steyn Parvé, Riemsdijk
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Parvé, Riemsdijk
beschrijving
Daniel Jan Steijn Parvé (ontvanger), 73 jaar oud, ’s Gravenhage 1786 – 4-10-1864, echtgenote Jacoba Theodora van Riemsdijk (1801 – 1883). Niet bekend of zij hier ook begraven. Zoon van hen (zoon hier niet begraven zo te zien): prof. dr. Daniel Jan Steijn Parvé (hoogleraar) Gorinchem 3-9-1825 – 12-4-1883), hoogleraar wis- en natuurkunde.

graf 2
grafopschrift
Gras
oudste register
G. L. Doornbos
25-4-1833
A. Jans (83 jr)
23-3-1853
J. Doornbos (65 jr)
29-2-1829
Eigenaar: Douwes, Doornbos
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: G. L. Doornbos
beschrijving
Gerrit Lippes Doornbos was scheepskapitein, 70 jaar, geb. te Middelstum, getrouwd met Aaltje Jans, zij was ook getrouwd met Jan Ottes Boon en heette waarschijnlijk Aaltje Jans Michiels, want haar vader was Jan Michiels.

graf 3
grafopschrift
Gras
oudste register
C. Dubbelstein
2-2-1830
S. A. Hovingh
A. Roegholt
28-10-1844
Eigenaar: Hoegholt, Quintus
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: mej. I. T. Quintus
beschrijving
C. Dubbelstein was 88 jaar en weduwe van Jannes Houttuin,
Sijpko Antoni Hoving, 29-1-1833, was zoon van J. Hovingh en Wiggerdina Roegholt, 3 jaar, volgens Oomkes.

Antonij Roegholt, 1844,  loodgieter, was 77 jr en getrouwd met Nanna Suimering, niet bekend waar zij is begraven.


graf 4
grafopschrift
Gras
oudste register
Attje Roegholt
27-3-1828
J. Wolthers
7-2-1829
N. K. Wolthers
9-7-1841
Eigenaar: Roegholt, Quintus
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar mej. I. T. Quintus
beschrijving
Attje Roegholt was vrouw van Nanno Klasen (of Claassen) Wolthers, marktmeester/uitmijner, 76 jaar.

J. Wolters/Wolthers was Jantien Wolters, overl. 1829, 36 jaar en vrouw van Hindrik Luigies de Boer, niet bekend waar begraven.


graf 5
grafopschrift
Gras
oudste register
Van der Leij
5-9-1828
Kruiger
18-9-1828
W. A. Crol
Eigenaar: Roegholt, nalatenschap van de heer Robert Pierre Grandivier
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Jansen als curator van Grandivier
beschrijving
Egge van der Leij, 47 jaar, geb. Leer 5-9-1828 getrouwd met Tjaakje Atzema.
Jan Kruiger, 6 dagen, overl. 18-9-1828, zoon van Oetze Atzema Kruiger (theologiekandidaat) en Jacoba Christina Wiardi, niet bekend waar zij zijn begraven.
Willem Albert Crol, 82 jaar, 2-12-1837, commissaris van de Vriesche veeren, was getrouwd met Lammertdina Suimering.

graf 6
grafopschrift
Gras
oudste register
A. M. G. van Hoorn
24-3-1830
F. Beets
22-6-1835
Eigenaar: Schuiten, Beets
oude register
beschrijving
Anna Maria Geertruid van Hoorn, 33 jaar, vrouw van Nicolaas Beets.
F. Beets is Frederika Beets, 8 of 9 maanden, haar vader was Nicolaas Beets en moeder Eva Margaretha Reijnders. Kan niet vinden waar zij zijn begraven.

graf 7
grafopschrift
Gras
oudste register
H. Semerink
17-4-1843
M. J. Buning (78 jr)
6-6-1852
Eigenaar: Semerink
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: H. Semerink
beschrijving

graf 8
grafopschrift
Aaltje Salomons Dijkstra
3-2-1905 – 14-4-1944
Klaas Salomons
Henderika
22-4-1949 – 24-4-1949
dochter van K. Salomons
IJtje? Salomons Wijbenga
Hilda Salomons
13-10-1935 – 1-2-2004
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Balucavis.
oude register
Aaltje Dijkstra (40 jr)
14-4-1944
Hendrika Salomons (2 dagen)
24-4-1949
Eigenaar Baluvacis, gemeente, K. Salomons
beschrijving

Henderika Salomons 2 dagen oud, geboren te Groningen, overleden op 24-4-1949 , kind van Klaas Salomons (arbeider) en IJtje Wijbenga.

Aaltje Salomons Dijkstra, geb. Enschede 3-2-1905 – 14-4-1944. Was ook echtgenoot van Klaas Salomons.

graf 9
grafopschrift
Zelfde als graf 8
oudste register
Lag eerst??: J. Kremer
4-7-1828
L. M. B. Aardenburg (83 jr)
5-9-1875
Eigenaar: Aardenburg
nu: Elizabeth Kremer
oude register
E. Kremer (87 jr)
te Haren 3-5-1906
Eigenaar: E. Kremer
beschrijving
 Hier lag Jantje Kremer, 4 jaar, doct. (dochter?) van wijlen H. Kremer, begraven 8 juli 1828, volgens Oomkens.
Lucia Maria Buwama Aardenburg (83 jr) was getrouwd met Herman Kremer (hier niet begraven lijkt het), hun kind: Elizabeth Kremer (87 jr).

graf 10
grafopschrift
Zelfde als graf 8
oudste register
Eerst: J. B. Aardenburg 31-12-1832
C. B. Aardenburg
te Peize 7-9-1842
Later: A. J. J. Aardenburg (87 jr)
10-1-1890
Eigenaar: Aardenburg, nu: Kremer
oude register
S. B. A. Kremer (76 jr)
te Peize 13-6-1899
Eigenaar: S. B. A. Kremer
beschrijving
Jannetje Beth Aardenburg, 24 jaar, begraven 4 januari 1832, volgens Oomkens.

Apollonia Jacoba Johanna Aardenburg, 87 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 10-1-1890, dochter van echtpaar Sjoerd Cornelis Buwama Aardenburg  en Elizabeth Thorles Mulder, hier niet begraven zo lijkt het.


graf 11
grafopschrift
Anna Posthuma
25-7-1866 – (23 jr) echtgenote van F. Lieftinck
Johanna Margaretha Lieftinck
31-12-1873 (14,5 maand)
Fransiscus Lieftinck
3-4-1976 – (Anderhalve maand)
Anna Clara de Witt
5-5-1898 – (57 jr) echtgenote van F. Lieftinck
oudste register
A. Posthuma (23 jr)
25-7-1866
J. M. Lieftinck
27-12-1873
F. Lieftinck (1 mnd)
2-4-1876
Eigenaar: A kerk, Lieftinck
oude register
A. C. Witt (57 jr)
5-5-1898
Eigenaar: F. Lieftinck, Lieftinck te De Punt
beschrijving

graf 12
grafopschrift
gras
oudste register
E. J. Sluis
(41 jr) 31-8-1866
H. M. N. Themmen (58 jr)
20-5-1880
Eigenaar: A kerk, Themmen, Sluis
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: H. Themmen, Sluis
beschrijving

graf 13
grafopschrift
Gras
oudste register
S. Marrink (82 jr)
24-5-1873
J. J. T. Sluis (83 jr)
6-4-1876
Eigenaar: A kerk, Jan Evert Sluis
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Jan evert Sluis
beschrijving

graf 14
grafopschrift
Gras
oudste register
J. F. Posthuma (65 jr)
14-6-1870
F. vd Schaaf (68 jr)
13-5-1877
Eigenaar: A kerk, van der Schaaf, Posthuma
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Janna Postuma
beschrijving

graf 15
grafopschrift
Mej. Janna Posthuma geb te Dokkum
9-4-1840 – 1-8-1913
oudste register
Geen overledenen vermeld,
Eigenaar: A kerk en Schaaff, Posthuma
oude register
J. Posthuma (73 jr)
1-8-1913
Eigenaar: Janna Posthuma
beschrijving
(Schaaff: soms 1 f, soms 2 ff)

graf 16
grafopschrift
Cornelis Jans Geertsema geb te Nieuw Scheemda
9-1-1822 – te Groningen 31- 12-1885
Abraham Albert Cremer gzn
te Groningen 10-12-1868 – 11-2-1952
weduwnaar van J. M. Geertsema
Johanna Maria Geertsema Zuidbroek
24-3-1872 – 2-1-1942 echtgenote van A. A. Cremer
Aaffien Catharina Barbara Aldershoff
geb te Aduard 28-10-1833 – 27-7-1915
Sofia (?)
oudste register
C. J. Geertsema (63 jr)
31-12-1885
Eigenaar: A kerk, Geertsema, Aaldershof
oude register
A. C. B. Aldershoff (81 jr)
27-7-1915
Abraham A. Cremer (83 jr) weduwe van J. M. Geertsema
11-2-1952
Eigenaar: C. J. Geertsema – Aldershof, A. A. Cremer Terborghsteeg 10 Haren
beschrijving
Cornelis Jans Geertsema drie keer getrouwd geweest:
Aaffien Catharina Barbara Aldershoff, 28-10-1833 – 27-7-1915
Martje Hommes Buringh
Hebelina Margaretha Bleeker. Laatste twee hier niet begraven lijkt het.
Abraham Albert Cremer (83 jr) 10-12-1868 – 11-2-1952, was getrouwd met Johanna Maria Geertsema, Zuidbroek 24-3-1872 – 2-1-1942.Begraven in graf 17.

graf 17
grafopschrift
Zelfde als 16
oudste register
Geen overledenen vermeld, Eigenaar: A kerk
oude register
S. A. Cremer (4 dagen oud)
28-2-1911
Jan Cornelis Geertsema (56 jr) te Amsterdam
18-5-1924
J. M. Geertsema (69 jr) te Haren
2-1-1942
Eigenaar: Kerk A, Cremer
beschrijving
Jan Cornelis Geertsema, 2-10-1867 – 18-5-1924.
Johanna Maria Geertsema, 24-3-1872 – 2-1-1942, (staat op steen graf 16) was getrouw met een Abraham Albert Cremer, hier niet begraven zo te zien.

graf 18
grafopschrift
Zelfde als 16
oudste register
Geen overledenen vermeld, Eigenaar: A kerk
oude register
A. W. Crebas (68 jr)
29-7-1924
Henderina Adriana Maria Wijnands (58 jr)
22-10-1959
Eigenaar: A kerk, Crebas, Annes Willem Crebas (Stationstraat 10)
beschrijving
A. W. Crebas (68 jr), 29-7-1924 is Annes Willem Crebas getrouwd geweest  met Eena Alida Broekema, graf 19 of 20.
Henderina Adriana Maria Wijnands (58 jr), 22-10-1959 was getrouwd met Jacobus Willem Crebas, graf 19.

Ook Sven Eric Harold Crebas, 27-11-1968 – 14-3-1997.

Ook Annes Willem Crebas, 1-5-1933 – 15-2-2018.


graf 19
grafopschrift
Zelfde als 16
oudste register
Geen overledenen vermeld, Eigenaar: A kerk
oude register
Eerst:
Alida Eena Broekema (81 jr)
30-8-1941
J. W. Crebas (53 jr) o te Epe
Eerst: Henderina Adriana Maria Wijnands (verplaatst naar 18)
Eigenaar: A-kerk, Crebas
beschrijving

Ook Jacobus Willem Crebas, overleden 10-12-1948, zijn vrouw in graf 18.

Alida Eena Broekema, 30-8-1941 was getrouwd met Annes Willem Crebas, graf 18.

graf 20
grafopschrift
Zelfde als 16
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: A kerk
oude register
Alida Broekema (81 jr) weduwe van A. W. Crebas (komt van graf 19)
Eigenaar: Akerk, Crebas
beschrijving
 Alida Broekema, overleden 30-8-1941.

graf 21
grafopschrift
gras
oudste register
E. G. van Bolhuis
2-7-1828
Eigenaar: Eta Geertruida Bolhuis
oude register
Geen overledenen vermeld
eigenaar: Eta Geertruida van Bolhuis
beschrijving
Dubbele graf grote grafsteen. Eta Geertruida van Bolhuis was 52 jaar, dochter van Copius Mettingh van Bolhuis (bierbrouwer).

graf 22
grafopschrift
gras
oudste register
J. Hovingh
9-4-1840
Eigenaar: Bolhuis
oude register
Geen overledenen vermeld
eigenaar: Eta Geertruida van Bolhuis
beschrijving

graf 23
grafopschrift
Woltera Louise Roessingh wed M. F. Boonzajer geb te Haren
10-6-1855 – te Groningen 11-9-1919
Antonie Willem Versfelt geb te ’s Hertogenbosch
13-2-1814 – te Groningen 14-6-1891
oudste register
Eerst: Nanninga
25-6-1828
Nanninga (25 jr)
10-5-1850 te Westerbroek
Heykens (60 jr)
11 -6-1853
Nu: A. W. Versfelt (77 jr)
14-6-1891
Eigenaar: Nanninga van Prooyen, Roessingh en Versfelt
oude register
Woltera L. A. Roessingh (64 jr)
11-9-1919
Eigenaar: W.?S? J. Versfelt
beschrijving
R. Nanninga, zoon van G.R. Nanninga, 1 jaar, begraven 28 juni 1832, volgens Oomkens. Blijkbaar al keer geruimd.
Woltera Louise Albertine Roessingh, 10-6-1855 – 11-9-1919, getrouwd met Marinus Franciskus Boonzajer, hier niet begraven zo te zien.
Antonie Willem Versfelt, 13-2-1814 – 14-6-1891, rijksontvanger, getrouwd met Hilletje van Gink, hier niet begraven zo te zien.
Graf was misschien van vadervan Antonie Willem Versfelt, 13-2-1814 – 14-6-1891: Samuel Johan Versfelt.

graf 24
grafopschrift
Jan Evert van Bruggen
26-3-1877 – 7-11-1922
Friedel van Bruggen-Ulrich
10-4-1887 – 22-3-1963
oudste register
Eerst: B. Bruggers
23-3-1837
B. Haikens
15-12-1840
Daarna: J. Nanninga (24 jr)
27-3-1860
J. Nanninga
13-7-1866
G. Niewold (16 jr)
(geen overlijdensdatum vermeld)
Eigenaar: Nanninga
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: G. Nanninga
beschrijving

Jan Evert was tweede man van Friedel van Bruggen-Ulrich, zie ook graf 28.


graf 25
grafopschrift
gras
oudste register
J. B. Bossien
18-8-1835
Eigenaar: Boelman, Velthuis
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: W. A ten Velthuis
beschrijving
Jantje Berend Bossien, 42 jaar, was vrouw van Berend Lammerts ten Velthuis, hier niet begraven zo te zien.

graf 26
grafopschrift
gras
oudste register
H. Spoormaker
12-4-1838
G. A. Mörser
7-6-1838
Eigenaar: Aduarder Gasthuis
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Voogden van Aduarder gasthuis
beschrijving
 Harmanna Spoormaker, 12-4-1838, 63 jaar.
Gerard Aleida Morser, 83 jaar, geb. Groenlo, begraven 11 juni 1838, volgens Oomkens.

graf 27
grafopschrift
gras
oudste register
W. Tichelaar (65 jr)
24-5-1849
C.  J. Abresch (53 jr)
16-7-1867
A. A. Abresch (62 jr)
4-11-1867
Eigenaar: Crans, Damste
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: P. Damsté
beschrijving
W. Tichelaar, 24-5-1849 is Willemijna, was getrouwd met Willem Abresch. Haar twee kinderen:
C.  J. Abresch, 16-7-1867 is Cornelis Jacobus, kandidaat tot de Heilige dienst, 53 jaar oud, geboren te Zuidwolde, zoon van Willemijna Tichelaar.
A. A. Abresch, 4-11-1867 is Aletta Andrea, geb. te Zuidwolde, dochter van Willemijna Tichelaar.

Vader was Willem Abresch (em. predikant), weet niet waar begraven.


graf 28
grafopschrift
gras?
oudste register
Eigenaar stad, geen overledenen vermeld
oude register
J. E. van Bruggen (37 jr)
11-1-1921
B. D. J. van Bruggen (45 jr)
7-11-1922
Helena Friedel Ulrich (75 jr)
22-3-1963
Eigenaar: Stad, van Bruggen, Ulrich, Bosveld (Martinikerkhof 25)
beschrijving

Bernard Dirk Johan van Bruggen, 26-3-1877 – 7-11-1922.
Jan Evert van Bruggen, 26-5-1885 – 11-1-1921, was getrouwd met:
Helena Friedel Ulrich, 10-4-1887 – 22-3-1963, nu op grafsteen 24? twee keer getrouwd geweest waarschijnlijk. ook met Bernard Dirk Johan van Bruggen, 26-3-1877 – 7-11-1922.


graf 29
grafopschrift
Gretel Bosveld
10-6-1914 29-8-1985
oudste register
Eigenaar stad, geen overledenen vermeld
oude register
Geziena Margaretha van Bruggen (71 jr)
29-8-1985 (Asbus)
Eigenaar: Stad, van Bruggen, Bosveld
beschrijving
 Geziena Margaretha van Bruggen. 10-6-1914 – 29-8-1985.

graf 30
grafopschrift
Adriani
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
J. S. van Veen (42 jr)
19-6-1898
Jac. G. Adriani (82 jr)
26-10-1935
Aletta H. Steenbrink (81 jr)
22-10-1947
Eigenaar: Akerk, Adriani (Prediniussingel 37)
beschrijving
Volgens oude register komt deze van klasse 2, derde rij, graf 104
Jac. G. Adriani, 26-10-1935 was Jacobus Goedhardus Adriani, 82 jaar oud, geboren te Scheemda , getrouwd met
Jantje Schilhorn van Veen, geb. Uithuizen, overl. Groningen 19-6-1898 en
Aletta Hindrika Steenbrink.
Hier alle drie begraven.

graf 31
grafopschrift
gras
oudste register
Eigenaar Cremers, geen overledenen vermeld
oude register
G. J. Cremers (15 mnd)
26-1-1855
Eigenaar: Cremers
beschrijving
G. J. Cremers is Gellius Josephus Pathuis Cremers, geb. te Winschoten, overl. 26-1-1855, zoon van:

Wilhelmus Cornelius Johannes Jozephus Cremers (regter), geb. 1818 en Johanna Maria Helmich, geb. 1821, hier niet bergraven zo te zien.


graf 32
grafopschrift
Gras
oudste register
G. J. N.  Cremers (74 jr)
25-11-1857
Eigenaar: Cremers
oude register
A. J. A. H. Schöningh (79 jr)
25-1-1896
G. J. N. Cremers
25-11-1857
Eigenaar: Cremers
beschrijving
Gellius Jozephus Nicolaus Cremers, 74 jr oud, 25-11-1857, getrouwd met  Henrietta Arnoldina Maria Josepha Knoppert, hier niet begraven zo te zien.
Arnoldina Johanna Annette Henriette  Schöningh, geb. Appingedam overl. 25-1-1896, dochter van Herman Georg Schöningh (inspecteur der registratie) en Elisabetha Draper. Twee laatsten hier niet begraven zo te zien.
Ene Cremers heet Willem Cornelis Johannes Josephus (geb. 17-1-1818) was Vice president van Het gerechtshof te Arnhem lid van tweede kamer wonende te Arnhem, in het bezit gekomen van graf 31, 32, 33, 34, 35, 36 in de derde klasse, vijfde rij, nummer 135, 136, 139, 140 (Volgens bijgevoegd document in oudste register 27-12-1890) en vader van zoontje in graf 31.

graf 33
grafopschrift
Cornelia Meijer
21-7-1859 – Groningen 25-2-1946
weduwe van
Klaas Koorenhof
oudste register
Eigenaar Cremers, geen overledenen vermeld
oude register
C. Meyer (86 jr)
25-2-1946
Eigenaar: Cremers, (Raadsheer gerechtshof Arnhem) Harm Struivig (musicus Balistraat 4), J. de Jong (oude Boteringestraat 23a), Nieuwold (Kleine Brandenburgerstraat 6), Koorenhof (J. C. Kapteynlaan 27b)
beschrijving

graf 34
grafopschrift
M. E. Cremer- Beekman
30-6-1861 – 21-4-1932
C. Cremer Jonker
1-7-1882 – 19-2-1976
P. H. Cremer
25-7-1885 – 11-7-1977
oudste register
Eigenaar Cremers, geen overledenen vermeld
oude register
M. E. Beekman (70 jr)
21-4-1932
Christiene Jonker
19-2-1976
Pieter Hendrik Cremer (91 jr)
11-7-1977
Eigenaar: Cremers, Cremer (A. Paulownastraat 12)
beschrijving
Mettiena Elsiena Beekman (70 jr), 30-6-1861 – 21-4-1932, verpleegster, gescheiden van ene Hendrik Cremer (landbouwer). Beiden waren ouder van:
Pieter Hendrik Cremer (91 jr), 25-7-1885 – 11-7-1977, hoofd der school, getrouwd met
Christiene Jonker (93 jr), Eexta 1-7-1882 – 19-2-1976  .

graf 35
grafopschrift
Anna Kruizinga Brukker
16-3-1864 – 6-3-1957
oudste register
Eigenaar Cremers, geen overledenen vermeld
oude register
J. H. J. Kruizinga (34 jr) te Eindhoven
18-4-1932
Eerst: Anna Brukker (92 jr)
6-3-1957 (verplaatst naar graf 36)
Oude Register: dubbele kelder nummer 35, 36.
Eigenaar: Cremers, Brukker, Kruizinga (Hereweg 96)
beschrijving

is dit graf 35?

Anna Kruizinga – Brukker, 16-3-1864 – 6-3-1957 was getrouw met een  Jacob Kruizinga.
Johan H. J. Kruizinga, 1-2-1898 – 18-4-1932, graf 36.

graf 36
grafopschrift
J. H. J. Kruizinga In leven arts
1-2-1898 – 18-4-1932
oudste register
Eigenaar Cremers, geen overledenen vermeld
oude register
Anna Brukker (92 jr) (komt van 35)
6-3-1957
Eigenaar: Cremers, Brukker (Hereweg 96)
beschrijving
Oude Register: dubbele kelder nummer 35, 36.
J. H. J. Kruizinga, 1-2-1898 – 18-4-1932 was zoon van Anna Brukker, 16-3-1864 – 6-3-1957 en Jakob Kruizinga (aannemer), geb. in 1850.

graf 37
grafopschrift
gras
oudste register
Eigenaar Cremers, geen overledenen vermeld
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Cremers
beschrijving
fundamenten niet te lezen grafsteen

graf 38
grafopschrift
gras
oudste register
J. F. N. Cremers (74 jr)
21-2-1869
Eigenaar Cremers
oude register
J. F. N. Cremers (74 jr)
21-2-1869
Eigenaar: Nicolai Cremers
beschrijving
J.F.N. is Johannes Franciscus Nicolai Cremers (inspecteur kadaster).

graf 39
grafopschrift
Albert Altena
30-5-1883 – 4-9-1946
B. van Wijk Predikant Ned. Hervormde kerkgemeente Groningen
graf van gemeente
oudste register
geen overledenen vermeld, Eigenaar: Cremers Guyot
oude register
W. A. Altena (63 jr)
4-9-1946
Berendina van Wijk (77 jr) te Apeldoorn
30-6-1969
Eigenaar: Guyot, Mulder, Wristers (Kraneweg 35), Altena (P. Campersingel 143)
beschrijving
Echtpaar:
Berendina van Wijk, 6-11-1891 – 30-6-1969.
Albert Altena, geb. te Hardenberg.

graf 40
grafopschrift
M. L.? van den Berg
10-1-1877 te Alkmaar 14-11-1942 te Groningen
oudste register
M. Trenkel
1-9-1839
Eigenaar: van den Berg, later: Lutherse kerk
oude register
L. M. van den Berg (65 jr)
14-11-1942
Eigenaar: Luthersekerk, van den Berg (Kraneweg 113a)
beschrijving
Margaretha Trenkel (koopvrouw, woonde aan de Zwanestraat KN58), ruim 80 jaar, geb. te Heerenveen – 1-9-1839, begraven 4 sept. 1834, was weduwe van Henk Christiaan Landenberg (klopt dit? Hij was ook? getrouwd met Grietje Trenkels). Haar vader was  Philip Trenkel / moeder is onbekend volgens overlijdensakte.
Leonardus Marinus van den Berg, 10-01-1877 – 14-11-1942.

graf 41
grafopschrift
gras
oudste register
M. Cremers
21-4-1837
Eigenaar: Cremers, Melchior??
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Cremer, Breroo
beschrijving

Melchior Cremer, 74 jaar, Dalen 22-5-1763 – 21-4-1837, predikant, echtgen00t van Helena Breroo, hier niet begraven waarschijnlijk.


graf 42
grafopschrift
Maria Elizabeth Hermien Lieftinck
17-11-1885 Wirdum Fr 22-12-1912
H. Duintjer te Tebbens
Maria Elizabeth Beekhuis
17-1-1856 te Groningen- Aldaar 19-6-1929
oudste register
H. P. H. Sichterman
21-8-1840
Eigenaar: Iddekinge, Laarman,(Laman?) Sichterman
oude register
M. E. C. H? Lieftinck (26 jr) te Wirdum
22-12-1912
M. E. Beekhuis (73 jr)
19-6-1929
Eigenaar: Holsheimer, Holthuis, Duintjer, Tebber
beschrijving
Hermanna Paulina Henrika Sichterman, 40 jr, overl. 21-8-1840 getrouwd met Johan Georg Hendrik Holsheimer, hier niet begraven waarschijnlijk.
Maria Elizabeth Beekhuis, 17-1-1856 – 19-6-1929, getrouwd met Henricus Lieftinck, overl. 17-10-1918. Hij was ook getrouwd geweest met Anna Margaretha Wolthera Swaagman, hier niet begraven waarschijnlijk.

graf 43
grafopschrift
Gras
oudste register
J. Barlagen
27-2-1834
Eigenaar: Barlagen
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Barlagen
beschrijving
Johanna Barlagen was 89 jaar.

graf 44
grafopschrift
gras
oudste register
S. E. den Beveren
Eigenaar: Barlagen, de Graaf, van Swinderen, Ardesch
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Ardesch
beschrijving
Susanna Elisabeth de Beveren 50 jaar oud, geboren te Middelburg, overleden op 19-11-1840 te Groningen getrouwd met Jean Jacques Antoine Ardesch, hier niet begraven waarschijnlijk.
Ook een Ardesch, in 1/1/23, Margaretha Catharina, overl. 28-01-1929.

graf 45
grafopschrift
Jan Lammerts
5-3-1872 – 18-4-1944
Margaretha Lanting
4-3-1873 – 14-9-1954
oudste register
Eigenaar Burg?, geen overledenen vermeld
oude register
J. Lammerts (77 jr)
18-4-1944
Margaretha Lanting (81 jr)
14-9-1954
Eigenaar: Burij?, gemeente, Lammerts (Cubastraat 97)
beschrijving

Lanting, geb. te Wildervank en Lammerts een echtpaar.


graf 46
grafopschrift
gras
oudste register
H. de Jager
7-11-1837
Eigenaar: Jager
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Harmanna Jager
beschrijving
Harmanna de Jager, 74 jaar.

graf 47
grafopschrift
Henderikus Marginus Hartman
5-11-1911 – 16-7-1977
Catharina Margaretha van Wessem
18-1-1913 – 20-3-1997
Gerrit Jan
8-6-1943 – 30-4-1944
oudste register
Eigenaar Dijck, geen overledenen vermeld
oude register
Gerrit Jan Hartman (10 mnd)
30-4-1944
Hendrikes Marginus Hartman (65 jr)
16-7-1977
Catharina Margaretha van Wessem
20-3-1977
Eigenaar: Dijk, gemeente, Hartman (Menadostraat 14 a)
beschrijving
Ook Everhardina Johanna Driest Lorgion,  36 jr, overleden 2-2-1922, was echtgenoot Willem Veenhoven, in graf 1/7/45.

Gerrit Jan Hartman, overl. 30-4-1944, 10 mnd oud, zoon van Henderikus Marginus Hartman (voerman) en Catharina Margaretha van Wessen.graf 48
grafopschrift
gras
oudste register
B. Allardi
16-5-1832
Eigenaar: Dijk
oude register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Dijk
beschrijving
 Bedelina Allardi weduwe van Udo Dijk, 81 jaar, volgens Oomkens.

graf 49
grafopschrift
gras
oudste register
P. R. v Wartum
23-5-1845
Eigenaar: ten Kamp, Holwerda, Lohman
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Lohman
beschrijving
Petrus Rosier van Wartum (student in de regten) 25 jaar oud, overl. 23-5-1845.
Geen relatie met Ka
mp te vinden.
Ook Harm ten Kamp, 13-5-1830, godsdienstonderwijzer, getrouwd met Heiltje Tonkes, hier niet begraven waarschijnlijk.

graf 50
grafopschrift
gras
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
M. Hofman (73 jr) te Amersfoort
6-6-1915
Eigenaar: A-kerk, Druyf-Hofman
beschrijving
Martha Hofman, 1842 – 6-6-1915.

graf 51
grafopschrift
gras
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
C. F. van Druyf (58 jr)
10-2-1906
Eigenaar: A-kerk, Druyf-Hofman
beschrijving
Geen Dunl. Druijf of Druyf. waarschijnlijke joodse familie. Latere meerdere Druijf omgekomen in concentratiekampen.

graf 52
grafopschrift
Frederick Hoffman geb Grijpserk
20-7-1850 – 28-10-1919
Martha Hofman Grijpskerk
14-1-1846 – Groningen 29-7-1929
Johanna Hendrika Suers
16-6-1880 – 2-8-1953
Wijbrand Buur
8-11-1880 – 9-8-1957
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
Frederik Hofman (69 jr)
28-10-1919
Martha Hofman (83 jr)
29-7-1929
beschrijving
Broer en zus:
Frederik Hofman, Grijpskerk 20-7-1850 – 28-10-1919.
Martha Hofman, Grijpskerk 14-1-1846 – 29-7-1929.
Echtpaar:
Johanna Hendrika Suërs, Kampen 16-6-1880 – 2-8-1953.
Wijbrand Buur, Uithuizermeeden 8-11-1880 – 9-8-1957.


graf 53
grafopschrift
Zelfde graf als 52??

Alle namen 52, 53 op een en dezelfde steen?

oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
Johanna Hendrika Suers (73 jr)
2-8-1953
Wijbrand Buur (te Uithuizermeden) (76 jr)
9-8-1957
Eigenaar: A-kerk, Suers, Buur (W. de Sitterstraat 15)
beschrijving
Echtpaar:
Wijbrand Buur, 8-11-1880 – 9-8-1957.
Johanna Hendrika Suers, 16-6-1880 – 2-8-1953.

graf 54
grafopschrift
Berendina Bussemaker
4-6-1856 te Nordhorn (Duitschland) – 5-1-1922 te Helpman
Gerhard Suers
20-10-1854 Borne 9-12-1932 te Sneek weduwnaar van Berendina
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
B. Bussemaker (65 jr)
5-1-1922
Gerhard Suers (78 jr) te Sneek
9-12-1932
Eigenaar: A-kerk, Suers, Buur (Tuinbouwstraat 69a)
beschrijving

Echtpaar.


graf 55
grafopschrift
Gerarda Tiggch??elaar te Loppersum
1-2-1856 – Gr 21-5-1906
Echtegenote van
H. J. H. Modderman Loppersum
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
G. Tiggelaar (50 jr)
21-5-1906
Eigenaar: A-kerk, Mr. H. J. H. Modderman
beschrijving
Gerarda Tichelaar (geen gg maar ch volgens overlijdensakte, haar vader was burgemeester) was getrouwd met meester Hendrik Jacob Herman Modderman, advocaat en commies ter secretarie, geboren te Nijkerk 1856, staat op steen, maar hier ook begraven?

graf 56
grafopschrift
Georg Ludwich Lint Weener
16-6-1861 – 11-12-1928
Johanna Helena Veeze
te Dwingeloo
8-6-1865 – te Groningen 24-9-1949
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
G. L. Lint (67 jr)
11-12-1928
Johanna H. Veeze (84 jr)
24-9-1949
Eigenaar: A-kerk, Lint (Diephuisstraat 38a), Gasfabriek
beschrijving

Echtpaar.


graf 57
grafopschrift
Elizabeth Henriette Fabius
3-4-1886 te Delft – 25-12-1921 te Groningen
Echtgenote van F. M. T. Böhl
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
E. H. Fabius (35 jr)
25-12-1921
Eigenaar: A-kerk, Böhl
beschrijving
Franz Marius Theodor Böhl, niet bekend of hij hier is begraven.

graf 58
grafopschrift
Magdalena Jacoba Hoekstra-Doijer
26-6-1836 -21-2-1906
Johannes Hoekstra Doopsgezind Predikant
15-10-1836 – 12-12-1908
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
M. J. Doyer (69 jr)
21-2-1906
J. Hoekstra (72 jr)
12-12-1908
Eigenaar: A-kerk, Hoekstra
beschrijving
Magdalena Jacoba Hoekstra-Doijer, Amsterdam 26-6-1836 – 21-2-1906 echtgenoot van Johannes Hoekstra, 15-10-1836 – 12-12-1908

graf 59
grafopschrift
Jantien Nijenhuis
te Gieten 4-7-1843 – te Groningen 9-2-1921
Echtgenote van
Rudolphus Wijnandus Oldenbanning
Harmanna Oldenbanning
te Dalen 4-5-1882 – Groningen 15-9-1958
Rudolfine Willemine Oldenbanning
11-4-1884 – Amsterdam 10-8-1963
oudste register
Eigenaar A kerk, geen overledenen vermeld
oude register
J. Nijenhuis (77 jr)
9-2-1921
Harmanna Oldenbanning (76 jr)
15-9-1958
Rudolfie Willemien Oldenbanning (79 jr) te Amsterdam
10-8-1963
Eigenaar: A-kerk, Oldenbanning (Ketwich Verschuurlaan 17) Oldenbanning (M. Koenenstraat 13 Amsterdam)
beschrijving
Harmanna Oldenbanning, 4-5-1882 – Groningen 15-9-1958, dochter van Rudolphus Wijnandus Oldenbanning  en Jantje/Jantien Neijenhuis.

graf 60
grafopschrift
gras
oudste register
mej. S. J. Steinmetz (50 jr)
22-2-1858
Eigenaar: Homberg, Koch, Holwerda
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: H. Holwerda
beschrijving

Geen info te vinden over Steinmetz.


graf 61
grafopschrift
gras
oudste register
Hendrik vd Molen
14-3-1830
A. M. van der Molen
10-7-1832
Eigenaar: Eltjes, Kamerlingh
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: Kamerlingh
beschrijving
Hendrik vd Molen was 63 jaar.
Anna Martha van der Molen, 32 jaar, was vrouw van Willem Kamerlingh en dochter van Hindrik van der Molen en Elsien Schmaal (hier niet begraven zo te zien).

graf 62
grafopschrift
oudste register
Trijntje Houwing
7-12-1829
Eigenaar: Oltkamp
oude register
Geen overledenen vermeld, eigenaar: R. Oltkamp en co
beschrijving
Trijntje Houwing was weduwe van S. Oltkamp, niet bekend of hij hier begraven.

Grafopschriften opgenomen mei 2013
leegvakje
leegvakje
leegvakje
mei 2013