Rij 7

graf 1

sterrenhemel

grafopschrift

???

oudste register
H. Wubben
6-1-1835
Scholtens
(79 jr) 28-9-1846
C. van Loenen
(66 jr) 17-1-1847
Later: R. de Sigers ter Borch
(92 jr) 21- 6-1867 (“…mag op verlangen van de overledene nooit weder geruimd worden.”)
Eigenaar: Harm Scholtens, Holwerda
oude register
beschrijving
Harm Scholten, getrouwd met
Hendrikje Wubben, 65 jaar, geb. te Leer 6-1-1835 en met
Hindrikje Remmerts de Vries, hier niet begraven zo te zien.
Roelof de Sigers ther Borch 91 jaar oud, geb. Nijmegen, 21- 6-1867.

Mooie zin poëzie.


graf 2

grafopschrift
Grietje Veltman
28-6-1817 – 19-5-1878
Gregorius Sicman
18-2-1814 – 22-10-1879
oudste register
W. Kyff
2-7-1933
G. Veltman
(60 jr) 19-5-1878
G. Sicman
(65 jr) 22-10-1879
Eigenaar: Dijk, Kyff, Sicman
oude register
beschrijving
Gregorius Sicman 1814-1879, zijn vader: Hillebrand Jacob Sicman, moeder: Geertruda Kijff. Hioer niet begraven zo te zien.
Gregorius was getrouwd met Grietje Veltman, 28-6-1817 – 19-5-1878.
Willemina Kyff was weduwe van Herman Dijck, 88 jaar, hier niet begraven zo te zien.

graf 3

grafopschrift
Bartold Jans de Jonge
1804 – 1872
oudste register
B. J. de Jonge
(68 jr) 26-2-1872
Eigenaar: Gerlag, de Jonge
oude register
beschrijving
Bartelt Jans de Jonge, koopman, 26-2-1872 was getrouwd met Willemina van de Bos, overl. 3-7-1894, hier ook begraven.

graf 4

grafopschrift
Gras
oudste register
A. G. Steendam
10-10-1830
A. G. Strikkers
10-7-1840
Eigenaar: van Lage, Voogdij van het heilige geest gasthuis
oude register
beschrijving
A. G. Steendam is Antonia Geertruida Steendam, dochter van J. Steendam, 22 dagen.
Antonia Geertruida Strikkers, 66 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 10-7-184, getrouwd met  Koenraad Jacobs Lage, hier niet begraven zo te zien.

graf 5

grafopschrift
niet te lezen
oudste register
Antje Grashuis
(75 jr) 18-5-1850
J. J. ten Cate Vissering
5-3-1888 ?? geb te Amsterdam
Eigenaar: Cate, Vissering
oude register
beschrijving
Antje Grashuis, Dokkum, 1775 – 18-5-1850, getrouwd met Jan Jacob ten Cate, rentenier, (1777 – 2-8-1826).
Hun dochter Titia Margaretha ten Cate. Was getrouwd met Jacobus David Vissering (koopman). Beiden begraven in graf 6.
Kan deze persoon niet herleiden: J. J. ten Cate Vissering, 5-3-1888 geb te Amsterdam.

graf 6

grafopschrift
oudste register
T. M. ten Cate
(49 jr) 23-7-1859
Eigenaar: ten Cate, Vissering
oude register
beschrijving
Ook:
Titia Margaretha ten Cate, 11-11-1809 – Glimmen 23-7-1859, haar ouders in graf 5.  Zij was getrouwd met
Jacobus David Vissering, 13-9-1806 – 11-1-1894, hier ook begraven.

graf 7

grafopschrift
Gerh. van Bolhuis Lieftinck
Margien Cappenberg
1-11-1832 – 28-10-1871
Maria Allagonda Lieftinck
12-4-1804 – 9-11-1882
oudste register
M. Kappenberg
(38 jr) 28-10-1871
M. A. Lieftinck
(78 jr) 9-11-1882
Eigenaar: Folkers, Mars, Lieftinck
oude register
beschrijving
Drie graven van Bolhuis Lieftinck (9 personen).
Margien Cappenberg, 38 jr, geb. Ter Apel, dochter van Arnoldus Cappenberg (em. predikant, waar begraven?) en Maria Alagonda Lieftinck, 12-4-1804 – 9-11-1882.
Gerhardus van Bolhuis Lieftinck, 27-5-1837 – 10-7-1864, zoon van echtpaar graf 8.

graf 8

grafopschrift
Gerh. van Bolhuis Lieftinck
Martha Kamerlingh
11-9-1779 – 2-2-1865
Niet te lezen
oudste register
M. Kamerlingh (68 jr)
Kappenberg, Lieftinck Bolhuis
oude register

 

Echtpaar Gerhard van Bolhuis Lieftinck, (koopman) en Marta Kamerlingh.  Gerhard had ook als vrouw: Eva Johanna Cappenberg.

Gerhard van Bolhuis Lieftinck, een 2 maanden oud kindje, overleden 15-8-1831 en doodgeboren kindje, niet bekend of zij hier begraven zijn.


graf 9

nck? E. G. Lieftinck??
25-4-1836 – 28-10-1851
Frouwke Lieftinck
8-9-1832 – 23-7-1852
Gerardus van Bolhuis Lieftinck
27-5-1837(4?) – 10-7-1867(4?)
waarschijnlijk een 4.??
oudste register
Doodgeboren zoontje zonder naam
23-1-1831
F. Lieftinck
(20 jr) 23-7-1852
G. van B. Lieftinck
(30 jr) 10-7-1864(7?)
E. G. Lieftinck
28-10-1851
Eigenaar: Lieftinck, Bolhuis
oude register
beschrijving
Doodgeboren zoontje zonder naam was kind van G. Bolh. Lieftinck.

E. G. Lieftinck is Eva Geertruida, 25-4-1836 – 28-10-1851.


graf 10

grafopschrift
Johannes Hoeks
18-3- (1829? “dezelfde” ..vrouw?”)
Eta Geertuida van Bolhuis
overleden: 3-7-1829
oudste register
Johannes Hoeks
18-3-1829
E. G. van Bolhuis
3-7-1829
Eigenaar: Lieftinck
oude register
beschrijving

Hoeks was emerit pred. van Odoorn, 78 jaar, geb. te Embden.

Eta Geertruida was weduwe van Hoeks, 56 jaar.

Staat in een overlijdensakte: “Eta.” Geen Eva.


graf 11

grafopschrift
Fransiscus Lieftinck
geb te Tweelo
10-3-1797 – 29-9-1880
Joukje Oving
31-1-1805 – 10-9-1882
oudste register
F. Lieftinck
(82 jr) 29-2-1880
J. Oving
(77 jr) 11-9-1882
Eigenaar: Oving, Lieftinck
oude register
beschrijving

Echtpaar, hun zoon begraven in graf 13.


graf 12

grafopschrift
Fransiscus Lieftinck
2-1-1829 – 3-10-1834
oudste register
F. Lieftinck
3-10-1834
Eigenaar: Lieftinck
oude register
beschrijving
precieze nr grafsteen onduidelijk (familie uit De Punt). Klopt waarschijnlijk wel!!; zie oomkens en begr.online.

Franciscus Lieftinck was 5 jr, grafnummer klopt.


graf 13

grafopschrift
Franciscus Lieftinck
16-11-1837 – 18-8-1921
weduwnaar van Anna Postuma en Anna Clara de Witte
oudste register
J. E. Sluis
(6 jr) 10-8-1858
L. S. Sluis
(3 jr) 7-5-1863
Eigenaar: Hesselink, Sluis
oude register
beschrijving
Franciscus Lieftinck 83 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 18-8-1921 te Groningen, was getrouwd met Anna Clara de Witte en Anna Posthuma, hier waarschijnlijk niet begraven.

graf 14

grafopschrift
Dr. I. Schippers
….. Groningen
geb. te Ternaard
2 juli 1855
overleden Baden-Baden
12 okt  1882
geliefde echtgenoot
van I. A. Geertsema
oudste register
Jos?? Schippers
(28 jr) 12-10-1882
Eigenaar: Reyers, van Prooyen, Schippers
oude register
beschrijving

Steen onder boom.
Echtpaar
Ids Schippers, arts
Ida Alberdina Geertsema, geb. Zuidbroek 4-7-1855 – Den Haag  30-6-1941. Zij is voor tweede keer getrouwd als weduwe.  Ze is op 3 juli 1941 gecremeerd in Velsen.


graf 15

grafopschrift
gras
oudste register
Eerst: Korte
22-6-1836,
M. A. Wilkens
4-1-1837
A. Wilkens
20-4-1844
Daarna: J. H. Warren
(74 jr) 27-4-1867
A. Warren
(2 jr) 17-1-1877
Eigenaar: Wilkens, Warren
oude register
beschrijving
 Maria Anna Wilkens, 59 jaar weduwe van Albertus Valentinus Korte.

Johannes Hermannus Warren (sigarenfabrikant), 74 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 26-4-1867. was getrouwd met Anna Bloemen, 66jr, geb. Sneek 16-11-1864.

A. Warren, (2 jr) 17-1-1877 was kindje van Johannes Theodorus Warren (koopman) en Johanna Catharina Frederika van Gastel. Kan relatie met anderen niet vinden.


graf 16

grafopschrift
gras
oudste register
A. L. Wichers
6-1-1845
Eigenaar: Wilkens, Holwerda, Wichers, van Hasfelt, Sannes
oude register
beschrijving
Arend Ludolf Wichers (commies), overl. 6-1-1845, was gescheiden van Dina Adriana Johanna Trip.

graf 17

grafopschrift
gras

heb ik 17 en 18 verkeerd geteld??

oudste register
T. van Duinen
22-5-1842
G. Lusthuis
8-8-1842
L. A. van Duinen
(22 jr)
Eigenaar: van Duinen, Bos, de Vries
oude register
beschrijving
Ook Johanna Catherina Modderman, 11-8-1850 – 25-11-1925 en D. Barend Sijmons, 18-11-1853 – 28-3-1935. Volgens database graf 17. Maar hieronder ook zelfde namen! Ik verwisselt?, moet graf 18 zijn??
Geesje Lusthuis, 81 jr, overl. 8-8-1842 getrouwd met Teunis van Duinen, overl. 22-5-1842.

graf 18

grafopschrift
Johanna Catharina Modderman
nog 2… personen
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Grimminge, Dijk
oude register
beschrijving
 Dit moet graf 17 zijn??

Volgens database hier: Jan Mestingh Dijk, Opwierde, siroopfabrikant, 24-08-1834-19-3-1909
en zijn vrouw Siebrig Arends Vos, overl. 27-1-1916.


graf 19

grafopschrift

Dit zal graf graf 18 zijn. volgens database wel??

Arent Tonko Dijk
11-3-1862 – 11-8-1930
Dirk Jan Dijk
7-3-1864 – 6-7-1911 te Eelde
Jan Mestingh Dijk
24-8-1834 – 19-3-1909
Siebrig Arents Vos
30-7-1834 te Appingedam – 2(7?)?-1-1916
Agatha Geertuida Dijk
13-3-1861 te Appingedam 31-5-1915
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Grimminge, Dijk
oude register
A. Muda (65 jr) 5-9-1927
beschrijving
Mestinhg en een Vos volgens database 18. Zal 18 zijn!!??
In 19 volgens database: Dirk Jan Dijk (7-3-18964 – 6-7-1911) en Aaltje Muda (11-12-1861 – 5-9-1927 en Geesien Tholen (24-3-1861 – 2-10-1949) liggen hier volgens database.
Agatha Geertuida Dijk, Appingedam 13-3-1861 – 31-5-1915 en Arent Tonko Dijk, 11-3-1862 – 11-8-1930
volgens database in graf 20 en ook een Doegjen Willem Dijk, 18-10-1876 – 19-6-1953.

graf 20

grafopschrift
Hora Siccama vd Harkstede Rengers van Farmsum
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Grimminge, Dijk
oude register
beschrijving
Volgens database:
Agatha Geertruida Dijk, 13-3-1861-31-5-1915
Arent Tonko Dijk, 11-03-1862-11-8-1930
Doegjen Willem Dijk, , 18-10-1876-19-6-1953

graf 21

grafopschrift
Hora Siccama vd Harkstede Rengers van Farmsum
oudste register
H. Hora Siccama 26-3-1845
Eigenaar: Hora Siccama van de Harkstede (jonkheer en jonkvrouw)
oude register
beschrijving

Siccama hier, klopt volgens database.

Is zij het: Johanna Christina Hora Siccama 29 jaar oud?


graf 22

grafopschrift
gras
oudste register
Baronesse G. M. Rengers van Farmsum (70 jr) 12-9-1859
Jhr. mr. W. J. Hora Siccama (70 jr) 27-10-1882
Eigenaar: Hora Siccama
oude register
beschrijving
Baronesse Genoveva Maria Rengers van Farmsum (70 jr) Oosterstraat 1789 – 12-9-1859 was getrouwd met J. Hora Siccama, geb. 1787 – 1880, waarschijnlijk hier niet begraven.
Zoon vd baronesse: Jhr. mr. Willem Johan Hora Siccama, (70 jr), 1812 – 27-10-1882, waarschijnlijk niet getrouwd.

graf 23

grafopschrift
gras, waarschijnlijk steen onder gras aanwezig
oudste register
Eerst: B. Eskes 6-1-1835
M. E. Pilsing 6-6-1835
Later: J. H. Japé (70 jr) 16-10-1855
C. J. Japé (32 jr) 24-12-1856
A. Hermsen (85 jr) 7-3-1873
Eigenaar: Eskes – Berends, Bartels, Japé – Harmsen
oude register
beschrijving
Maria Elsebeen Pilsing 6-6-1835, 80 jaar, was weduwe van Berend Eskes, 83 jaar, 1835.
Aaltje Hermsen (85 jr) 7-3-1873, getrouwd met Jan Hendriks Spee, hier niet begraven zo te zien.
A. Hermsen (85 jr) 7-3-1873 is Aaltje, 85 jr oud, vrouw van Jan Hendrik Sepee, die noemde zich ook Jan Hendriks Jappé, waarschijnlijk J. H. Japé (70 jr) 16-10-1855.
C. J. Japé (32 jr) 24-12-1856, kind van Jappe en Hermsen.

graf 24

grafopschrift
gras
oudste register
T. M. Alberts 26-5-1835
L. Sikkens (74 jr) 18-7-1867
J. H. Bakker (7 maand) 18-5-1875
Eigenaar: Sikkens, Noorda, Roessingh
oude register
beschrijving
Grafnummer klopt!. Reilingh, Alberts volgens database.
Luigien Sikkens, 74 jaar oud, geboren te Groningen, overleden op 18-7-1867 te Groningen, getrouwd met Hindrik Noorda.
Ook A. Reilingh, 0verleden 14-11-1902 en Joanna Wilhelmina Reilingh,  overleden 19-3-1906.
Dit zal andere J.H. zijn: Hendrik Jan Bakker, 7 maanden oud, geboren te Groningen , overleden op 06-01-1875 te Groningen, kind van Andries Bakker en Klazina Noorman?
Misschien deze: Fokko Hendrik Bakker, 7 maanden oud, geboren te Groningen, overleden op 18-05-1875 te Groningen, kind van Folkert Bakker (kastelein) en Imkina Blokbergen?

graf 25

grafopschrift
Fam Marees van Swinderen
Anna Judith Wijckerheld Bisdom (echtgenote van
Jhr. Mr. C. de Marees van Swinderen)
28-8-183(4?)5 – 22-7-1922
Agnes Maria de Marees van Swinderen
9-6-1864 – 18-6-1865
Jhr. Mr. Dirk Rudolph de Marees van Swinderen echtgenoot van
Anna Margaretha Tjaden Busman
12 -3-1862 – 2-5-1943
Jhr. Mr. Cornelis de Marees van Swinderen echtgenoot van
18-3-1821 -20-3-1887
Jhr. Mr. Dirk Rudolph de Marees van Swinderen
25-1-1859 – 31-7-1948 (echtegenoot van A.M. Tjaden Busman)
oudste register
M. C. Idema, 26-12-1829
G. G. Idema 25-5-1825
Eigenaar: Idema, Petrejus
oude register
beschrijving
Idema zal geruimd zijn. Dit graf: 25 en 26 en 27?
Volgens boek Oomkes klopt het grafnummer. Moeten wel meer graven hebben, gezien het aantal namen.

 

Volgens database , grafsteen zegt anders. heb ik grafsteen verkeerd geciteerd??:
Anna Margaretha Busmann, 25-1-1859 – 31-7-1948.

Jhr. Dirk Rudolph de Marees van Swinderen, 12-3-1862 – 2-5-1943, pres. rechtbank, graf 25 (zoon  van Cornelis de Marees van Swinderen (advokaat, bankier, wethouder, burgemeester van Noorddijk, president van de Groninger rechtbank ) woonde hoek Oude Ebbinge- en de Jacobijnerstraat, later de Nutsspaarbank en Anna Judith Wijckerheld Bisdom, ook graf 25) twee keer getrouwd:
Anna Margaretha Busmann, geb. Appingedam 25-1-1859 – 31-7-1948.
Albertine Christine Busmann, Appingedam 11-12-1860 – 6-4-1893.

M.C. Idema, Oldenzijl 1753 – 26-12-1829 was Margaretha Catharina Idema, 76 jaar, dochter van dominee.
G. G. Idema, 84 jaar, 25-5-1825, volgens Oomkes.
Anna Judith Wijckerheld Bisdom op grafsteen, nummer klopt? Zij in graf 26 volgens database. Kan kloppen, dan is Idema geruimd.
Geboren op 28 augustus 1834? in Groningen. Overleden op 22 juli 1922 in Groningen, zij was toen 87 jaar oud. Getrouwd op 30 november 1859 te Groningen met Cornelis de Marees van Swinderen, 1828-1867

Haar vader: Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom, 1809-1889
Haar moeder: Adriënne Frédérique Jeanette van Imhoff, 1805-1880
Haar kinderen:
Reneke de Marees van Swinderen, 1860-1955
Dirk Rudolph de Marees van Swinderen, 1862-1943 (graf 27)
Agnes Maria de Marees van Swinderen, 1864-1865

Voorouders van Anna Judith Wijckerheld Bisdom:
Vaders kant: Carel Jan Jacob Wijckerheld Bisdom, 1782-1814, getrouwd met Johanna Lewe 1783-1855
Moederskant: Gustaaf Willem van Imhoff, 1767-1830, getrouwd met Anna Judith Sloet Tot Tweenijenhuizen 1771-1858.
Haar opa was Gustaaf Willem van Imhoff (begraven op zuiderbegraafplaats begraven rij 1, links.)

graf 26

grafopschrift
gras
oudste register
C. Marees van Swinderen (39 jr)
20-3-1867
Eigenaar: A kerk, Jhr. mr. Cornelis de Marees van Swinderen
oude register
beschrijving
Cornelis de Marees van Swinderen, 18-3-1828 – Noorddijk 20-3-1867, staat 0p grafsteen 25.
Ook Anna Judith Wijckerheld Bisdom, 28-8-1835 – 22-7-1922, getrouwd met Cornelis de Marees van Swinderen

graf 27

grafopschrift
gras
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: A kerk, Jhr. mr. Cornelis de Marees van Swinderen
oude register
beschrijving
In dit graf:
Anna Margaretha Busmann, 25-1-1859 – 31-7-1948, was getrouwd met Jhr. Dirk Rudolph de Marees van Swinderen, 12-3-1862 – 2-5-1943.

graf 28

grafopschrift
Maggie??
20-10-1868 – 12-11-1906
dochter v Mr. W. van der Tuuk en
M. van Homen (?)
nog 1 persoon
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: A kerk
oude register
beschrijving
Ook Antje Monsma, Ternaard 1816 – 12-1-1901. Antje was getrouwd met Jan Schippers.
Is dit Maggie??? Denk het van wel!
Margaretha van der Tuuk 38 jaar oud, geboren te Monroe, staat Iowa in Noord-Amerika , overleden op 12-11-1906 te Groningen, echtgenoot van Jan Elzo de Vries.
Mr. Willem van der Tuuk ligt in graf 30, vader van Margaretha van der Tuuk.

graf 29

grafopschrift

??

oudste register
C. C. J. L. Bos (24 jr) 19-10-1889
Eigenaar: A kerk, Bos
oude register
beschrijving
zelfde

Ook D. Bos, overleden 5-3-1903 en M. Reintjes, overleden 6-1-1917. Echtpaar.

C. C. J. L. Bos (24 jr) 19-10-1889 is Clara Catherina Juliana Louisa Bos (onderwijzeres) 24 jaar, dochter van Bos en Reintjes. Weet niet waar begraven.

graf 30

grafopschrift
???
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: A kerk
oude register
beschrijving
 Ook Willem van de Tuuk, overleden 29-5-1913, was getrouwd met Cornelia of Neeltje van Houten (graf 31). Twee keer getrouwd?

graf 31

grafopschrift
???
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: A kerk
oude register
beschrijving
zelfde

Ook Neeltje van Houten, 11-4-1836 – 7-10-1924, vrouw van Willem van de Tuuk, graf 30.


graf 32

grafopschrift

??

oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: A kerk
oude register
beschrijving

Ook volgens database Maggie van der Tuuk, 20-10-1868 – 12-11-1906. Maar is op grafsteen van graf 28 genoemd.!?


graf 33

grafopschrift
Anke Blauw
24-12-1870 – 5-4-1959
echtgenote van Keimpe Feenstra
17-9-1879 – 7-1-1961
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: A kerk
oude register
beschrijving

Anke Blauw, geb. te Sneek. Blauw en Feenstra volgens begronline in graf 35. Volgens steen niet??

Ook Drs. Jan Elzo de Vries, 17-6-1871 – 28-1-1934, niet getrouwd zo te zien.


graf 34

grafopschrift
Zwaantje Monningh
2-8-1803 – 2-8-1861
Regnerus Tjaarda de Cock
12-3-1803 – 15-11-1884
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: A kerk
oude register
beschrijving

Zwaantje of Swaantie getrouwd met Regnerus Tjaarda de Cock. Is dit graf 34??

Ook Egbert Alkema, 13-3-1901 – 13-3-1980 en  zijn vrouw Hermina Maria Ehrenhöfer, 18-6-1908 – 27-5-1986.
Ook Fenje Heiting, geb. te Blijham, overleden 16-3-1928.

graf 35

grafopschrift
Geesje de(?) Bloemhoff
Jan Ouwen jr.
8-10-1785 -12-12-1854
M. J. Monningh
14-9-1764 – ? scheur steen)
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: A kerk
oude register
beschrijving
 Ook Anke Blauw, 24-12-1870 – 5-4-1959 en Keimke Feenstra, 17-9-1871 – 7-1-1961.

graf 36

grafopschrift
gras
oudste register
S. H. M(?)onningh ? (58 jr) 2-8-1861
R. T. de Cock 15-11-1884
Eigenaar: Sikkens, de Cock
oude register
beschrijving
Volgens grafsteen R. T. de Cock 15-11-1884 in graf 34. Cock en Monningh echtpaar. Haar moeder was Geesien Bloemhoff in graf 37.

graf 37

grafopschrift
niet te lezen
oudste register
G. Bloemhof 2-9-1846
J. Auwema?? 12-12-1854
Eigenaar: Sikkens, de Cock
oude register
beschrijving
Geesien of Geesje Bloemhoff, 2-9-1846 was moeder van Zwaantje Monningh, 2-8-1803 – 2-8-1861, graf 34. Man van Gees was Jan Auwen (Is het Auwema?.
J. Auwema of Auwen (volgens database), 69 jr, overl. 12-12-1854

graf 38

grafopschrift
gras, waarschijnlijk steen onder gras aanwezig
oudste register
C. G. van Heyn: Bosch (54 jr) o te Meppel 15-7-1850
Eigenaar: Rijnders
oude register
beschrijving

graf 39

grafopschrift
niet te lezen
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Stad
oude register
beschrijving
Ook Arnollina Hinderika Everts, Usquert 15-9-1901 – 27-1-1989 was dochter van:
Ook Anna Maria Roelfsema, Groningen 29-1-1873 – Usquert 21-4-1926 echtgenoot Folkert Evert (arts), 19-4-1861 – 24-3-1932, graf 40.

graf 40

grafopschrift
gras
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Stad
oude register
beschrijving
Ook Folkert Everts, arts, Ulsda 19-4-1861 – 24-3-1932 getrouwd met Anna Maria Roelfsema, 29-1-1873 – 21-4-1926, graf 39.

graf 41

grafopschrift
graf niet te lezen
oudste register
Eerst: (G?) J. Buissing 2-11-1830
Bijlholt (75 jr) 22-12-1848
Daarna: J. Buissing (74 jr) 22-2-1872
H. Meijer (60 jr) 1-4-1874
Eigenaar: Buissing
oude register
beschrijving
G.J. (Gerardus Josephus) Buissing, 60 jaar, volgens Oomkes en grafnummer klopt getrouwd met  Johanna Bijlholt, 22-12-1848.
Hillechien Meijer, 1-4-1874 was getrouwd met Jacobus Petrus Buissing. Hier begraven?

graf 42

grafopschrift
graf niet te lezen
oudste register
A. Fransum 29-12-1828
Eigenaar: Aikes, Lutherse weeshuis (sinds 1890)
oude register
beschrijving
Alberdina Fransum, weduwe van Jan Aikes, 75 jaar, volgens Oomkes.

Ook Catharina Agnesa Lagers, 29 jaar oud, geboren te Zierikzee, overl. 28-7-1899.


graf 43

grafopschrift
niet te lezen
oude register
H. Reilingh
9-10-1832
J. Hulsink
17-3-1847
A. Upmeyer (bijna 67 jr)
15-3?-1857
Eigenaar Reilingh, Meyer, Holwerda, Upmeyer
oude register
beschrijving
H. Reilingh, klerk t. stads secretarie, 54 jaar.
J. Hulsink is Jetskalina getrouwd met Augustinus Upmeijer (lid raad gemeente) .

Er was ook een, niet hier begraven, misschien familie: Augustinus Upmeijer Deventer 1916 – Nakompaton 1944, oorlogsslachtoffer, Is 28 jaar geworden.


graf 44

grafopschrift
gras
oudste register
A. W. Reilingh (15 jr)
15-2-1861
W. de Vries/ Reilingh (74 jr)
10-5-1879
A. Keizer (82 jr)
9-1-1890
Eigenaar: Reilingh, de Vries
oude register
beschrijving

graf 45

grafopschrift
Everhardina Johanna Diest Lorgion
5-3-1885 – 2-2-1922 echtgenote van
W. Veenhoven
oudste register
Eerst Boelens
13-2-1830
Nienhuis (78 jr)
14-2-1855
Later: J. W. Lieftinck (84 jr)
15-9-1891
Eigenaar: Nienhuis, Boelens, Lieftinck
oude register
beschrijving
Everhardina Johanna Diest Lorgion, 36 jr, getrouwd met: Willem Veenhoven, Wildervank 9-12-1877 – Groningen 1-2-1951, 73 jaar oud, hij studeerde werktuigkunde te Delft. Ingenieur en hoofding. Stoomwezen tot 1943 te Groningen. Officier orde Oranje Nassau. Weet niet waar Willem begraven.
Ouders Willem waren Adriaan Veenhoven 1829-1908 (klerk ter secretarie, later kassier te Wildervank, raadslid Wildervank 1879-1891 en wethouder. Lid prov. staten Groningen. Oprichter Compact De Eendracht (verzekeringen?).
en
Pieterdina Duit 1839-1914.

Niet duidelijk of W. Veenhoven hier is begraven. Of heb ik rij 7 en 8 verwisseld, zie ook 1/8/45???

Willem Veenhoven was ook getrouwd met Anna Marie Ravenhorst, hier niet begraven zo te zien.

Volgens Oomkes: Cornelia Boelens, 13-2-1830, weduwe van Roelof Nienhuis, 75 jaar, begraven 18-2-1830.

Ook Hermina Uilkens, 11 juni 1812 -3 of 8-4-1901, echtgenoot van Jan Wolter Lieftinck, dominee, (84 jr, 1-5-1807 – 15-9-1891


graf 46

grafopschrift
steen niet lezen
oudste register
J. Bresters
1-4-1833
H. Brands
(54 jr)
26-9-1850
Eigenaar: Nienhuis, Boelens, Brester
oude register
beschrijving
Jan Bresters, geb. te Meeden, overl. 1833, was 68 jaar, getrouwd met Stientje van den Bos.
H. Brands, (54 jr),  26-9-1850, was Hindrik?

graf 47

grafopschrift
steen niet lezen
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden
oude register
beschrijving

graf 48

grafopschrift
niet kan lezen
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden
oude register
beschrijving
Ook Johanna Catharina Modderman, 79 jr, overleden 30-4-1908 en ook Antonia Modderman, overl. 10-2-1897, dochters van Antonius Modderman en Anna Hermanna de Ranitz. Twee zussen, ouders niet begraven waarschijnlijk.

graf 49

grafopschrift
Jan Vermeulen
15-9-1888 te Hoogeveen 11-4-1948
in leven Hervormde Predicant echtegenoot van
Aaltje Zwiers 11-8-1889 Hoogeveen 2-11-1979 te Sneek
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden
oude register
beschrijving
Jan Vermeulen getrouwd met Aaltje Zwier. Klopt grafopschrift en grafnummer?? Database zegt dat Vermeulen en Zwiers in graf  51 LIGT!!
Ook volgens database, want graf lijkt vol: Martinus Hubertus Scherpenhuizen, 80 jr, overleden 19-2-1952 getrouwd geweest met Antje Smit, overleden 11-2-1924 en Johanna Maria Stuivenberg 67 jr, 5-12-187 – 16-1-1939, (zbp 2/6/150). Beiden hier begraven.

graf 50

grafopschrift
gras
oudste register
M. C. de Ranitz (59 jr)
16-2-1860
E. J. de Ranitz (25 jr)
23-4-1850
G. F. Abresch (74 jr)
27-11-1859
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden, Ranitz
oude register
beschrijving

graf 51

grafopschrift
niet kan lezen
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden, Ranitz
oude register
beschrijving
Ook Drs. Jan Vermeulen,  15-9-1888 – 11-4-1948 en Aaltje Zwiers, 11-08-1889 – 2-11-1979.

graf 52

grafopschrift
niet te lezen
oudste register
Geen overledenen vermeld
M. G. de Ranitz (59 jr)
14-12-1863
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden, Ranitz
oude register
beschrijving

graf 53

grafopschrift
niet te lezen
oudste register
A. H. M. de Ranitz (81 jr)
8-2-1879
E. J. de Ranitz (86 jr)
22-1-1891
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden, Ranitz
oude register
beschrijving

graf 54

grafopschrift
gras
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden
oude register
beschrijving
volgens database:
Klaaszien (Klaasje) Spaanstra, 9-2-1862 – 6-7-1907 was getrouwd met Lomme Spaanstra (hier niet begraven zo te zien).
Rinze Jans Spaanstra, 19-10-1822 – 25-2-1907, 84 jaar oud, geboren te Drachten, overleden op 25-02-1907 te Groningen getrouwd met Cathariena Elzinga (hier niet begraven zo te zien) en met Joukje Lommes Heida (zbp 1/7/56?).

graf 55

grafopschrift
Martha Mesdag
3-6-1862 – 2-3-1935 echtgenote van
Mr. Bernardus ten Bruggencate weduwnaar
geb te Noordbroek 9-8-1861 – 21-3-1936
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden
oude register
beschrijving
 Martha in graf 59??

graf 56

grafopschrift
Gilles Mesdag (echtgenoot van A. Bakker)
9-12-1832 – 25-1-1892
Alida Bakker
25-10-1837 – 16-3-1899
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Kerkmeesteren, Kerk van de Noorden
oude register
beschrijving

Klopt grafnummer en grafopschrift? Gilles ligt ook in 58 en alter in 60!

Lomme Spaanstra, 6-6-1862 – 14-5-1913, was getrouwd met Klaasje Spaanstra, graf 54. Volgens database, maar klopt dit? Oude register kan misschien uitsluitsel geven.

graf 57

grafopschrift
Johanna Margaretha Warren
17-10-1789 – 24-7-1862
Johan Gerhard Hecker
14-3-1788 – 24-4-1875
oudste register
G. H. Luning
14-11-1835
M. M. Kamerlingh
29-3-1838
Eigenaar: J. van Geest
oude register
beschrijving

Klopt grafopschrift en nummer? Zie namelijk graf 62.

Geessien Hindriks Luning was 74 jaar echtgenote van  Johannes van Geest (hier niet begraven zo te zien).
Maria Magdalena Kamerlingh, 66 jaar, overl. 29-3-1838, dochter van Gerrit Kamerlingh (kapitein) en Petronella Magdalena van Elsbroek. Hier niet begraven zo te zien.
Johanna Margaretha Warren, 17-10-1789 – 24-7-1862 was getrouwd met Johan Gerhard Hecker
14-3-1788 – 24-4-1875

graf 58

grafopschrift

??

oudste register
G. Mesdag (57 jr)
25-1-1892 (is overgeplaatst naar graf 60)
Eigenaar: Stad, Mesdag
oude register
beschrijving (
Ook: Mr. Bernardus ten BruggenCate, 9-8-1861 – 21-3-1936, was getrouwd met Martha Mesdag (graf 60).

graf 59

grafopschrift

??

oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Stad, Mesdag
oude register
beschrijving
Volgens database: Martha Mesdag, 3-6-1862 – 2-3-1935.

graf 60

grafopschrift

??

oudste register
G. Mesdag (57 jr)
25-1-1892 (is overgeplaatst naar graf 60)
Eigenaar: Stad, Mesdag
oude register
beschrijving
Gilles Mesdag was effectenhandelaar en getrouwd met Alida Bakker, ook in dit graf, 25-10-1837 – 16-3-1899. Gilles was zoon van Klaas Mesdag, broer dus van schilders.

graf 61

grafopschrift
??
oudste register
Geen overledenen vermeld
eigenaar: Stad, Hecke
oude register
beschrijving

graf 62

grafopschrift
??
oudste register
J. M. Warren (72 jr)
24-7-1862
J. G. Hecker (87 jr)
24-5-1875
J. G. W. Hecker (59 jr)
24-4-1875
Eigenaar: Stad, Hecker
oude register
beschrijving
Johanna Margaretha Warren en Johan Gerhard Hecker later?? begraven in 57.
J. G. W. Hecker (59 jr) is zoon van hierboven genoemd echtpaar.

leegvakje
leegvakje
leegvakje

Grafopschriften genoteerd december 2012.