Overige

Dopheide, Petrus Hermannus, 1/05/-/078, 19-12-1840-16-11-1904. Beroemd?

Ittersum, Baron J.S.B.A. van, zbp, 1/17/-/07, overl. 16-2-1910. Vrouw van prof. Van Tellegen.

———————-

In graf 1/3/115 zoon G.W. van G.W.H. Imhoff, 8 maand, begraven 13 februari 1833.
Imhoff, Baron C.L. van 1/04/-/115 overleden 16-12-1903
Imhoff, Baronesse M.B. van 1/04/-/115 overleden 23-2-1901
Imhoff, Baron G.W. van 1/04/-/116 overleden 19-3-1921
Imhoff, Baron G.W.H. van 1/04/-/119 overleden 7-6-1936
——————

Grafopschrift graf 1/12/111, A. Smit, weduwe J. Dijk.:
“Sterveling! wij waren wat gij zijt, gij wordt wat wij zijn, Ieder uur brengt u nader aan het graf, heden is het voor mij geopend, morgen voor u.”

——————

1/3/65, Dr. Marcus Jan Busch, “med. doct. Archiater en physicus van dezer stad.”volgens Oomkens. 84 jaar, overleden volgens Oomkens op 31 okt. 1831, begraven 3 nov. 1831.  Begraven bij zijn vrouw Elizabeth, overleden 10-2-1829.

1/3/66, Marcus Busch, , overleden 18-5-1843.

1/3/71, G.E. Busch, overleden 5-3-1841.

——————-

Eerde, Prof. Jan Rudolf van, 1/13/-/097, Ten Boer 30-08-1774- Groningen 10-11-1835.

——————-

Geertje Gersonius, 44 jaar, vrouw van professor S. Stratingh, ezn, begraven 19 maart 1830. 1/3/101.
Sibrandus Stratingh, 1785 – 1841.

Eigen. R.A. Benthem, een Moltmaker overl. 1829 en een Moltmaker overl. 1834 (oudste register).

Eigen. R.A. Benthem, S. Strating, 1785-1841 (oudste register).

———————

J.M. Coulon, 34 jaar, begrvane 6 april 1830 en vrouw van professor G. de Wal. 1/14/1.

——————–

1/3/89 W. Hillebrands, vrouw van J. Landweer, begraven 25 mei 1835.
Connectie met Coenraad Valkenburg?

1/10/66  T. Hillebrants, 69 jaar, weduwe van L. Atzema,

————————

1/16/85 student J.R. van Boekeren, 21 jaar,  begraven 30 september 1834.

1/15/98 student J. van Buttingha Wichers, 20 jaar, begraven 8 aug. 1835.

1/14/70 student G.M. Gezelschap, 22 jaar, begraven5 okt. 1835.

1/9/35 A.R. van Rheden van Swinderen, 21 jaar, zoon van O. de Rehden van Swinderen.

1/6/94 O.Q. van Swinderen, 2-6-1840-1-11-1925 Beroemd?

—————————

2/03/024, goede steen / Daniël Chantepie de la Saussaye, theoloog,  Den Haag 10-12-1818 – Groningen 14-2-1874.
Zelfde graf: Maria Anna Carolina Louise Chantepie de la Saussaye, geboren Van Schelle / Batavia 28-11-1819 – Nijmegen 27-2-1908.

———

Vierssen Trip, Jhr. Hector Livius van 1/06/-/101 16-06-1838-13-2-1922.

————

Otto Hermanus Tellegen 1/17/69.
geboren op 16 juni 1772 in Groenlo. Hij is overleden op 1 maart 1830 in Groningen, hij was toen 57 jaar oud.
Beroep: medisch doctor, geneesheer te Groningen. Deed veel voor stad vanwege ziekte 1826.
Onderscheiding: Ridder Nederlandse Leeuw.
Woonachtig: tot 1830 Guldenstraat, Groningen.

En P.W. Tellegen, 20 jaar (overl. 29-11-1834), student, 1/17/69.

In 1/17/70, 72, 73 en 78: Cremer (volgens oudste register)
In 1/17/71: B.J.W. Tellegen, overl. 21-9-1842 en B.D.H. Tellegen, overl. 10-2-1885.


Sicman H.J. voogd Burgerlijk weeshuis, 48 jaar, begraven 14 sept. 1833. 1/6/79.

———————

Uilkens
H.M. Teenstra, weduwe van prof. J.A. Uilkens, 31 jaar, begraven op 6 juni 1829 volgens Oomkens.
Hilligje Martens Teenstra; gedoopt Zuurdijk 15-04-1798, overleden Groningen 03-06-1829, zus van Uilkens 2e vrouw, overleden 1817; kan hier niet liggen.

3e Weduwe van prof. Uilkens, Jacobus Albertus (Wierum 1772 – Warfhuizen 1825). Uilkensweg.

1/6/2/116 W.A. Uilkens, dochter van H. Uilkens, 9 jaar, begraven op 24 sept. 1823.
1/6/116 H. Uilkens, apotheker, 53 jaar, begraven op 2 okt.. 1823.

——————-

A. Erdziek 1/7/104, 1e luitenant bij de 8e afdeling, begraven 29 februari 1831.

W.F.S. Rengers, 1/8/89, president der Ridderschap prov. Groningen, begraven 11 nov. 1831. Drie graven van Rengers naast elkaar; ook 87 en 88. Zijn vrouw Beerta Johanna Wichers ligt in 88, 77 jaar, begraven 7 juli 1828. Zoon van L.U. Rengers ligt in graf 87, 10 maanden, begraven 31 december 1827.

———————-

1/14/96 en 97 Eerste klasse links Oudste Register
graf 96 Polman Gruys
Jnkhr. Mr. P. P. Gruys (69 jr)
overleden 6-5-1885
Eigenaar: Iddekinge, Polman Gruys
graf 97 Geen verdere info vermeld
Eigenaar: van Iddekinge, Polman, Gruys

Graf 96 Rij 14 Oude register
J. P. Lewe (76 jr)
overleden 17-7-1997
Eigenaar: Polman Gruys
Graf 97 Geen verdere info eigenaar Polman Gruys

———————————————————————————– 24/09/2014

RONDLEIDING ENGELSEN EN DUITSERS OVER VERSCHILLENDE VORMEN VAN GRAFZERKEN (dit kan uit, na check)

1e klasse, rij 5 graf 67 of 66, onder grote beuk
Meppo of Eppo Hesse Stheeman
14-7-1819 – 30-6-1882
Ida Hesse Stheeman, klasse 1, rij 5, graf 67.
25-1-1859 of 1855 – 23-1-1880

Ook Stheeman,
vrouwe U.M.,  Klasse 1, rij 4 graf 116, 00-00-0000 – 07-12-1909.
Stheeman, Ida Hesse, zbp: , 25-01-1855 – 23-01-1880

(Heel oud graf met familiewapen)

Rij 5
Petrus Hermannus Dopheide
19-12-1840 – 23-1-1904
Grafopschrift: “Dit graf mag niet weder geopend worden” 4/89

Rij 11 Graf 109
G. ten Oever 1820 – 1857
Grafopschrift: ” Hij volgde vier zijner kinderen in de eeuwigheid”

122ste rij Graf 6
Maria Cornella Star Lichtenvoort
wed. Mr. J. H. Nouta
11-4-1772 – 11-11-1853

———————–
Tekst op stenen, mooie stenen?
Baron Rengers, W.F.S. Grafnummer: 1/08/-/089. Geboren onbekend. Overleden 08-11-1831.
Rengers, W.F.S. Grafnummer: 1/08/-/087 Geboren onbekend.
Overleden 28-12-1827.

Staatsboek van W.F.S. Rengers, aangelegd 1 juli 1831, 1831 – 1832 . Familie van fam. Ekenstein?
Mr. Willem Frederik Schratenbach baron Rengers (1758-1831). Was lid van de Ridderschap der Provincie Groningen, dit was staatkundige instelling in het Koninkrijk der Nederlanden bestaan tussen 1814 en 1850, als particuliere instelling tussen 1850 en 1853 en opnieuw opgericht in 2012.


Moord in Paterswolde Tegenover het Familiehotel in Paterswolde ligt het Kluivingsbos, dat ook wel bekend is als het Moordenaarsbos. In het Kluivingsbos aan de Groningerweg is namelijk op 19 april 1917 het lijk van de 29-jarige onderwijzeres Willemiene Henriette Jansen gevonden. Zij was sinds 21 september 1916 vermist.Waarschijnlijk is zij vermoord.
Klasse 2, rij 11, graf 149.


Gerbrand Bakker, ZBP ZBP 1/1/100/ Enkhuizen 01-11-1771- Groningen 14-06-1828. Professor aan RUG en rector magnificus. 56 jaar.
Niets meer, gras, rechts ervan (99) een Fisser en Lieftinck 1872-1935.


1eklasse rij 3 graf 101 Geertje Gersonius (overleden maart 1830) vrouw van prof. S. Staringh Ez.

1eklasse rij 2 graf 121 T.H. Tresling (overleden okt 1828) lid van de Raad vd stad.

1eklasse rij 4 graf 75 Heerkens (overleden juli 1828) lid van de Raad vd stad.

1eklasse rij 4 graf 46 Haak (overleden 1832) lid van de Raad vd Haren.


1e klasse rij 5, graf 89 B.J. Ruding, 8 weken, 1828, zoon van Harm Ruding volgens Oomkes.


1e klasse, 5 rij, graf 121 Johannes H. Witte, RC pastoor te Groningen, 55 jaar, begraven 13 mei 1830.


graf 103 1eklasse, rij 5 mevr. A.C. le Blanche, vrouw van E.J. Th. a Thuessink, begraven op 16 febr. 1832. Bekend graf denk ik.


A.S. Alberda van Bloemersma, 1/10/96, 42 jaar, begraven 9 april 1830 en G.H. van Alberda, begraven 1 okt. 1831, 56 jaar.
Op 107 C.J. Alberda van Ekenstein, weduwe van J.D. Quintus, 84 jaar, begraven 21 maart 1829, volgens Oomkens.

G.H. is: Gerhard Horenken Alberda van Bloemersma, 1-7-1775-27-9-1831 , echtgenote was Everdina Cornera Alberda van Menkema, (ZBP 1/10/96)

Quintus, Jkvr Agnes Maria, 1/07/-/120 30-06-1854-29-11-1907


Mooie steen: 1/1/117
Willen de Witt, overl. 24-4-1830 en Suzanne van Belkum, overl. 4-9-1830, eig. De Witt  (oudste register).