Rij 3

graf 1
grafopschrift
gras
oudste register
Hendrik Reijers
24-3-1828
oude register
beschrijving
Hendrik Reijers was volgens Oomkes 56 jaar.

graf 2
grafopschrift
Harm Rijkens
Jantien Wilphorst
oudste register
H. Rijkens (65 jr)
19-4-1878
oude register
J. Wilphorst (75 jr)
4-11-1895
E. Rijkens (67 jr)
27-3-1919
beschrijving

Echtpaar:
H. Rijkens is Harm Rijkens, 3-6-1812 – 28-04-1878.
Jantien Wilphorst: 28-01-1820 – 4-11-1895.

E. Rijkens (67 jr), 27-3-1919 is Egbert Wilphorst Rijkens, zoon van bovengenoemd echtpaar.

graf 3
grafopschrift
gras
oudste register

J. H. van Lijphart
(47 jr)
13-6-1877

oude register

beschrijving

Jan Hendrik van Lijphart, geboren te Appingedam, overl. 13-6-1877, zonder beroep, was getrouwd met Alida Frederika Koning.


graf 4
grafopschrift
Mello Sichterman
2-5-1894 – 22-1-1970
Anje Sichterman – Cuperus
29-6-1895- 20-10-1964
Maaskant Sichterman 2001
oudste register
A. V. L.  van Pabst
2-12-1827
oude register
Aukje Cuperus (69 jr)
20-10-1964
Vrouw van M. Sichterman
M. Sichterman (75 jr)
22-1-1970
beschrijving
A. v. L. van Pabst: waarschijnlijk Antoinetta van Lawick van Pabst, weduwe van Edzard Willem Laman, 59 jaar.
Anje of Aukje Cuperus, 29-6-1895 – 20-10-1964, zonder beroep, was getrouwd (op 24 -5-1921, akte 292) met Mello Sichterman geboren te Zaltbommel 2-5-1894 – 22-1-1970, , zonder beroep.

Ouders van Anje heetten: Alte Cuperus (schipper) en Grietje Veenstra.

Ook Gretchen Sichterman, 12-10-1913 – 29-08-2001.


graf 5
grafopschrift
Albertina Kwant
?
Rudolph .. (niet te lezen)
oudste register
A. J. Laman (60 jr)
14-8-1865
R. H. E. Wichers (70 jr)
14-8-1870
oude register
beschrijving
A. J. Laman was Albertina Johanna, 18-12-1801 – 14-8-1865 echtgenote van
Rudolph Helperich Eijssonius Wichers (procureur generaal) Wichers: 9-7-1800 – 14-8-1870.

graf 6
grafopschrift
gebroken niet te lezen steen
oudste register
M. Sichterman (5 jr)
15-8-1873
M. Sichterman (58 jr)
5-4-1891
oude register
beschrijving

Mogelijk nog een A. Sigterman, verder geen info.


graf 7
grafopschrift

Mees Cremer
1-11-1889 – 1-3-1957

Ruloffiena Hendrika Onstwedder
17-11-1880 – 11-7-1966

en hun dochter
Marchien Cremer
22-7-1908 – 12-6-2002

oudste register
eigenaar Sichterman
oude register
Mees Cremer (76 jr)
1-3-1957
R. H. Cremer weduwe van Mees Cremer (85 jr)
11-7-1966
beschrijving
Ruloffiena of Roeloffina.
Mees Cremer, Hoogezand 1-11-1889 – 1-3-1957, getrouwd met Ruloffiena Hendrika Onstwedder-Cremer, 17-11-1880 – 11-7-1966.

graf 8
grafopschrift
Louise Quirina Magtilda Wichers
Zuidhorn 25-1-1807 – 30(10?)-1-1849
oudste register
A. M. Schneither
20-5-1841
L. Q. H Wichers
(bijna 54 jr) (???)
10-1-1849
G. J. C. Schneither
(24 jr) 27-4-1855
oude register
beschrijving
Heel mooi beeldhouwwerk op graf van vrouw met een masker, stok, urn. Op graf familiewapen van Wichers?

graf 9
grafopschrift
gras? grafopschrift?
oudste register
W. H. P. Frieswijk
2-5-1841
oude register
beschrijving
W. H. P. Frieswijk, 2-5-1841 was Willem Hendrik Philip Frieswijk (gep. 1e luitenant) 73 jaar oud, geboren te Sluis België, getrouwd met Afien Mees, bijna 35 jr, geboren te Leermens, dochter van Menso Alting Mees, overl. 7-3-1823. 

graf 10
grafopschrift
Menso Alting-??Moulin
24-3-1871 – 23-5-1928
oudste register
E. C. Frieswijk (bijna 83 jr)
14-3-1855
oude register
M. A. Moulin (56 jr)
23-5-1928
beschrijving
Menso Alting-Moulin, Roermond 24-3-1871 – 23-5-1928. Getrouwd Sara Meijer.
E. C. Frieswijk was Edo Cornelis (gep.eerste luitenant),  geboren te Hoorn 1772 – 14-3-1855, woonde in de Nieuwe Ebbingestraat O 34, ongehuwd.
Vader van Menso Moulin was Aart Jurriaan Moulin, 1840 – 1879, (niet op zbp dacht ik).

graf 11
grafopschrift
Ds.?? M. Alting Mees
10-7-1813 – 25-12-1890
weduwe Dr. A. J. Nieuweling
18-1-1844 – 9-6-1895
oudste register
M. A. Mees (77 jr)
25-12-1890
oude register
A. Mees (52 jr)
3-6-1895
beschrijving
A. Mees, Alstje , 52 jr,  Vierhuizen 1843 – 3-6-1895, dochter van Ds M. Menso Alting Mees (predikant, geboren te Appingedam, dit graf) en Geertruida de Cock. Alstje Mees is getrouwd met Aart Jurriaan Moulin, geneesheer, Kampen 1840 – 1879 (hier niet/nog begraven?).
Ds.?? M. Alting Mees had relatie/gehuwd met Geertruida de Cock, Vierhzuizen 1816 – …..
 M. A. Mees is M. Alting Mees, 10-7-1813 – 25-12-1890.

graf 12
grafopschrift
Adam Tebbens van der Tuuk
9-5-1806 – 5-2-1882
Grietje W. Wierda
G. W. Tebbens van der Tuuk -Wierda
Wierda
17-9-1810 – 1-12-1895
oudste register
A. T. vd Tuuk (75 jr)
5-2-1882
oude register
G. Wierda (85 jr)
1-12-1895
beschrijving

graf 13
grafopschrift
gras
oudste register
Eerst:
M. H. Saan
6-9-1832
A. M. Boeks
30-9-1833
M.R. P. Saan
1-5-1837
Daarna:
A. M. G. Mennes (42 jr)
23?-5-1855
G. P? Saan (58 jr)
30-7-1865
J. J. W. Saan (16? jr)
1-7-1866
oude register
beschrijving
M. H. Saan, overl. 6-9-1832, 79 jaar,
A. M. Boeks, 30-9-1833, weduwe van M.H. Saan, 60 jaar.
M.R.P. Saan, 1 maand, overl. 1-5-1837.

graf 14
grafopschrift
Johanna Lucretia Droste
21-5-1886 – 21-12-1941
Felix Renoud Marie Theodore Gouverne
10-4-1879 – 6-5-1954
Willem Jan Smit
10-4-1881 – 24-1-1955
oudste register
M. A. Gelderman (58 jr)
3 febr 1867
E. J. W. Geertsema (meisjesnaam Sjallinga) (67 jr)
4-12-1875
oude register
J. L. Droste (55 jr)
21-12-1941
F. R. M. T. Gouverne
(75 jr) 6-5-1954
(echtgenote van Droste)
W. J. Smit (73 jr)
24-1-1955
beschrijving
ruiming lijken van A. Gelderman E. J. W. Geertsema. besluit B.& W 12-12-1941.
F. R. M. T. Gouverne, 75 jr, geboren te Bergen, overl. 6-5-1954, notaris, is Felix Renaud Mari Theodore.
echtgenoot van Anna Maria Winette Smit (in graf 15).
overleden echtgenoot van Johanna Lucretia Droste (zelfde graf 14).
gescheiden echtgenoot van Antonia Frederica Zaad, Noordijk.
graven 14 en 15 samen één.

graf 15
grafopschrift

Francoise Maria Pauline Gouverne
19-4-1947 – 30-11-1967

Anna Maria Winette Gouverne-Smit
7-3-1909 – 7-7-1998

oudste register
S. P. Gelderman
27-8-1837
W. J. H. Gelderman (15 jr)
overleden Elburg 20-10-1858
E. A. Gelderman (37 jr)
Arnhem 11-3-1872
oude register
F. M. P. Gouverne
30-11-1967
beschrijving
Ruiming lijken van A. P. Gelderman M. J. N. Gerderman en B. A. Gelderman. besluit B.& W 12-12-1941
Het lijk van mevrouw Droste is op 24-12-1941 ter aarde besteld in een particuliere kelder geplaatst in het midden der grafruimten14 en 15.
graven 14 en 15 samen één.

graf 16
grafopschrift
Anna Dina Slot
Meppel 4-1-1812 – Gr 24-7-1837
Willem Alingh Bulthuis
19-12-1808 – 6-1-1888
oudste register
A. D. Slot
24-7-1837
K. Slot (20 jr)
1-11-1859.
W. A. Bulthuis (79 jr)
oude register
beschrijving
Anna Dina Slot, 1812 – 1837, 25 jaar, weduwe van W.A. (Willem Alingh) Bulthuis, 19-12-1808 – 6-1-1888.

graf 17
grafopschrift
J. Bloemker
19-1-1869 – 17-7-1930
C. Meiring
5-6-1873 – 2-2-1941
oudste register
W. Alinge
29-8-1838
L. Bulthuis
23-11-1845
oude register
J. Bloemker (61 jr)
17-7-1930
C. Meiring (67 jr)
2-2-1941
beschrijving

L. Bulthuis geruimd 31-7-1930.

Jan Bloemker, (61 jr), 19-1-1869 – 17-7-1930.
C. is Chistina Meiring.

graf 18
grafopschrift

gras

oudste register
B. W. K.? Cranssen (bijna 80 jr)
13-7-1860
oude register
beschrijving
Berend Willem Cranssen 80 jaar oud, geboren te Groningen.

graf 19
grafopschrift
gras, waarschijnlijk steen onder gras aanwezig
oudste register
G. S. Sibinga
25-8-1842
J. Nanninga
26-1-1845
oude register
beschrijving

graf 20
grafopschrift
gras
oudste register
A. H. Sibbinga (bijna 52 jr)
23-5-1861
J. ter Voor (bijna 50 jr)
14-6-1861
G. Sibbinga ( 58 jr)
7-7-1866
oude register
beschrijving

graf 21
grafopschrift
Jacob Hendrik Johan Gorter
28-8-1876 – 27-12-1919
Elisabeth M. Beeser
28-8-1876 – 21-9-1941
oudste register
A. J. S. Sibbinga
6-7-1875
oude register
G. H. J. Gorter (43 jr)
27-12-1919
E. M. Beeser (65 jr)
21-9-1941
beschrijving
Elisabeth Maria Beeser, Den Haag 28-8-1876 – 21-9-1941, weduwe van Jacob Hendrik Johan Gorter.

graf 22
grafopschrift
gebroken, moeilijk te lezen Jantina Blaauw
oudste register
leeg
oude register
J. H. de Vries (65 jr)
19-6-1910
beschrijving

Jan H. de Vries is geboren op 28-2-1845.

graf 23
grafopschrift
Aaffiena Blaauw
13-12-1848 – 9-7-1892

Jantina Blaauw
22-10-1845 – 5-12-1919
weduwe van W. K. (J.H.??) de Vries

oudste register
A. Blaauw (43 jr)
9-7-1892
oude register
J. Blaauw (74 jr)
5-12-1919
beschrijving

W. K. (J.H.?? Dan deze:) de Vries, behanger, gebr. Wedde 28-2-1845 – 19-06-1910.


graf 24
grafopschrift
Grietje Harms Rijkens
weduwe van Jan Freriks Rasker
14-6-1816 – 21-6-1879
Frerik Rasker
Groningen 7-10-1845 – 19-8-1915
echtgenoot van wijlen Fennechien Schaaphok
oudste register
G. H. Rijkens (63 jr)
21-6-1879
oude register
F. Rasker (69 jr)
19-8-1915
beschrijving

Jan Rasker en Grietje Harms Rijkens waren ouders van Frerik. Onbekend waarom hier staat Jan Freriks. Tis Frerik,

Frerik Rasker 7-10-1845 – 19-8-1915 was echtgenoot van Fennechien Schaaphok (16-10-1860 – 11-4-1914, graf 25) en Hebeltje Koning (graf 25).

graf 25
grafopschrift
Rustplaats van W. E. Hebeltje Emmers Elles Koning
Euvelgunne gemeente Noorddijk
6-12-1848 – 28-6-1903
Fennechien Schaaphok
16-10-1860 – 11-4-1914
oudste register
leeg
oude register
H. Koning (54 jr)
28-6-1903
F. Schaaphok (54 jr)
11-4-1914
beschrijving

S. Tijl, 37 jaar, begraven 8 aug. 1825 volgens Oomkens.


graf 26
grafopschrift
niet te lezen steen
oudste register
J. B. Vinckers
( 70 jr) 19-12-1891
oude register
beschrijving
J. B. is Jan Beckering Vincker, Winschoten 24-10-1821 – 19-12-1891, (hoogleraar). Hij had twee echtgenoten gehad:
Frederika Wilhelmina Boom
Jentje Westenbrink Meijer.

 

Hoogleraar Letteren, 14-01-1886,

Over de behoefte aan en ’t nut van meer wetenschappelijke opleiding voor de beoefenaars der Engelsche taal- en letterkunde hier te Lande,Uitg. inaugurale rede: Haarlem, 1886

graf 27
grafopschrift
de As verstrooid van
E. L. Lijkles – de Visser
Groningen 7-9-1858 – 1-3-1937
D.S. Lijkles
11-5-1858 – 25-4-1913
oudste register
oude register
D. S. Lijkles (55 jr)
25-4-1913
beschrijving

graf 28
grafopschrift
Anna de Visser
17-5-1891 – 4-1-1976
Familie Justus de Visser
oudste register
oude register
E. P. E.(L waarschijnlijk?) de Visser (54 jr) 31-5-1912
J. de Visser (58 jr) 7-11-1915
P. L. de Visser
2-6-1967
A. de Visser
Asbus geplaatst bij brief van 8-3-1976
beschrijving
(R. L. de Visser bus met asresten)
Justus de Visser (koopman), overleden 7-11-1915 was getrouwd met Elisabeth Petronella Leonarda de Visser, geb. 1858.
P. L. de Visser, 12-11-1889 – 2-6-1967 is Petronella Leonarda, dochter van bovengenoemd echtpaar.

graf 29
grafopschrift
Onze lieve zorgzame moeder
Grietje Goossen
24-4-1863 Stadskanaal – 24-5-1940 ’s Gravenhage
weduwe van R. A. Niemijer
oudste register
oude register
G. Niemeijer (29 jr) 15-11-1928
G. Goossen (78 jr) 24-5-1940
overgebracht naar algemene begraafplaats Den Haag
beschrijving
Echtpaar: Grietje Goossen, 24-4-1863 – 24-5-1940  en Rijkent Albertus (R.A.) Niemeijer (boekhouder, klerk, logementhouder, sigarenhandelaar, gem. ambtenaar) geb. Wildervank (Stadskanaal? Onstwedde?) 12-7-1860? – 25-6-1899.
G. is Grietje Niemeijer, 1899 – 15-11-1928, dochter van Rijkent Albertus (R.A.) Niemeijer en Grietje Goossen.
Hadden ook zoontje Rijkent Albertus Niemeijer 5 dagen oud, overleden op 25-04-1895 en dochtertje Jantina Niemeijer, 5 dagen oud, overleden op 25-04-1895 te Groningen en dochter Roelfke Cornelia Niemeijer geboren 26-05-1893 te Groningen, en zoon Jan Niemeijer geboren 15-04-1884 te Stadskanaal en zoon Geert Niemeijer geboren 09-06-1889 te Appingedam en dochter Grietje Niemeijer geboren 29-12-1898 te Groningen en dochter Jantje Gezina Niemeijer geboren 15-07-1896 te Groningen,

Hoop kinderen als ik het goed heb…??


graf 30
grafopschrift
gras
oudste register
M. Boelema
10-4-1831
H.P. Bakker (85 jr) 30-11-1854
W. Oving bijna (83 jr) 18-12-1854
oude register
beschrijving
M. Boelema was 83 jaar volgens Oomkes en weduwe van J. Oving.

graf 31
grafopschrift
Fredrik Sleutelaar
15-2-1778 – 31-3-1851
Fredrik Sleutelaar
3-5-1802 – 24-1-1862
oudste register
F. Sleutelaar (73 jr) 31-3-1851
F. Sleutelaar (60 jr) 24-1-1862
oude register
beschrijving

graf 32
grafopschrift
graf gras samen met 33, 34, 35 en 36
oudste register
Sieka v.d. Borgh
21-3-1830
Martha T. Immens
7-5-1830
B. Bleyenberg
16-1-1838
oude register
beschrijving
Graven onder een hekje samen met 32, 33, 34, 35, 36.
Sieka v.d. Borgh (winkelersche, overleden maand na geboorte dochter Martha Tjardina Immens, die 2 maand later overleed zo te zien.) 16-4-1797 – 1830, was vrouw van Jacob Eppes Immens (waar begraven? Mogelijk hier), Meeden 5-2-1797 –  1830 en 33 jaar. Echtpaar getrouwd in 1827.
Martha T. Immens, 7-5-1830, was 2 maanden en kind van J.E. Immens.

B. Blijenberg, 31 jaar, begraven 20-1-1838. E. Immens, 2 jaar, begraven 31-1-1838.


graf 33
grafopschrift
graf gras samen met 32, 34, 35 en 36
oudste register
van der Borgh
14-8-1845
M. J. Oortman
6-2-1832
later volgens dit boek: K. T. Oortman (18 jr)
18-6-1869
oude register
beschrijving
Graven onder een hekje samen met 32, 33, 34, 35, 36.
M. J. Oortman was volgens boek Oomkens vrouw van K. vd Borgh en 77 jaar.

graf 34
grafopschrift
graf gras samen met 32, 33, 35 en 36
oudste register
E. H. Sypkens
7-12-1832
oude register
beschrijving
graven onder een hekje samen met 32, 33, 34, 35, 36.
Volgens Oomkens E.H. (Eddina Hermanna) Sijpkens, weduwe van D0 J.G. van Hasselt, begraven op 12 dec. 1832.

Grafopschrift volgens Oomkes:
De treurende kinderen aan hunne geliefde Moeder. Hier rust het zielloos overschot van haar, wier innig streven, steeds was, tot eer van haren God, en naar zijn wil te leven.

graf 35
grafopschrift
graf gras samen met 32, 33, 34, en 36
oudste register
M. T. van Hasselt
3-6-1839
oude register
beschrijving
graven onder een hekje samen met 32, 33, 34, 35, 36

graf 36
grafopschrift
F. J. Kijff -Boerma
Emeritus Predikant
22-12-1838 – 11-9-1913
Eltiga Katharina dochtertje van A.P.A. Boerma en J. L. Schleurholts
oudste register
doodgeboren
mei 1828
J. L. Homan
27-3-1830
J. Homan
23-7-1832
oude register
E. C. Boerma (14 jr)
10-1-1894
F. J. Boerma (74 jr)
11-9-1913
beschrijving
graven onder een hekje samen met 32, 33, 34, 35, 36
E. C. Boerma (14 jr) , 1880 – 10-1-1894 is Eltica Catharina.
‘doodgeboren’ zoontje van Jacob Knop, volgens Oomkens, ongeveer 25 mei 1828 en  J. L. Homan was zoon van J. Homan.

J. Homan, zoon van J. Homan, begraven 26 juli 1832, 4 weken, volgens Oomkens.

F. J. Boerma (74 jr), 22-12-1838 – 11-9-1913. predikant.

Ook een Kool hier begraven.


graf 37
grafopschrift
Johannes Bernardus Huber
18-11-1830 – 26-1-1903
echtgenoot van E. C. Thieme Engelbertha Constantia Thieme
10-12-1840 – 10-1-1904
oudste register
doodgeboren
okt. 1833
oude register
J. B. Anker (72 jr) 26-1-1903
E. C. Thieme (63 jr) 10-1-1904
beschrijving
Doodgeboren dochter van F.J. Zanino, begraven op 17 oktober 1833.

Ook een Homan hier begraven.


graf 38
grafopschrift
Engel Schortinghuis
12-4-1907 -12-6-1944
Wilhelmina H. Mulder
27-9-1907 – 25-7-1997
oudste register
oude register
E. Schortinghuis (37 jr) 12-6-1944
W. H. Mulder
(echtgenote van E. Mulder) (89 jr)
25-7-1997
beschrijving
Wilhelmina Henderika Mulder, 27-9-1907 – 25-7-1997.

graf 39
grafopschrift
Albert Hut
23-1-1905 -17-11-1946
Sijbe van der Zwaag
25-9-1908 – 11-10-1998
hun echtgenote
Jansina van Wezeman
28-4-1915 – 22-3-2010
oudste register
oude register
Albert Hut (41 jr)
overleden te Rheden 17-11-1946
beschrijving
Jansina van Wezeman was een van der Zwaag-Wezeman, vrouw van Sijbe.

graf 40
grafopschrift
Engelina Petronella Vrijborg
9-6-1852 – 29-1-1924
haar echtgenote
Geert van Bolhuis
14-6-1856 – 19-5-1948
oudste register
oude register
E . P. Vrijborg (71 jr)
29-1-1924

G. van Bolhuis (91 jr)
Utrecht 19-5-1948

A. van Bolhuis (65 jr)
Overleden Hilversum 9-12-1960

beschrijving
A van Bolhuis: Annegien van Bolhuis.

graf 41
grafopschrift
S. V. van Boneval Faure
oudste register
S. V. Van Boneval Faure (50 jr)
4-10-1881
oude register
beschrijving

graf 42
grafopschrift
Frederik Willem Christiaan Gebhard
12-7-1840 – 3-9-1880
Willem Frederik Christiaan Hund Gebhard
22-5-1900 – 28 -10-1979
oudste register
F. W. C. Gebhard
(40 jr) 3-9-1880
oude register
F. W. C. Hund Gebhard (79 jr)
28-10-1979
beschrijving

Frederik Willem Christiaan Gebhard (kassier en commissionair in effecten) 40 jaar oud, getrouwd geweest met:
Willemina Bruijnings (graf 44)
Jeannette Frederika Strumphler.
Twee kinderen van Gebhard en Strumphler overleden op 8 maanden oud (1877)  en ook 8 maanden oud in 1879.
Zijn vader:
Theodorus Frederik Gebhard (gepens.majoor inf., kapitein)
Zijn moeder:
Helena Margaretha Hund.


graf 43
grafopschrift
H. M. van Houten Gebhard
3-8-1867 – 6-12-1922
Derk van Houten
21-8-1865 – 26-6-1940
Alida C. Ch. van Houten
7-3-1890 – 11-7-1927
oudste register

oude register
H. M. Gebhard (55 jr) 6-12-1922
A. C. C. van Houten (37 jr) 11-7-1927
D. van Houten (74 jr) 26-6-1940
beschrijving

Deze Derk van Houten (houthandelaar) is niet de vader van Samuel van Houten (kinderwetje) getrouwd met Helena Margaretha Gebhard. Hun dochter was: A. C. C. van Houten 1927 is: Alida Cornelia Christina van Houten, 37 jaar oud, geboren te Groningen, overleden op 11-07-1927 te Marum.


graf 44
grafopschrift
Willemina Gebhard – Bruijnings
H. M. Gebhard
geboren Hund
20-10-1800 – 29-2-1880
oudste register
W. Brunings (35 jr)
17-1-1873
H. Hund (79 jr)
29-2-1880
oude register
beschrijving
eigenaar F. W. Gebhard.
Willemina Bruijnings, 35 jr, geb. Amsterdam, overl. 17-1-1873, echtgenote van Frederik Willem Christiaan Gebhard (graf 42).

graf 45
grafopschrift
Renske Bruijninga
11-9-1850 – 25-11-1897
echtgenote van Mr. Douwe Jan Carel Romkes
18-7-1872- 30-10-1907
oudste register
R. S. Romkes
1 dag 10-2-1874
oude register
R. Bruynings (47 jr)
25-11-1897
D. J. C. Romkes (35 jr)
Arnhem 30-10-1907
beschrijving

graf 46
grafopschrift
Gras
oudste register
J. Doornbos (82 jr)
5-1-1885
oude register
S. Doornbos- Stuivinga
Haren 8-1-1908
M. W. Stuivinga (56 jr)
31-12-1934
beschrijving
Ook: Jantje Doornbos (82 jr), geboren te Groningen, overl. 5-1-1888, echtgenoot van Melle Willems Stuivinga zelfde graf, ouders van :
S. Doornbos- Stuivinga is Sjabbe, 18-11-1831 – Haren 8-1-1908.

graf 47
grafopschrift
Pieter Willem Hendrik Tichelaar
8-8-1862 – 16-11-1944
oudste register
J. C. Tichelaar (18 jr)
21-1-1884
oude register
P. W. H. Tichelaar (82 jr)
16-11-1944
beschrijving
graf 47, 48, 49 samen een graf met een afgebroken pilaar op een sokkel
Pieter Willem H. Tichelaar (82 jr), 16-11-1944.
Cornelia Jacoba Tichelaar Tichelaar (18 jr), 21-1-1884, dochter van Cornelius Jacobus Tichelaar, graf 48 en Tjaaktje Tonkes (graf 48).

graf 48
grafopschrift
Tjaaktje Tonkes
22-8-1828 – 23-3-1913
Cornelius Jacobus Tichelaar
predikant van Friescheloo 20-10-1820 – 19-1-1894
oudste register
oude register
C. J. Tichelaar (73 jr) 19-1-1894
T. Tonkes (84 jr) 23-3-1913
beschrijving
graf 47, 48, 49 samen een graf met een afgebroken pilaar op een sokkel.
Tjaaktje en Cornelius Jacobus waren echtpaar.

graf 49
grafopschrift
Swaantina Annette Gesine Tichelaar
28-4-1854 – 15-2-1930
Cecilia Geertruida Cornelia Tichelaar
1-9-1859 – 16-12-1932
Cornelia Jacoba Tichelaar
23-2-1865 – 21- 1-1884
oudste register
oude register
S. A. G. Tichelaar (75 jr) 15-2-1930
C. G. C. Tichelaar (73 jr) 16-12-1932
beschrijving
graf 47, 48, 49 samen een graf met een afgebroken pilaar op een sokkel

graf 50
grafopschrift
Roelina Nijveen -Rijkens
11-10-1860 – 8-12-1921
Harm Nieveen
15-9-1855 – 9-10-1929
Grietje Nieveen
14-8-1890 – 20-3-1977
oudste register
oude register
R. Rijkens (61 jr) 8-12-1921
H. Nieveen (74 jr) 9-10-1929
G. Nieveen (86 jr) 20-3-1977
beschrijving
Roelina Rijkens 11-10-1860 – 8-12-1921.

graf 51
grafopschrift
gras
oudste register
H. K. Brouwer-Versteegh
(72 jr)
5-6-1893
oude register
beschrijving
H. K. Brouwer-Versteegh is Hendrik Klaas Brouwer Versteegh (handelsagent).

graf 52
grafopschrift
gras
oudste register
L. van Giffen (60 jr)
25-9-1850
P. M. Brouwer
11-4-1853
oude register
beschrijving

graf 53
grafopschrift
George Cornelis Muller
18-11-1895 – 3-11-1948
Dieuwke Postma
10-3-1866 Kollum – 8-10-1948
Staas Jan Muller
1-3-1873 – 21-3-1924 Wassenaar
Cornelia Jansje Muller
8-1-1902 – 16-8-1919
oudste register

oude register
C. J. Muller (16 jr)
16-8-1919
D. Postma (82 jr)
Haren 8-10-1948
G. C. Muller (52 jr)
3-11-1948

Eigenaar Savornin??

beschrijving
Sinds 1948 J. C. Steenmeijer Savornin 27 is eigenaar.

graf 54
grafopschrift
gras
oudste register
M. S. Popta (79 jr)
26-4-1881
G. Haak (83 jr)
11-4-1891
oude register
beschrijving

Ook: Popta, overl. 12-6-1888.


graf 55
grafopschrift
Frederik Sleutelaar
15-3-1838 – 7-6-1873
Johanna Bronsema
22-10-1809 – 24-5-1884
oudste register
F. Sleutelaar (35 jr)
7-6-1873
J. Bronsema (74 jr)
24-5-1884
oude register
beschrijving
Bronsema: geen Boomsma.
Johanna Bronsema, zonder beroep, ongehuwd.
Frederik Sleutelaar (goud- en zilversmid), ongehuwd.

graf 56
grafopschrift
Jacob Pieter Sleutelaar
17-4-1883 – 15-9-1883
Leonardus Hugius Sleutelaar
12-9-1840 – 14-2-1888
echtgenoot van
Martje Ellens
10-9-1847 – 4-12-1909
L.P. Sleutelaar
oudste register
J. P. Sleutelaar (41 jr)
15-9-1883
L.H. Sleutelaar (47 jr)
14-2-1888
oude register
M. Ellens
weduwe van
L. H. Sleutelaar
4-12-1909
beschrijving
Leonardus Hugius Sleutelaar was ijzerhandelaar was getrouwd met Martje Eellens, geboren te Maarhuizen gem. Winsum.

graf 57
grafopschrift
Egbert B. de Maar
5-5-1873 – 15-4-1943
Margaretha Wiersma
15-11-1878 – 20-3-1950
oudste register
A. Visser
21-2-1837
Daarna H. R. Mesch (75 jr)
10-12-1871
oude register
E. de Maar (69 jr) Amersfoort 15-4-1943
M. Wiersma
Amersfoort 20-3-1950
beschrijving
Eigendom sinds 1937 M. de Maar huize Johanna Rijksstraatweg 68 Haren.
A. Visser, 78 jaar, weduwe van A.M. Mesch.

graf 58
grafopschrift
het graf mag nooit worden verkocht of geopend
Geertruida Muyderman
Amsterdam 15-1-1802 – Groningen 14-8-1884
oudste register
G. Muyderman (82 jr)
Eigenaar
jonkhr. mr. P. J. van Swinderen
oude register

beschrijving
Jkhr. Mr. P. J. van Swinderen eigenaar. Mag niet weder geopend worden. (oude boek aanmerking 49).
Geertrui(da) Muy(ij)derman, zonder beroep, ongehuwd.

graf 59
grafopschrift

gras

oudste register
A. Hoebers
18-10-1837
G. Hoebers
13-9-1845
A. O. Hoebers (29 jr)
25-2-1849
oude register
beschrijving
eigendom erven Jac. Hoebers volgens oude boek.
A. Hoebers, 34 jaar.

graf 60
grafopschrift
oudste register
G. H. Havinga
20-11-1835
oude register
beschrijving
Mooi graf met beeldhouwwerk kozijn altaar skelettenhoofd op sokkel. G. H. Havinga was weduwe van L. Oortwijn en 77 jaar.
Ook O.J. Piccardt, 27-12-1859.
S.J. Piccardt, overl. 23-06-1858.

graf 61
grafopschrift
niet te lezen
oudste register
G. S. de Jonge
12-10-1831
G. H. H. Oortwijn
15-5-1857
N. H. Oortwijn (4 jr)
22-12-1860
Ook kinderlijk 14-10-1851 kind van Oortwijn Havinga
1860 doodgeboren zoontje ??
1860 van J. S. Oortwijn en J. Buseman
oude register
beschrijving
G. S. de Jonge, 12-10-1831, dochter van d0 (dominee?) S. A. de Jonge, 15 jaar volgens Oomkes.

Ook N.H. Oortwijn, overl. 22-12-1860.

J. Buseman is Jantje gebr. Scheemda – Euvelgunne 12-6-1869, getrouwd met Jan Sibendo Havinga Oortwijn (cichoreifabrijkant), hadden doodgeboren kindje (23-6-1860) en N. H. Oortwijn (4 jr), 22-12-1860 en kindje Gesina Helena Havinga Oortwijn, 8 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 15-05-1857 te Groningen en Ackea Havinga Oortwijn, 25 jaar oud, geboren te Groningen , overleden op 17-04-1869 te Groningen.


graf 62
grafopschrift
beelden
oudste register
N. Havinga Oortwijn
24-8-1841

A. Hoeksema (61 jr)
6-11-1854

oude register
beschrijving
mooi beeldhouwwerk, kozijn, altaar, skelettenhoofd op sokkel
N. Havinga Oortwijn: Nicolaus Havinga Oortwijn, getrouwd met Acke Hoeksema, woonde aan de Vismarkt K229.
A. Hoeksema (61 jr), 6-11-1854 is Ackewas getrouwd met Nicolaus Havinga Oortwijn (koopman).

leegvakje
leegvakje
leegvakje
november 2012 september 2013