Rij 5

graf 1
sterrenhemel

 

 

grafopschrift
Hulde aan de nagedachtenis
van haren oom:
Egbert Gerhard Steen
geboren den 10 september 1813
overleden den 1?9 januari 1841
en hare tante
Diana Geziena Steen
geboren den 24 april 1819
overleden 7 augustus 1854
Uit liefde en achting
van hunne nichten
Wordt van liefde hier
op aarde licht gezaaid(!)
’t Is de eeuwigheid alleen
die rijpe vruchten maait
oudste register
E. G. Steen
19-1-1841
D. G. Steen
(35 jr) 7-8-1854
Eigenaar: Steen
oude register
eigenaar: Geziena Egberdina Jeanette Steen
verder geen info

 

beschrijving

Op steen: Dit graf mag niet weer geopent(!) worden
Oude register: 1854 eerste graf op verzoek van eigenaaren mag dit graf niet weer gebruikt worden.


graf 2
grafopschrift
B . H. Belgraver
M. Belgraver – Mulder
oudste register
M. J. Schuiten
(69 jr) 3-2-1848
M. M. Crone
(74 jr) 10-8-1869
Eigenaar Crone, Mees
oude register
Jantien Keyer
(81 jr) 15-6-1899
H. Mees
(84 jr) 1-12-1904

eigenaar: H. Mees, 1904 P. Mees

beschrijving

graf 3
grafopschrift
Gras
oudste register
Marie M.(A)? M. Grandidier
3-11-1829
C. M. Crone
15-10-1831
Eigenaars: Crone, Mees
oude register
A. P. Rowaan
1-5-1899

B. H. Belgraver
(75 jr) 8-3-1922

M. Mulder
(71 jr) 21-10-1925

Eigenaar: P. Mees. later:
B. H. Belgraver, Bertus Mees (Bierbrouwer) Heerestraat 113 A

beschrijving

B. H. Belgraver, (75 jr) 8-3-1922 getrouwd met M. Mulder, (71 jr) 21-10-1925.

Zij? Marie Marguerite Janvief , 8 jaar, 06-01-1821 – 3-11-1829 . Vader Robert Pierre Grandidier (koopman), geb. 1792 te Saint Etienne, Frankrijk , overleden op 06-04-1862 te Groningen en moeder Margaretha Maria Crone, geb. 1796 – 10-08-1869, later gescheiden. Wonende Heerestraat F343.
C. M. Crone is Cathariena Maria, 25 jaar geworden.

graf 4
grafopschrift

????

oudste register
W. H. Lange
(79 jr) 28-11-1852
B. P. Ebbinge
(70 jr) 18-11-1878
Lijkje bijgeplaatst van vier maanden oud
Eigenaar: Lange, Ebbinge
oude register
H. Rijkeboer
(75 jr) 27-3-1895

Eigenaar: Ebbinge

beschrijving
Bernhard Philip Ebbinge, (70 jr) +/- 1808 – 18-11-1878, apotheker, getrouwd met Henderieka Rijkeboer (geb. Meppel 3-5-1819 – 27-3-1895).
Hun kinderen,
waaronder lijkje van Roelof Ebbinge geboren 13-09-1851?
Wilhelmina Helena Alberdina Ebbinge geboren 17-04-1850 – 19-03-1894.
Christina Catharina Femmina Hillechiena Ebbinge geboren 24-10-1853 – 01-07-1901.
Hermannus Ebbinge geboren 22-01-1856 – 08-10-1881.
Wilhelmina Helena Lange, (79 jr) 28-11-1852 was moeder van Bernhard Philip Ebbinge. Zijn vader was Hermannus Ebbinge.
Zuil uitzoeken.

graf 5
grafopschrift

???

oudste register
R. C. H.  Wijnne
11-11-1829
A. J. Wijnne
16-4-1837
H. Wijnne
21-7-1838
kinderlijkjes
Eigenaar: Lange, Wijnne
oude register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Wijnne

beschrijving
In dit graf vader en twee kindertjes.
A. J. Wijnne, geb. Elburg 1792 – overl. 16-4-1837 was dr. Arend Johan Wijnne (medicinae doctor, studeerde aan universiteit van Harderwijk,  zoon van burgemeester van Elburg? Hendrik Arend Wijnne, 1760-1817), 45 jaar oud, geboren te Elburg, echtgenote Regina Catharina Secunda Nodell, 81 jr geworden, geb. Rotterdam, overl. 29-10-1878. Moeder van Regina Catharina Secunda was Regina Catharina Lange.
Hun kinderen oa.:
Regina Catharina Harmina Wijnne, 11-11-1829 was hun dochter, 2 jaar.
H. Wijnne, 21-7-1838 was waarschijnlijk Harmina Johanna Helena Wijnne, 3 jaar oud, was ook hun dochter.
Regina Catharina Anna Harmina Wijnne 24 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 28-11-1855 te Groningen
Hendrik Arend Wijnne (graanhandelaar), 49 jaar oud, geboren te Hoogeveen, overleden op 22-03-1871 te Groningen.

http://wijnne.com/fam/index.php


graf 6
grafopschrift
Gras
oudste register
H. (A?) van Berchuys
(67 jr) 20-5-1863
ligt nog een kinderlijkje
Eigenaar: Berchuys
oude register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Van Berchuys

beschrijving
Ene Abraham van Berchuys. Moet deze ‘H’ zijn. (service van Genealogie Online), geboren 1796 in Groningen, Heerestraat. Hij is gedoopt op 13 mei 1796 in Groningen, Martinikerk, is overleden op 20 mei 1863 in Groningen, hij was toen 67 jaar oud. Zijn vader was een Ubbo Emmius van Berchuys (ligt in graf 7?). Zijn moeder was een Feltz en diens moeder was een Imhoff. Ubbo Emmius van Berchuys 1794 PREDIKANT TE GRONINGEN
Contact /email gestuurd jan 2013 naar met Lucas A. Ocken

Grafopschrift volgens Oomkens: “De gedachtenis de regtvaardigen blijft in zegening.”


graf 7
grafopschrift
?
oudste register
U. E. van Berchuys
24-12-1831
H. H. S. van der Feltz
30-7-1839
Eigenaar Berchuys
oude register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Van Berchuys

beschrijving
slecht te lezen. Berchuys en Felds was echtpaar.
U. E. van Berchuys: Ubbo Emmius van Berchuys, ‘s-Hertogenbosch 1746 – Groningen 24-12-1831. Genoemd naar zijn grootvader die in Guldenstraat te Groningen woonde en leefde van 1684 – 1736 met zijn vrouw Margaretha Hemmina Werumeus, 1692-1731. Zijn moeder heette Tateke Elisabeth Emmius 1657-1684.
Titel: ds. Was dominee volgens Oomkens en begraven 29 dec. 1831.
U.E. was getrouwd met Hervina Sophia Henrietta van der Feltz, Assen, Huis Vredeveld 1756 – 30-7-1839.

graf 8
grafopschrift

???

oudste register
C. T. van Berchuys
(77 jr) 10-5-1870
L. I. H. van Berchuys
(82 jr) 7-1-1877
Eigenaar: Berchuys
oude register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Van Berchuys

beschrijving
Christina Tjaardina (C.T.) van Berchuys, Heerestraat, 1792- 1870 Groningen.
Louise Isabelle (L.I.H.) Harmine van Berchuys Groningen, Heerestraat 1794-1877 (mijn conclusie). Zij is gedoopt op 29 mei 1794 in Groningen, Nieuwe Kerk. Haar moeder: Hervina Sophia Henrietta van der Feltz, 1756-1839. Haar vader Ubbo Emmius van Berchuys 1746-1831 (graf 7).

graf 9
grafopschrift
Gerrit van Bruggen
14-4-1851 -9-3-1884
echtgenoot van C. Bolhuis

Cornelia Bolhuis
31-7-1856 – 11-10-1910(9?)
weduwe van G. van Bruggen

oudste register
G. van Bruggen
9-3-1884 overleden te Haren
Eigenaar: Kerk meesteres Martinikerk- van Bruggen
oude register

C. Bolhuis
(63 jr) 11-10-1919

Eigenaar: van Bruggen

 

beschrijving
Gerrit van Bruggen, Helpman 14-4-1851 – Helpman 9-3-1884, houthandelaar,.
Gezin waar G. van Bruggen uitkwam: Vader Hajo van Bruggen 1807 – 10-1-1880; Moeder Geessien Pieters Mulder Geboren 1810 – 31-3-1878; Broer Jacob *25-9-1846 Broer Pieter *25-11-1847), huwelijk 8-5-1880 te Haren met Cornelia Bolhuis, geboren Essen (gem. Haren).
Kind Magrietha Geesina.
Gerrit van Bruggen was eigenaar van de zaagmolen De Zaaijer en De Zon

Beroep van haar vader: landbouwer; beroep van vader van haar moeder bruid: landbouwersche
Kind Magrietha Geesina
Haar vader was Geert Bolhuis, moeder Grietje Hemmes
(bron: http://www.bdpoppen.nl/gronmol/bolhuis_cornelia_5107.html ) zaagmolen De Zaaijer en De Zon
Aan westzijde van Winschoterdiep (Dit moet vroeger zo’n beetje op de grens met de gemeente Haren geweest zijn, tegenover Groenedijk.) stond de houtzaagmolen De Zaaijer (met bord waarop boer in lopende houding met een wan voor de borst die bezig is het land te bezaaien), een achtkantige bovenkruier met stelling op schuur. De molen is afgebroken ongeveer 1904. De laatste eigenaren waren Gerrit Mulder en daarna diens zoons Jan Gerrit en Pieter Mulder. De molen ging naar Brabant. De gemeente kocht de grond, liet het ophogen en daar is nu de Meeuwerderbaan.
Eveneens aan de westzijde stond houtzaagmolen De Zon, achtkantige bovenkruier met zwichtstelling op schuur. De laatste eigenaars hiervan was Hayo van Bruggen, daarna diens zonen Jacob en Gerrit van Bruggen. Deze molen is afgebroken door beide zoons omstreeks 1886.
Omstreeks 1906 kocht de firma Nanninga uit Winneweer het terrein de zaak van De Zon.
(bron Groningse Volksalmanak 1931).


graf 10
grafopschrift
Magritha Geesiena van Bruggen
22-3-1881 – 2-12-1881
oudste register
M. G. van Bruggen overleden te Haren
2-12-1881 (8 mnd)
Eigenaar: Martinikerk, van Bruggen
oude register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Van Bruggen

beschrijving

graf 11
grafopschrift
Gras
oudste register
eigenaar: Martinikerk
verder geen info
oude register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Kerk, later: Jhr. de Savornin Lohman

beschrijving

graf 12
grafopschrift
Josina Petranella Star Busman
innig geliefde van
jhr. mr. W. H. de Savornin Lohman
3-4-1842 – 28-6-1895
Jhr. Mr. Witius Henrik de Savornin Lohman
geliefde echtgenoot van H. C. W. Cau
J. P. Starbusman
5-8-1841 – 25-8-1873
oudste register
J. P. Star Busman
(32 jr) 25-8-1873
Doodgeboren dochter Savornin Lohman
1 april 1882
S. A. van Savornin Lohman
(11 jr) 3-11-1887
Eigenaar: Martinikerk en Savornin Lohman, Douariere
oude register
Jhr. W. H. de S. Lohman
(53 jr) 28-6-1895
beschrijving
Jhr. W. H. (Witius Henrik) de Savornin Lohman, Groningen, 3-4-1842 – Groningen – 28-6-1895, Kantonrechter.
Eerste echtgenoot: Josina Petronella J.P. Star Busmann, geboren Groningen 5-8-1841 – Groningen 25-8-1873.
Tweede echtgenoot: Hillegonda Christina Wilhelmina Cau, Zierikzee, 30 juni 1854 – Groningen 14-1-1918 (tweede echtgenotevan W. H. (Witius Henrik) de Savornin Lohman).
Hillegonda hertrouwt Groningen 7-8-1901 met Lucas Lindeboom.
Kom hier niet uit. Steen niet leesbaar.
M. Derksema steenhouwer.

graf 13
grafopschrift
Gras
oudste register
H. M. Feith
(47 jr) 3-11-1859
Eigenaar: Martinikerk, Savornin Lohman
oude register
Jhr. F. I. H. Savornin Lohman (69 jr)
of ??Jonkvr F.J.U. de S L. deze laatste klopt.
Slochteren 4-2-1910

Eigenaar: de Savornin Lohman

beschrijving

graf 14
grafopschrift
Gras
oudste register
Jhr. Mr. M. A. de Savornin Lohman
7-4-1879
Eigenaar: Martinikerk, de Savornin Lohman
oude register
Frederique Louise W. L. de Savornin Lohman
(92 jr) 11-7-1927

Eigenaar: Savornin Lohman

beschrijving

graf 15
grafopschrift
Pieter Bolt
9-10-1903 – 30-3-1974
Ida Bolt – de Bruin
22-6-1903 – 3-9-1986
oudste register
verder geen info
Eigenaar Martinikerk, Douariere en de Savornin Lohman
oude register
Eerst: M. W. Lieftinck (54jr) 20-7-1898

V. W. Doornbos
(65 jr) 13-6-1909

geruimd 1974

Pieter Bold (70jr)
30-3-1974

Ida de Bruin (81 jr)
3-9-1986

Eigenaar: Savornin Lohman, Doornbos, Jansonuis, I. Bolt -de Bruin

beschrijving

graf 16
grafopschrift
Roelof H. Kamphuis
6-4-1909 – 10-7-1969
Dietje van der Laan
17-4-1905 – 11-8-1989
oudste register
Jacob Doornbos
(10 mnd) 26-8-1875
Eigenaar Martinikerk, Doornbos
oude register
Roelof Harm Kamphuis
(60 jr) Eelde 10-7-1969

Dietje Anna van der Laan
(84 jr) Roosendaal 11-8-1989

Eigenaar: Doornbos, Niewwold, Kamphuis

geruimd 1948

beschrijving
Echtpaar:
Roelof Harm Kamphuis, koopman, 6-04-1909 – 10-07-1969.
Dietje Anna van der Laan, Hoogezand 17-4-1905 – Roosendaal 11-8-1989.

graf 17
grafopschrift
Gras
oudste register
M. T. Tjepkema
(5 mnd) 17-12-1871
Eigenaar: Martinikerk, Tjepkema, van Beemen
oude register
Geen overledenen vermeld

Eigenaar: Tjepkema, van Beemen

beschrijving

graf 18
grafopschrift
Gras
oudste register
M. T. Tjepkema
(47 jr) 3-9-1875
Eigenaar: Martinikerk, van Beemen
oude register

S. van Beemen
(85 jr) Harlingen 14-6-1905

Eigenaar: Tjepkema, van Beemen

beschrijving

graf 19
grafopschrift

????

oudste register
N. de Jager
27-10-1833
L. de Jager
(75 jr) 17-4-1877
S. M. E. Hoeksema
8-12-1882
Paar kinderlijkjes bijgeplaatst
Eigenaar: de Jager
oude register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: de Jager
beschrijving
N. de Jager was 17 dagen.

graf 20
grafopschrift
Leeuwe? Quintus
oudste register
Jhr. mr. J. D. L. Quintus
(77 jr) 13-1-1889
Eigenaar: Lewe van Middelstum, Lewe Quintus
oude register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Quintus
beschrijving
Jhr. Justus Datho Lewe Quintus (Groningen, 23-1-1811 – Groningen, 13 -1-1889) was een rechter en politicus. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Groningen. Justus Datho was getrouwd met Augusta de Fermerij (graf 21).
Lewe Quintus was de eerste voorzitter van de Heili­gerlee-Commissie, die tot doel had een monument op te richten voor de slag bij Heiligerlee.
Justus Datho Lewe Quintus was de zoon van Onno Joost Quintus ( (advocaat voor het departementale gerechtshof van Stad en Landen van Groningen)) en Clara Elisabeth Lewe (van Middelstum ) en trouwde op 9 september 1839 te Groningen met  (Leuven, 27 augustus 1815 – Groningen, 16 januari 1897).
Hadden ook zoontje: Egbert Lewe Quintus 18 maanden oud, geboren te Groningen , overleden op 24-09-1814

graf 21
grafopschrift
Leeuwe Quintus
oudste register
Eigenaar Lewe van Middelstum en Lewe Quintus
verder geen info
oude register
beschrijving
Hier ligt Augusta M. de Fremerij, Leueven 1815-16-1-1897, man van Justus Datho Lewe Quintus, 1811-1889, zie graf 20.
Dubbele graf grote grafsteen.

graf 22
grafopschrift
Afina Alberdina Snijder
geboren te Schilwolde
31-5-1891 – 7-9-1967
geliefde echtgen J. Groenendal
Jozua Groenendal 17-2-1892
overleden te Delfzijl 13-10-1980
oudste register
Eigenaar: Lewe van Middelstum en Lewe Quintus
verder geen info
oude register
beschrijving
Is dit graf 23??? Volgens database wel.
Jozua Groenendal, sigarensorteerder.

? Volgens database is dit graf leeg en zijn Groenendaal en Snijder begaven in graf 23.

graf 23
grafopschrift
???
oudste register
Eigenaar: Lewe van Middelstum en Lewe Quintus
verder geen info
oude register
beschrijving

Ook: Jozua Groenendal, overleden 17-2-1892-13-10-1980.
Ook: Alfina Alberdina Snijder, 31-5-1891-7-9-1967.
Staat dat op steen??

graf 24
grafopschrift
familie J. L. Bolhuis
oudste register
Eigenaar: Lewe van Middelstum, Gelderman
verder geen info
oude register
beschrijving
J. L. Bolhuis, 7-11-1911 – 21-8-1914, zoon van Izaak Lambertus Bolhuis (graf 25).
Ook Klaassina Bolhuis, overl. 5-2-1926, dochter van zaak Lambertus Bolhuis (graf 25 en Katrijntje Bult (graf 25).
graf 25
grafopschrift
gras
oudste register
Eigenaar Lewe van Middelstum en Gelderman
verder geen info
oude register
beschrijving
Ook: Izaak L. Bolhuis, caféhouder, 1882 – 11-11-1941 en Katrijntje Bult, Sappemeer 21-22-1884 – 4-4-1958. Echtpaar.
graf 26
grafopschrift
Frederik Carel Noordhoff
jur. docts. 22-7-1873 – 20-1-1897
Johanna Catharina Brugsma
21-8-1825 – 13-5-1884
oudste register
N. J. Sevenster
(59 jr) 20-9-1875
A. Hoving
(65 jr) 14-4-1884
Eigenaar: Lewe van Middelstum en Nicolaas Ignatius Sevenster
verder geen info
oude register
beschrijving
In database geen overledenen vermeld. Dit is waarschijnlijk graf 27!!. ter plaatse te zien??
Is Frederik Carel begraven in graf 27.?? Volgens database wel!
Frederik Carel Noordhoff, 23 jaar oud, is zoon van Popko Noordhof (boekhandelaar, ook op zbp) en Carolina Louise Brugsma (1-1-1840 – 26-6-1920).
Johanna Catharina Brugsma, ongehuwd, zus van vrouw van Popko Noordhoff?
graf 27
grafopschrift
Samuel Meihuizen
te Sappermeer 30-10-1815 – 9-3-1868
Eke de Waard
Naarden 23-12-1822 – 21-9-1896
oudste register
J. C. Noordhoff
(3 mnd) 4-7- 1879
J. C. Brugsma
(58 jr) 13-5-1884
Plus lijkje
Eigenaar Lewe van Middelstum, Bos, Noordhoff
oude register
beschrijving
 In dit graf volgens database F.C. Noordhoff, 23 jaar. Dit kan kloppen. Ter plaatse te zien?

Volgens database is Eke de Waard begraven in graf 28. Dit kan kloppen! Zie eigenaren graf 28…

Steenhouwer gebroeders Cock.
graf 28
grafopschrift
Berendina van Bruggen
7-4-1866 – 28-6-1931
echtgenote van R. Meihuizen
Romke Meihuizen
21-12-1856 – 24-7-1937
weduwnaar van B. van Bruggen
oudste register
S. Neihuizen
(52 jr) 9-3-1868
Eigenaar: Lewe van Middelstum, Israel David Outs., Petrus Deelman, mej. Eke de Waard wed. Samuel Meihuizen
oude register
beschrijving
Volgens database liggen Bruggen en romke Meihuizen in graf 29 en ligt hier Eke de Waard.
graf 29
grafopschrift
Harm Berends? van Bruggen
2-5-1839 – 7-12-1883
echtgenoot van
Hinderkien Mulder
11-5-1845 – 18-4-1927
oudste register
L. C. Hanrath
(53 jr) 21-8-1873
Eigenaar: Lewe van Middelstum, Lourens Reintjes, Wetters
oude register
beschrijving
Harm (Berends) van Bruggen (olieslager) en Hinderkien Mulder waren echtpaar.
Hinderkien Mulder, 11-5-1845 – 18-4-1927 misschien in graf 30 volgens database.
Louise Cornelia Hanrath 53 jaar oud, geboren te Amsterdam , overleden op 21-08-1873 te Groningen echtgenoot vanNicolaas Cornelis van Daalen Wetters.
Volgens database hier Berendina van Bruggen, 27-4-1866 – 28-6-1931 en Romke Meihuizen, 21-12-1856 – 24-7-1937.
graf 30
grafopschrift

??

oudste register
H. van Bruggen
(44 jr) 7-12-1883
Eigenaar: Noorderkerk/ van Bruggen
oude register
beschrijving

Volgens database hier Hindekien Mulder.


graf 31
grafopschrift
Adriana de Jong – v.d. Linden
1-9-1887 – 28-4-1940
Eppiena S. de Jong – Sijpkens
4-5-1895 – 10-6-1964
Jorrit de Jong
9-6-1886 – 3-12-1972
oudste register
Eigenaar: Noorderkerk/ van Bruggen
verder geen info
oude register
beschrijving
Jorrit de Jong ligt volgens database in dit graf, klopt vanaf hier weer.

Eppiena Swanette de Jong-Sijpkens.


graf 32
grafopschrift
F. R. Hartog (?)
oudste register
F. M. Rasker
(95 jr) 31-5-1868
H. J. Zarkema
(80 jr) 28-11-1872
Eigenaar: Noorderkerk, Rasker
oude register
beschrijving

F.M. Rasker is Frerik Martinus, trekschipper, geb. te Stedum 1772. Had vier vrouwen:

echtgenote Harmtje Izebrands Zarkema (ook in dit graf)
laatst overleden echtgenote Geesje Jans Wieringa, overl. 24-1-1836.
overleden echtgenote Hillegijn Elderenkamp, overl. jan. 1788
eerst overleden echtgenote Anna Themmen


graf 33
grafopschrift
Johannes Christiaan Hummel van Heel
5-9-1832 – 26-1-1888
oudste register
J. C. H. van Heel
(55 jr) 25-1-1888
Noorderkerk, van Heel
oude register
beschrijving
dubbele steen 33 34 & 35?
graf 34
grafopschrift
Nicolaas Hendricus Hemmes
11-2-1892 – 24-1-1963
oudste register
Eigenaar: Noorderkerk
verder geen info?
oude register
beschrijving
Dubbele grafsteen Hemmes 33 34 & 35?

graf 35
grafopschrift
Riek Hemmes Scholten
5-11-1895 – 23-3-1940
Warner Hemmes
26-1-1923 – 28-2-1980
oudste register
Eigenaar: Noorderkerk
verder geen info
oude register
beschrijving
Dubbele grafsteen Hemmes 33 34 & 35.?

graf 36
grafopschrift
Hinderika Marchina Hemmes
12-11-1885 – 11-12 1967
W. J. M. Weersma
oudste register
Eigenaar: Noorderkerk
verder geen info
oude register
beschrijving

Ook Jan Louis Hemmes (houthandelaar), overleden 8-2-1914 en Henderika van Wattum, overleden 1-10-1937,

Of Hinderika Marchina Hemmes en Mr. W.J.M. Weersma, overl. 12-12-1950 in graf 37?? Wel volgens database.

In dit graf volgens database: J. l. Hemmes overl. 8-2-1914 en Henderika van Wattum overl. 1-10-1937.

Hinderika Marchina Hemmes was getrouwd met Willem Jonathan Martinus Weersma, kantonrechter, 1887 – 12-12-1950.

graf 37
grafopschrift
Henderika van Wattum
7-9-1857 – 1-10-1937
weduwe van J.l. Hemmes
(Dubbele grafsteen)
oudste register
Eigenaar: Noorderkerk
verder geen info
oude register
beschrijving
Is dit graf 36?
J. l. Hemmes overl. 8-2-1914 en Henderika van Wattum overl. 1-10-1937 in graf 36 volgens database.
Ook  Henderika Marchiena Hemmes (geen Hennes), 12-11-1885 – 11-12-1967 en Mr. Willem Jonathan Martinus Weersma, kantonrechter, overleden 12-12-1950. Deze in dit graf volgens database.

Ik heb het goed, zie grafstenen. Heeft database het omgedraaid??


graf 38
grafopschrift
Hendrika Johanna van Konijnenburg – van Wolden
22-8-1831 – 30-12-1902
Jannette van Konijnenburg
10-3-1871 – 19-12-1930
oudste register
Eigenaar: Noorderkerk
verder geen info
oude register
beschrijving

graf 39
grafopschrift
Ida Reina Tonkes
5-9-1845 – 21-7-1926
Suzanna Margaretha van der Schroeff
3-4-1859 – 28-3-1926
oudste register
Eigenaar: Noorderkerk
verder geen info
oude register
beschrijving

graf 40
grafopschrift
Joannes Sibinga
29-12-1802 – 2-11-1870
oudste register
Helena de Vries
11-3-1828
Egbert Writzers
10-3-1828
Egbert de Vries
17-8-1829
Eigenaar Egbert de Vries
oude register
beschrijving
steen over twee rijen deze of vorige rij? Volgens Oomkes in graf 40 deze 3 mensen. Dat klopt.
Helena de Vries (71 jaar geworden) was getrouwd met Luppe Writzers, vader van Egbert Writzers.
Egbert Writzers was getrouwd met Harmanna van Streun en met zilversmid, was 31 jaar.
Helena en een Egbert tegelijk begraven op 14 maart 1828. Moeder dag na geboorte Egbert overleden. Waren er twee Egberts?
Egbert de Vries was 90 jaar, getrouwd met Willemina Christianij.

graf 41
grafopschrift
gras??????
oudste register
Eerst:
Folkers
4-5-1828
Folkers
3-10-1828
Later:
J. Sibinga
(67 jr) 2-11-1870
A. J. F. Haenenberger o. te Nunen
19-11-1881
Eigenaar Brauns, Haenenberger, Sibinga
oude register
beschrijving

Bovenste twee, oudste register:
Hinderika Folkers, 66 jaar, overl. 4-5-1828, weduwe van Johannes Philippus Brauns.
Regina Folkers, 77 jaar, overl. 3-10-1828.

Antonia Johanna Frederika Haenenberger, Groningen 1804 – Nunen 9-11-1881, getrouwd (1825) met Joannes Sibinga, 1802 – Groningen 2-11-1870, (predikant) 67 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 2-11-1870.


graf 42
grafopschrift
Otto Justus Hooft van Iddekinge
7-5-1878 – 7-1-1929
oudste register
Geen overledenen vermeld
Eigenaar: Alberda van Menkema
oude register
beschrijving
Burgemeester van Appingedam De Haag 1905 – Den Haag 1925.

graf 43
grafopschrift
Gras
oude register
Eerst: Spekman
12-4-1828
Later: Stijntje Miedendorp
(56 jr) 7-2-1884
Eigenaar: Spekman, Koppius, Deelman, Dommering
oude register
beschrijving
 Jacobus Spekman, 78 jaar geworden.

graf 44
grafopschrift
Barendina Petronella van Gelder
echtgenote van Johanna Hogenkamp
21-10-1812 – 18-5-1884
oudste register
Eerst: Speckman
26-3-1829
Later: B. P. van Gelder
(72 jr) 18-5-1884
Eigenaar: Speckman, Koppius, Deelman en Frijling
oude register
beschrijving
Barendina Petronella van Gelder (echtgenote van Johanna Hogenkamp, Siddeburen 2-10-1816 – Groningen 30-6-1885, onzeker of dit klopt. Dan zou ze getrouwd zijn met Jacob Walles (gevangenbewaarder)) 21-10-1812 – 18-5-1884. Er is ook Johanna Hogenkamp geboren 1787.
Volgens Oomkes lag hier Anna Magar. Spekman, 89 jaar geworden, begraven 31 maart 1829.
Spekman zonder c volgens Oomkes.
Ook:
Frijling, F. A., overleden: 20-7-1897.

graf 45
grafopschrift
leeg of gras??
oudste register
H. G. Nieveen
19-1-1846 (? Drie keer dezelfde persoon genoemd)
Eigenaar: Speckman, Koppius en Deelman
oude register
beschrijving

Ook: Frederik Anton Frijling, 1838 – 6-4-1917,  was in leven sigarenfabrikant aan de Vismarkt, kwam vanuit Dalfsen (Bakkers en ”Frijling Banket”) naar Groningen. Hij en zijn vrouw Geertruida (waar begraven?) kregen 5 kinderen, vier jongens en een meisje. Zoon Johan (1870-1922, graf 44) was ook sigarenfabrikant. Andere zoon, Wilhelmus, oa bestuurslid van Be Quick, begraven  graf 4/36/90: 8-06-1878 – 10-5-1926.

Ook G. Hoogenkamp, overleden 30-8-1910.


graf 46
grafopschrift
Geertje Andeles Kuipers
te Leeuwarden 19-03-1819
23-3-1911
weduwe van Jan Woldringh
oudste register
Eerst: Singer
19-1-1829
Later: J. Noorda |
(80 jr) 30-11-1879
Eigenaar: Singer, Groenman
oude register
beschrijving
Was hij steenhouwer?
Stientje Singer, 19-1-1829, volgens Oomkes, begraven op 22-1-1829, 4 jaar oud, wonende Poelestraat 19, dochter van Harm Derks Singer. Ook Harm Derks Singer volgens Oomkes, begraven 21 juli 1829, 38 jaar, broodbakker.
Moeder heette Jantje Noorda, niet bekend waar begraven.
Geruimd waarschijnlijk.

graf 47
grafopschrift
Gras
oudste register
Eerst: Meulman
7-8-1828
Kolthoff
27-2-1834
Later: G. C. Ja… (?) ..(?)
9-1865
Eigenaar: Kolthoff en Knegt
oude register
beschrijving
Engelina Meulman, 68 jaar, vrouw van Conraad Kolthoff.
Is G. C. Ja… (?) ..(?), 9-1865: Geertruida Christina Janknecht leeftijd 29 jaar, geboren te Stadskanaal gem. Onstwedde, 3-12-1835 – 11-09-1865 te Groningen?
Kan geen relatie vinden met de overige twee in dit graf.

graf 48
grafopschrift

????

oudste register
H. C. Modderman
(70 jr) 4-3-1892
Eigenaar: Ranitz, Modderman
oude register
beschrijving
samen

Ook E.J. Modderman, overleden 24-2-1909. Straat dit op het graf??


graf 49
grafopschrift
W. P. Stratingh
20-1-1846 – 26-8-1924
J. Stratingh – Kruisinga
11-1-1858 – 21-7-1952
oudste register
Geen overledenen vermeld, zelfde eigenaar, Ranitz en Modderman ook Meijer, Jantje Vos
oude register
beschrijving
verhoogd aangelegd.

Joukjen Kruisinga, en Willem Pouwel Stratingh waren echtpaar.


graf 50
grafopschrift
Jelle Diest Lorgion
12-8-1848 – 25-11-1925
Johanna Mina Post
Nieuweschans 17-3-1852 – 2-6-1927
oudste register
B. C. Portheine
(23 jr) 18-1-1880
Eigenaar zelfde als graf 49
oude register
beschrijving
Jelle Diest Lorgion (sigarenwinkelier te Groningen) en Johanna Mina Post waren echtpaar.
Hun dochter Everhardina Johanna Diest Lorgion samen met haar man Willem Veenhoven begraven in 1/7/45.

graf 51
grafopschrift
niet te lezen
oudste register
A. H. Ranitz
(66 jr) 23-6-1865
A. Modderman
(78 jr) 20-11-1871
Eigenaar: Ranitz, Modderman
oude register
beschrijving
Anna Hermanna de Ranitz, 66 jaar oud, geboren te Groningen, overleden op 23-6-1865 te Groningen, getrouwd met Antonius Modderman (advokaat, procureur), zijn tweede vrouw. Zijn eerste vrouw was Johanna Catharina de Ranitz.Hun zoon was Sebastiaan Matheus Sigismund Modderman, burgemeester, Groningen, 79 jaar oud, geboren te Groningen, overleden op 22-5-1900 te Groningen, begraven zbp 1/12/8.

graf 52
grafopschrift
Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz
28-10-1757 – 2-7-1829
Edzardina Johanna Tjassens
6-2-1767 – 18-5-1848
oudste register
S. M. S. de Ranitz
2-7-1829
E. J. Tjassens
(80 jr) 18-5-1888 te Neuznach, district Coblenz
2 kinderlijkjes bijgezet Ranitz
Eigenaar: Ranitz (S. M. S. de Ranitz van Winsum)
oude register
beschrijving
Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz was Hoofd Ontvanger enz. volgens Oomkes, 71 jaar, geboren te Doornik. Getrouwd met Edzardina Johanna Tjassens (geboren Oude Ebbingestraat Groningen, gedoopt in Martinikerk op 4-3-1808 – overl. 1888) in Academiekerk Groningen op 21-04-1793.

Twee E. J. Tjassens hier genoemd.? Klopt dat wel?


graf 53
grafopschrift
niet te lezen
oudste register
A. A. A. (H?) de Ranitz
7-8-1846
M. E. Crommelin
(83 jr) 4-7-1887
Eigenaar:
Ranitz (S. M. S. de Ranitz van Winsum)
oude register
beschrijving
A. A. A. Herman?? de Ranitz, Oude Ebbingestraat, 10-2-1794 – 7-8-1846, 52 jr, advocaat en procureur, burgemeester van Groningen (1842-1846),  overl. Creuznach district Coblentz. De Ranitz trouwde op 5 oktober 1832 in Leeuwarden met Maria Elisabeth Crommelin, geb. Druten 31-7-1803 – 1887.
Crommelin is een Nederlands patriciaatsgeslacht uit Vlaanderen stamt. Hebben familiewapen.
In Helpman De Ranitzstraat.

graf 54
grafopschrift
niet te lezen
oudste register
H. de Ranitz
(37 jr) 8-11-1875
Eigenaar: Ranitz
oude register
beschrijving
Ook E.J. de Ranitz, overleden 12-5-1909.
graf 55
grafopschrift
Willem Herman Krijt
in leven predikant dokter te Groningen
23-4-1837 – 6-5-1866
Magdalena Wilhelmina de Ranitz
16-3-1837 – 1-12-1919
directrice van het doorgangshuis (“zij heeft veel lief gehad”)
oudste register
W. H. Krijt
(29 jr) 5-5-1866 (5 mei volgens dit boek)
Eigenaar: Ranitz
oude register
beschrijving

graf 56
grafopschrift
Susanna Nanninga
weduwe van J. Bronsema
2-4-1747 – 1-10-1831
Leonardus Huigius Bronsema
21-9-1771 – 24-1-1844
Sophia Willinga
weduwe L. H. Bronsema
1-12-1768 – 10-12-1856
oudste register
S. Nanninga
2-10-1831
L. H. Bronsema
24-1-1844
S. Willinga
(88 jr) 10-12-1856
Eigenaar: Bronsema, Sleutelaar
oude register
beschrijving
Johannes Bronsema (hier niet begraven zo te zien, 1741 – 14-12-1826?) was getrouwd in 1770 met Susanna Nanninga.
Haar vader was Leonardus Huigius Bronsema.
Leonardus Huigius Bronsema en Sophia Willinga waren echtpaar.

graf 57
grafopschrift
Aaltje Bronsema
30-6-1806 – 4-10-1858
Susanna Bronsema
weduwe F. Sleutelaar
25-3-1804 – 25-4-1870
Susanna Sleutelaar
17-3-1873 – 12-5-1873
oudste register
A. Bronsema
(52 jr) 4-10-1858
S. Bronsema
(66 jr) 25-4-1870
S. Sleutelaar
(bijna 2 maand) 11-5-1873
oude register
beschrijving

graf 58
grafopschrift
Bernardus H. J. Koets
met? medische dokter echtgenote van

A. J. R. van Wes(n?)ten (?)
17-3-1816 10-1-1859

Josephus M. J. Koets
echtgenoot van M. J. Sauveur
18-11-1826 – 19-10-1862
oudste register
Eerst: M. ? Koets
16-5-1829
M. ? van Loo
2-7(6?)-1838??
Later: B. H. Koets
(43 jr) 10-1-1859
J. M. J. Koets
(35 jr) 19-10-1862
Eigenaar: Koets
oude register
beschrijving
Bernardus Henderikus Josephus Koets (midicinae doctor), 42 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 10-1-1859 te Groningen, twee x getrouwd: Anna Maria Margaretha Uchtman (hier niet begraven zo te zien)  en Bernardina Petronella Josephine van Wensen.
Maria Elisabeth Sauveur, hier niet begraven?, getrouwd geweest met Josephus Mattheus Johannes Koets (koopman), 35 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 19-10-1862.

graf 59
grafopschrift
??
oudste register
N. K. Jager
19-10-1834
H. J. Vonk
23-10-1834
Eigenaar: Jager
oude register
beschrijving

Echtpaar
Hillechien Jacobs Vonk, 78 jaar.
Nanne Klasen Jager, policemeester, 68 jaar.


graf 60
grafopschrift
??
oudste register
Eerst: Noordhoff
19-2-1834
Later: B. Noordhoff
(76 jr) 22-2-1881
C. van Duinen
(71) 23-1-1883
twee ongeboren zoons van Drent en Noordhoff
Eigenaar: Popko Noordhoff
oude register
beschrijving
Marchien Noordhoff, 86 jaar, begraven 24-2-1834.
Berend Noordhoff, (76 jr, blikslager) 1805 – 22-2-1881, 3 x getrouwd:
Catharine van Duinen, geb. 1811.
Grietje Copinga.
Marrigje Koch.

Er was een echtpaar Aalderikus Drenth (koopman) en Johanna Alida Noordhof (zij ook getrouwd geweest met Aalderikus Drenth (boekhouder) 53 jaar oud, geboren te Termunten, overleden op 23-02-1897). Hadden (zij?) veel overleden kinderen:
Catharina Drenth 8 maanden oud, overleden 4-9-1877
kindje geboren en overl. 29-8-1872.
Wilko Drenth 2 dagen oud, 22-9-1879.
Kindje geb. en overl. 11-7-1886.
Kindje geb. en overl. 1-6-1878.

Ook kind: Berend Wilko Drenth (notaris) 48 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 24-06-1924 te Zuidhorn


graf 61
grafopschrift

??

oudste register
G. van B. Lieftinck
15-8-1831
E. G. Lieftinck
3-8-1833
J. H. Lieftinck
18-7-1834
En nog drie kindjes
Eigenaar: Lieftinck
oude register
beschrijving
G. van B. Lieftinck, was volgens Oomkens 2 maand en een F. Lieftinck 6 maand, begraven 18 jan. 1837.
Johanna Harmanna Lieftinck, 13 maand, 13 maand, begraven 21 juli 1834.
E.G. is Etta Geertruda Lieftinck.
E.G. en J.H. waren lievelingen van F. Lieftinck en J. Oving.

graf 62
grafopschrift
??
oudste register
J. H. Fockens
16-4-1829
Eigenaar: Fockens
oude register
beschrijving

Fockens of Fokkens, 71 jaar volgens Oomkes, Jan H.


leegvakje
leegvakje
leegvakje

nov 2012